• Arthura Hector

REPTILIAN VERSUS ENGELMENS

Aktualisiert: 14. Okt 2020


Reptilians zijn duaal en als zij ervoor kiezen gaan zij mee in de ascentie. Elk mens heeft een stukje reptilian brein.


DUAAL

Zij bezitten twee zeer sterke kanten (en soms meer), deze tegengestelde karakters brengen veel verwarring en misleiding. Laten zij hun mooie kant zien, dan lijken zij wel een engel. De droompartner. Op dat moment geven ze jou veel vertrouwen en veiligheid. Je opent jezelf dan voor hen en door je zo open te stellen vanuit vertrouwen stel jij je kwetsbaar op. Op dat moment kunnen zij helemaal bij je binnen komen. Door hun tegenstrijdige persoonlijkheid komt de donkere kant ook snel naar boven. Totaal onverwacht en dan raken ze je diep. Er worden verwarrende signalen uitgezonden en daar komen ook het negatieve lijnenspel vrij. Zij leggen die aan in jouw veld.


Niet alleen fysiek hebben zij een grote aantrekkingskracht, sexuele aantrekking en sensualiteit. Door jou te lezen weten ze ook wat je graag wilt. Via gedachtekrachten werken zij door in je gevoel. Dit jo-jo effect brengt vele uit balans. Je komt terecht in een emotionele achtbaan.


DUBBELE PERSOONLIJKHEID

Zij lijken twee personen of meer in zich te dragen. Het ene moment zijn ze zo mooi en goed. De ideale mens. De droompartner. Even later veranderen ze plots in een totale tegengestelde persoon. Op die manier kunnen ze jou: de engelmens of de sterrenmens diep raken en in onbalans brengen. Zij kiezen de gevoelige partner uit. Degene die veel licht in zich dragen, willen zij graag verleiden. De vermommingen die zij dragen zijn zo realistisch, dat hun leugens worden geloofd.


De sterrenmens, die zij vaak als partner kiezen raken helemaal in de war. Hun sterrenlicht wordt weggezogen. Zij worden naar een lagere trilling en in de negatieve sferen verleid. Vaak is verslaving, mishandeling: "emotioneel, mentaal of fysiek" een onderdeel van deze relaties. Er ontstaat een emotionele achtbaan, waar men aan verslaafd kan raken. Het niet los kunnen komen en weer terug gaan is een bekend verschijnsel.


Door de engel/sterrenmens raken zij gefascineerd en willen hier meer van weten en bezitten. Zij lijden ook als mens. Hun verdriet raakt sommige ook weer aan en weer zetten ze je vast in hun emoties die op en neer gaan. Zij lijken zich niet helemaal bewust te zijn van wat ze doen en toch weer wel. Je kunt ze niet volgen.. daar ligt hun kracht. Het dwaalspoor.


NEGATIVITEIT

Zwarte magie heeft als doel de methode om de mensen mentaal/emotioneel/energetisch gevangen te zetten en te betoveren. Zo kan dan de lichtmens zijn/haar taak niet uitvoeren en het ENGELEN of STERRENLICHT niet laten schijnen op aarde. Zij worden dan verbonden met donkere lijnen naar de donkere cirkels van de duistere dimensies. Vaak worden de reptilians bevangen door een grijze sluier die in hen komt. Dit is de verbinding met het duister, de dark lords. Zij worden (onbewust) "bestuurd" door andere impulsen en energieën. Dit zorgt voor de verandering van hun persoonlijkheid. Reptilians zijn dus eigenlijk ook een soort slaven die gebruikt worden als pionnen. Wanneer zij zich bewust worden van deze positie en niet langer meer als slaaf willen lijden, kunnen zij meegaan in de evolutie en zelfstandige wezens worden.


De Mens-Engel op aarde kan weer verder ascenderen tot Engelmens. Dit heeft zijn eigen problematiek, want ook dit pad wordt vaak ondermijnt. (zie bericht Mens-Engel versus Engel-mens). Dit geldt ook voor de sterrenmens.

VERANDEREND BEWUSTZIJN

Reptilian mensen kunnen tot een andere positieve vorm komen, maar dat kost veel energie. Vooral in deze dualiteit en dan moeten zij zich eerst bewust worden van de negatieve delen in hen zelf en hun beïnvloeding van de negatieve lijnen: degene die hun negatief kunnen beïnvloeden. Vaak gaat dit generaties lang door. Ze hebben sterke gedachtekrachten en kunnen hiermee dus ook de goede en de slechte kant uitgaan. Hun opvoeding en de energielijnen die hierdoor ontstaan dragen bij aan hoe zij worden. Het menselijk deel schud hen wakker, maar voor hoelang? Dus manipulatie is hun niet vreemd in de duale werelden. Maar hun verleden achtervolgt hen, karmisch geheugen. Los komen van de zeer negatieve vibes gaat moeilijk, ze worden steeds weer bezocht door de negatieve duistere kern waarmee zij heel lang banden en contracten hebben. Deze karmische lijnen gaan ver door. Ook bij jou proberen zij deze duistere lijnen aan te leggen, zodat je naar hen blijft verlangen. Het werkt als een emotionele verslaving.


De verledentijds-lijnen zijn verbonden met hun geheugen. De dark lords werken hiermee en verstoppen zich in de tussenlagen. Bewegen zich steeds en verschijnen op verschillende plaatsen. Het wisselende en onstabiele karakter geeft hen macht en voorsprong, althans dat denken zij. Zij proberen dit steeds, zodat je uitgeput raakt. Zij zijn gek op jouw lichtkracht en doen er alles aan om dit voor hen te laten werken.


REPTILIAN KIND

Als zij incarneren als mens op aarde: een moeilijke taak voor de ouders. Een reptilian ouder snapt hen en reflecteert het negatieve. Vanaf jongs af aan als mensen-kind in een omgeving te worden neergezet met manipulatie. Als zij met veel liefde en veel warmte omringd worden kunnen zij die een goede kant openen. Het stabiel worden blijft moeilijk, maar niet onmogelijk. Maar in hun jeugd zullen zij ook de andere kant tonen en het is aan de ouder de (zware) taak, om hen niet te veroordelen maar hun bewust te maken van die andere kant die zij in zich dragen en hoe hiermee om te kunnen gaan. (ook door ervaringen). Voor beide partijen moeilijk, maar dit geld ook voor de engelenmens.ENGEL KIND

Engel kinderen hebben juist veel liefde nodig om hun lichtkracht te openen en dit talent te activeren. Vaak wordt dit kind tegengehouden en afgezwakt in hun licht. De afwijzing van de ouders weegt zwaar. Zij worden onzeker over hun innerlijke stem. Daarom heeft een reptilian invloed op hen. Als de engelmens vanaf kinds-af-aan haar of zijn lichtkracht mocht gebruiken, zouden negatieve energieën geen invloed op hen uit kunnen oefenen. Advies aan de engel of sterrenmens: open je lichtkracht en werk ermee. Leer je lichtkracht te verpakken in een aardse methode. Zodat je taal begrepen wordt. Zodat jij geaccpteerd wordt.


Zij lopen namelijk tegen veel onbegrip op in hun jeugd (puberteit) en ook wanneer zij ouders hebben die ook een reptilian code/DNA in zich dragen, groeien zij vaak op met grote trauma's. Vele realistische angsten staan dan op, omdat deze ouders weer de band met verslaving en het lijden met zich meedragen en dus een verbinding met de duistere kant hebben. De dualiteit op aarde heeft nu eenmaal tegengestelde kanten. Die combinatie kan dan uitmonden in het activeren van de pijn-kant en aangetrokken worden door de donkere zijde. Dit engel of sterrenkind is totaal in de war, maar diep vanbinnen weten ze hoe het wel is. Zij worden vaak bezocht door de hogere dimensies en zij weten dat hun missie het doel is.


KARAKTER EN TALENT

Reptilians zijn goed in het bedenken van sinistere plannetjes, zij vinden het fijn om deze uit te voeren. Het geeft hen een gevoel van sensatie en energie. Het werkelijk bereiken van hun doel via dit manipulatiespel geeft hen een gevoel van macht. Ze zijn daar ook heel erg goed in. Daarnaast kunnen ze jou helemaal dol laten draaien, ze zijn namelijk niet in te dammen. Ze zijn op hun manier erg slim en hun opmerking: "het kon, dus ik deed het", zegt genoeg. Deze mens bestaat uit verschillende delen DNA. Het menselijk DNA en het reptilian DNA. Omvormers van persoonlijkheden. Meesters in andere om hun vinger winden. Daar ligt hun grote uitdaging, maar zij weten wel wie ze kiezen. Zij kiezen hun "slachtoffers" zeer uitgekiend. Hun geweten speelt niet op, zij vinden dat zij juist het slachtoffer zijn. Dat verwijten ze jou vaak. En het schuldgevoel komt weer boven bij de lichtmens.

WOLF IN SCHAAPSKLEREN

In het verleden werd vooral de duistere kant geactiveerd. Ze werden in de duistere dimensies getriggerd om hun negatieve kant te vergroten. Ze werden ervoor beloond. Hele sterrennaties en koloniën zijn daardoor getroffen. Zij werden vaak ingezet en opgeleid door de dark lords (zwarte magiërs) om hen te ondersteunen in de duale lagere werelden, en voerde via hen de manipulatie uit op een planeet zoals de aarde.


Zij zijn meesters in het neerzetten van een illusie. Ze vertellen jou gewoon dat geel groen is of andersom. Hypnotiserende krachten: wanneer ze erg overtuigd zijn van hun leugen, gelooft iedereen hen. Behalve degene met een goede intuïtie. Juist de mens-engel, weten wanneer er gelogen wordt. Liegen gaat hun zeer gemakkelijk af. Hebben daar eigenlijk geen schuldgevoel over. Het is een onderdeel van hun manipulatiespel. Zo zijn ze eonen lang opgeleid om dit juist te gebruiken en te vergroten. Zij zijn hier op aarde in deze overgang, dat geeft hen de kans de dingen anders te gaan zien. Dat duurt even dat klopt, maar omdat zij vaak mens-engelen aantrekken en trouwen, kinderen krijgen waarvan de reptilian code wordt vermengd met het DNA van de Engel, dus zwakker wordt. Het gaat hun steeds beter af om een overstap te maken en te gaan werken voor het LICHT. Sommige wereldleiders kampen hiermee. Vooral nu het kristallijne veld geopend wordt op aarde.

DUALITEIT ENGELMENS

Iedereen op aarde kamp met het duale onderdeel, maar er is verschil. Engelmensen kunnen gewoon niet liegen en doen dat eigenlijk nooit. Wanneer ze dat doen kwetsen zij zichzelf, want zij kunnen via de energie ook zien wanneer iemand anders liegt. Zij zien de schade die daardoor ontstaat al van tevoren via het helder zien, helder voelen en helder horen. Daarom zijn zij zo eerlijk en dat is ook weer erg confronterend in deze wereld. Sommige mensen nemen daarom afstand van hen. Het is ook moeilijk te leven met een Engelmens omdat zij alles zien en steeds die balans willen herstellen. Dat is een zeer vermoeiende taak op aarde, want er is zoveel onbalans. In de hogere dimensies wordt er nooit iets verborgen. Alles is open en duidelijk. Zij werken samen in de heelheid en er is ook geen oordeel. Er zijn wel natuurlijke wetten, maar alles wordt gedaan voor het werken en groeien in het liefdeslicht.

DE WET VAN ÉÉN!

De engelmens verdragen geen leugens en de reptilian mens doet dat regelmatig. Voor de mensengel is dit zo kwetsend en misleidend. Zij begrijpen hier niets van en worden vaak afgeschilderd als overdreven emotioneel. Doordat ze veel worden gekwetst door alles eigenlijk, verharden zij soms. Hun hart sluit dan en zij zetten er een dikke muur om zich heen. Dit doen zij om te overleven! Dan komen zij ook nog een reptilian tegen en hun ellende op aarde is rond. Op dat moment begint de zuigende kracht van het duister door te werken en uiteindelijk worden zij onderdeel van een andere groep. Zij sluiten zich aan bij de gevallen engelen.


IN RELATIES

Deze twee soorten mensen kwellen elkaar steeds. De reptilian krijgt steeds een spiegel voor over zijn negatieve kant (in balans brengen) en de engelmens gaat kapot aan de leugens en wordt zo gemakkelijk gemanipuleerd. Het zorgt er wel voor dat de engelmens wakker wordt gemaakt. Soms via een harde leerschool en doordat de mens onwetend is op aarde, is zij veel vergeten. Om uit die zuigende cirkel te stappen, is veel lichtkracht nodig. En dat hebben engel en sterrenmensen, zo worden zij overtuigd van hun superpowers. Zij weten nu wat zij kunnen en gaan op zoek naar hun ware oorsprong.

DE ENGELMENS

De Engelmens geeft gewoon zoveel ruimte aan iedereen en alles, is zo goedgelovig dat het reptilian-talent wel gebruik moet maken van deze goedige mogelijkheid. Veel trauma ontstaat hierdoor. De engelmens wordt ontmoedigt en als het echt ver doorgaat, helemaal ontkracht. Zo worden zij afgeleid van hun Goddelijke afkomst en contacten.


Vanuit de diepte gaat hun roep van hulp door naar de Goddelijke Engelen, de lichtlijnen worden dan weer hersteld. Door dit contact weer toe te laten kan hun hart ondersteund worden door de liefde vanuit de hogere dimensies. Zij voelen dan weer de eenheid en worden zo weer geheeld. Ondanks alles kunnen zij dan toch het kwetsbare hart open houden voor de echte liefde. Tevens krijgen zij weer de bescherming die zij nodig hebben.


KINDEREN

Dit is ook zo belangrijk voor de kinderen op aarde, met welke code dan ook. Toch wordt er veel geleerd generaties lang van deze twee tegengestelde Codes en het DNA word vermengd en vermengt. Zij zetten andere familielijnen neer op aarde. Hoog en laag wordt met elkaar in verbinding gebracht in het duale. Dit is zeer uniek en alleen mogelijk in een duale wereld zoals de aarde. Omdat het KRISTALLICHT op aarde sterker wordt zal het LICHT in alle wezens en mensen worden versterkt. Dit is de evolutie van het LICHT op aarde. Ieder krijgt een kans vanuit het vrije wil. De keuze is aan jou.

SYMBOLEN

Symbolen van reptielen ea negatieve groepen worden gebruikt voor het negatieve doel. Het symbool op zich is neutraal, het is maar wat je ermee doet. Welke intentie je erop zet, via de liefde kunnen vele negatieve symbolen geneutraliseerd worden. Dus omzetten van de intentie kan ter alle tijden.In het sjamanisme wordt dit toegepast. Vele dierentotems worden gebruikt en deze staan voor een bepaalde kracht en energie. De salamander bijvoorbeeld als het vuurteken. Het ligt er maar net aan hoe je deze toepast. Dat is zo met elk symbool. Pas je deze toe vanuit positiviteit. Sommige symbolen worden als negatief gezien, dat is jammer. Dan hangt er weer een angst vibratie aan het symbool. Want vele symbolen zijn zeer krachtig als deze gebruikt worden voor het LICHT en voor de genezing van de aarde. Er zijn vele soorten sterrenwezens. Van vele dimensies en planeten. Energetisch en fysiek van vorm.

Er zijn zo oneindig veel vormen van bewustzijn. In de dualiteit is er nu eenmaal een opdeling van het Goddelijk Licht met de schaduwkant die erg ontspoord is. Er is niet voor niets een dag en een nacht op aarde. De dag om actief te leven en de nacht om te rusten. Sommige draaien het om, of maken misbruik van het donker. In de dualiteit is alles mogelijk, laten we de mogelijkheden gaan gebruiken om de aarde te herstellen en de liefde neer te zetten. Elkaar te helpen hier in deze ingewikkelde dualiteit.

Namasté Arthura Hector

27 augustus 2014/ aangepast 21 juli 2020

©ART-hura, www.ashtarcommandnederland.com

DE LINK mag alleen gedeeld worden.

#Reptilian #Engelmens

75 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda