• Arthura Hector

KIES GEEN KANT IN DE POLITIEK. Blijf neutraal


Genees Moeder Aarde

Ashtar via Arthura

Lieve mensen van de aarde Hier spreekt Ashtar vanuit het Lichtschip Nieuw Jeruzalem van Sananda Wij vanuit het Licht willen graag een uitleg geven over deze tijd. Want waar discriminatie heerst IS ER GEEN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, pas op voor propaganda! Er zullen gigantische omzettingen komen. Moeder Aarde roept nu heel hard en Haar bewustzijn huilt. God de Bron raakt haar persoonlijk aan met het Goddelijke Licht. Help Haar mee genezen.

Er zijn vele vormen van discriminatie en de 3 hoofdvormen zijn: Religieuze discriminatie (GEESTELIJKE BALANS en EENHEID), anti-vrouw (discriminatie moeder en kind, MARIA ENERGIE), anti-homo-wetgeving (discriminatie betreffende de seksuele geaardheid, OVERGANG NAAR ANDROGEEN WEZEN). In deze volgorde zullen deze discriminatievormen de komende honderd jaar opgelost gaan worden op aarde, pas dan kan men spreken van een totaal leven vanuit het hart en vanuit een onvoorwaardelijke liefde op aarde. Anti-homowetten (zoals o.a. in Rusland) zijn de wetten die het laatst zullen worden aangepast op aarde. Deze vorm van discriminatie, is de aller moeilijkste vorm op aarde die omgezet mag worden. Wanneer dit gebeurd zal de aarde hersteld zijn. In de Hogere Ralmen zijn Wij ANDROGEEN. Wij bezitten de balans in het mannelijke en vrouwelijk deel en kunnen dit één laten worden. Dit mag op aarde nog goed onderzocht en ervaren worden, want wat houdt dit in? In een volgende boodschap gaan Wij hier uitgebreid op in.

KAT EN MUISSPEL

Wie is goed en wie is slecht? Alle politieke leiders spelen het politieke spel mee en allen zijn in het schaakspel aanwezig als koning of koningin. In deze dualiteit zal er geen winnaar zijn, nooit. Zij zorgen voor onvrede.

Zij zorgen voor een spanningsveld, dit wordt in stand gehouden. Dat is hun voornaamste doel! Wij vanuit het Licht zien meer dan de mens op aarde, Wij zien het geheel en vanuit een andere visie. Wij zien wie in een bepaalde situatie, de rol van iniatiefnemer speelt. De leiding neemt in een deel van het spel dat niet meewerkt aan het oplossen, maar aan de destructie van de aarde. Dan kunnen Wij wijzen naar een bepaalde leider. Hoewel Wij vanuit Onze neutrale zone spreken, willen Wij de mens een deel tonen, wat niet zichtbaar is op aarde. Dit deel mag dan even vergroot worden en duidelijk neergezet worden. Dit heb Ik (ben) Ashtar in een eerdere boodschap via Arthura neergezet (vliegtuigramp MH17). Wij benaderen dan ook deze leiders en laten zien waar zij mee bezig zijn, om hen zo tot een halt te roepen. Mijn advies is nu: De mens op te roepen om zo neutraal mogelijk te blijven. Om goed door deze periode van chaos heen te komen. Elkaar te respecteren. Vanuit je neutrale punt en vanuit balans te reageren.

LAAT JE NIET MISLEIDEN EN AFLEIDEN

Een neutrale instelling is de beste houding in deze tijd. Het voeden van het circus van de donkere zijde, is wat zij willen. Eindeloze discussies over de kat en muis spel, zal niet worden opgelost door je er in te begraven. Je belandt dan in de wereld waar de zwarte weduwe heerst. Dan ACTIVEERT de mens het spanningsveld nog meer. Vanuit die neutrale stand kun je wel een mening vormen. Vanuit die rust komt er een andere energie vrij, dan wanneer de mens vanuit een grote emotie van verwarring en angst zijn mening toont. Ook wanneer zijn mening sterk afwijkt van de feiten. Zo belast de mens Moeder Aarde het minst.

BUITENAARDS CONTACT

Er is geen buitenaards contact mogelijk als er discriminatiewetten heersen op aarde. Dit heeft te maken met een bepaalde vorm van bewustzijn,

HOGER BEWUSTZIJN

kent geen discriminatie. Herkent alleen verschillende vormen van energie. Hoger trillende vormen maken één geheel en vormen cirkels van bewustwording! Zij zijn samen één, sluiten niemand en niets uit. Er is geen oordeel en in de Hogere lagen zoals de 5d, zijn er nog wel vele verschillende groepen van energie. Maar d.m.v. van respect en overleg kan er dan toch op een vredelievende manier samen geleefd worden. Denk in de vorm van geluid! Vele groepen van één soort geluid worden dan op bepaalde momenten één geheel en werken samen via het communiceren van geluid. Ieder werkt aan een bepaald concept. Zowel vanuit één groepsenergie als vanuit één totaal geheel. Bewustwordingsgroepen zullen naast de negativiteit op aarde gaan ontstaan, deze zijn geconnect met de Lichtgolf die nu de aarde binnenkomt.

SPANNINGSVELD

De lagere vormen van energie zorgen voor storingen en een groot oordeel. Zij zijn opgedeeld en willen het alleen op hun manier neerzetten. Dominantie. In de politiek worden er spelletjes gespeeld, Rusland is negatief neergezet in de media, maar het hele politieke systeem speelt mee! De achterliggende verborgen agenda wordt niet prijsgegeven. Deze wordt alleen gekend en geleid door deze kleine achterban op aarde, deze worden gesteund door bepaalde buitenaardse groepen, die vooral vroeger op aarde veel invloed hadden. Omdat de aarde in Haar energie stijgt, kan het contact met de achterliggende negatieve buitenaardse groep niet goed gespeeld worden, er komen scheuren. Het gaat barsten. Daardoor wordt het spel vanuit de duistere lagen, dicht bij de donkere kern, gespeeld en beïnvloed. Dit kan niet langer gezien worden als gewoon oorlog voeren, dit gaat via psychologische spelletjes en energetische krachten. Deze zijn zeer geavanceerd en uitgekiend neergezet.

DUISTERE MAGIE

Deze achterban weet hoe de mens te manipuleren is. Werken vanuit overzicht. De donkere leider (bewustzijn) van dit geheel, zal toeslaan om zichzelf te redden. De slaven en onderdanen slinken zodanig dat er slechts nog een harde donkere kern zal overblijven. Deze kunnen alleen de aarde besturen vanuit hun donkere dimensie (verledentijds-dimensie). Zij werken via gaten en poorten die vanuit het verleden zijn opgebouwd. Zij kunnen alleen via de energie en geest van de mens de aarde binnenkomen en zo de materie manipuleren, vele politieke leiders worden zo bespeeld door hen, maar vergeet niet dat zij ook door ONS benaderd worden. Tijdslijnen en dimensies zijn een ingewikkelde materie om uit te leggen. Omdat de mens vaak nog vanuit een 3d/4d denkt en daardoor een 3d/4d voorstelling maakt. Dit speelt zich af buiten het gezichtsveld van de mens. In de energetische lagen.

KIES GEEN KANT IN DE POLITIEK. BLIJF NEUTRAAL

Het spel wordt gespeeld en wil de mens erin betrekken, meeslepen in de chaos. Behoud een open geest. Bereik de 13de middelste punt. "Sta in het midden”. Stem voor het volk en de gewone mens. Sta in de menigte en kijk wat er nodig is. De politiek zorgt voor veel onrust, via onrust zal de mens gemanipuleerd worden. Naast al het duister gaat er een GROOT LICHT opstaan, vanaf volgend jaar zal dit ook in de materie neergezet gaan worden. Het belangrijkste in de komende jaren, behoud je positiviteit en je moed om door te gaan, werk vanuit passie en in het klein. Bereik de gewone mens die arm en hulpbehoevend is. Sta op en help je medemens. Kijk waar gaten vallen en de politiek misstanden maakt, blijf vooral alert! Blijf in de eenvoud.

In liefde gedeeld, Namasté

Ashtar

26 augustus 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#Politiek #discrimonatie #MH17

9 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda