• Arthura Hector

Eenheidsenergie komt de aarde binnen, Quetzalcoatl


Lady Venus via Arthura

Lieve mensen van de aarde, er staat een groot event te gebeuren. Een event dat het gewone dagelijkse leven zal omzetten in een waar PARADIJS. Wel is het zo, dat de mens nog even door een verwarrende periode zal gaan. Weet dat de Lichtgolf de aarde goed aan het bereiken is. Deze Lichtgolf is het Gouden Licht en het Blauwe Maanlicht samen. De zon en de maan zullen samen gaan komen. De kundalinislangen van de aarde gaan over in een Heilige Huwelijk.

Dit betekend dat er een oeroude kracht zal gaan opstaan. Het heeft vele namen, maar deze is het meest bekend: QUETZALCOATL, de gevederde Regenboogslang! In haar is het water en de zon en Zij zal de wereld gaan omcirkelen. Door de Lichtpoort van 21 juni 2014 is Zij gekomen. Spiraalvormig zal Zij de aarde gaan omarmen, vliegend als de wind. Deze energie van eenheid zal ook de mens gaan ontmoeten. Haar aanraking van eenheid is wat er op aarde lang niet geweest is. Er is een injectie van virussen ontstaan toen de negatieve energieën uit de kosmos de aarde wilde bezetten. Vanuit de ELOHIM is er toen een prachtige kracht ontwikkeld. De tegenkracht, de kracht van de eenheid. Quetzalcoatl. Normaal gesproken is deze eenheidskracht geen los element. Maar omdat de aarde dit nodig had, is er een Goddelijk deel losgekomen vanuit de God de Bron. Geheel ontwikkeld om de duale delen samen te brengen. De ELOHIM samen met God de Bron hebben deze prachtige kracht als oerwezen laten ontstaan. In dit Wezen bevindt zich de eenheid van God. Deze aanwezigheid was al aangekondigd (lees boodschap van 2013: vergeten maankracht en de Gevederde Regenboogslang). De voorbereidingen waren al in volle gang. Nu is de tijd gekomen om deze energie echt te gaan omhelzen.

Dit is de eenheidsenergie tussen de verschillende krachten van de tegenstelling. De start is gemaakt en in sommige gevallen zal het duidelijk worden dat de duale zaken zullen samengaan. Op dit moment is er een verwarring, dit komt door de binnenkomst van deze energie. De mens was deze energie vergeten. Kwijt.Het zal het bewustzijn aanraken en het hart openen, maar dat kan vreemd aanvoelen. De periode van verwarring zal een gegeven zijn. Waar moet de mens nog in geloven?De wereld staat op zijn kop en dit zal nog meer gaan toenemen. Blijf bij jezelf. Jou kennis ligt in je hart, een veilige plek waar niemand bij kan. Jij misschien ook nog niet. Dat gaat wel komen. Jouw hart is de kluis naar de Goddelijke schat.De schat die nog gevonden en ontdekt mag worden. Vele van jullie zijn hier al aangekomen en hebben voorzichtig het slot geopend. Er zijn vele soorten sleutels nodig, want de illusie die jullie omgeeft in de mind, zal elke keer weer een andere kist laten ontstaan. (De kist in een kist). Na elke opening ontstaat vaak weer de illusie van een gesloten hart (kist). Elke keer op zoek gaan naar de sleutel, keer op keer, kan de mens uitputten. Weer de schatkist openen en even mogen genieten van de schat in de schatkist. Het zijn de illusies waarin je gewend bent te leven. Elke keer vinden deze illusies een manier om alles af te sluiten.

INVLOED VAN DE GEDACHTEN OP DE ILLUSIE

Het zijn de gedachten achter de gedachten die jou steeds weer misleiden. Dus blijf doorgaan, totdat je het eindelijk begrijpt, dat jijzelf de illusie vasthoudt en neerzet. Ooit waren de Wezens van buiten de aarde in staat om jullie deze illusie te geven. En jullie geloofde erin. Dit mechanisme mag nu ophouden te bestaan. Snap je dat dit moeilijk is voor de mens? Het is een automatisch mechanisme geworden. Iets wat steeds opstaat wanneer de geest in een bepaalde toestand komt. Het staat op en wordt neergezet, omdat de geest van de mens gewend is om dit te doen. Verval, negativiteit, trauma en pijn. Dit alles kan een trigger zijn. Weer wordt er een andere illusie geplaatst. De geest is creatief, dit is het deel van de angst in de geest. In de ether van de aarde, de grote gedachtewolk werkt zij door.

DE GROTE GEDACHTEWOLK

De grote gedachtewolk (om)vangt alle gedachten van de aarde. Het beïnvloed het bewustzijn van de aarde. Het bewustzijn van de aarde omvat alles wat leeft en groeit. De mens, de dieren, de natuur, de aarde zelf, de binnenaarde de luchten rondom de aarde met de regenwolken en de Sylphs (Engelenwolken met een Hoger bewustzijn, deze kunnen opgeroepen worden als er chemtrails in de lucht aanwezig zijn). Voorlopig zal Quetzelcoatl in het Luchtruim van het aardebewustzijn cirkelen. Om zo alle gedachten te verzamelen en te neutraliseren. Zijzal nu de gedachtenwolk bereiken en binnengaan. De makers (Luciferbewustzijn) van het automatische angstbrein achter de illusie zijn al een hele tijd geleden opgehouden te bestaan.

Op aarde zijn zij niet meer aanwezig. De nakomelingen in de vorm van de mens en de illusie zijn blijven bestaan. Zij hebben de angstmakers overleefd. Dus wat is er nodig om de mens uit deze illusie te helpen? Juist een andere gedachte! Eerst zullen de herinneringen van de angstillusie en de makers ervan, de negatieve invloeden, op gaan staan (conspiracy therorieën), dit is de eerste stap naar de verborgen kennis. (Blijf hier niet in hangen). De gedachten aaneen prachtig PARADIJS zullen daarna het hart van heimwee weer openen. De oude gedachten in het hart verschijnen dan. Begin van de 20ste eeuw zijn daarom de Buitenaardse Sterrenwezens met hun Ufo’s weer zichtbaar naar de aarde gekomen. Om het bewustzijn te openen en de herinnering weer levend te maken. De oude herinnering aan de Hemel op aarde wordt weer zichtbaar aan de horizon.

Dit gaat helaas niet zonder slag of stoot, de oude energieën willen overleven en klampen zich vast aan plaatsen waar veel trauma is, zoals de oorlogsgebieden. Het injecteren van het angstvirus wordt zo nog steeds verspreid over de aarde en komt nog steeds bij de mens binnen. Een keuze kan zijn om je totaal af te sluiten en je hart weer binnen te gaan, zonder beïnvloed te worden door de buitenwereld of de TV. Sommige onder jullie zijn krachtig genoeg om dit verschil te zien en gewoon op aarde door te leven. Dit is een keuze die de mens voor zichzelf mag maken. Wat wel belangrijk is, wanneer je erg gevoelig en verward bent, een tijdelijke time out te nemen van alles. Zo geef je de geest weer rust. Kan de liefdesenergie weer gaan stromen. Stem je af op de liefdesgolf, die nu om de aarde de gedachtewolk gaat zuiveren. Quetzalcoatl is er niet voor niets. Het is een zeer krachtige kracht, dus stem je af wanneer je echt vanuit het hart kan roepen. Zij vergoot alles wat jij uitstraalt.

VERGROOTGLAS

Quetzalcoalt is de energie die alles vergroot en toont. Het werkt als een soort vergrootglas. Zodat alles, maar dan ook alles opgeschoond kan worden. Daarom zijn vele gevoelige mensennu uit balans. Er wordt zo hard gewerkt in de gedachtengolven van de aarde, dat het aardebewustzijn ook verandert. Stapje voor stapje zal het bewustzijn van de mens veranderen. De gedachten die nu worden uitgezonden via Quetzalcoatl,zijn die vanuit een zuivere balans.De lessen en de kennis gaan open over de maankracht, maar ook over de zonnekracht. Door de Zonnepoorten (zie eerdere boodschappen 2012) en de Maanpoorten (zie vorige boodschappen 2013) weer neer te zetten rond en op de aarde, is de kennis weer geopend. Zo kon deze kennis de aarde binnenstromen naar het bewustzijn van de aarde en de mens. De Gevederde Regenboogslang is weer terug op aarde! In Haarzijn de zon en maankracht aanwezig.

De zonnekracht is die van Sanat Kumara (boodschap vorig jaar) en de maankracht van Lady Venus. Vandaar dat deze boodschap door Mij, Lady Venus, gegeven wordt. De kennis van de zon werd eerst neergezet om zo de maankracht te kunnen ondersteunen. Jullie weten dat de maankracht op aarde is verbannen. Nu deze weer is hersteld in de energie, kan Quetzalcoatl weer binnenkomen in het bewustzijn van de aarde. Wanneer de tijd daar is, zal Quetzalcoatl neerdalen OP de aarde. De zon beschijnt de maan in de nacht. Deze samenwerking wordt weer heel. Ook IN de mens. Eerst in de wolken van de gedachten om daarna in de geest neer te dalen. Om daarna in het fysieke zichtbaar te gaan worden. Dit kost tijd, maar de start is nu gemaakt. De mooie start om vanuit eenheid te gaan leven. Lieve mensen, jullie snappen dat het grote bewustzijn van de aarde een LEVEND ORGANISME is en beïnvloed wordt door alles wat erop leeft. Elk levend wezen heeft een gedachtegolf, deze gedachten van gelijke aard komen samen in één wolk, deze wolken drijven weg naar de GROTE GEDACHTEWOLK om daarna weer samen te gaan met het aardebewustzijn. Alles communiceert met elkaar. Zo word het aarde bewustzijn beïnvloed. Daarom zijn de gedachten die elk mens uitzendt zo belangrijk.

TRAINING GEDACHTENKRACHTEN

Ik ben Lady Venus en wil graag de vrede op aarde terugbrengen, samen met mijn partner Sanat Kumara. Wij zijn gezonden door God en de hoeders van de energiekracht van Quetzalcoatl. Wij komen officieel vanuit de Centrale Zon energie. Wij zijn een onderdeel van de ZEVEN KUMARA’S. Wij hebben op Venus de Zeven Tempels gecreëerd. Om zo vanuit die energie de aarde te ondersteunen. In de binnenwaarde ligt Shamballa (familiehuis). Vandaaruit wordt er veel Licht neergezet. In samenwerking met de vele binnenaarde bewoners. Adama de Hoge Priester regelt dit voornamelijk vanuit Telos. Een advies kan zijn: Maak een logboek van al je gedachten en waarom je deze uitzendt. Zo vindt je de sleutels weer terug die doorjouw illusie worden vastgehouden. De schat in de schatkist zijn de door God gegeven talenten.

Dit is WIE JIJ BENT EN WAAROM JE HIER BENT. Bevrijd deze.

ILLUSIEVELD MATRIX VAN STORING

Het illusieveld dat vele gedachten gevangen houdt en vooral de angst stimuleert om de mens tegen te houden, zorgen ervoor dat jij je passie niet volgt. Deze zorgen ervoor dat de mens vast blijft zitten in oude trauma’s.Deze belemmeringen heb je niet meer nodig. Laat ze los. Negeer ze niet, door ze weg te stoppen of er van weg te vluchten. Dan sluiten de kisten zich keer op keer. Elke schatkist moet geopend worden en in elke schatkist mag de mens gaan kijken, welke kennis ligt hier verborgen? Elke storing vanuit de illusie zorgt ervoor dat de sleutel niet gevonden kan worden. Deze storingen zijn de afleidingen die op je pad komen. Het advies is al vaak gegeven, in de stilte vind je je eigen ware zelf weer terug. Dit is voor elk mens een zeer uniek pad.

De intieme relatie die de mens dan kan aangaan met God, bevindt zich daar. Laat alle illusies die je om je heen hoort los en vind je eigen kennis en waarheid terug. Zo kan God je helpen jouw passie weer terug te vinden. Wees niet bang meer en volg deze liefdesenergie. Dit pad bevat wel een bepaald patroon van wetten die nageleefd dienen te worden. Dit is om uit de illusie te blijven en in eenheid te leven met jezelf en God. Je wilt niet langer meer leven vanuit angst, maar de vrede komt op je pad en je helpt mee deze neer te zetten. Het is hard werken op een fijne manier. De ondersteuning die je krijgt vanuit de Lichtdimensies geven de mens een onnoemelijke kracht. Sterrenwezens vanuit het Licht, Geascendeerde Meesters, Engelen van God, Wij zijn er allen om jou te helpen. Wij zijn allen schepselen van God. Wij hebben jullie lief, door Ons heen stroomt God de Bron.

Dit jaar 2014 is Quetzalcoatl in het bewustzijn van de aarde binnengekomen. Zij zal verder uitwaaien in jullie geesten. Dit kan voor wat verwarring zorgen, stem je af op de Lichtpoort, blijf uit de illusie. Dan zal Zij uiteindelijk in het hart gaan versmelten in een Heilige Huwelijk, de 13de punt in het midden staat op. Het ware zelf treed naar buiten. Wat er met de aarde gebeurt, gebeurd ook met de mens.

Dit was Lady Venus, vanuit de Morgenster gesproken en in liefde de kennis gedeeld.

8 augustus 2014

Mag in zijn geheel gedeeld worden en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#Quetzalcoalt #Regenboogslang

8 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda