• Arthura Hector

Holografisch universum

Aktualisiert: 14. Okt 2020


Ashtar via Arthura

Goede dag broeders en zusters van de aarde, hier is Ashtar met een nieuw bericht vanuit de liefdevolle sferen van het Licht.

Het holografisch universum is geen illusie, maar een werkelijke werkelijkheid! Het universum is ontstaan vanuit een zeer groot bewustzijn van Liefde. Het Goddelijk Bewustzijn. Dit grote, ondefinieerbare bewustzijn bevat een *expansionele werkelijkheid. Het is onderdeel van alles en alles is onderdeel van dat bewustzijn: HET AL! De mens kan nauwelijks bevatten wat dit Goddelijke Bewustzijn inhoudt. Deeltjes worden zichtbaar voor de mens, als deze zijn of haar bewustzijn opent voor dit prachtige Goddelijke fenomeen. Er kan een samengaan ontstaan met de poorten van het Hart, deze worden dan geopend. Wanneer een klein deel samenkomt met dit grote Goddelijke AL, ontstaat er een vorm van universele liefde. Dit is een diepe aanraking van het Goddelijke Concept.

OPBOUW VAN HET BEWUSTZIJN EN HET UNIVERSUM

Vele illusies worden geplaatst rondom de mens en het bewustzijn. Deze illusies zijn goed zichtbaar voor de duale mens op aarde, jammer genoeg ontnemen deze illusies de ware werkelijkheid. Het ontstaan van het Holografische Universum zal Ik, Ashtar in simpele woorden proberen te omschrijven. Het grote Goddelijke Brein, wat het bewustzijn vormt van al het leven is zo onnoemelijk groot dat zelfs de buitenste ringen rondom het Goddelijke Gelegen dit niet in zijn totaliteit kunnen waarnemen.

Deze informatie kan tot stand komen doordat alle ringen rondom het Goddelijke samenwerken en deze informatie delen en samenvoegen. Elke Ring rondom het Goddelijke heeft een ervaring van dit Goddelijke Bewustzijn. Omdat Zij allen uit dit Goddelijke Licht geboren zijn, is elke ring anders van energie en heeft een andere beleving van het Goddelijke. GODDELIJK VROUW EN MANDEEL De eerste opdeling van dit Goddelijke AL is het loskomen van het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke energiedeel. Van daaruit ontstaat er een opdeling in de vrouwelijke energie. Dit is de Blauwe Zilveren toon die hier resoneert. Vanuit deze resonanties bouwen zij verschillende lagen van werkelijk op. Vibrerend van hoog naar laag. Allen die hier deel vanuit maken zijn verbonden met dit Blauwe Zilveren Koord. Dit is het Blauwe Levende Water wat stroomt door alle dimensies en deze staat bekend als de MAANENERGIE. Het water is anders van karakter dan het mannelijke zonlicht. Daar komen we zo op terug. Aan het Hoofd van deze hoogste innerlijke ring staat de Moeder Maria Sophia. Zij is de hoogste vorm van ring die men kan bereiken voordat Zij in eenheid oplost in het Goddelijke totaalbewustzijn. Maria Sophia MARIA-CIRKEL De Maria Cirkel is een zeer oude Cirkel van Kracht en vele Maria deel-energieën zijn nu op aarde in de fysieke vorm neergedaald, zij zijn geïncarneerd om deze energie weer nieuw leven in te blazen. De nieuwe aarde heeft deze energie nodig en daarom zijn zij gekomen. In het verleden was deze energie ook aanwezig op aarde. In sommige verledentijdslijnen zijn er Heilige Maria Cirkels ontstaan.

ZIJ BEVATTEN DE INFORMATIE OVER DIT DEEL OF DEZE CIRKEL

Via deze oude tijdlijn kan men de informatie weer ophalen en zich opnieuw ermee gaan verbinden in het fijnstoffelijke van de VIJFDE dimensie. In deze tijd van overgang zal er weer een Maria Cirkel ontstaan. Dit zijn de Blauwe Maancirkels van de 13 punten. Zij zijn allen met elkaar verbonden tot één grote Lichtcirkel. Nu komen al deze cirkels weer tot leven. Alle Cirkels die ooit op aarde waren om de aarde van energie te voorzien, staan nu allen op. In de energie zijn deze Maria Cirkels altijd blijven bestaan. Zij worden nu ook in de stoffelijke vorm neergezet. Vele oude krachten komen dus terug op aarde. Dit zijn de Heilige Krachten vanuit heelheid en liefde. Het kosmische vrouwelijk wat in de maand december 2013 is opengegaan op aarde en in de maan-energie, is de voorbode van de start van deze Maria Maan Cirkels. Vele Maan energieën worden nu opnieuw geboren in het fysieke lichaam, zij ontvangen dit energiedeel van Maria. Het vrouwelijke godinnendeel staat op in vele vormen. Deze energie komt nu de aarde binnen en vibreert. De codes worden bij deze mens afgegeven en geopend. De opening hangt af van het juiste moment. Eerst zal het kosmisch bewustzijn geopend en geactiveerd worden om vervolgens deze Heilige Energie te ontvangen. In 2013 zijn alle 12 maanenergiepoorten geopend. Tijdens elke volle maan 1 poort. GOUDEN-ZONNE-ENERGIE Zo gaat dit ook met het Mannelijk Goddelijk deel. Het Gouden Zonne-deel zal in combinatie met het Blauwe Maandeel op gaan staan. De 12 Zonnepoorten zijn vanaf 2001 tot 2012 opengegaan.

Elk jaar 1 zonnepoort.

Zoals de zonnepoort 1-1-1 op 1 januari 2001, 2-2-2 op 2 februari 2002 enz. en de laatste 12-12-12 op 12 december 2012. In de vele verledentijdslijnen op aarde zijn er vele soorten Zonnen Cirkels ontstaan. Ook deze zullen hun deel-energie op aarde neer gaan zetten in het stoffelijke deel. Ook hier zullen er Zonnen Cirkels gaan ontstaan en deze kunnen zowel apart als in combinatie met de Maan Cirkels gaan samenwerken. Eerst dient de mens in zichzelf het mannelijk en vrouwelijk deel te gaan integreren als één geheel. De balans die zo verstoort is op aarde zal in alles weer mogen gaan vibreren. Het vrouwelijk deel en het mannelijk deel mogen nu weer gezond van bewustzijn gaan worden. Daarom gaat de mens door zoveel lagen van bewustzijn heen. Zowel de hogere als de lagere en dit in afwisseling met elkaar. Er is een soort beweging in werking gesteld die de balans weer op zoekt. Daarom is het voor vele mensen op aarde zo moeilijk het nieuwe te volgen en het nieuwe toe te laten. Er is een afstemming nodig in de onbalans van de beide delen. De mens gaat nu door een periode van herstel. Het is de herstel van de disbalans. De zonnepoorten en de maanpoorten zijn nu bijna allen geopend, deze brachten de energie op aarde weer balans. Dat was erg hard werken voor de aarde, de maan en de mens! De golven die de mens ontving, gingen op en neer. Deze gaan tot rust komen en vanaf 2015 zal het natuurlijke bewustzijn geboren zijn en gaan inwerken op aarde. Zoals de maan de aarde in de nacht verlicht en het zonlicht ontvangt. Zo zal ook de mens dit mogen gaan herkennen en toelaten, het is het samenspel van de beide soorten bewustzijnen. De opgedeelde Goddelijke Krachten mogen in de mens weer tot een samenspel gaan komen.

HOLOGRAFISCH UNIVERSUM

Het holografisch universum is geboren vanuit de Goddelijke Creatie. Vanuit eenheid. De opgedeelde Goddelijke Energieën vormde met Hun bewustzijn een holografisch universum, opgebouwd uit de heilige geometrische wetgevingen. Zij vormde dit met Hun Hoge Bewustzijn en in samenspel met de Goddelijke Liefdeskrachten. Zo ontstonden er melkwegstelsels, planeten en sterren. De deelzonnen in elk melkwegstelsel vormden de werkelijke verbinding met het Goddelijk Bewustzijn. De Goddelijke Poort. In dit melkwegstelsel werd het Goddelijk Deel steeds kleiner en kleiner. De opdeling in planeten, sterren en uiteindelijk het leven op elke planeet, zoals de mens vormden in de eerste tijd een PARADIJS OP AARDE. Het Goddelijke Bewustzijn was overal aanwezig en de liefde en eenheid in alles, vormden dit PARADIJS in het groot en in het klein. Micro Macro bewustzijn. (zie boodschap Micro-Macro bewustzijn). Wanneer de vrouwelijke kosmische Poort open gaat ontstaat er vanzelf het 13de mannelijke kosmische punt! Dit is een Heilig samengaan en er is een mooie Goddelijke balans in vibratie, ontvangen en zenden.

Deze maand (16 en 17) december in 2013 zal niet alleen het kosmisch vrouwelijk aankondigen, maar ook het mannelijk kosmisch aankondigen. Het besef van de beide energetische delen zal men gaan herkennen en doorvoelen. Dat brengt deze poort van 12 en 13, zij maken de cirkel van eenheid boven het hoofd van de mens. Deze 12de en 13de chakra werken altijd samen. Indien de 12de dimensielaag niet bereikt kan worden verblijft de mens in het duale van de elfde dimensie. De 12de dimensie is de energie van het non-duale en van het Christusbewustzijn. De verbinding met het hart en in de chakra's zal dit een werkelijk Heilig Huwelijk creëren in deze mens, om uiteindelijk in het hart dit uit te stralen.

In liefde gedeeld,

dit was Ashtar

Namasté

18 december 2013

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron/kanaal: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura United Aquarius Children

(* expansioneel=uitbreidende, groter wordende, groeiende)

#Holografsch #Universum #Ashtar

5 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda