• Arthura Hector

Poort van Communicatie: de Kruinchakra

Aktualisiert: 14. Okt 2020


Council of Nine via Arthura


Apollo en Lumina

Wanneer de Kruinchakra van de aarde opnieuw wordt neergezet in Haar nieuwe positie dan zal de geest van de mens hierdoor bevrucht raken. Deze bevruchting is de Poort van de toegang naar God de Bron. De Verticale Lichtlijn kan dan opnieuw binnenkomen in het Centrum van Communicatie: de pijnappelklier en deze bevruchten met het nieuwe Levenswater. De verschuiving van de kruinchakra naar de nieuwe plaats boven de aarde De oude plaats blijft gewaarborgd, omdat vele mensen deze oudere trilling eerst mogen bevoelen en ondergaan.

Niets raakt verloren, alles blijft in tact en zal tevens meegenomen worden in deze grote upload van de aarde. De nieuwe plaats van de kruinchakra is al eerder besproken in een vorige boodschap (illuminatie en Lumina), deze zal de komende volle maan van 17 november 2013 geactiveerd worden en open gaan in de aarde. De poort 11 zal op de maan worden geopend en de energie door laten stromen naar de aarde om vervolgens deze codes en nieuwe plaats te voeden. Wanneer dit gebeurd zal er een kentering komen op aarde, de oude systemen worden nu nog verder geüpload. Wat brengt dat de mens op aarde? Er kan bij sommige groepen of individuen een ware shock ontstaan. Hun levensinstelling zal zodanig op de proef gesteld worden, dat zij wel moeten gaan kiezen voor een totaal ander pad. De kentering van het oude zal nu verder worden gekeerd. Moeder aarde gaat steeds verder opstaan in haar nieuwe Mantel van Licht.

Deze prachtige tonen die de nieuwe chakra's tot uiting brengen, vormen een nieuw aarde bewustzijn. De angsten die nog in en op de aarde aanwezig zijn, zowel in en om de mens, zullen losgeschud worden. De aarde zal zich ontdoen van de angstfrequentie! Vele hebben de laatste tijd angsten gevoeld, onmacht en vele andere emoties die totaal niet geplaatst kunnen worden. Dit waren de oude angsten die de aarde nog in Haar droeg. Alles mag nu naar boven komen en zichtbaar worden. Dit gaat via de mens, omdat daar vele angsten verborgen liggen. De angst voor het nieuwe ontwaken en de herinnering aan het oude verval. De groep die hierin het meeste getroffen wordt, is de groep die dit verval van de oude beschavingen reeds heeft doorstaan. Het zijn de zeer oude herinneringen die weer naar boven komen. De aarde moet deze nu gaan loslaten. De vele tornado's en windhozen die in een spiraalvorm over de aarde woeien, zijn grote energetisch stofzuigers en helpen mee Moeder Aarde te ontlasten van deze angsten. Gepaard met deze angsten gaat veel woede! Let erop wanneer de mens in een vreemde woede ontsteekt. Dit is de woede van herinnering en van onmacht. Weet lief mens dat deze woede niet reëel is aan deze tijdslijn. Het is een oud trauma en daar mag goed naar gekeken worden! Besef dat deze soms even geuit mogen worden, om er daarna naar te gaan kijken. Ga in die emotie en kijk vooral vanuit de stilte naar het WAAROM?

Dan kunnen er omzettingen gemaakt worden, soms voor de mens zelf, maar soms ook voor de aarde. Het is een groot proces, wat door interactie tussen de mens en de aarde steeds verder opgeschoond gaat worden. Veranderingen in het bewustzijn komen dan naar de oppervlakte Kijk naar de natuur en de mens kan zien, wat de mens aan emoties los laat. Zoals al eerder benoemd is ook de natuur, zoals het weer een reflectie van de mens. De combinatie van de verschoning van de planeet Aarde en de mens, zorgt voor vreemde weerverschijnselen over heel de aarde. De kruin, of de kroon is een punt van samenkomst. Deze poort van ELF (11), was ooit de poort van de ZEVEN. Beide prachtige vibraties. De poort van ZEVEN blijft dus in een andere tijdlijn en tijdlaag bestaan. De nieuwe vibratielaag die wordt neergelegd in en om de aarde zal alles beroeren! Deze nieuwe energielaag wordt zodanig gevormd, dat er stap voor stap een aanpassing wordt gemaakt. Het is een opbouw van de Heilige Geometrische Codes en symbolen die de Ouden van de Tijdlijnen weven.

Zij weven en weven steeds verder en de TONEN die daarbij ontstaan worden uitgezonden. Elk deel van de aarde, elk deeltje van een atoom wordt omarmd. Eerst wordt het door de Heilige Toon voorbereid, om dan daarna door de nieuwe energie te worden omarmd en steeds verder dringt deze nieuwe energie binnen en gaat samen met het oude om zo tot een nieuw element te worden omgezet. Het is een daad van de liefde. Een orgastisch samenspel om tot een nieuwe geboorte te komen. De Goddelijke Creatie vanuit liefde, zal altijd tot een orgastische eenheid komen om een nieuwe geboorte te laten ontstaan. Het is een Goddelijke Samensmelting die op elk niveau anders wordt beleefd, maar in de kern gelijk is.

De Witte Magiërs die via de liefde creëren en de energie herstellen werken via dit gegeven.

De zwarte magiër werkt enkel vanuit intellect:

Het hart is op slot en de emotie komt in de knel, waardoor er een machtswellust ontstaat op elk gebied en de overwinning van een duale strijd vult dan een oude behoefte. De leegte van de Goddelijke Liefde, wordt opgevuld met kunstmatig bewustzijn. Een kunstmatig systeem wordt neergezet. Zeer vernuft en in-gewikkeld. Het grote intellect wordt zo gevoed en gevoed. Hier speelt het spel van verdeel en heers een ingewikkelde oorlog van verwarring en chaos. Het intellect wat chaos en verwarring creëert is zeer vernuft. Hun energie gaat naar dit duistere spinnenweb wat vele knopen bezit. Elke knoop die hier is ontstaan is gecreëerd door de dark lords, de duistere magiërs. Zij zijn daar permanent mee bezig.

Dat is hun doel. Hun brein is zo afgestemd. Zij willen alleen maar knopen veroorzaken zowel in de emoties van de mens, als in het systeem van economie, politiek en hun grootste talent is die van de psyche, zij werken met het psychologisch element. Zij zijn de anti-psychologen. Zij ontrafelen niet, zij creëren knopen. De knopen in dit lager trillend web, veroorzaken zo de lagere tonen, de onzuivere tonen. Zodra er ergens een zuivere toon wordt waargenomen, zullen zij proberen via deze in-gewikkelde wegen, de illusies te plaatsen. Spiegels van Illusie De spiegels van illusie zijn voor de mens de grootste struikelblokken. Deze reflecteren de velden van illusies. Zo wordt de mens gevangen door de illusie van de onzuivere tonen. Verwarring en misleiding is het teken van deze energie. Een tijdelijke verwarring kan een teken van groei zijn, maar een blijvende verwarring en dof gevoel in het hoofd, is een teken dat er een sluier is geplaatst. De DOR energie neemt het dan langzaam over, deze betekend stilstand. Er is een andere weg, zelfs in de dualiteit!

De weg van de groei, alles wat leeft groeit.

De kruinchakra is dus de poort om het Goddelijke Licht binnen te laten en om in de pijnappelklier het Lichtsignaal te plaatsen van een zeer Hoge zuivere Toon. In de eerdere boodschappen (Psyche van het hart) is uitgelegd hoe deze ontvangst, vertekend kan worden door de eigen gedachten van de mens. Vooral de negatieve gedachten en oordelen vormen een ware dikke sluier van onzuivere tonen. De Goddelijke zuivere Toon wordt dan negatief beïnvloed. In het centrum van communicatie, de pijnappelklier, worden er dan knopen gelegd. Geen vloeiende doorstroming van energie kan dan plaats vinden. Blokkades ontstaan. De dark lords werken zodanig met omwegen en manipulatie, dat de mens door negatieve beïnvloeding, deze knopen zelf creëert. Tussen deze velden van illusie door schijnt het Licht met de zuivere tonen en stralen om de mens te bereiken. Het pad van LIEFDE gaat gepaard met eenvoud, helderheid en zichtbaarheid Zorg dus, lief mens je jouw energie steeds goed verschoond en door laat stromen. Laat het Goddelijke in jouw doorstromen. Dit kan op twee manieren, vanuit Moeder Aarde haar krisstalenergie toe laten via de voeten naar boven, helemaal door alle chakra's naar God de Bron. Dit is goed voor elk mens, maar juist voor mensen die niet goed kunnen aarden en boven hun fysieke lichaam zweven (zie NAR).

Een andere manier: De verticale Lichtstroom vanuit God de Bron laten neerdalen en via de kruin zo naar beneden door alle chakra's heen laten stromen en deze verankeren in de krisstalkern van Moeder Aarde. Werk altijd vanuit het hart en voel wat goed voor jou is Zelfdestructie Het negatieve werkt met de kracht van zelfdestructie. Wanneer je steeds een negativiteit om je heen hebt, kijk dan eens naar de gedachtekrachten waarmee je jou leven vult. Daarmee maak je het pad van CONstructie of DEStructie. Werk je met de levende orgone energie van CONstructie, of met de DOR energie (lees boodschap Maria en de blauwe orgonenenergie), deze energie is verbonden met stilstand en uiteindelijk veroorzaakt het DEStructie. De psyche van de mens is zodanig gevuld met zelfdestructie dat de mens op aarde het verschil niet meer weet tussen deze verschillende vormen van energie. In de dualiteit zijn deze beide energieën aanwezig. Het is aan ieder individu op aarde een keuze te maken, met welke energie zij of hij zich gaat verbinden. Het is geen kant en klaar pakketje wat bij de supermarkt van het Licht te koop is. Nee, het is een waar bouwpakket en de instructie hoe ermee om te gaan is kwijtgeraakt. Hoe is deze kwijtgeraakt?

De sluiers van de illusie zijn ervoor gekomen. Deze sluiers zijn geplaatst door de duistere trillingen die het prima vinden als de mens deze gebruiksaanwijzing niet meer kan vinden. De mens op aarde raakt in de war of sluit zich aan op een energie die wel makkelijk is, maar energetisch vaak te zwaar is. Het wordt een gewoonte zo te leven. De Ware Waarheid Op het moment dat de mens wakker gaat worden en op weer op zoek gaat naar de gebruiksaanwijzing van het bouwpakket van het ware leven, wordt de mens geconfronteerd met een zeer groot aanbod van waarheden. Vele boeken en vele prachtige energieën die door deze schrijvers gesproken hebben, maken daar deel van uit. Dit is een hele goede start om tot een ander bewustzijn te komen. Je te verbinden met een doorgegeven Licht-informatie. Dit help de mens om zich weer te vullen met de juiste Lichtinformatie, om zich weer te verbinden met de levende orgonen-energie. De mens wordt steeds verder wakker en het hart wordt steeds verder geopend. De CONstructie is weer begonnen, maar er liggen overal energieën op de loer die jou weg willen leiden van jou eigen ware zijn! Van jou ware waarheid.

Geen enkel mens kan de gehele ware waarheid bezitten of vertellen. Elk mens is (in grote of kleine mate) verbonden met de ware waarheid van God de Bron. Elk boek is dus een deel van die waarheid. Verbindt je met wat juist voelt, maar verkondig dit nooit als totale enige waarheid. Dit is niet de bedoeling van deze Licht-informatie, welke dan ook! De Lichtwerelden werken samen, omdat zij beseffen dat het totaal van de Goddelijke waarheid niet door één persoon te kunnen verkondigen. God de Bron is een opgedeelde energie die naar de vele dimensies is afgedaald en zich in vele vormen van creatie heeft neergezet. Dit is de opgedeelde creatie van God. Deze heeft vele gezichten en vormen. De één benadert de totale eenheid van de waarheid meer dan de ander, er zijn vele manieren om dit tot uitdrukking te brengen. In vele tijdslijnen zijn deze neergezet. Grote bekende Meesters zijn verschenen. Wanneer de mens een boek of waarheid gaat verkondigen als de enige ware waarheid, pas dan op! Wanneer dit deel van de waarheid de mens opent, is het doel bereikt. Maar als het geopend hart zich gaat opstellen als het enige ware pad, dan sluit een ander deel zich vanzelf. Deze mens kan niet verder groeien. Het sluit andere aanvullingen uit. De aanvullingen van de ware waarheid die God de Bron in vele heeft geplaatst. IN ELK MENS! Zo kan dus de verkondiger van de enige ware waarheid niet meer bij zijn eigen innerlijke waarheid. God de Bron heeft deze waarheid direct in het hart geplaatst. Het is de Godsvonk die men dan negeert en afwijst!

God kan door het hart gaan spreken of door boeken? Welke verkies je, lief mens? Beide is een goede optie, want

DIT IS HET WARE CONTACT MET GOD!

BOEKEN OVER DE WAARHEID ZIJN OP AARDE IN DE MATERIE NEERGEZET OM JOU EIGEN HART TE OPENEN NAAR DE WAARHEID VAN JOU WARE ZELF NAAR DAT DIEPE WARE CONTACT. IN DE INNERLIJKE WAARHEID, DAAR LIGT DE WAARHEID DIE HET WARE ZELF ZAL LATEN OPSTAAN.

Het niet vertrouwen van het eigen deel, is het niet werkelijk kunnen vertrouwen op het grote geheel, de WET VAN ÉÉN. Eerst zal de mens zichzelf mogen gaan vertrouwen en de band met God de Bron IN hem of haar. Het grote geheel zal dan als grote connectie gaan opstaan en in het leven komen van die mens. Het is een energetische verbinding met het AL dat Is. Er zullen eerst kleinere groepen ontstaan. Dit zijn de Cirkels van het Licht waar deze mens bij hoort. De resonantie is die van dezelfde taal. Soms zullen deze ook in de materie gevormd gaan worden, maar dit is niet perse noodzakelijk. Vele willen deze Cirkels van Licht eerst in de materie gaan neerzetten, maar dan zij zijn nog steeds los van de energetische Cirkels van Licht en Liefde.

HET EGO

Het zichtbaar maken van materiële aardse cirkels heeft dan te maken met het EGO. Vast gelopen ego's die vanuit een wilskracht ongeduldig in de stof de waarheid willen neerzetten en dit willen afdwingen. In eenheid met het Al en met God is een totaal ander pad. Onwetendheid speelt hier natuurlijk een grote rol in. Daarom is de verbinding met het HART en de waarheid die zich IN elk mens bevindt, zo belangrijk. De waarheid buiten jezelf vinden is één, daarna kan deze waarheid jou naar binnen leiden, naar je eigen individuele waarheid! Wanneer elk mens zijn eigen individuele waarheid weer herkent, kan er een verbinding gemaakt worden met de vele andere innerlijke waarheden om zich heen zowel op aarde als “buiten de aarde”. Het kosmische verbinden gaat via de eigen innerlijke waarheid van het hart. Daar ligt immers de sleutel naar het paradijs. De poort die wordt geopend kan slechts op één enkele manier geopend worden, op een eigen individuele manier. Dus niet door de waarheid van een ander. Lees en voel de waarheid van andere, maar zie deze als een leidraad naar de eigen innerlijke waarheid. We leiden elkaar naar dat pad.

Degene die jou afleiden van jouw INNERLIJKE pad, die mag je vanuit een innerlijk weten vermijden. Soms tijdelijk, soms permanent. De voeding van het innerlijk hart is belangrijk Is het de DESstructie of is het de CONstructie waarmee je nu gevoed wordt?

Gegroet, lieve mensen van de aarde

Dit was de Council of Nine en dit is de wijsheid van het Pad van de Oude van de Eerste Tijd.

Kijk maar of jouw hart resoneert met deze waarheid

Namasté

6 november 2013

Mag gedeeld worden vanuit respect en in zijn geheel, met vermelding van het kanaal/bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura / United Aquarius Children / Ashtar Command Nederland

#Kruinchakra #communicatie

7 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda