• Arthura Hector

Kosmisch Vrouwelijk en Mannelijk

Aktualisiert: 14. Okt 2020Apollo en Lumina Via Arthura

Vanuit de Lichtsferen heten wij jullie welkom en omarmen dit bericht in liefde.

Alles op één lijn en toch nog niet verbonden, dat gaat komen in 2014!

Lumina: Wanneer het 13-13-13 punt bereikt is zal er in de komende 12 maanden van het jaar 2014 een neerwaartse energie beweging gaan plaats vinden, om zo alle chakra's in evenwicht te brengen met het mannelijk deel. In 2013 was de opwaartse vrouwelijke energie geopend om zo in de mens de chakra's te activeren. De 12 vrouwelijke zelven zijn nu aangeraakt en zullen zich gaan manifesteren. Wanneer deze hun mannelijke deel weer ontmoeten kunnen zij samen gaan stromen in de energie van de kundalini. Deze zullen de eenheid gaan bereiken en het werkelijke 13de centrale punt gaan vormen. KUNDALINI EN VERLICHTING Elke chakra zal aangeraakt worden door de kundalini die opstijgt, dit kan in vele fases verlopen. De opstijging kent men op aarde alleen vanuit de term: “verlicht worden”, de totale opstijging en uitrolling van de kundalini.

Er zijn meestal vele fases nodig die de kundalini laten ontwaken. Door verstoringen in de duale wereld kan het voorkomen dat de kundalini weer daalt. Dan kruipt de slang weer terug in zijn schulp. Als er eenmaal een uitrolling is ontstaan, kan deze door een storende energie even uit balans worden gehaald, maar wanneer het hart weer liefdevol wordt aangeraakt, stijgt deze weer omhoog om het Goddelijk Punt te bereiken. Wanneer de liefde het hart gaat bereiken, zal de kundalini energie zich gaan manifesteren. Elke chakra mag verbonden worden met het hart en wanneer dit gebeurd zal de kundalini energie hierop gaan reageren. Dit is de slang van de Liefde. Deze bestaat uit twee delen namelijk de vrouwelijke waterslang (maan) en de mannelijke vuurslang (zon). Wanneer er veel liefde is in de mens, zullen zij samen gaan dansen en de vreugde verspreiden.

Wanneer er veel angst is zullen zij zenuwachtige pasjes gaan maken en verstarren. Er ontstaat disbalans. Zij kunnen in de war raken en soms zelfs in de knoop. Voor een kundalini die nog niet ontrolt is: deze kan dan in een bevroren toestand vast blijven zitten. Dan wordt het een moeizaam ontwaken voor deze energie die zich in de basischakra al slapende bevindt. Wanneer er veel trauma in het leven van de mens heeft afgespeeld, kan er op het gebied van de basisveiligheid een blokkade zitten. Deze angst om op aarde in veiligheid te leven kan dan de slapende kundalini gevangen houden. Soms kan ook slechts één slang opstijgen, dit beïnvloed de persoonlijkheid van deze mens en houdt deze mens vast in het duale. Als er één energieslang actief is komt dit tot uiting in de persoonlijkheid van de mens? Teveel aan water geeft passiviteit en chaos (geen grenzen stellen, over je heen laten lopen). Teveel aan vuur geeft manipuleren en een te strakke structuur handhaven weer (niet kunnen loslaten, touwtjes in de hand houden, de baas spelen). Deze disbalans zorgt voor een disbalans in de mens en in zijn omgeving, je trekt nu eenmaal aan wat je uitstraalt. Dat wordt in stand gehouden door het kunstmatig bewustzijn.

De kunstmatige matrix is dan actief.

Apollo: De maanenergie heeft een directe impuls nodig vanuit de zon. De ontvangst van de Zonne-energie zal Lumina omarmen. Op deze manier werken Wij samen en zorgen voor een mooie energetische balans voor de kruinchakra van de aarde. Wij werken ook door in onze omgeving, de vele Engelencirkels kunnen zo in balans en vanuit heelheid hun werkt doen. Het is steeds een samengaan van energie. Zowel IN ons en OM ons heen vormen Wij SAMEN met de omgeving een zeer groot Licht. Gevoed door het grote Goddelijke Bewustzijn. De Elohim zijn de eerste Cirkels rond het grote Goddelijke Bewustzijn. Vanuit Ons ontstaan er weer andere Cirkels van Licht. De Elohim zijn de Goddelijke kosmische opdelingen die de verbintenissen van het vrouwelijk en mannelijk in de eenheid nastreven.

De energie van LUMINA is afgedaald naar de aarde, om vanuit dit punt het nieuwe energetische ELOHIM te manifesteren. De kruinchakra is verplaatst naar een nieuw punt boven de aarde. (lees vorige boodschap Illuminatie en Lumina). Op deze manier werken Wij samen om de heelheid van de Maan-energie te bezegelen. Lumina is tevens de hoedster van de Maan van de aarde. De Natuurlijke Tijd van het 13 manen bewustzijn. Zij is de Blauwe Maan en zal zich gaan manifesteren op aarde. Met deze deelenergie zal zij de informatie in de stof gaan neerzetten. De code 13-13-13 zal plaats vinden op 16 december en op 17 december 2013 bij Haar indalen. De geboorte van het kosmische vrouwelijk maandeel Lady Luna zal dan geïntegreerd worden in een stoffelijk lichaam. Deze geïncarneerde mens is begeleidt hierin. Vele deel energieën zullen zo de aarde gaan bewonen en de informatie gaan verspreiden. Dit alles is om de nieuwe aarde weer te laten herrijzen.

Lady Luna en Maria Magdala energie Maria Magdalena was één van de Blauwe Maan-energieën in de oude tijd van de aarde. Zij was het kosmische vrouwelijk deel in contact met het kosmisch mannelijk deel Jezus Christus. Het Heilig Huwelijk vond plaats in het Heilig Hart. De code 13-13-13 is vanaf nu in werking gegaan en zal de informatie gaan verspreiden zodra deze opgenomen kan worden. Dit is de code van het Heilige Levende Water en de Heilige Graal. Apollo en Lumina beschermen het Kosmische Christus Bewustzijn, zij werken vanuit de Gouden en Blauwe energie vlam. De Blauwe energie is de beschermende laag voor het Gouden Christus Bewustzijn. Deze Blauwe energie verwijdert negatieve energie en rekent af met disbalans. Lady Luna bevat het zuivere Blauwe maandeel van het water en hoed via haar maanenergie de beweging van het water op de aarde. Zij ontvangt het Gouden Zonlicht en weerkaats deze naar de aarde. Lumina of Lady Luna werken beide samen met de zon-energie van Apollo. Apollo is een deelenergie van de ZON (Ra). Er zijn vele deel-energieën van de zon die zich op aarde hebben gemanifesteerd in verschillende tijdslijnen en beschavingen op aarde.

MIRROR OF THE MOON

De weerkaatsing van het zonlicht op de maan werkt als een spiegel voor de aarde en weerkaatst deze energie. Deze echo zal beelden afgeven van de vele VERBORGEN AGENDA'S in en om de mens. Dit is de MIRROR OF THE MOON. De maanspiegel geeft een echo af. Deze resoneert naar de aarde terug om in de mens te reflecteren. Dit is de Kosmische Spiegel. Wil je kosmisch bewust worden, neem dan een kijkje in deze spiegel van de nacht. Er zijn vele soorten spiegel therapieën op aarde. De maanspiegel is die van de kosmos en weerspiegeld jou kosmische afkomst. Dit is de kosmische poort in het HART die open kan gaan om het multidimensionale bewustzijn te ontwikkelen.

DEELENERGIE

Deel-energieën worden gevormd om een bepaalde functie te vervullen en zijn gecreëerd voor een bepaald doel. Dit is een tijdelijke opdeling van een bepaalde Lichtenergie in een bepaalde dimensie. In elke dimensie zal het zonlicht of de Goddelijke Vonk anders worden uitgelegd, via het woord of via het symbool. Elke dimensie is een aparte ring met een eigen vibratie en toon. Elke tijdlijn bevat ook een eigen resonantie.

De reflectie van het Zonne bewustzijn of het Goddelijke Bewustzijn zal in elke andere tijdslijn of dimensie anders tot uiting komen. Dit geldt ook voor alle Maan energieën. De 7 stralen van de Elohim, zijn gelijk aan de 7 vlammen van de Kumara's. Hier is een vergelijkbare synoniem gebruikt om de toon aan te geven van de directe opdeling vanuit het Goddelijke Bewustzijn. Zij zijn allen opgedeeld in twee: het vrouwelijk en het mannelijke Goddelijk Deel. De Zespuntster met de zevende punt in het midden. De 7 regenboogkleuren en de 7 chakra's die nu naar de 13 chakra's verhoogd worden. Zo zijn er DE DERTIEN ontstaan en DE NEGEN, deze vormen met elkaar de 22 dimensies.

Met liefde gesproken en doorgegeven

Apollo en Lumina

Namasté

18 december 2013

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron/kanaal: Arthura Hector www.ashtarspage.com ©ART-hura / United Aquarius Children / Ashtar Command Nederland

#Lumina #Appolo #maan #131313

5 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda