• Arthura Hector

De Nieuwe Codes vanuit de Hemel en de roep van de Nieuwe Aarde


Lord Maitreya via Arthura

Lieve mensen hier spreekt Maitreya over de nieuwe codes.

Zielenpijn komt vaak voor bij degene die van uit het LICHT een opdracht mogen vervullen, want dit is de herinnering aan hun missie op aarde. Dit is de opdracht die door God is ingegeven. De Heilige Codes vanuit de Hemel. Er zal nog veel verwarring ontstaan over deze Codes die vanuit de Hemel zijn neergedaald op aarde. De Hemel is de plaats waar God de Vader hen heeft ingewijd voordat zij naar de aarde vertrokken en incarneerden.

Zij daalde allen af met deze LICHTCODES. Elke code draagt een kennis in zich, een Goddelijke Kennis. Dit om de aarde te helpen en te verheffen, vooral op de plaatsen Zij zeer vervuild is geraakt. In vele tijdslijnen daalde deze sterrenmens neer op aarde en de vele codes zijn verspreidt onder de mensen. Veel kennis is gedeeld op aarde. Vele methodes zijn doorgegeven aan de mens. De oude tijd op aarde bevat andere codes. Dit is omdat deze tijd een andere trilling bezat, deze vibratie mocht een andere code omarmen. De tijd van overgang is al begonnen, de nieuwe tijd heeft zijn intrede gedaan en nu kunnen de nieuwe codes open gaan. De nieuwe codes zijn nodig voor de nieuwe aarde. Gaia roept om deze codes en zij zijn geland, geïncarneerd om deze af te geven aan Haar, Moeder Aarde. Deze nieuwe Hemelse Codes zijn speciaal voor de nieuwe trilling gecreëerd. Degene die de nieuwe codes in zich dragen, zullen opengaan en de roep wordt gehoord en er zal een kering komen in hun leven. Deze kering zal uniek verlopen, omdat er een totaal ander pad zal opengaan. Vanuit welke hoek zij ook gekomen zijn, zij zullen het volbrengen. Want de ROEP VAN DE AARDE wekt dit op. Deze sterrenmensen zullen een opzienbarende verandering ondergaan, hun omgeving zal versteld gaan staan. Er zal een ware OPENBARING aan hen worden tentoon gesteld. Het zal vanzelf gaan, omdat zij geholpen worden vanuit de Engelenwerelden.

DIT ZIJN DE NIEUWE LERAREN

De oude codes zullen nog lang actief blijven en gebruikt worden. De oude aarde is tijdens de overgang nog steeds aanwezig en de mens die volgens de oude principes leeft ook. Zij hebben deze oude codes nodig om open te gaan, om kennis te maken met de andere energetische werelden. Lief mens volg je hart en kijk wat het best met jou resoneert. Alles komt vanuit God de Bron, het Grote Bewustzijn. Alles wat eerst één geheel was, is nu op aarde opgedeeld in afzonderlijke delen. De verbinding mag weer gaan ontstaan, alleen op het juiste moment! Stap voor stap nadert de mens deze eenheid weer met God. Elk mens afzonderlijk zal deze verbinding weer aan mogen gaan, de vele leraren die door God gezonden zijn, zullen op jouw pad komen. Zij dragen allen de Hemelse Code. Zoals een puzzel in elkaar past, zo zullen deze codes gaan neerdalen. De Nieuwe Aarde maakt een Nieuwe Puzzel! Deze puzzelstukjes dragen die nieuwe Heilige Codes. Als magneten worden zij nu naar elkaar toe getrokken en krijgen hun oorspronkelijke plaats (terug) op aarde. Dit zijn de PARADIJSCODES. De doorgangen naar het PARADIJS. De oude puzzel met zijn oude codes kan als basis dienen. Waarop dan later de nieuwe puzzel neergelegd wordt en één wordt met het oude. WAARSCHUWING! Er mag een waarschuwing afgegeven worden over het gebruik van de verschillende codes. De nieuwe en de oude codes zullen zeker nog lang op aarde werkzaam zijn en naast elkaar kunnen worden gebruikt. Toch is er wel een verschil.

Deze zal IK, MAITREYA nu gaan bespreken en een uitleg over geven. De verschuiving op aarde is duidelijk aanwezig, nieuwe leraren staan op. De leraren met de codes vanuit de oude aarde zullen ook meegenomen worden in die nieuwe codes. Maar voordat het zover is, mogen het nieuwe en het oude niet door elkaar heen gebruikt worden. Het sterrenmens dat op aarde is gekomen met de nieuwe codes zal aangetrokken worden door de leraren die de nieuwe codes kunnen openen. Wanneer de nieuwe codes geactiveerd worden kan er een disresonantie optreden als er NADIEN met oude codes wordt gewerkt. Dus vóór de tijd van activering van de NIEUWE CODES, hoeft het geen probleem te zijn. Het vormt dan een opbouw van de energie. Men wordt wakker. De oude codes dienen dus eerst te worden aangeraakt voordat het nieuwe open gaat. De sterrenmens die de drager is van nieuwe codes, is zo ver vooruit, deze maken een start in de nieuwe tijdslijn van de aarde en dragen in zich een nieuw talent. Dit talent dient rustig open te gaan, het

LICHTLICHAAM

wordt dan geroepen. Dit is een mooi gegeven, maar kan ook een heftig proces zijn. Op dat moment kunnen de oude codes een storing opleveren in het energetisch veld. Meestal niet direct, maar wel tijdens het verder opengaan van het nieuwe bewustzijn in deze drager van de nieuwe codes. Dit is nieuw op aarde, deze tijd verschaft een andere aanpak die in acht genomen dient te worden, de oude codes zijn zeer heilzaam voor de ontwakende mens. Start dus met deze oudere methoden om langzaam te wennen aan een andere energie. Het energetisch lichaam wordt aangeraakt en gaat stap voor stap open in een bepaalde laag met een bepaalde kleur en resonantie die daar op aansluit. De oude codes vibreren langzamer, hebben een ander vorm en kleur. Wat goed past bij de mens die net opengaat.

HEILIGE GEOMETRIE

De oude codes vormen een Heilige Geometrie die zeer helend kan zijn. Verschillende Heilige Geometrieën dienen niet door elkaar gebruikt te worden. Dit heeft ook te maken met de oude en nieuwe codes die nu opstaan. Dit zijn de Heilige Geometrieën van een andere soort cirkel, deze maakt een andere vormentaal. Het geluid, de resonantie is anders. Hoger van Toon. Zo ontstaan door de nieuwe codes de nieuwe geluiden op aarde. Moeder Aarde maakt nu al een andere toon, Haar nieuwe richting is ingegaan en ook Haar toon is verandert van trilling. Er bestaan verschillende vormen van LICHTKRACHT. Deze komen inderdaad allen van God, maar op aarde is er nu een verandering gaande.

DE NIEUWE LEER WORDT GEINTRODUCEERD

Uiteindelijk zal alles één worden, maar nu is dat nog niet. De oude codes geven de leer over de oude draaing van de aarde weer. Inmiddels is de nieuwe draaïng van start gegaan en dit levert een andere energie en LICHTKRACHT op. Uiteindelijk zal iedereen op aarde worden ondergedompeld in de nieuwe energie van de aarde. Dat kost tijd en deze overgang is nodig, dit alles gebeurd in verschillende fases. De stappen die nodig zijn om het totale bewustzijn op aarde te keren. Zie het maar als het Goddelijke renovatie plan van de aarde.

STERREMENS DRAGER VAN DE NIEUWE CODES

Het sterrenmens, de hooggevoelige mens, zij die de dragers zijn van de nieuwe codes kunnen zeer snel door hun omzetting heen gaan en via de hogere trilling direct een aansluiting maken. Nieuwe codes hebben een andere samenstelling dan de oude en dienen niet door elkaar heen gebruikt te worden. Alles mag de ruimte krijgen om rustig in te dalen, ook al voelt deze sterrenmens de honger van transformatie. Mijn raad aan hen is, bouw alles op een goede manier op. Neem de tijd voor een nieuwe richting en enkele nieuwe methoden. De ware kennis ligt IN jouw besloten, en wanneer de tijd is gekomen wordt je geleid naar een punt waar deze nieuwe codes zich zullen gaan openen.

De leraren komen op je pad als vanzelf. Weet dat het energetisch lichaam veel en snel kan omzetten, maar dat het fysieke lichaam meer tijd nodig heeft. Het fysieke lichaam ben je misschien niet gewend. Jij komt immers vanuit de Lichtdimensies. Waar snelheid en lichtheid aanwezig zijn. De traagheid van de fysieke aarde dient ook meegenomen te worden. Let daar op! Er komen vele op aarde met een nieuwe boodschap, dit is omdat er vele soorten mensen zijn die opengaan en allen dienen zij begeleidt te worden. Toch is het raadzaam niet alle leraren tegelijkertijd te raadplegen. Het is net zoals met voedsel, bij grote honger kunnen de ogen groter zijn dan de maag. Je kunt niet alles verorberen in één keer. Neem er de tijd voor en doseer het. Lief mens je kunt teveel naar buiten worden getrokken door de vele aanbiedingen. Wees selectief en stap op tijd weer terug naar binnen om goed af te stemmen met de innerlijke stem van het hart. Dit is het ware pad, als de mens de stem van het hart niet meer kan horen, is het goed naar binnen te keren. Ja, meestal is de mens niet gediend om het alleen te doen met zichzelf. Over het algemeen wordt dit als zeer saai ervaren. Als dit het geval is en er is veel ongeduld, dan is het juist noodzakelijk om de stilte binnen te gaan en de buitenwereld geregeld even af te sluiten. Deze training is de allerbeste training en wanneer er dan een andere leraar nodig is, zal die verschijnen op het pad van LICHT.

HET PAD VAN CHAOS EN VERWARRING CREERT DE MENS ZELF

Is er chaos en verwarring in je leven? Dan is dit het teken aan de wand dat de lessen niet worden ervaren vanuit overzicht. De LICHTWERELD EN GOD geven dagelijks hun lessen af aan de mens.

KIJK ER EENS NAAR

Natuurlijk zijn er leraren op aarde neergezet die vanuit het LICHT jou kunnen begeleiden en de tekens van God kunnen vertalen. Teveel leraren bezoeken kan leiden tot het vormen van draden met een verschillende energie en deze kunnen dan verward raken. De knopen in de draden kunnen jou gaan tegenwerken. Dit doet de mens geen goed, deze brengt eerder schade aan. Wanneer de mens vele soorten medicijnen slikt, versneld dit niet altijd het proces van genezing. Het gaat er eerder om, om het juiste medicijn te vinden. De stem van het hart kan hier een oplossing bieden. De zoektocht naar het juiste medicijn gaat via het hart. Daarnaast is het raadzaam om tussen de verschillende lessen in afstand nemen en de ruimte te nemen om alles goed te laten inwerken. Werken aan je eigen directe lijn met God en het nieuwe bewustzijn van de aarde kost ruimte en tijd.

Wanneer de mens genoeg van zichzelf houd kan deze ruimte ingenomen worden of vlucht je liever steeds weg van jezelf? Ieder keer als de mens een andere leraar bezoekt, wordt er een energiecirkel neergezet. God en de Dienaren van het Licht worden dan actief en gaan jou roep om hulp aanraken en neerzetten, zodra er teveel cirkels van hulp worden neergezet, kan er chaos ontstaan en kan het zijn dat de mens wegvlucht van zichzelf. De signalen die God en de Dienaren van het Licht naar jou toezenden kunnen dan niet gehoord of ervaren worden. Er wordt dan te snel overgestapt. Dit wordt door het Licht gezien als een oppervlakkige levensinstelling. De lessen die gegeven worden en die niet direct voor jou de “hemel op aarde” te voorschijn toveren, zijn onderdeel van een kosmisch plan.

KOSMISCHE THERAPIE en het wil niet zeggen dat het niet werkt. Geef het de tijd. In de energie werkt het anders dan in de aardse materie. Vooral als je niet bekend bent met de Taal van God, kan dit de sluier van onwetendheid en illusie verder versterken. (zie de vorige boodschap van de TEKENS EN SIGNALEN).

Lief mens, houd het beeld helder en zuiver, zodat je het overzicht niet verliest. Het inzicht in jouw hart en in jouw geest verkrijg je alleen via God. Vele Helpers om God heen, werken vanuit het Licht en vanuit helderheid. Verwarring kan leiden tot destructie. Verwar je geest niet met teveel input. Zorg dat de energie-lijnen tussen jou en de andere mensen mooi in balans blijven, zodat er helderheid ontstaat. Wees duidelijk in je hulpvraag en stel er één tegelijkertijd. Laat deze doorwerken en stap pas verder als de hulpvraag uitgewerkt is. Meestal kondigt zich dan vanzelf weer een andere hulpvraag aan. Zo ga je stap voor stap het Lichtpad op. Kleine stapjes tezamen vormen vaak één grote stap naar verlossing en oplossing. Want de ware waarheid ligt besloten in je hart, in jezelf. Zelfverwerkelijking is het pad van eenwording.

Dit was Maitreya

Ik groet het Lichtcodes in jullie harten

Namasté

1 juni 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#Maitreya #nieuwecodes

12 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda