All rights reserved: do not copy art-pictures  © ART-hura

 Sta op voor de Aarde

"POWER OF LOVE"

De Aarde is onze moeder en onze levensbron!

Mijn missie is het doorgeven van het natuurlijke aarde bewustzijn. De aarde is een levend bewustzijn, alles op aarde is gekoppeld aan een levende energie. Deze energie groeit en ontwikkeld zich steeds verder

en dit heet evolutie.. 

Wordt weer een hoeder van de Aarde!

Via mijn WORKSHOPS ontwikkel je het natuurlijk bewustzijn. Via CEREMONIES voor de aarde, geven we een healing aan haar om weer in balans te komen, maar ook voor ons zelf. We gaan communiceren met de aarde en de natuur. Je leert communiceren vanuit je Goddelijke universele energie. De Aarde is een onderdeel van het universum. Net zoals jij!

Blijf niet onwetend.

 Jouw taak is: "Geef dit door en verstop je talenten niet."

Sta je op voor de Aarde, dan sta je op voor jezelf!

Communiceer, vraag aan de aarde wat zij wil.

De mens bepaald alles, neemt besluiten vanuit eigen behoeften.

Zonder daarin de natuur, de aarde te raadplegen.

Het is een samenwerking, geen solo voorstelling.

 

 

Help de zee en het water

Rose%20of%20Sea%20Spirit%202_edited.jpg

All rights reserved: do not copy art-pictures  © ART-hura

 Wat kun je doen?

 
DE ZEE
Voel de zee en het water in gedachten
bezoek het water vlakbij je huis of aan de kust
Ga erheen en maak contact
COMMUNICEER
Met het water in je huis
kijk wat het met je doet
ook het water in je lichaam
wordt er bewust van
wat zegt het?
JE HUIS 
Open je hart en ga weer bewust voelen: voel het water, voel de aarde met je handen, voel de wind op je huid. Maak weer contact met de natuur. Kijk om je heen en wat zie je, gewoon bij jou in de buurt. Gewoon langs het voetpad of naast je voordeur. Observeer het als een kind, alsof alles nieuw is. 
Ontdek alles opnieuw en kijk wat er groeit. 
Want de planten die vlakbij je huis groeien, horen bij jou.  
 
HET BOS 
Daarnaast kun je naar het bos gaan en weer contact maken met de energie van het bos. 
Het bos heeft ook een eigen bewustzijn.
Communiceren met dit bewustzijn, opent het hart en geneest je ziel.
Het geeft rust.
 
Luister naar het water of de regen. 
Wat houd je nog tegen? En wanneer je goed bent afgestemd, ga je meer zien, voelen en horen. 
Je komt in contact met je eigen natuurlijk bewustzijn. 
KIJK NAAR DE DIEREN EN OBSERVEER..
Ontdek alles opnieuw
 

 Love Mother Earth

All rights reserved: do not copy art-pictures  © ART-hura

CONTACT MET BOMEN
Help het bos door ernaar te kijken en de bomen te voelen, verbindt je hart met een mooie boom.  Medicinale planten, om de mens te helen, groeien overal. 
Zoals onkruid in je tuin, kijk ernaar en ontdek wat het jou wil zeggen
Leer ervan, begrijp de natuur.
Zaai zelf groenten of planten voor de insecten en vlinders.
Ook al heb je maar een klein plekje vrij.
Begin gewoon!
In plaats van je tuin bestraten, gebruik mos of andere vormen van beplanting. Dat is beter om de regen af te voeren naar de aarde. (Aanvulling grondwater, zie mijn berichten over mos).
 
Door grote gebieden bos en jungle te verbranden, ontstaat er veel ruimte voor palmolie plantages, waar gigantisch veel geld mee verdiend wordt.
Maar de aarde verandert in een woestijn.
Ook in Nederland wordt er ontbost. 
 In ons eigen land is er dus ook nog veel te doen.
Kijk bij jou in de omgeving naar de bossen of het water, de dieren.
De bomen worden niet begrepen en zeker niet om raad gevraagd.
De mens is arrogant en denk alles te weten.
Maar leven volgens het hart betekend: in verbinding staan en communiceren
 Bomen bevatten een grote wijsheid en zij houden van jou!

 EARTHSONG MICHAEL JACKSON 

 ENERGIE

POWER OF ENERGY

Fossiele grondstoffen horen bij de oude tijd, deze worden massaal gebruikt en dat geeft onbalans. Zo is het met alles, een bepaalde groep mensen gaan alleen voor het grote geld en macht. Zij vervuilen de aarde met een egoïstische energie. De aarde geeft ons alles en we mogen dit gebruiken om ons te voeden en te kleden. Maar wel vanuit balans. De nieuwe tijd staat voor kennis van energie, jouw eigen energie en die van alle levende vormen. Op die manier put je de aarde niet uit voor eigen gewin. Via het hart leven geeft natuurlijke inzichten en oplossingen. 

De aarde is de moeder van alles wat leeft op aarde, dus ook van de mens. Zij is onderdeel van het planetaire bewustzijn en het Goddelijke universele bewustzijn. Dit alles gaat open in het Aquarius Tijdperk, dus ook bij jou. Wat houd dat in?

JOUW ENERGIE GAAT HOGER VIBREREN

Elk mens gaat dit voelen en ontdekken.

Je wordt wakker..

Hoe leer je hiermee om gaan?

Start bij jezelf. Kijk naar de bomen of het stukje natuur in je eigen leefomgeving. Zoals de groenstroken, wat is er nog meer mogelijk? Hoe is het daarmee gesteld en wat zou je nog meer kunnen doen? Meestal laten we dit over aan de Overheid en voelen we ons niet meer verantwoordelijk. Door allerlei initiatieven kun je misschien een buurt-moestuin maken. De gemeente op de hoogte stellen van de natuur of dode bomen, of worden er bomen gekapt? Ga na of er een andere oplossing is. Doe dit met elkaar in de buurt via de buurt app. Durf op te staan.

 Gebruik je eigen energie goed en verhoog deze steeds weer, dan begrijp je wat natuurlijk bewustzijn is.

Ik geef workshops om je frequentie te verhogen

en hoe je kunt communiceren met je lichaam: je eigen natuur, de aarde en de kosmos.

Er zijn verschillende workshops mogelijk zoals Art & Healing

 

 

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda