• Arthura Hector

Energetische Informatieverwerking Positief en negatief

Aktualisiert: 14. Okt 2020


Arthura via Ashtar


Goede dag lieve mensen dit is Ashtar met een nieuwe boodschap over het ontvangen van energetische informatie en hoe de mens deze omzet naar het aardse bewustzijn.


Wanneer de mens energie ontvangt en deze verwerkt via zijn of haar energielagen, ondergaat deze energie vanuit de kosmos een verandering. Vanuit de Hogere dimensies komt deze informatie-energie naar de mens en verbindt zich eerst met het aarde bewustzijn. Dit is prachtig om te zien, want Wij vanuit de andere energetische Lichtlagen kunnen dit waarnemen, hoe de energie van de aarde en de mens verandert. De kleur en vibratie veranderen. De toon van de aarde verandert ook van geluid. Het is een prachtig gegeven. Het aardebewustzijn gaat open als een lotus. De fotonengordel is een Goddelijke energie die vanuit God de Bron is neergezet. De aarde en de mens zijn een Hogere laag van fotonen binnengegaan, dit gebeurde op 22 september 2014. Net voor de nieuwe maan van oktober, precies op de dag van de Equinox van de herfst. Vele hebben dit ervaren en er zullen vele ervaren gaan ontstaan. Het Hoge Licht, wat via een prachtige Lichtgolf het aardebewustzijn binnenkomt, zal vele gaan aanraken.

VERTALING VAN DE FOTONEN ENERGIE

Nu is het een gegeven dat het menselijk bewustzijn dit vertaald vanuit verschillende lagen. De aarde is duaal. Vele energieën werken door op de aarde en in de mens. Hoge en lage bewustzijnslagen zijn hierbij betrokken. Deze fotonengordel is een onbekend gegeven op aarde. (In het geheugen van de mens van nu). Daarom zend het aardebewustzijn golven uit naar de mens, om deze mens wakker te maken voor deze prachtige informatie. De fotonen raken eerst het aardebewustzijn aan en vermengen zich hiermee. Deze aanraking startte in de omliggende lagen van de aarde. Daarom werden de Zonnepoorten en de maanpoorten geactiveerd in 2012, 2013 en 2014. (zie vorige boodschappen).

QUETZALCOATL EN DE REGENBOOGENERGIE

In de luchtlagen van de aarde werd Quetzalcoatl door de poort van 21 juni 2014 binnengelaten. Dit Oerwezen zorgt voor de goede verspreiding van deze fotonen energie om de aarde heen en zet deze om in REGENBOOGENERGIE. De fotonengordel is het LICHT wat vanuit een zeer Hoge frequentie geboren wordt. Het wit- zilver-gouden Diamant Licht komt direct vanuit God de Bron. Het begrijpen van deze energie is noodzakelijk, een goede vertaling is nodig. Een juiste vertaling is op dit moment een PRÉ, daarom zij Wij van het Licht gekomen en Wij komen steeds dichter bij de mens. Wij spreken meestal via de onbewuste lagen zoals via de energie van de mens. Dit gaat energetische in kleuren, tonen of beelden. Wij zenden dan via gedachtekrachten helende energiekleuren (beelden) of tonen uit naar het bewustzijn van de mens. Dat opent het bewustzijn voor nieuwe informatie.

DE FOTONEN INFORMATIE IS DE STEM VAN GOD

Die Wij doorgeven en proberen te versimpelen in aardse taal. Het menselijk bewustzijn is soms moeilijk te bereiken. Zeker om de informatiepakketjes goed door te laten komen. Hoe verder de totale aarde omgezet wordt in een Hogere Toon van Licht. Hoe beter elk mens de boodschap kan ontvangen.

VERTALERS VAN HET LICHT


Dat is de reden dat Wij, vanuit de Lichtdimensies hebben besloten speciale VERTALERS VAN HET LICHT neer te zetten op aarde, die de nieuwe fotonen-taal kunnen begrijpen en kunnen uitleggen. Deze zijn de tolken van het Licht en van God. Sommige van hen hebben een moeilijke taak, omdat deze in het nieuwe LICHT staan. Het oude Licht gaat langzaam over in het NIEUWE LICHT, daarom zijn er vele soorten kanalen met vele soorten informatie. Sommige bevinden zich in de overgang van het oude naar het nieuwe. De vertalers van het LICHT zijn er altijd al geweest en dragen mooie boodschappen uit, maar nu worden er nieuwe vertalers neergezet. Elke vertaler kan een deel zijn van de volgende vertaler.

DE VERTALERS VAN HET FOTONENLICHT

Veel nieuw bewustzijn is op aarde ingezaaid de laatste 60 jaar. Deze zijn vooral kosmisch getint. Dit is om het fotonenlicht te kunnen vertalen. Vanuit elk bewustzijn hoog of laag kan dit fotonenlicht vertaald worden en de boodschappen worden dan erg verschillend.

FOTONEN ZIJN SPIEGELS

Fotonen zijn de spiegels van God. Wanneer deze spiegels verder indalen in het bewustzijn van de aarde zal de mens zichzelf steeds beter leren kennen. Ook de natuur zal beter begrepen worden, want de spiegels van God zullen neerdalen in de natuur en overal. Deze gaan de mens triggeren en wakker maken. Zodat eerst de natuur en de aarde beter begrepen wordt. De mens is immers een ONDERDEEL van de NATUUR, dat gevoel mag weer terugkomen, die verbinding mag weer boven water komen. Het begrip dat de mens een onderdeel is van de natuur en van Moeder Aarde zal vele diep raken. Het hart wordt geraakt en gespiegeld waardoor dit open gaat. Verder en verder. Via Moeder aarde en haar natuur zal de mens de verbinding kunnen maken met de Fotonenkennis.

HET HART EN DE FOTONENKENNIS

Fotonen-kennis kan alleen optimaal door het HART GELEZEN worden. Wanneer de mens een gesloten hart bezit en veel vanuit angst leeft, zullen deze fotonen (die liefde in zich dragen) als gevaar worden gezien. Doordat het een nieuwe energie is die men niet kent. Hoe kan dat?

ANGST-RATIO

Hartenkennis en hartengedachten zijn totaal iets anders. De taal van het pure rationele denken is verbonden aan de angst en wil graag tastbaar bewijs ontvangen. Het ANGSTRATIO leeft vanuit overlevingsimpulsen en vertrouwt niet zomaar iets. Onderzoekt ook vanuit die angst van wantrouwen. Angst bevat een zeer drukke ratio activiteit in de hersenen. De pure ratio negeert het gevoel of onderdrukt het gevoel. De stem van het gevoel wordt dus onderdrukt en leven met angst is op OVERLEVEN gebaseerd.

Dit is totaal anders dan leven vanuit de LIEFDE. Wanneer er dan FOTONEN in dit angstbewustzijn verschijnen dan zal dit een reactie geven van afweer! De Fotonen worden gezien als een energetisch virus wat bestreden dient te worden. In ernstige gevallen ontstaat er een paranoia. Het rationeel denken probeert te begrijpen wat er gebeurd en versterkt dit zelfs. Fotonen dragen een code van overgave bij zich. Mensen die vanuit angst leven durven zich niet over te geven, want dat is erg eng. Je wordt dan kwetsbaar. (De herinnering aan kwetsbaarheid is niet positief, dit mag gereset worden). Ook de verwarring van de grote verandering op aarde zal bij sommige even een angst oproepen (Ondergang van Atlantis). Het onbekende wat binnendringt in het bewustzijn kan even een gevoel van machteloosheid geven en de mens denkt overvallen te worden door iets onbekendst.

WAT IS DIT WAT IK NU VOEL EN IS HET GOED OF SLECHT?

Weet dat de mens via het bewustzijn de HEMEL kan neerzetten op aarde. Maar ook de hel. Wees je bewust wanneer je teveel afglijdt naar het negatieve, besef dat dit niet het juiste pad is. Schakel over op de liefde en focus je op mooie dingen van heelheid. Roep de Engelen van God aan om je te helpen of om jou gedachtenpatroon over te zetten naar een andere levensinstelling. Dat kan soms een pittige training zijn, elke keer weer opnieuw jezelf resetten. Laat je niet teveel in een angst meevoeren. Probeer op tijd dit om te zetten en zeg tegen jezelf: “Nu is het genoeg, ik focus mij nu op iets moois en liefdevols”. Stop met discussiëren. DE ILLUSIE VAN ANGST De mens is gewend om vanuit angst te denken en vanuit overleving te reageren. De mens heeft vele stemmen in het hoofd wat hen naar beneden duwt. Dat is aangeleerd! Leer dit weer af en vervang deze stemmen door opbouwende energie. Maar er zijn ook energieën die dit stimuleren. Zij plaatsen een illusieveld om jou heen.

Zij geven jou het gevoel van machteloosheid en van slaafsheid. Zij proberen dit veld van illusie in stand te houden door jou steeds negatief te beïnvloeden. Jouw trauma’s te triggeren en dit steeds te blijven herhalen. Zij proberen de mens in een slachtofferrol te plaatsen. Dat jij zwak bent. Dat jij belaagd wordt door allerlei negatieve zaken in het leven, die jij niet kan omzetten. Zoals een slechte wereldpolitiek. Waar men een machteloos gevoel door krijgt: “Wanneer wordt het nu anders?” De kracht die de mens in zich draagt wordt zo tegengewerkt. Geloof er niet in! Zeg gewoon hardop: ”Nee, ik ben een kind van God en het Licht, ik straal Licht uit mijn hart. Daardoor kan ik alles omzetten. IK geef nooit op”. FOTONEN HEFFEN DE IILUSIE OP Als elk mens op aarde vanaf nu de energie uitstraalt van LIEFDEVOLLE OMZETTING en DE HEMEL OP AARDE.

Dan gaat dat in werking. Neem nu even een moment en zendt deze gedachten uit. Elke keer wanneer de mens deze boodschap leest en dit uitzendt, zal dit een enorme krachtwolk creëren die steeds groter wordt en het aardebewustzijn aanraakt en voedt. Fotonen zorgen voor de activatie van het kracht-gevoel in de mens. Het geloof in het eigen GODDELIJKE ZELF. Het toelaten van de Sterrenwezens van het Licht, is het toelaten van de Hemel op aarde. Het bewustzijn van de mensheid op aarde kan zo het negatieve bewustzijn van de politiek beïnvloeden. Via pure gedachtekracht. Zodat ook zij in het denken anders gestimuleerd worden. Dus afwachten totdat er iemand anders opstaat om dit tij te keren hoeft niet meer. De mens kan dit zelf. JIJ kunt dit zelf. Nu de mens dit weet, zal er veel in het leven omgezet kunnen worden, want de mens stapt uit de rol van machteloosheid.

POWER TO THE PEOPLE!

(Kracht aan de mensheid). PASSIE EN DAGDROMEN Passie is het begin en de start van alles. Begin met het volgen van de passie. Of als jij, lief mens, deze kwijt bent geraakt, vindt het weer. Weet je niet waar te beginnen. Wat is jouw liefhebberij of hobby? Droom erover. Kijk naar jezelf als kind, wat wilde je zo graag?

Droom erover. Deel het met andere en zo zet je de eerste stap om dit in de materie neer te zetten. Droom erover. Maak een (droom)groep of bezoek mensen die deze droom willen delen met jou. Droom erover keer op keer. Dagdromen mag! Leer je kind te dagdromen of doe het samen, praat over dagdromen en mooie wensen. Zend je droom de (energetische) wereld in. Doe dit zonder oordeel of dit kan of niet. Bidden is een vorm van dromen samen met God. Meditatie ook. De angstige mens zet zijn nachtmerrie neer op aarde (gedachtekrachten), stop daarmee. Zo creëer je niet wat het werkelijke Goddelijke Zelf wilt. Van dagdromen wordt je blij. Deze vreugde is belangrijk voor de fotonenenergie. Fotonen-energie weerspiegeld alles. Versterkt alles. Het is nu dus een zeer vruchtbare tijd om jouw droom te dromen. Het droompad zal neergezet worden en de fotonen zullen je gaan begeleiden vanuit liefde.

Synchroniteit komt op je droompad en steeds verder komt dit dan tot leven.

WAARSCHUWING

Als je wilt dromen over een betere wereld, doe dit alleen vanuit liefde en niet vanuit strijd en oorlog. Overwinning is een oud middel om tot iets te komen. Alles komt via de weerspiegeling terug in je leven. Alles wat er nu uitgezonden wordt werkt als een boemerang. Fotonenlicht zuivert en brengt balans Vertrouw op Ons en op God

Dit was Ashtar, ik groet het Licht in je hart

Namasté

28 september 2014

©ART-hura ARTHURA, een mooie aanvulling op de dagdroom is het BLOG: “GOD IS KWETSBAAR” Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector, www.ashtarcommandnederland.com

#Energie #Fotonen

14 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda