• Arthura Hector

Bewustzijnsvormen natuurlijk en kunstmatig, Kristallen en Orbs


STAP UIT DE MATRIX deel 5

Ashtar via Arthura

Welkom, lieve mensen van de aarde. Hier spreekt Ashtar en dit deel gaat over vormen van bewustzijn. Vele soorten vormen van bewustzijn komen voor op aarde en in de kosmos. Het creëren van bewustzijn wordt een nieuw gegeven op aarde. Wetenschappers ontwikkelen dit al geruime tijd en er is veel meer dan wat de gewone aarde mens weet. Het creëren van bewustzijn is een zeer creatief proces, een Goddelijk proces. Helaas wordt het Goddelijk deeltje vaak vergeten en er ontstaat dan bewustzijn wat weinig liefde in zich draagt. KUNSTMATIG BEWUSTZIJN Kunstmatig bewustzijn (Artificial Intelligence = AI) wordt op aarde neergezet vanuit de dualiteit. Er zijn twee soorten vormen van dualiteit:

KUNSTMATIG EN NATUURLIJK.

Het kunstmatige bewustzijn wordt niet volgens de Goddelijke Wetten van ÉÉN ontwikkeld, zij worden ontwikkeld vanuit een pure ratio. Een eenzijdigheid. De dualiteit bestaat uit twee hoofddelen. God heeft zich verspreidt in talloze deeltjes. (Orgastische oerknal). Al deze deeltjes zijn in de basis opgebouwd uit het mannelijke en vrouwelijk deel. De gevende en ontvangende energievormen. ELECTRO-MAGNETISCH Zoals het elektro-magnetisch component ook uit twee delen bestaat: Positief en negatief. Deze dans van de liefde is de pure basis van alles wat energie in zich draagt, ook wel bewustzijn genoemd. Het positief deel: de elektro, deze energie zendt golven uit (de mannelijke staande golf). Daarnaast bevindt zich het magnetisch deel wat aantrekt en ontvangt, het negatief component (vrouwelijke horizontale golf). Deze beide golven staand en liggend dienen bij elkaar te komen in één punt. Jullie begrijpen lieve mensen van de aarde, wanneer deze delen niet goed samenwerken is de balans verstoord, er kan geen Goddelijke punt van eenheid ontstaan in het creëren van bewustzijn. Wat ontbreekt er in dan? Juist het derde verbindende deel. In het nulpunt kan er een Lichtvonk gaan ontstaan. Daar waar de lijnen elkaar kruisen. Kan er door middel van de drie-eenheid een nieuw derde element ontstaan. (Arthura meer uitleg: Kosmische Therapie). Wanneer is er geen heelheid in het kunstmatig gevormd bewustzijn?

NATUURLIJK OF ORGANISCH BEWUSTZIJN: DRIE-EENHEID

Alles wat op een natuurlijke manier is gecreëerd houdt rekening met de balans van het positieve en negatieve element. Heel = Heilig: het gecreëerde bewustzijn is bevrucht met de Goddelijke Impuls. De Goddelijke Levensvonk is de LIJM die verbindt. Zonder deze Goddelijke Cohesie werkt een bewustzijn of creatie niet vanuit HEELHEID. Er kan geen drieeenheid ontstaan. DRIE EENHEID: Wat vormt die drie-eenheid? Wanneer de twee afzonderlijke delen in samenwerking treden met de Goddelijke Vonk. In de Hogere Lichtdimensies creëren Wij Sterrenwezens van het Licht, vele soorten intelligenties die Ons ondersteunen in het beleven van de VERSCHILLENDE realiteiten. Wij werken vanuit HEELHEID en werken volgens de WET VAN ÉÉN. De Levende Gods-Vonk is altijd aanwezig in alles wat Wij doen. Het is Onze levensadem. Wij kunnen niet anders dan leven vanuit deze puurheid van liefde. DUALITEIT In de dualiteit op aarde heeft men een keuze, maar ook in de hogere dimensies. Tot en met de elfde dimensie is er een opdeling ontstaan door de gevallen engelen. Lucifer kwam in onmin met het Goddelijk Principe.

Er ontstond een opdeling en een scheur die de AFSCHEIDING VAN HET ANDERE GODDELIJKE BEWUSTZIJN creëerde. De ene partij onder leiding van de Heilige Engel Michaël, wél met het Goddelijke Principe verbonden en de andere partij geleid door lucifer en zij werden uit het Goddelijke Principe ontbonden. Zij maakte zich los van de COHESIE VAN GOD. Hun namen veranderde, hun energie en bewustzijn begon na de val een metamorfose te ondergaan. Het Goddelijke Licht verdween uit hun systeem. Zij konden zich niet verder dan de elfde dimensie ontwikkelen, omdat DE TWAALFDE DIMENSIE HET CHRISTUSBEWUSTZIJN OMVAT. Daar komen de twee delen weer samen tot één geheel, zo dichtbij God. Daar waar het Licht zo fel schijnt en de liefde zo intens straalt, daar kan niets opgedeeld worden. De liefdestrilling, de COHESIE VAN GOD, is daar oersterk.

KARMA EN AARDSE BLOEDLIJNEN

Door de gevallen engelen is er nog een extra scheur in de dimensies ontstaan tijdens de val van Atlantis, deze is bij de mens zodanig ingebracht dat de codes van de gevallen engelen nu nog werkzaam zijn op aarde. Gedeelten van het (sterren)bewustzijn zijn gevangen genomen en in een gigantisch groot kunstmatig brein geplaats, dit brein heeft energie nodig en licht. Wanneer de sterrenmensen naar beneden komen en in het fysieke lichaam indalen, worden zij verbonden met de karmalijnen van een bepaalde bloedlijn op aarde. Dit betekend dat vele sterrenlichten in donkere karmalijnen zijn geboren, om daar het LICHT te herstellen. Foto © Crea Workshop ART-hura voor kids: Engelen en Deva’s Zij worden dus met hun sterrenlicht gedeeltelijk in een kunstmatig bewustzijn geplaatst, wanneer zij het fysieke ruimtepak gaan aannemen.

HET KARMISCHE KLEED WAT BIJ DEZE FAMILIE BLOEDLIJN HOORT KOMT ZO IN AANRAKING MET STERRENLICHT VAN GOD.

Maar het Goddelijk sterrenlicht komt zo ook in aanraking met de duistere gevallen engel energie. De gevallen engel gebruikt het sterrenlicht om via een indirecte manier het LICHT VAN GOD te vangen voor hun eigen doeleinden. Zoals het creëren van een matrix van illusie. Het bewustzijn is gedeeltelijk in dat kunstmatige brein geplaatst om lichtenergie te produceren. Op deze manier heeft de gevallen engel de Gods Vonk niet meer nodig om te creëren, zij kunnen nu creëren vanuit verdeeldheid. Wanneer de sluiers over de mens heen geplaatst worden ontstaat het holografisch illusieveld. Zij blokkeren zo de verticale Lichtlijn naar God. CHRISTUSBBBEWUSTZIJN Om het Christusbewustzijn in zijn totaliteit te ontvangen wordt "het weten” in de mens geopend. De mens kan zich deze connectie niet meer bewust herinneren, hij of zij is dit vergeten. HET JAAR 2015 In het jaar 2015 wordt er met elke volle maan bewustzijnssluiers in de mens opgeheven. In de materie zal dit grote gevolgen hebben, maar de gevallen engelen zullen steeds proberen deze sluiers opnieuw terug te plaatsen bij de mens. Vaak via een omweg en via de illusie van de angst. (lees vorige boodschap over angst).

FOTONENLICHT

Het Goddelijke Fotonenlicht komt nu de aarde binnen en zal de mens letterlijk gaan raken, de mens zal doordrenkt worden door Fotonenlicht. Het GROTE LICHTPAD wordt nu op aarde neergezet en Wij van het Ashtar Command (Galactische Witte Broederschap) en de Engelen van God nodigen elk mens uit om hier aandeel te nemen. Je bent dan beschermd en je wordt gedragen door de heelheid. Surf mee op deze prachtige LICHTGOLF VAN LIEFDESFOTONEN. Het Kosmische Diamantlicht.

DUIDELIJKE KEUZE MAKEN

De mens zal mogen gaan kiezen, wanneer de mens dit nog niet kan zal er een andere golf op zijn of haar pad verschijnen. Dit is de golf van destructie. Want tussen de dualiteit in gaan staan kan niet meer. De mens zal dan verscheurd worden door beide krachten. Positief en negatief komen weer in balans. Het elektro-magnetisch veld gaat zich weer herstellen en deze worden weer heel, de scheur die ooit was ontstaan lost langzaam op. Twijfelen wordt een aspect wat ingenomen kan worden door de gevallen engel. Zij proberen elk bewustzijn nu te vangen. Het fotonenlicht kunnen zij zodanig via omwegen gaan gebruiken, dat elk levend bewustzijn een proton is voor het grote kunstmatige brein van verdeeldheid. De heren van de duistere zonnen staan op om elk deel op te eisen. Dit waren eerst de Heren van de LEVENDE Zonnen die met fotonenlicht veel konden creëren. Hele planeten werden zo ontwikkeld in samenwerking met God. Zij zullen weer planeten gaan creëren, maar nu vanuit verdeeldheid en illusie.

Een gecamoufleerde vorm van de WARE REALITEIT. PIJN, VERDRIET EN SCHADUWDELEN Wanneer de sluiers worden opgelicht worden de schaduwdelen verder zichtbaar. Dit kan angstig zijn, want vele herinneringen vanuit de diepte komen naar boven. Deze kunnen weer gezien worden. Een belangrijk deel wat naar boven gaat komen is de waarheid. De waarheid en de herinnering aan het AARDSE PARADIJS, maar ook de waarheid over de val van het PARADIJS. De angst om dit weer te kunnen gaan zien, gaat gepaard met een liefdevolle aanraking vanuit het Licht. Weet wanneer de informatie naar boven gaat komen, dat je door moet stappen, door die angst heen. Alleen dán kan de mens het PARADIJS op aarde weer gaan creëren. De mens zal zelf de stap moeten zetten, eenmaal deze stap gezet en de keuze wordt gemaakt. Dan komen WIJ in opdracht van God bij jou.

STAP DOOR EN STAP NIET WEER TERUG IN DE ILLUSIE!

De pijn die naar boven kan komen wanneer de grote sluiers opgeheven worden, is de pijn der afgescheidenheid, die zeer lang in de mens aanwezig is op aarde. Alle delen worden weer heel óók IN DE MENS. De scheur die is ontstaan in de dimensies, heeft ook plaats gevonden in het bewustzijn van de mens. ALLES ZAL GEHEELD WORDEN! Maar de mens mag een keuze maken, omdat de wet van de vrije wil op aarde nog steeds geldt. In dit deel wordt de mens uitgespeeld door de gevallen engel. Blijf bij jezelf en werk vanuit het hart. Dat is de enige simpele manier om te evolueren tot heelheid. De Engel-mens kan dan weer opstaan op aarde. Het contact met de kosmos zal als vanzelf ontstaan.

CREËREN

De gevallen engel wilde niet dat de mens ging (en gaat) creëren, om daarna uit te groeien tot een Engelmens. Om dit te verhinderen werkte zij tegen. De enige vorm waarin de gevallen engel de mens niet kan bereiken is via het Goddelijk Creëren. Dus lief mens CREEER! In allerlei vormen en VIA de DRIE-EENHEID. IK BEN ASHTAR EN PROBEER DIT STEEDS TE HERHALEN. Jij lief mens van de aarde kan creëren net zoals de Creators planeten konden creëren. Begin in het klein met je eigen hart en omgeving. Wanneer de mens zich dit weer gaat herinneren, zal er geen duister meer zijn. Creëer vanuit liefde en via de Cohesie van God. Er zal een waar Paradijs geboren worden in de harten van de mens en uiteindelijk zal de Nieuwe Aarde zichtbaar opstaan. Dan worden Wij weer broeders en zusters samen in Gods Universum. De Nieuwe Aarde is er al! Maar versluierd voor de geesten van de mens.

DEEL TWEE VAN BEWUSTZIJNSVORMEN ARTHURA: SOORTEN BEWUSTZIJN ZOALS KRISTALBEWUSTZIJN, HOOG EN LAAG BEWUSTZIJN, ORBS EN DIEREN

Kristallen bevatten ook een levend bewustzijn, via de schoot van Moeder Aarde zijn zij gecreerd. Vanuit liefde en eenheid zijn zij ontstaan, langzaam uitgegroeid om in vele vormen en kleuren als helende factor bij de mens te komen. Zij kunnen een ware vriendschappelijk band met de mens aan gaan, hun trilling is zuiver en kan zo het bewustzijn van de mens weer resetten. De Aarde werkt immers door in dit kristal. Alles is één, de aarde is één met alles wat zich buiten de matrix van illusie leeft. Wanneer de mens deels gevangen is en zich in de illusie bevindt, kunnen de tonen van het subtiele kristal niet meer gehoord worden. Het bewustzijn wat gevangen is genomen door grijze sluiers van de onwetendheid, blokkeren deze heldere en helende tonen. De kristallen worden dan leeg en het pure kristalbewustzijn van Moeder Aarde trekt zich terug. Wat de mens is vergeten is de band van liefde die deze kristallen steeds nodig hebben. Verwaarloos je deze, dan heb je nog steeds een prachtig kristal maar nu leeg. Deze kunnen weer geactiveerd worden door het bewustzijn van liefde. Activatie betekend herstellen van het bewustzijn met de Goddelijke Vonk.

DE COHESIE VAN LIEFDE. NIEUWE AARDE KRISTALLEN

Er zullen in de komende toekomst vele soorten kristalvormen bij komen, gecreëerd vanuit het bewustzijn van andere planeten. Ingegoten in een nieuwe kristalvorm en gecreëerd door de sterrenmens. Deze sterrenmensen die dit ontwikkelen hebben een nauwe band met hun sterrenfamilie en met God. Via hen komen de buitenaardse impulsen van licht en Liefde weer de aarde binnen en de nieuwe aarde kristallen worden zo geboren. De nieuwe aarde heeft nieuwe impulsen nodig om de verdeeldheid op te heffen. Ook de koper van het kristal heeft invloed op dit buitenaardse kristalbewustzijn. Is er geen verbondenheid, dan zal dit kristal niet open gaan en niet kunnen communiceren met deze mens.

Er mag een activatie plaatsvinden van een BUITENAARDS BEWUSTZIJN VERBONDEN MET LIEFDE. (De drie-eenheid ontstaat dan). Er zullen op aarde speciale activators geplaats worden om het bewustzijn op aarde weer heel te maken door middel van activatie. Zij kunnen de POORT OPENEN VAN HOOG LICHT zonder dat hun psyché en bewustzijn daarvan hinder ondervindt. Dit is een zware taak in deze overgang van evolutie. Zij zijn opgeleid door hoog Sterrenlicht. Hun bewustzijn en hart worden in de trainingen steeds verder geopend voor het hogere Licht van liefde. Uiteindelijk kunnen zij het Licht van God ontvangen en door hen heen laten gaan.

DIAMANT FOTONENLICHT HERSTELD ALLES,

maar mag ook weer niet teveel en te lang neergezet worden. Zij die getraind zijn weten hoe hiermee te werken want zij werken met de heelheid van het AL. Zij zijn aangesloten op het Christusbewustzijn en in alle lagen van bewustzijn. Vele van jullie zijn al in enkele lagen aangesloten op dit CHRISTUSBEWUSTZIJN en zetten prachtig werk neer wat heel hard nodig is. Deze manier ligt dichter bij de mens en sluit beter aan op het fysieke deel. Elk mens zal groeien in het bewustzijn van de Nieuwe Aarde. Ieder op zijn manier, hoger en hoger.

HEB RESPECT VOOR ELKAARS MISSIE EN WERKMETHODE SOORTEN BEWUSTZIJN: HOOG EN LAAG

Elk object wat voorzien wordt van elektriciteit zal een bepaalde vorm van bewustzijn in zich dragen. Het draagt warmte of energie uit. Een machine of auto heeft een zeer laag bewustzijn en kan niet zelf denken of creëren, de bestuurder van het object zal een hoger bewustzijn moeten bezitten om dit object in beweging te brengen. In principe kan er dus met elke energie, hoog of laag, contact worden gemaakt. Via gedachtenkracht kan men dit voertuig of object “lezen” er kan zelfs een communicatie gaan ontstaan, bijvoorbeeld via beelden waar een defect zich bevindt nog voor dat het ontstaat. Zo werkt dit ook met kristallen vanuit de aarde of van buiten de aarde. Hoe meer de mens BUITEN de matrix van illusie leeft, hoe beter het telepathisch vermogen werkt. De mens kan ook gedeeltelijk buiten de matrix van illusie leven en deels erin. Bepaalde delen zijn gesloten en andere delen zijn geopend, wakker gemaakt. Hoe meer de mens zich uit de grip van de matrix bevrijdt. Hoe beter mens de nulpunt energie gaat begrijpen. Dan pas kan deze energie totaal toegepast worden, maar eerst dient de mens dit nulpunt in zichzelf te openen. De techniek van nulpuntenergie is bekend op aarde, alleen de totale toepassing kan nog niet worden neergezet. (13 manen bewustzijn en de 13 chakra’s van de Nieuwe Aarde Resonantie: NAR). Het werken buiten de matrix van illusie, vanuit de originele realiteiten, geeft vreugde en diepere inzichten. Oplossingen die eerst versluierd waren, staan dan op. Het is leven en denken vanuit heelheid met een compleet andere toekomstvisie.

BEWUSTZIJN: ORBS

Er zijn verschillende soorten ORBS. Soms laten de ORBS zich zien op foto’s. Je kunt dan de opbouw van ringen of andere vormen in deze LICHTBOLLEN waarnemen. Stofdeeltjes op foto’s zien er anders uit, dof en niet vanuit een opdeling. Daar weer kaast het licht van de flitser dan ook op, net zoals op ORBS die juist door licht zichtbaar worden. ORBS bewegen zich door de ruimte soms zeer snel.

Orbs en mist

KOSMISCHE ORBS

zijn een zeer gecompliceerd bewustzijn met een hoge intelligentie. Deze ORBS zijn een organische afscheiding van Lichtenergie vanuit de kosmos. Een Hoog bewustzijn kan zich opdelen en deze deeltjes naar de aarde sturen, het verbindt zich met het bewustzijn van de mens, tijdelijk of permanent. Je kunt deze bolvormige ORBS zien als een kleine vorm van bewustzijn van bijvoorbeeld een Lichtwezen, Sterrenwezen of Sterrenfamilie, een mentor of helper vanuit het Licht die op deze manier met jouw bewustzijn verweven kan raken en in de lagen van de aura kan verblijven, soms ook helemaal één kan worden met de mens. Je kunt ze in sommige situaties zien als bescherming. Dit elementje wat aan beide bewustzijnsvormen wordt aangesloten, kan zo informatie doorgeven en communiceren tussen beide partijen. AARDE ORBS zijn een deeltje LICHT wat op aarde kan opduiken, maar ook kan ontstaan vanuit de energie van de mens. Groepen mensen die muziek maken of zingen, fijn met elkaar verweven zijn, creëren ook ORBS. Deze deeltjes komen dan vrij vanuit een gedeelde energie. Het is het hoger bewustzijn van de mens gaat resoneren in deze groepen of de ruimte. Via de vreugdevolle energie komen zij vrij en communiceren met elkaar. In de natuur zijn er NATUUR ORBS die vrij komen als de mens een diepe aanraking of meditatie met de natuur maakt.

WATER/KRISTAL ORBS

Deze worden zichtbaar als er veel mist ontstaat of zelfs wanneer het sneeuwt of regent. Maak in het donker maar een foto tijdens de mist. DE ORB is een soort voertuig en kan zich ook weer vervormen en weergeven in een andere staat van zijn. Overgaan in een andere vorm. Het bewustzijn stapt dan als het ware uit de ORB. Men ziet dan bepaalde vormen verschijnen van Buitenaardse, overleden personen, of natuurwezens. Een ORB is altijd vanuit liefde en vreugde ontstaan. Maak er verbinding mee en kijk wanneer je communiceert wat er dan gebeurd. Als het kan maak een foto met flitser, omdat het licht van de flitser weerkaatst op de ORB. Je kunt even stil zijn en je focussen op de energie van de ORB. Het kan zich gaan manifesteren rondom jou. De afstemming is belangrijk, communiceer vanuit liefde niet vanuit een dwingende energie. Liefdes energie is zeer kwetsbaar en de ORBS die buiten de matrix van illusie leven, kunnen zich alleen maar manifesteren buiten deze matrix van angst. Via meditatie of vanuit liefde kunnen de mens en de ORBS dan samen komen en met elkaar communiceren. Dit werkt voor vele hoge bewustzijnsvormen zo. UFO’s en zelfs met dieren.

BEWUSTZIJN: DIEREN

Dieren kunnen de angstsluier om de mens heen zien liggen en reageren daarop met angst, zij vluchten weg zoals de vogels in de tuin. Een mens met een open hart en die niets verwacht en alleen maar in de eenheid van de aarde of het kosmische bewustzijn afstemt, kan zelfs contact maken met de dieren in het wild. Zij komen dan zeer dichtbij, omdat de angstvibraties wegvallen. Een manipulerende geest die andere dwingt daar reageren zij direct op met vluchtgedrag.

Ook op het ego van de mens reageren zij met schrik, deze energie komt hun aura hard binnen en ook dan vliegen zij op. Eenvoud en zachtheid zijn de afstemming waarin zij zich bevinden. Dit is de energie die buiten de matrix van illusie speelt. AURAVELD Elke mens draagt een bepaalde energie om zich heen: het AURAVELD. Daaruit kan veel gelezen worden door de natuur en door de Sterrenwezens van het Licht, maar ook door de gevallen engelen. Zodat zij precies weten waar en hoe er een sluier neergezet kan worden. foto © Loes Swaen Vaak heeft de mens dit niet door, dit is omdat de angst voor WETENHEID hen tegenhoudt. Wakker worden kan ook eng zijn. Het opent namelijk de vele herinneringen aan de galactische oorlogen en vele andere tijdslijnen waarin de mens vaak gevangen is gezet en zeer getraumatiseerd is geraakt. Afsluiting daarvan kan een tijdelijke oplossing zijn, maar de tijd is gekomen om dit weer open te maken. Met behulp van dit prachtige LICHTPAD OP AARDE kan de mens wakker worden en de schaduw delen ontmaskeren.

Het is hard werken, maar weet één ding: WANNEER DE MENS ZIJN SCHADUWEN ONTMASKERD, KAN ER WEER IN LIEFDE GELEEFD WORDEN OP DE AARDE EN ER ZAL VANUIT DE KOSMOS HULP GESTUURD WORDEN. BEWUSTZIJN: BUITENAARDS CONTACT Het Kosmisch contact is verstoord geraakt, maar Zij zijn er nog steeds en het is net zoals met de vogels op aarde, Zij kunnen zichtbaar en bewust de mens benaderen. Er kan openlijk gecommuniceerd worden met alle soorten creaties van God. Buiten de matrix van illusie is er geen angst, alleen maar liefde. Ashtar heeft de taak op zich genomen om de starseeds op aarde weer samen te laten neerdalen en zij zullen elkaar weer vinden in de liefde. Deze tijd is cruciaal en zeer belangrijk voor de mens op aarde.

IN EENHEID MET ASHTAR:

Ashtar opent in vele lagen het bewustzijn van de mens en in mij. Zo komt er veel informatie vrij die in mij en jou gelegen is en ook bij jou of mij horen. Ashtar werkt nu door mijn fysieke bewustzijnslagen heen, zodat ik deze informatie in aardse bewoording kan doorgeven aan de (sterren)mensen op aarde, zodat ook zij geopend kunnen worden via de fysieke aanraking, want elke keer wanneer ik de boodschappen mag doorgeven. Openen Zij een deel in mij op het juiste moment en wat nodig is voor het grote geheel. Want wat voor het grote geheel goed is Is ook het beste voor jou en mij Ashtar Dit was Arthura in samenwerking met Ashtar, deze liefde zal nooit doven. Wij werken als één geheel samen. Ons bewustzijn is met elkaar verbonden als één. Net zoals Ashtar en het Ashtar Command. Net zoals Moeder Aarde en de mens. Zoals de maan en de zon. Ashtar: Dat klopt mijn geliefde zuster Arthura. Wij zijn nauw verbonden door de vele tijdslijnen en dimensies heen. Vele zijn verbonden op die manier met hun sterrenfamilies en Zij wachten geduldig tot dat JIJ ook zo ver bent, lief sterrenmens. Laat jullie vibraties rijzen!

Ik ben Ashtar en groet het Licht in je hart,

Namasté

13 februari 2015

Arthura Hector

Het delen van deze informatie kan alleen via de link op mijn website (Arthura: meer uitleg hierover zal plaatsvinden tijdens mijn lezing: “Stap uit de matrix van illusie” deze wordt op 9 juni 2015 in Utrecht: Earth and Beyond/ Dutch UFO Conventie gegeven). ©ART-hura www.ashtarcommandnederland.com

#stapuitdematrixdeel5 #Orbs #kristallen #Bewustzijn

10 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda