• Arthura Hector

HET GOUDEN LICHT DAALT NEER


RA en de COUNCIL OF NINE via Arthura Lieve mensen, Er zijn verschuivingen in de wereld gaande. De verschuiving van de lage geweldfrequenties naar de Hoge Vredes-tonen.

Dit is omdat er vooral in het universum de Goddelijke noodklok wordt geluid. In tegenspraak tot wat men nu hoort en ziet op aarde, kunnen Wij u zeggen lief mens, dat de aarde spoedig zijn einde nadert in de vorm waarin zij zich nu bevindt. Let op de verschuivingen in de natuur, let op de verschuivingen in de economie en let vooral op de verschuivingen in de politiek.

Er is een crisis gaande op elk vlak, maar de zichtbaarheid ervan komt niet altijd aan de oppervlakte naar boven. Doordat de schijn wordt opgehouden door partijen die denken hier hun voordeel uit te halen. Zoals rondtollende stenen in een spiraal zo zal de aarde verschonen en zuiveren, jullie weten dat dat al heel lang gaande is en het zal zich vermeerderen en uitbreiden.

Lees verder..

#RA #CouncilofNine #GoudenLicht #NieuweAarde

3 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda