• Arthura Hector

HET EGO EN DE 13 13 13 CODE


Ashtar via Arthura

Goede dag lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar met een nieuwe boodschap.

Het ego is een onderdeel van het menszijn in de duale werelden. De Dualiteit is een opdeling van twee verschillende componenten. Zoals Ying en Yang, het mannelijk en het vrouwelijk principe.

Wanneer de mens de dualiteit begrijpt dan is de oplossing van

nondualiteit zeer nabij.

Veel gebeurd er in jullie wereld op aarde. De energie van de 13 13 13 code worden dit jaar in 2014 geboren. De eerste is inmiddels ingedaald. De activatie start op het moment dat er in de energetische lagen deze eerste dertiende code wordt ingebracht. Steeds verder in de lagen daalt deze code 13 in. De indaling van de code door de verschillende lagen heen is noodzakelijk. Deze indaling wordt steeds bewuster beleefd in de mens en meer zichtbaarder in het aardse leven. Dit alles is belangrijk voor de omzetting van het fysieke lichaam. Na de transformatie wordt de transmutatie zichtbaar. (zie de vorige boodschap 13 13 13 code).

DE ROEP VAN DE AARDE

Haar roep om hulp is lang geleden gestart en vele zielen in de LICHTdimensies hoorde deze kreet, haar disresonantie. Haar roep om hulp strekte ver uit tot diep in het universum. Daarom zijn er in deze tijd vele op aarde direct vanuit het LICHT gekomen. In de menselijke vorm ingedaald, geïncarneerd. Diep in hun ziel voelen zij de roep resoneren in hen. Zij willen direct aan de slag! Daarom zijn zij immers gekomen, maar de roep van de aarde werkt in het fysieke anders.

Niet alleen de aarde, maar ook de mens roept om deze verandering, deze ontstaat van binnenuit. De aarde die de mens en alle levende schepsels op haar draagt, verandert mee en haar toon gaat anders resoneren. Zij onderging al eerder deze transformatie en vanaf het punt van de Rode volle maan in april 2014, is haar transmutatie begonnen. Voor vele mensen nog onzichtbaar. Voor vele sterrenmensen heel erg voelbaar. Voor alle Lichtwezens een feit.

Jullie sterrenmensen, zijn op tijd geland in deze tijdzone van de aarde. Jullie fysieke lichaam is jullie ruimtepak voor deze fysieke dimensie. Dit om de aarde fysiek te kunnen OMZETTEN. Jij, lief Lichtmens draagt in de energetisch lagen van jouw blauwdruk, de code om de aarde te helpen. God heeft in elk van jullie een andere code geplant. Jullie Lichtwerkers en Sterrenzaden stonden in grote groepen om God heen en ontvingen de initiaties, de LICHTCODES van GOD, om zo in herinnering te blijven van het LICHT en om de noodkreet van de Aarde te herkennen.

De 13 13 13 code opent deze initiatie van GOD. Alsof de stroom weer wordt aangekoppeld en jouw code wordt aangezet. De eerste code 13 zal in jouw iets wakker gaan maken. Hoe dieper deze indaalt in jouw bewustzijn, hoe beter je gaat ontdekken WIE je bent en WAAROM? Lief mens, heb geduld de codes gaan open. Sneller dan je denkt, maar wel op het juiste moment. De aarde wordt gereed gemaakt en de lagen OM de aarde heen worden gefilterd en geïnjecteerd met het LICHTBEWUSTZIJN. Ieder van jullie is aangesloten op een bepaalde laag. Wanneer “jouw laag” wordt aangeraakt door de ADEM VAN GOD, wordt ook jij ingeblazen. De 13de code wordt dan actief en daalt in, ook in de bewuste lagen.

DE EERSTE 13de CODE

De eerste dertiende code is inmiddels ingedaald en bevindt zich in één van de lagen van het energetische lichaam. Steeds dieper daalt deze code in, totdat zij wordt geactiveerd. Hoe onbewuster de mens leeft, hoe verder weg, in een verre buitenste laag deze code 13 zich bevindt. Door te leven in liefde straalt de mens het LICHT steeds verder uit. De code 13 13 13 is de PARADIJSCODE en wordt aangetrokken door liefdestrilling. Hoe meer liefde je uitstraalt hoe dichter de code bij jouw hart kan komen om uiteindelijk door heel jou lichaam te gaan vibreren.

Hoe meer de mens bewust is van de andere dimensies en de energetische lagen om de aarde heen, hoe dichter deze mens bij de activatie van de code staat. Dit gaat volgens een zeer natuurlijk proces en kan niet versneld worden door de aardse WIL van de mens. Het bewustzijn van Moeder Aarde kan jou voelen en “zien”. Zij weet wanneer jij er klaar voor bent om de activatie te ontvangen. Zij geeft een signaal af naar GOD de BRON en de Dienaren van het Licht. Deze komen dan in actie en helpen de mens met het ontvangen van deze LICHT-activatie op aarde. Zodat het fysieke lichaam het LICHT veilig kan integreren.

De herinneringscodes gaan open en zijn altijd al actief geweest. Dit is de impuls die nodig is. Het kan ook verwarrend zijn voor de Lichtwerker of het Sterrenzaad. Gedreven door deze impuls, raakt deze mens op aarde soms een beetje uit zijn doen en vraagt zich steeds af: “Hoe zit het nu en WANNEER GEBEURD HET? Ik ben er klaar voor GOD!” En dat klopt, maar de aarde en Haar bewustzijn moeten op een bepaald punt aangekomen zijn om jou mee te activeren. Inderdaad, JIJ bent geboren om dit Goddelijk plan te helpen uitvoeren. Op aarde zijn er andere wetten en andere situaties aan de orde die de LICHTmens kan beïnvloeden.

EGO-LAGEN

Ik, Ashtar en de vele Lichtdienaren van het Ashtar Command, Galactische Federatie van het Licht, de ELOHIM en allen die in de energetische Lichtdimensies verblijven, begrijpen jullie in dit stuk heel goed. Toch mogen jullie eerst via het fysieke de aarde gaan ervaren. Dit is noodzakelijk om de verbinding te maken met de fysieke lagen. De aarde is fysiek én energetisch. Wanneer de mens niet goed begrijpt hoe het fysieke werkt, kan er geen goede afgestemming worden gemaakt vanuit de LICHTWERELD naar deze mens. Dualiteit is een feit op aarde. Daarom zijn jullie op aarde in het fysieke ingedaald. Deze 3d illusie kan niet alleen vanuit de Lichtwerelden gekeerd worden.

Het is een zeer grote uitdaging voor degene die vanuit het LICHT, de roep van Moeder Aarde hebben gehoord en zijn afgedaald naar de derde fysieke dimensie van de aarde. Het kan een verwarring opleveren. Daarom zijn de kanalen vaak gedeeltelijk of geheel afgesloten om te kunnen (over)leven in deze dualiteit. Dit is om meer rust te geven in jullie fysieke 3d wereld. De sterrenmens kan zich dan beter aanpassen op aarde. Onbewust of deels bewust is er wel een weten en contact met de Lichtwerelden. Vaak via de dromen.

EEN BEWUST LEVEN en in CONTACT staan met de vele LICHTdimensies én in het fysieke op aarde, vereist een andere manier van leven. Vele op aarde kiezen hier niet voor. Het verlangen om met het LICHT samen te werken is er wel, dit is de herinnering aan het LICHT waarvan men vandaan komt. Deze herinnering is nodig om als Lichtwerker of Sterrenzaad op te staan.

Hoe verder de aarde in haar totale bewustzijn stijgt, hoe meer de mens open kan gaan. Het kosmisch bewustzijn (13 manen bewustzijn) kan verder ontwikkeld worden. Enkele zijn zover, vele zullen het komende jaar dit gaan ervaren. De jaren daarna staan er nog vele golven en groepen mensen op. Het contact wordt dan heel hecht tussen ONS en de mens. De Sterren en Lichtwezens uit de andere realiteiten kunnen dan ook veiliger naar de aardedimensies afdalen. Daarom zijn er op speciale punten op aarde sterrenmensen neergezet die de communicatie met ONS kunnen aangaan. Zij leven een bepaald (beperkt) leven, om dit te realiseren. Het bewustzijn van deze sterrenzaden is aangepast aan het LICHT BEWUSTZIJN, maar toch zijn zij fysiek op aarde aanwezig. Deze mensen worden niet goed begrepen. Zij leven vanuit een non-dualiteit. Helaas levert dit conflicten op tussen verschillende Lichtwerkers en Sterrenmensen, dit komt door het duale perspectief.

De oude Atlantische manier van werken kan dan omhoog gaan komen en voor een disresonantie zorgen, maar in deze ontknoping gebeuren er mooie dingen. Het open gaan van de 13de code. INZICHT. Soms duurt het even voordat het inzicht zich opent, maar wanneer dit gebeurd wordt de 13de code geactiveert. De dualiteit wordt weer verder ontstegen. Na 2014 worden de verbindingen zichtbaar. De basis word nu al neergezet. Dit zijn de hoofdlijnen en van daaruit zullen dan de sublijnen worden verbonden.

Weet, lieve mensen van de aarde, jullie zijn allen nodig en weet dat elk deel van ieder van jullie elkaar weer aanvult. Wanneer dit in jullie bewuste deel BEWUST gaat worden, dan kunnen er verbindingen gaan ontstaan, vanuit een heel ander concept. Vanuit de non-dualiteit.

DE EGO-LAGEN WORDEN LANGZAAM AFGEBROKEN

Door de bewustwording van het duaal conflict, kan er direct een omzetting gemaakt worden voor de oude aarde. De oude lijnen die met deze (sterren)mens verbonden zijn, worden omgezet. De oude egolaag om deze mens en de aarde heen kunnen opgelosd worden! Kijk een nieuwe LICHTLAAG kan indalen daar waar er weer ruimte wordt gemaakt. Zo gaat dit in het klein en in het groot.

In het klein gebeurd dit met de energetische lagen om de mens, in het groot met de energetische lagen rondom de aarde. De toon en de roep van aarde wordt dan weer anders. Mooier van toon, harmonieuzer en meer IN TUNE! Dit werkt door tot in de diepte van het universum tot GOD de Bron. Hoe miniscuul de mens zich ook kan voelen, zo groots kan deze omzetting zijn.

De egolaag om de mens is verschillend van energie. De ene mens heeft een zeer dunne egolaag, de andere een zware mist die als een deken om deze mens heen sluit. Weet dat ego met angst verbonden is. Hoe groter het ego hoe meer angst deze persoon bij zich draagt. Vaak wordt deze angst overschreeuwt door agressie en machtsvertoon, veel woede en harde woorden. Vaak hebben deze personen een dubbele persoonlijkheid. Wat verwarring op kan leveren voor hun omgeving (en voor zichzelf). Zij verkeren in een vicieuze cirkel en nemen hierin hun medemens mee. Deze dikke egolaag wordt extreem groot, als er bedreiging optreed en weer extreem klein, wanneer zij plots in een positieve sfeer geraken. Vandaar deze dubbele persoonlijkheid. De psyche van deze mens is ontregeld en kan niet meer de gezonde beweging maken van in vertrouwen zijn en zichzelf beschermen. De ander zien zij dan als bedeiging, wanneer hun angst toeslaat. Deze personen reageren met een onredelijk gedrag wat op zijn beurt weer veel onbegrip oproept. Een conflict is nu niet meer uit te sluiten. Extremiteiten ontstaan. Wanneer jij je bevindt in deze cirkel, verlaat dan deze cirkel.

Wanneer een mens in liefde verkeerd, is de egolaag

zo goed als verdwenen.

De aura is vervult met prachtige kleuren en vibraties, ook de chakra's zijn dan in balans en open voor de ontvangst van de liefdestrilling.

Bij elk mens is er een natuurlijke schommeling. De extra grote schommelingen hebben te maken met trauma's. Vanuit een vertrouwde sfeer plots in een angst, een trauma schieten (voor de buitenwereld niet volgbaar en onredelijk).

SUB PERSOONLIJKHEDEN EN EGO

De mooie kleurige aura van de mens wordt dan plots kleiner, wanneer het ego opstaat. De dikke grijze egolaag van angst blaast zich op. De mens verstart en kan niet meer helder en liefdevol denken of handelen. Dit is dualiteit op zijn slechts. In het meest negatieve geval kan er een paranoia ontstaan. Er kunnen dan energieën gaan ontstaan uit deze donkere ego-lagen, een soort sub-energieën. Sub-persoonlijkheden. Worden deze steeds gevoed dan worden deze groter en groter. Deze misten zullen in het begin als donkere wolken aanwezig zijn in de aura. Meestal verdwijnen ze ook weer op een natuurlijke manier, wanneer er weer positiviteit onstaat. Na een gezonde verwerking van de pijn lost het trauma vanzelf op.

Een energetisch reiniging van de traumalagen na een

trauma is zeer heilzaam.

Na een traumatische situatie worden er therapeutische gesprekken gevoerd en dit is zeker nodig, maar aan het energetische deel wordt vaak geen aandacht besteedt. Wanneer dit wel wordt gedaan zal de verwerking sneller en doeltreffender verlopen. Een teken aan de wand kan zijn, wanneer de mens blijft steken in zijn trauma-verwerking. Vaak wordt dan het lichaam ziek. Dit kan ook een vorm zijn van verwerking.

Wanneer deze NATUURLIJKE verwerking niet goed geuit kan worden of wordt geblokkeerd door een dominante, onstabiele omgeving of onnatuurlijke structuur. Dan kunnen er uiteindelijk vanuit die mistlagen, sub persoonlijkheden gaan ontstaan. De negatieve stemmen en dwanggedachten ontstaan zo.

DESTRUCTIEVE EMOTIES EN GEDACHTEN

Wordt deze persoon als kind hiermee geconfronteerd en blijft deze blokkade bestaan op volwassen leeftijd, dan kan er uiteindelijk een negatieve aanhechting komen vanuit de lagere dimensies. Dit gaat meestal onbewust en ontstaat langzaam. Tenzij er een familie-karma aanwezig is. Dit karma wordt doorgegeven aan het kind. Deze energielijnen kunnen zeer oud zijn. De codes in deze lijnen zijn geplaatst vanuit een andere tijdslijn en als blokkade neergezet vanuit de lagere werelden. Deze lagere werelden zien deze mens als een soort energetisch voedsel of experiment. Er zijn bloedlijnen op aarde die gekoloniseerd zijn via de genetische codes van de lagere dimensies en lagere buitenaardse.

Waar de mens het meest op mag letten zijn de eigen destructieve emoties en gedachten, deze veroorzaken op aarde de meeste schade. Met gedachtenkracht zet je een groot wapen neer van destructie of juist een prachtig symbool van de liefde! Dit is de training die de mens op aarde nu ontvangt.

De aangetaste bloedlijnen op aarde worden nu ook gezuiverd! De lucifercode wordt ontkracht. (lees vorige boodschap over de lucifercodes 2014). De mens mag wakker worden uit deze onwetende slaap van manipulatie of ZELFMANIPULATIE.

13 13 13 code wordt in drie delen neergezet op aarde

De eerste code 13, eerste vier maanden van dit jaar 2014: omvat de chakra's van het hoofd:

KOSMISCHE CHAKRA'S, KRUIN, DERDE OOG/PIJNAPPELKLIER, DROOM-CKAKRA.

De tweede code 13, tweede vier maanden van dit jaar 2014: omvat de chakra's van het middendeel: KEEL, THIMUS, HART, ZONNEVLECHT De derde code 13, derde deel, de laatste vier maanden van dit jaar 2014: omvat de lagere chakra's in het fysieke deel: NAVEL, CREATIE, BASIS (=STUIT, KNIEËN, VOETEN) het centrum.

Na juni 2014 zal er al een grote omkering zichtbaar gaan worden, eerst bij de mensen die als centrale punten zijn neergezet, zodat de punten zich kunnen gaan verbinden. Dit gaat op een natuurlijke wijzen en als vanzelf. Tenzij er teveel vanuit de eigen menselijke wil gewerkt wordt, dan kan er een stevige ingreep plaats gaan vinden in het leven van die mens. Daarom hebben de BLACK MOONS in januari en maart 2014 voor een grote opschoning in de egolagen gezorgd. Dit waren zeer heftige maanden. Dit zal doorgaan. Wees je bewust van de heftigheid van de emoties en weet waarom dit gebeurd en HOE ga je ermee om? Hoe bescherm je jezelf tegen de invloeden van de buitenwereld, zodat je niet overbelast raakt? Vele soorten energieën zijn aanwezig. Maak keuzes. Het kan gewoon heel simpel:

STEM JE AF OP GOD, HET LICHT EN DE LIEFDE

Weet, God oordeelt niet, maar zendt constant liefde naar iedereen.

Dus wijk je af van het pad, herstel je zelf weer en stem af op het LICHT.

GOD geeft niet op en JIJ?

Lieve mensen van de aarde, deze boodschap kan hier en daar wat stevig neergezet zijn, maak je geen zorgen over negativiteit.

Daar zijn Wij voor om jou te helpen en om jou

IN HET LICHT TE PLAATSEN

Namasté Ashtar

17 mei 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en vanuit respect, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura

United Aquarius Children

#131313code #Ashtar

9 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda