1/10

 NAR: Nieuwe Aquarius Resonantie

NATUURCEREMONIES

Werken met de maan. De stilte en het symbool van het water. Het vrouwelijk principe.

De maanmeditatie en maanceremonies worden op verschillende manieren neergezet, vaak ook in de natuur. Zoals in het bos,

op Heilige krachtplekken en met bomen, het strand, maar ook binnen op verschillende locaties. Dit zijn healingen voor de aarde.

Healing voor de Aarde

Het geeft rust, healing en inzicht. Via de interne stilte komen we bij het vrouwelijke water van het onbewuste, de droom, de manifestatie. De balans tussen het mannelijke en vrouwelijke principe wordt hier steeds weer in balans gebracht. Steeds via een ander thema. Elke maan draagt een eigen thema en energie.

Heel jezelf dan heel je de aarde

Hooggevoelige mensen reageren hier vaak heel goed op. De gevoeligheid van de vrouwelijke kracht speelt hierbij een grote rol. Vooral wanneer je onder grote spanning leeft. Dit kan de stress zijn om te voldoen aan de mannelijke structuur in onze beschaving. 

Contact maken met de grote moeder, het multidimensionaal reizen via de vele sferen van bewustzijn. Voor iedereen die zijn of haar (kosmisch) bewustzijn wilt ontwikkelen. De mens bestaat uit het fysieke lichaam, dit lichaam is zeer belangrijk, maar er is meer.

Via het stoffelijke en de aarde wordt er een mooie verankering gegeven, zodat ook dit deel weer goed kan doorstromen. Het is immers de beweging "vanuit het hoofd naar het hart"  en "vanuit de aarde naar de kosmos".

De kundalinistroom weer in beweging zetten.

Door herhaling en training op dit nieuwe aarde pad, kan er uiteindelijk een nieuw kosmisch, universeel bewustzijn opengaan. Aquarius raakt iedereen aan. Laat deze stroom binnen komen in je hart en verwelkom deze met liefde.

BALANS BRENGEN OP AARDE

 Kosmische Reis

Elke volle maan en zonnewende wordt er een NAR Ceremonie gegeven en deze kan een onderdeel vormen van de workshops die in de natuur gegeven worden. Tijdens deze maanhealing en zonneworkshops leer je omgaan met de stilte en de beweging, het brengt je in een diepere laag van ontspanning en naar het pad van het hart. Via deze kosmische reis neem ik je mee naar dimensies van het onbewuste en wordt je trilling verhoogt. De vibratie van jouw hart en hersengolven veranderen.

Devine feminine and Devine masculine

Kleur/klank/kine

Ik ben jouw energetische reisleidster.

Elke maanceremonie en zonneworkshop dragen

steeds een ander thema. 

 

Golfpatronen en Resonanties

 

Elk wezen en elke gedachten vormen golven, dit zou je als een "onzichtbare" communicatie kunnen zien. 

De Nieuwe Aquarius Resonantie zorgt dat de hersenenpatronen veranderen. De Betagolf wordt een Alphagolf tot zelfs diepe Delta en Thetagolven. Het is inmiddels bewezen dat door meditatie of gebed er een verandering optreed in je energieveld.

Er komt ontspanning.  

De vibratie van je lichaam verandert dus ook, waardoor je gedachtepatronen zich gaan aanpassen.

 Klankhealingen werken via de golven van het geluid. Het lichaam en de geest kunnen door bepaalde klanken geheeld worden. Maar ook door de stilte. Je stemt je dan af op het innerlijke en kosmische "geluid". De aarde is ons anker en wanneer je jezelf afstemt op het geluid van de aarde, dan heel je jezelf. Het verhogen van je eigen trilling is onderdeel van de Aquarius energie.

 

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda