• Arthura Hector

Stormen, Tyfonen en Windhozen de natuur, de mens en de aarde

Aktualisiert: 14. Okt 2020Ashtar via Arthura

Lieve mensen van de aarde, Ik ben Ashtar en wil graag wat uitleg geven over de zware tyfoon die over de aarde woede afgelopen periode (Filipijnen). In enkele boodschappen had Ik al benoemd dat de natuur een afspiegeling is van de emoties van de mens en de aarde. Ik wil hier nu dieper op in gaan. Er mag wat meer uitleg gegeven worden over het ontstaan van deze natuurrampen. Natuurrampen die vele mensen treffen en veel schade aanrichten. Het gebied wat getroffen word, is een traumagebied. Nog lange tijd nadat de tyfoon heeft toegeslagen is dit totale gebied ontwricht. Waarom gebeuren deze vreselijke dingen op aarde?

Waarom worden deze grote natuurrampen niet tegengehouden door God de Bron? Waarom grijpen Wij, Sterrenwezens van het Licht niet in om dit te voorkomen? Ik, Ashtar probeer hier nu een antwoord op te geven, om duidelijk te maken hoe het in elkaar steekt. Ten eerste is de natuur een afspiegeling van de mens op aarde. Hoe de mens zich gedraagt op aarde en hoe de mens met de aarde en met zijn medemens omgaat is een onderdeel van de vreselijke gebeurtenissen die plaats vinden op de aarde. Er hoeven nu geen schuldgevoelens naar boven te komen en dat is ook zeker niet Mijn bedoeling om dit op te roepen. Er zijn onderliggende oorzaken aan de gang die de mens mag weten. De groep die zeer slecht met de aarde omgaat en zich niets aantrekt van de gevolgen ervan, mogen zich aangesproken voelen, want zij zijn de onderliggende oorzaak van deze gebeurtenissen. Misschien zijn zij er zich niet direct van bewust en willen niet doelmatig dat dit gebeurd, maar zij weten inmiddels wel dat het moet stoppen. Hun gedrag om de aarde zodanig te beïnvloeden gaat nu sterk naar boven komen en dit zal zeker de komende tijd een discussie oproepen. Zoals de vele kernproeven, het wegnemen van allerlei soorten fossiele brandstoffen, gassen en vele andere schatten die de aarde in zich draagt. Wanneer dit vanuit een evenwichtige manier wordt gedaan hoeft dat geen problemen op te leveren. De aarde is er voor de mens en de mens mag onderdelen van de aarde gebruiken.

Helaas is het evenwicht ver doorgeslagen en dan ontstaan er in bepaalde lagen van de aarde een disbalans. Moeder Aarde kan zich dan niet meer herstellen en kan de “leegte” die ontstaat niet meer in balans brengen. Ze krijgt gewoonweg geen tijd ervoor om deze “gaten” weer te vullen vanuit andere verschillende lagen van opbouw, die Zij in haar draagt. Mocht dit nu het enigste zijn? Nee, dan zijn er op de aarde de vele kernreactors die op volle toeren draaien en veel zwaar afval produceren. Kernenergie komt in de natuur voor, maar op een andere manier. Ook hier is er weer spraken van een disbalans. De mens mag gaan leren dat de aarde een levend organisme is en reageert op alles wat ermee gedaan wordt. De reacties van de aarde zijn niet altijd positief, zeker niet als de mens geen rekening houdt met haar organische toestand van herstel. Zij heeft een groot organisch en fysiek lichaam. Het pulseert en reageert. Zie het maar zo, wanneer de mens grote gebouwen bouwt, dient er een goede constructie berekening gemaakt te worden vooraf. Wanneer de spanningen op bepaalde punten te groot worden, kan dat gevaar opleveren voor instorting en het gebouw heeft geen lange levensduur. Dit weet de mens die deze gebouwen bouwt.

Dit is ook zo bij de aarde.

De Aarde is een bol met allerlei krachten en ingedeeld in verschillende soorten lagen en onderdelen die elk op zich een andere werking hebben. Aardolie of gas zijn zeer verschillende organische segmenten, die een andere methode nodig hebben om te ontstaan. Een aardbol is vele malen ingewikkelder van structuur dan een wolkenkrabber die in balans moet blijven. Daarnaast is er nog een energetische kant. Deze heeft net zoveel invloed als de stoffelijke organische kant. Emoties van de aarde! De aarde draagt verschillende emoties. Deze emoties horen bij het bewustzijn van de aarde en alles wat op en in Haar leeft. Alles bezit gevoel. De mens bestaat grotendeels uit emotie en geeft continue uiting aan deze gevoelens. Soms direct, soms indirect. Daarnaast zijn er vele onderdrukte gevoelens en emoties, deze worden op een geheel andere manier uitgedrukt. Wanneer de mens en al het leven op en in de aarde op een natuurlijke manier de emoties zou gaan uiten, zouden er geen problemen zijn. Althans dan zou dit geen negatieve invloed hebben op de emotie van de aarde! De emotie van de aarde bevat alle emoties die erop de aarde worden geuit en/of worden beleefd. Een emotie is een onzichtbare kracht die wordt doorgegeven. Veel kan de aarde in zich opnemen en weer omzetten. Geen probleem is dit voor de aarde, dit is zelfs Haar taak. Haar bewustzijn is groot genoeg om dit te dragen en om dit om te zetten.

Zij transformeert dagelijks zoveel hoeveelheden aan emotie, dat de mens er van zou gaan duizelen. De mens kan zich daar geen voorstelling van maken. Het is een zeer ingewikkeld proces, maar een zeer natuurlijk proces. De energetische uitlaadklep die de mens gebruikt, dragen bij aan de energetische gezondheid van de totale aarde. Is de mens energetisch gezond, dan zal de aarde dit mooi ondersteunen. Wanneer een mens ziek wordt zorgt moeder aarde voordat de ziekte toeslaat, voor planten en dieren die de mens op dat moment nodig blijkt te hebben. Om te herstellen van zijn disbalans, zijn ziekte.

De aarde weet dit lang van tevoren, omdat de energie van de zieke mens al ver van te voren aangeeft dat er een disbalans ontstaat. De aarde voelt en neemt dit waar via haar energetisch bewustzijn. Dit gaat via golven en trillingen. Wanneer een mens of natuurgebied uit balans raakt, verandert de trilling. De trilling verandert van toon. Wordt vaak trager van vibratie. Soms ook wat donkerder van kleur. De aarde reageert hierop en creëert een oplossing. Wanneer de mens en goede band met de aarde heeft, kan de mens de boodschap vanuit de aarde opmerken. De hulp die de aarde stuurt wordt zichtbaar. Zo geneest de aarde de mens. Dit kan met planten, kruiden, maar ook energetisch. De juiste samenwerking tussen de mens en de aarde is cruciaal. Deze band mag elk mens op aarde weer gaan herstellen, in elke vorm. Het is een visa versa reactie, wanneer de aarde de mens helpt, helpt de mens de aarde. Heel het ecologisch systeem van de aarde werkt zo. De mens maakt deel uit van dat ecologisch systeem van de aarde. Helaas is de mens vervreemd van de aarde en ziet zichzelf los van dit ecologische systeem van wederkerigheid. Het is nu eenrichtingsverkeer geworden en de mens put de aarde uit. Er is geen samenwerking meer. Niet organisch en niet energetisch. Dat zorgt voor vele problemen. Ook voor het traumatisch herstel van de balans.

Zij moet wel en heeft geen keuze, haar lichaam reageert nu eenmaal zo. Maar zij huilt als de mens huilt. Zij voelt immers die emoties. Haar natuurlijke drang om deze te helpen herstellen wordt dan ook in gang gezet. Hier gaat er weer iets fout. De mens pikt de signalen van de aarde niet meer op. De mens wordt ziek en kan bijna niet meer herstellen. Wat de mens niet meer weet en de aarde wel weet... De mens heeft de aarde nodig Zonder contact met de aarde is er geen leven mogelijk voor de mens op aarde Zo simpel ligt het, zo simpel mag het gezien worden. Degene die de aarde bewust ziek maken zullen zelf ook ziek worden. Zij zijn al ziek, hun bewustzijn is aangetast door hebberigheid en zij rationaliseren alles kapot. De onbalans is hun winst. Die onbalans komt naar buiten op bepaalde plaatsen op aarde. De winden draaien door en proberen de angsten die uit de aarde opstijgen om te zetten, te verschonen. Helaas zijn zij door gedraaid en er is een ziekmakend programma aan de hand. De woede van vele mensen die wakker worden gaan op in de aarde en Zij draagt deze naar buiten om als een schoonmaak proces grote omzettingen te maken. Grote Tyfonen ontstaan door nog meer disbalans. Dit is niet uit wraak maar als herstel bedoeld. Dit herstel brengt haar ook weer schade aan, want dit gebied zal een tijdlang onbruikbaar zijn voor de mens, dus ook voor de interactie met de aarde. Net zoals het menselijk lichaam op bepaalde plaatsen ziekte vertoond, de zogenaamde zwakke plekken.

Zo is het ook met de aarde. De plaatsen waar de traumatische stormen woeden, zijn de plekken op de aarde waar dit tot uiting kan komen. Niet omdat deze mensen dit verdienen of slecht zijn. Nee, beslist niet. Dit is puur de plek waar zoveel zwakte heerst en waar een tyfoon van die kracht KAN ontstaan. Moeder aarde heeft dit niet meer in de hand, zij kan dit stuk niet meer onder controle houden. Zij beseft dat Zij Haar eigen kinderen vernietigd. Terwijl ze een noodkreet hoort en dit graag wilt herstellen, komt er een giga kracht uit Haar wat zeer vernietigend werkt. Het roept alleen nog maar meer angst op bij de mens. De afstand tussen de mens de aarde wordt groter. Dit is beslist niet de bedoeling. Zij gaat ook door een proces van herstel, net zoals de mens. Haar bewustzijn gaat ook open. Dit gaat in golven. Daarnaast heeft Zij ook een kosmische verbinding die HEEL moet blijven, Zij draagt veel verantwoordelijkheid en het totale bewustzijn moet in balans gehouden worden. De circulatie van de aarde in het universum moet op de juiste wijze door blijven gaan, net zoals de radertjes van de klok. Loopt er een radertje vast dan heeft dit effect op het grote geheel. Niet alleen de aardse krachten OP aarde spelen een rol, nee ook de universele krachten hebben een effect op de aarde. Liefde voor de Aarde Wat kan de mens hieraan doen?

Haar heel veel liefde sturen en helpen de delen die in onbalans zijn weer te helen. Eerst mag de mens de band weer herstellen en de signalen van Moeder Aarde weer gaan zien en horen. Dan kan er geluisterd worden naar wat Zij nodig heeft. Dan kan de mens in opdracht van de aarde, haar helpen te herstellen. Want de aarde weet WAT er hersteld dient te worden en op welke manier. In de vorige boodschap over de Poort van Communicatie werd vermeldt hoe de kruinchakra invloed kan hebben op de informatie die bij de mens binnenkomt. De communicatie met het energetisch lichaam van de aarde werkt ook zo. Zo kan de mens de pure signalen weer leren herkennen en opvangen. Lees ook de boodschap van de psyche van het hart. Hierin staat vermeldt hoe de mens weer naar zijn/haar innerlijke stem kan luisteren. Dit is de eerste stap die de mens op aarde kan gaan maken. Werk eerst dit deel uit voordat er een andere stap gezet kan worden. Denk niet te gauw de aarde te helpen, door niet goed te luisteren naar Haar stem. Jouw innerlijk hart spreekt met de aarde, niet de ratio die graag grootse plannen heeft voor het ego. Dus lieve mensen, de negativiteit die jullie zien in de rampen op aarde zijn vaak van andere oorsprong dan de mens zou kunnen bedenken. Dit was de boodschap over de aarde en haar uitingen via de natuur.

Dit was Ashtar

Namasté

12 november 2013

Mag gedeeld worden vanuit respect en in zijn geheel onder vermelding van de bron/kanaal: Athura Hector © ART-hura www.ashtarcommandnederland.com United Aquarius Children / Ashtar Command Nederland

#Tyfonen #natuur #Ashtar

3 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda