• Arthura Hector

Krachtvelden opladen en ontstoren: “De Witte Magiër”


Ashtar via Arthura

Lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar met een boodschap over krachtvelden en de mens. Deze velden van kracht werden op aarde ingenomen door de duale groepen met een duale lichtkracht. Wat is duaal licht? Op aarde is er een dualiteit en wezens met dit bewustzijn werken ook in de 4d energie. Zij kunnen net als de mens zowel vanuit het goede werken, maar ook delen in zich dragen die schaduwlicht bevatten. Zij hebben geen overzicht in de duale delen die zij in zich dragen, deze zijn deels afgeschermd. Door het opengaan van het hart, verkrijgen zij ook meer inzicht in de schaduwdelen. Het Licht daalt daar neer waar het een opening ziet. Is het hart open dan komt daar direct het Licht binnen.

WANNEER HET HART OPEN GAAT, WORDT DE GODSVONK ZICHTBAAR

Op DAT moment kan het Licht, wat neerdaalt op de aarde, direct contact gaan maken met deze Gods-vonk. De deur is open gezet. Vele mensen vragen zich af, hoe zet ik mijn hartendeur open? Dat is waar het allemaal om draait, een open hart. Zodat er steeds meer deuren opengaan en het hart steeds meer LICHT kan gaan uitstralen. Jouw Verticale Lichtkolom wordt zo steeds sterker en krachtiger neergezet. Maar eerst mag het hart opengaan. Je kunt mediteren wat je wilt, maar zonder stralend hart, komt de mens niet veel verder. HET WERKWOORD LICHT: WITTE MAGIËR Het is hard werken om de energie in de duale werelden in balans te houden. Daarom zijn er WITTE MAGIËRS neergezet op aarde. Om de (sterren)mens en de Lichtwerker de weg te wijzen. Deze WITTE MAGIËRS kunnen de energie lezen in ALLE LAGEN. Deze herstellen dagelijks de energie op aarde en in de mens.

Denk niet te snel dat jij zover bent, lief mens. Waarschijnlijk heb je wel een herinnering aan MAGIE en draag je deze in je hart. Vanuit je intuïtieve komt deze naar boven. Er is veel verschil in energie lezen. Hier zijn vele niveaus in aangebracht, want in deze lessen van het bewustzijn wordt de Lichtkracht opgebouwd. Dat gebeurd op aarde in stappen. Accepteer deze mens of leraar met de wijsheid van de WITTE MAGIE. Wanneer je een strijdt aangaat met deze WITTE MAGIËR, weet dan dat jou ego in opstand komt! Respect is hier op zijn plaats. Deze WITTE MAGIËRS waren lang ondergedoken, Zij behoren tot bepaalde Heilige Ordes. Vele (sterren)mensen en Lichtwerkers op aarde, kunnen niet in alle lagen kijken en zien dus ook niet WAAR zij werkelijk staan. In de duale werelden is dit ook heel moeilijk, vele sluiers zijn geplaatst en deze kennis mag weer opengaan. Deze sluiers die over het hart liggen, zorgen voor de belemmering. Het kijken in alle lagen kan dan niet ontstaan, ook al denken zij dit wel te kunnen. Pas op voor arrogantie. Heilige Kracht is geen MACHT!

Er gaat veel kennis vrij komen en je kunt hier alleen goed mee om gaan als het hart geopend is. De kennis verbinden met het hart is de juiste weg. WITTE MAGIE is een vorm apart. Werken met energieën is nog geen magie en zeker nog geen WITTE MAGIE. Vaak wordt er op aarde DUALE MAGIE neergezet. Vanuit de visie van de mens zelf en grotendeels vanuit de menselijke wil. Sommige hebben een Lichtcontact maar er bevindt zich een ruis. Het individuele belang staat dan voorop. Ik moet en ik wil. Wanneer je teveel vanuit je eigen stem (de vorm van de egocentrische wil) werkt, die de menselijke wil reflecteert, dan wordt de omgeving ziek. Uiteindelijk zo ziek van energie dat dit doorwerkt op het fysieke. De fysieke omgeving wordt ook aangetast. Allerlei storingen ontstaan, kun je deze niet in balans brengen dan werk je met een energie die je niet beheerst. Je hebt dan op dat moment NIET de kennis die nodig is, om dit pittige werk neer te zetten. Non duale Magie is de magie die voor de omgeving JUIST is en deze in balans brengt. KRACHTVELDEN WEET: AIs een krachtveld niet zuiver van energie is, dan gaat deze jou tegenwerken. KRACHTVELDEN dienen op een zuivere manier neergezet te worden. Weet je niet hoe of komen er energieën vrij die niet oké zijn, STOP ER DAN MEE.

Vindt de persoon die WEET hoe dit werkt. Een (sterren)persoon op aarde die WEET en kan kijken in de diepere lagen. Een leraar waarvan je weet dat deze werkelijk met HOOG LICHT IN CONTACT STAAT, DE WITTE MAGIËRS! Zij werken op een speciale manier en in zeer diepe lagen. Kunnen dwars door je heen kijken en werken alleen in opdracht van het Hogere Licht. Zij werken niet vanuit het hoofd. Zij werken via het hart en de mentale gedachtekrachten. Dit is voor zeer vele mensen nog niet te bereiken (of te begrijpen) op aarde. Wat doet een WITTE MAGIËR? Deze werkt alleen voor het GROTE GEHEEL en kan dit GROTE GEHEEL ook waarnemen. De menselijke wil staat op een zijlijn. Deze kan werken in verschillende tijdslijnen. De meeste healers op aarde werken in de verledentijdslijnen. De Witte Magiër werkt zowel in het verleden, heden en in de TOEKOMSTLIJNEN. De poort van de toekomst daar kunnen vele niet binnen treden. Zij wel, er is geen poort of dimensie waar zij niet binnen kunnen komen. Zij hebben de kennis dit te doen.

ZIJ WETEN HOE!

De WITTE MAGIËR heeft vele tools, zoveel meer dan de mens zich kan voorstellen. De Witte Magiër draagt een speciale kennis bij zich, die in het “wakker wordt proces” op aarde in een snel tempo open gaan. Zij gaan razendsnel. Altijd in samenwerking met de Lichtcirkel van de Witte Magiërs. Wil je hun hulp dan nemen zij jou tijdelijk mee IN die Magische Heilige Cirkel. Jij wordt dan tijdelijk aangeraakt door dit Hoge Licht van Kennis. Zij moeten dan ook de verantwoordelijkheid dragen voor deze Magische Cirkel van Healing. Deze mag niet door storingen bedoezeld worden.

Zij zijn daarom erg streng en duidelijk, naast hun groot liefdevol hart moeten zij zo optreden in de dualiteit. Zij worden daarom vaak gevreesd. Zij worden heel vaak verkeerd geïnterpreteerd. Zij horen op aarde nergens bij, omdat zij de kennis dragen van de ELOHIM. Zij weten hoe de aarde is geschapen en als zij zich inzoomen in een probleem dan weten zij hoe deze is ontstaan, dus daardoor weten zij ook de oplossing. De informatie die zij binnenkrijgen gaat via visioenen en wordt hen verteld via de directe LICHTCONTACTEN die zij kunnen bijzonder waarnemen.

Zij zijn telepathisch, werken met gedachtekrachten. Zij communiceren met alles: zien, horen en voelen dit letterlijk en hun gaven zijn heel breed. Hun gedachtekrachten zijn groot en nemen toe in het wakker wordt proces. De 7 fases daar lopen zij snel doorheen, doordat zij een direct contact hebben met hun LICHTCIRKELS. Vanaf de geboorte zijn zij geconnect met hun Magische Lichtcirkels. Eerst in slaapstand en daarna gaan zij zeer snel open en kunnen hun helderziend, helderhorend en heldervoelend vermogen direct toepassen. Zij reizen door dimensies. Herstellen energieën door een enkel woord en vaak terwijl je met hen praat. Dit gaat via gedachtekracht en meer. Zij weten wanneer dit gebeurt. Mensen om hen heen die dit meemaken, denken vaak: “dat doe ik”.

De Witte Magiër houdt meestal zijn of haar mond en met een glimlach hoort deze jou aan. Wetend dat jij onwetend bent. Hoe graag zou deze Witte Magiër jou niet willen uitleggen hoe het werkelijk werkt, zoveel zou je kunnen leren. Maar het ego van de mens zit ertussen en duldt geen tegenspraak in de ontstane wonderlijke magie. Er zijn mensen die ooit in een oude tijdlijn met magische krachten konden werken. Dat is niet hetzelfde. Ben je ooit in aanraking geweest met WITTE MAGIE? Dan zit deze kennis wel in je, maar veilig achter slot en grendel. Deze gaat pas open wanneer de mens door alle lagen heen kan gaan. Vele uitdagingen in het aardse leven kan ondergaan. Steeds heftiger en heftiger. Nooit opgeeft. Het LICHT trouw blijft onder alle omstandigheden. Het begint altijd met het openen van het hart, niet één keer maar vele keren. Wanneer je deze boodschap leest en denkt, ik ben een WITTE MAGIËR.

Lees dan: IK WAS OOIT EEN MAGIËR. Dat is een groot verschil. Je bent dan een slapende MAGIËR. Jouw krachten zijn sluimerend aanwezig. Jouw kennis komt zo nu en dan naar boven, maar zijn niet zichtbaar. Want op aarde in het fysiek lichaam, is het bijna onmogelijk een WITTE MAGIËR te zijn. Wat je wel kunt zijn en waarschijnlijk ook bent, is een MAGIËR! En vaak een duale magiër. Deze duale magiër haalt zijn krachten en kennis deels uit het Atlantische verleden. Je mag nog veel ontdekken en leren, lief mens. Zoals een kleuter omgaat met energieën, spelenderwijs. Niet goed wetend hoe dit op aarde zijn weerslag zal hebben. Zolang dit op zeer kleine schaal zich afspeelt, laten Wij in naam van God, de mens ervaring opdoen. Maar zodra er een groter gebied op het spel staat, grijpen Wij in en sluiten deze mens tijdelijk. Wij zetten dan deze krachten stil.

Een tijdje spelen met energieën en werken met Ons en deze Lichtkrachten zal voor een tijdelijke periode worden toegestaan. Op het moment dat wij Ons weer terugtrekken bevinden Wij Ons op de achtergrond, totdat deze mens weer klaar is voor de diepere Lichtlessen. Pas wanneer deze (sterren)mens of Lichtwerker weer meer met het hart kan gaan werken, komen Wij terug en maken een nieuwe krachtlijn met hen. Vele komen niet zover en geven het op. Blijven op hetzelfde krachtniveau of zij kiezen voor een ander pad. Want deze manier van leven is een zeer moeilijke op aarde. Voor iemand zo ver is, gaan er vele krachtmetingen aan vooraf, vele uitdagingen die het hart zo diep openen dat de mens alleen nog maar in een overgave kan zijn en voor God wil werken. Het denken vanuit de eigen wil is dan op een tweede plaatst gekomen. Deze mens krijgt dan een plaatsje in de Lichtkringen van God en zij werken alleen nog voor het grote geheel. Zij zijn in vertrouwen. Dit vertrouwen wordt keer op keer op de proef gesteld. Want hoe dichterbij het LICHT, hoe meer overgave er nodig is. Een gewoon leven kan dan niet meer geleid worden op aarde. Het harten-Lichtpad is er een van leven in het NU. Want morgen of op elk ander moment kan alles weer veranderen. Dit is de hoogste vorm van loslaten.

ONTHECHTING VAN ALLES

Voel je je onveilig bij veel veranderingen? Dan is het ego wat opspeelt. Het ego houdt van structuren die aards zijn neergezet door de mens.

FASES VAN JE LICHTKRACHT ONTWIKKELEN

Fase 1: VERKENNING

Tijdelijke Lichtlijn, onbewust of deels bewust werken met Lichtenergieën. Spelenderwijs. Tijdelijk een praktijk neerzetten en werken met de Lichtkracht. Het ontdekken van wat energie is. Wakker worden op verschillende gebieden en deze verkennen. Veel lezen om jezelf te voeden. Informatie van buitenaf ontvangen om verder wakker te worden. Groepen bezoeken, Ufo’s zien en Buitenaards Contact (Sterrenwezens en Engelen van het Licht). Informatie gaat open. Veel gebeurd er in de onbewuste lagen. Wanneer er niet verder gewerkt kan worden, omdat de mens erg eigenwijs is. Komt er een rustperiode. Ook wel de wachtkamer genoemd. DE WACHTKAMER: De Kosmische Contacten stoppen (tijdelijk) als de mens niet verder groeit in de overgave van God en teveel met de eigen wil (ego: ik wil en ik moet) werkt en een duale magie (energie) neer gaat zetten. Dit geldt bij elke fase! De mens komt dan in de “wachtkamer” terecht. TIP: Ga niet afwachten in de wachtkamer, sta niet stil, maar leef verder. Werken aan het verder openen van het hart. Groei. Accepteer jezelf hierin.

ACCEPTEER DE WACHTKAMER,

dit is een soort stilstand om naar binnen te gaan. Daar vindt je het antwoord om verder te groeien. Je bent teveel naar buiten gegaan. Hoe meer je een bepaalde vorm afdwingt en de touwtjes in eigen handen vasthoudt, hoe langer het kan duren. OVERGAVE. Leren leven in het NU. Zie het als een TIME-OUT periode. Deze wachtkamer is even belangrijk als de fases die “vooruit” gaan. Deze zijn hard nodig voor de mens op aarde. Opening van de poort van het hart. Leeg maken van oude (negatieve) energie.

NEGATIEVE UITWERKINGVAN DE WACHTKAMER:

Zorg dat je niet bevriest. Vastroest.

Fase 2: NIEUWE LICHTLIJN

Zodra de energie van het wezen de mens, zodanig verder kan groeien in verbinding met God. Zal het Lichtcontact weer gaan ontstaan en zal deze mens “zichzelf” kunnen healen. Deze healingen ontstaan door middel van samenwerking met het LICHT. Hierdoor wordt er een nieuwe Lichtlijn neergezet en een diepere liefdesverbinding gemaakt. Het openen van het hart gaat in vele fases. Mooi intens contact met de Lichtcirkels die bij deze mens passen. De Lichtcirkels healen deze mens en maken blokkades vrij, voor verdere groei in het Licht. Vele uitdagingen. Hoe beter elke uitdaging wordt overwonnen, hoe verder dit zal gaan. MULTIDIMENSIONAAL REIZEN EN BUITENAARDS CONTACT. Soms krijgt de mens een persoonlijk KOSMISCH CONTACTPERSOON die hen leert het hart openen en de innerlijke kosmische kennis vrij maakt.(Mentor). INNERLIJKE KENNIS VIA HET HART. (of via de wachtkamer).

Fase 3: HET DELEN VAN DE LIEFDE- EN LICHTKRACHT:

Andere mensen helpen en healen. Het hart mag zover open zijn dat er ruimte is gekomen om een groter bewustzijn te omvatten. Alles in combinatie met de Lichtcirkels, deze band/relatie wordt steeds hechter. Vele kennis gaat open via het hart. Inzichten vanuit het universum en vorige levens gaan BEWUST open. Komen weer tot leven. Nog steeds geldt, ga je er goed mee om dan groei je verder met dit Licht. Samensmeltingen. Alles wordt BEWUST ERVAREN. Ego wordt verkleind. Je wordt steeds kwetsbaarder door de liefde die je uitstraalt en de energie waarin je je begeeft. Je ziet de wereld, het duale vanuit een heel ander perspectief. Steeds minder oordeel. Acceptatie van de dualiteit. De schoonheid zien van het duale en alle andere werelden.

Fase 4: Dan komt er een volgende stap.

KRACHTVELDEN NEERZETTEN VOOR GROEPEN.

Het bewustzijn van deze mens is zover geopend en zo krachtig dat deze zodanig neergezet kan worden voor MEDITATIE groepen. Dat er een waar BEWUST KRACHTVELD kan ontstaan met de groep via de LIEFDESCONNECTIES met de Lichtcirkels. De liefdesrelatie wordt intenser en intenser. KOSMISCH BEWUSTZIJN GAAT NU WERKELIJK OPEN. De mens bevindt zich steeds vaker in die HOGE LICHTFREQUENTIE. (Hoger Zelf is bewust aanwezig en er wordt mee samengewerkt, ontmoeting van het Hogere Zelf ontstaat eerder en in stapjes).

Fase 5: KRACHTVELDEN NEERZETTEN IN DE NATUUR, healing van Moeder Aarde op grote schaal. De Leylijnen en krachtplaatsen zuiveren en activeren. Openen van Lichtpoorten via het samengaan met de Lichtcirkels. Eén groot Lichtveld creëren door samensmelting.

EENWORDING

Met de natuur, een groep en met God. Deze “mensen” hebben vaak geen aardse relaties meer. Gaan langzaam over in een androgyne staat. Zij zijn zich zeer bewust van de dualiteit op aarde en het verschil met de Lichtdimensies. Hoe het werkt. Deze kennis komt hen toevallen. Deze kennis wordt niet vergaard door zich met informatie van buitenaf te voeden. Het intense contact met het LICHT is voldoende en neemt alle ruimte in. Een 24 uur (Licht)baan.

Fase 6: ANDROGYNE STAAT:

Ontdekken en opengaan van de man-vrouw energie en deze in zichzelf ontmoeten en omhelzen. ERVARINGEN IN DE EENWORDING. Je bent niet alleen je dertiende punt, maar smelt samen met alle 12 punten om je heen. TOTALITEIT energie gaat open. De kennis hiervan gaat open. De WITTE MAGIËR staat nu op! Komt bewust tot leven. (dus niet het gevoel hebben dat je dat bent, of wanneer je met energie werkt, maar het werkelijke ZIJN inhoudt, ook niet door deze boodschap te lezen). Wanneer je deze boodschap leest en denkt dat je een WITTE MAGIËR bent klopt het al niet. Dan WIL je dit zijn! Weet wat je wenst. Want dit pad gaat dan open. Het is heel anders en eist veel van de fysieke mens in de duale wereld. Vele willen dit niet werkelijk. Er zijn vele andere manieren om met mooie liefdes energie op aarde te werken. Kies daar eerst voor. Stap voor stap naar het Licht.

Fase 7: IN EENHEID MET HET AL,

in permanente staat. “Verlichting in aardse vorm”. Dit was een korte samenvatting van de energetische groei van het bewustzijn van de mens, in samenwerking met het LICHT. Vele bereiken deze staat van fase 6/7 in het duale niet, omdat zij een totaal andere taak hebben en dit is hard nodig voor de aarde, vele soorten (Sterren/Licht)mensen zijn nodig in vele verschillende functie. Wees tevreden met de functie en taak die bij je past. Wanneer je te hoog grijpt, sta je stil. Hoogmoed. Leef in eenvoud. Want arrogantie werkt als een blokkade. De meeste bereiken de fase 1,2 of 3. Je kunt dan nog een mooi leven leiden op aarde als mens en met de mensen om je heen. Hoe hoger je in de energie stijgt, hoe moeilijker het samenleven op aarde zal zijn. In afzondering leven en op andere manieren communiceren, worden dan een feit. De taak van de WITTE MAGIËR is slechts voor een enkeling weggelegd. Degene die deze taak tot zich krijgen, zijn er niet mee bezig om deze te willen zijn. Zij leven in het NU, vanuit liefde. Deze taak overkomt hen. Op een bepaald moment wordt hen dit duidelijk gemaakt. Wie zij werkelijk zijn. Dit wordt hen ook niet van buitenaf, zoals via deze boodschap bekend gemaakt. Dit gaat heel anders. Zij behoren tot een speciale Orde. Zij worden vanuit deze Orde begeleidt. Pas op het moment dat je zover bent wordt dit bekend gemaakt aan jou. ONTGIFTEN en de LAATSTE 13DE CODE Tijdens deze volle maan (supermaan, zeer dicht bij de aarde) van september 2014 op 9-9, wordt de 13de laatste code geactiveerd van de 13-13-13 sleutels. Deze 4 laatste maanden en volle manen van 2014 worden neergezet in de energie van de ELOHIM. 9-9 staat in het teken van ontgiften, de navelchakra.

COUNCIL OF NINE.

Deze ELOHIM kennis komt vrij, maar om deze kennis in te laten dalen zal er eerst ruimte mogen worden gemaakt. Het ontgiften heeft dit als doel. Veel misselijkheid, maagklachten of darmklachten gaan hiermee gepaard. Het voedsel smaakt anders. Deze omzetting kan moeheid teweeg brengen. Sommige krijgen een zeer heftige omzetting en kunnen zelfs koorts krijgen. Ook huiduitslag kan voorkomen als uiting van deze omzetting.

WALVISENERGIE

Het hart gaat weer verder open, de mens kan pijn in het hartchakra krijgen (of het fysieke hart). Dit is omdat het hart van kennis wordt voorzien. De Walvisenergie draagt de Akasha Kronieken (ELOHIM, ontstaan van de aarde) in zich en zwemt door jouw hart om ruimte te maken en om kennis af te geven. Jouw weer te verenigen met de kennis die bij jou past. Jouw kracht neemt toe. (Witte Magie). (Arthura: Op 21 augustus 2014 is er een walvis aangespoeld in Scheveningen symbolisch betekend dit dat deze energie vrij komt). Stap in je middelste 13de punt. Het punt waar je de kennis kan gaan ontvangen.

SAMENWERKING MET HET LICHT

Er zijn prachtige taken om met het Licht en God samen te werken, laat het aan Ons over en aan God welke bij jou passen. Wij kunnen jou passie openen. God leest jou en kent jou energie en talenten. Vraag je om talenten die niet in jou besloten liggen, dan grijp je mis. Er komt dan een heel ander pad tot leven. Passie is het pad waarop gelopen mag worden. Dit is de start, de opening van het hart. Wanneer je volhoudt komt dit pad helemaal tot leven. Het is hard werken in de dualiteit om dit pad van passie te blijven zien. Vele af- en verleidingen zullen dit pad oversteken. Soms zal het je Lichtpad blokkeren (wachtkamertijd). Wil je groeien via jou wil of in overeenstemming met God? Dan laat je werkelijk alles los. Je kijkt wat jouw toevalt, elke dag of zelfs op dit moment. Wanneer de Engelen tot je spreken staat je hart open. Wanneer de mens teveel afdwingt of regelt sluit het hart zich. Het is een fragiele energie die het hart opent. Wij stellen Ons dan kwetsbaar op! Stel jij je kwetsbaar op, lief mens? Alleen dan kunnen Wij jou bereiken. Dit was Ashtar vanuit de Lichtdimensies van het KWETSBARE HART.

Namasté

11 september 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#WitteMagier #Krachtvelden

13 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda