• Arthura Hector

De Illusie en de droomstaat


Stap uit de matrix van illusie deel 9

Ashtar via Arthura

Goede dag hier spreekt Ashtar. Wanneer de droomstaat in werking treed en de mens hier gebruikt van kan maken, kan er kosmisch gereisd worden. Het kosmisch bewustzijn zal opengaan. Het is een feit dat er veel angst bestaat over de droomstaat. De rationele mens die deze droomstaat als pure fantasie afschildert en het dilemma opwerpt van het tonen van bewijzen van echtheid, durven zich op dat gebied niet te begeven. Het kunstmatig denkpatroon heeft andere patronen dan het natuurlijk belevingspatroon wat ontstaat wanneer de mens via de droomstaat de originele werelden bereikt (zie foto elektromagnetische golven) Het pure rationele denkpatroon heeft golven die vanuit alertheid ontstaan.

De fysieke alertheid.

Dit zijn de lagere, gescheiden golven. Het ontstaan ervan komt vanuit een ver verleden toen de mens zijn echtheid verloren is en in een donkere nevel gehuld verder ging. Velen zijn naar de aarde gestuurd om de nevelen te doorbreken, vele zijn daar in geslaagd. Vele boeken zijn geschreven. Sommige van deze geschriften zijn tijdloos en in een taal geschreven die ieder op zijn manier kan interpreteren. Je zou kunnen stellen dat wanneer bepaalde geschriften geschreven worden dit vanuit een NULPUNT wordt neergezet. En dit nulpunt kan door elke golf benaderd worden. Ieder in zijn eigen staat van zijn, hoog of laag van vibratie, kan dan dit tot zich nemen op zijn of haar manier. Elektromagnetische golven: De rode staande golf is het elektro, de mannelijke verticale golf. De liggende blauwe golf is de magnetische golf, de vrouwelijk horizontale golf. Wanneer de vibratie laag is gaan zij steeds verder uit elkaar, maar wanneer zij in een hoge frequentie weergeven worden, worden zij één! Zoals een Lichtstraal. (laserstraal). In welke trilling begeef jij je? Dit kan variëren van hoog tot laag.

Wat beïnvloedt jou?

Zo zijn er vele stromingen ontstaan om de waarheid uit te dragen. Vele groeperingen en religiën. Vele benaderingen zijn ontstaan, is dit verwarrend? Van één kant wel, maar van de andere kant kan de mens zelf een keuze maken. De mens kan zelf gaan onderzoeken wat bij zijn hart hoort. Vele die puur vanuit de ratio leven verkondigen de enige waarheid te bezitten. Is er dan niet één waarheid? JAWEL, maar niet in de dualiteit op aarde waar alles in stukjes opgedeeld is.

MUTIDIMENSIONALIEIT In de vele LICHT-dimensies wordt die ene waarheid zeker nageleefd. Wij leven namelijk vanuit de wetenschap en met de kennis van het communiceren via het GROTE GEHEEL.

DE WET VAN ÉÉN

Toch zijn er vele bewustzijnsvormen die een eigen zienswijze hebben. Dit zien Wij niet als tegenwerking maar als aanvulling. Wij vullen elkaar aan en als er een totaal nieuwe zienswijze opstaat, dan zijn Wij verheugt. Deze ontvangst van nieuwe informatie komt dan vanuit een totaal andere dimensie of zonnestelsel en Wij omarmen dit. Waarom? Omdat Wij Ons dan verder kunnen verrijken en het hart verder kunnen laten stralen voor zoiets moois. Zoals de kennis van GOD DE BRON. Wij verrijken Ons bewustzijn dan. Het GROTE GEHEEL is zeer belangrijk voor het multidimensionale bewustzijn. Zo vormen Wij één geheel met elkaar. Via het nulpunt kunnen Wij samen komen. Onze bewustzijn communiceert met elkaar vanuit eenheid, maar de eigen visie blijft in tact en vult alle kennis aan. Een vreugde en blijdschap ontstaan wanneer er weer meer kennis en ontwikkeling van God naar Ons toekomt. Het vergroot Ons creatievermogen samen met God en het GROTE GEHEEL. Het is dan feest in onze harten. Zo omarmen Wij ook de mens en de aarde. Jullie zijn een grote aanvulling op het GROTE GEHEEL, alleen dat beseffen jullie, lieve mensen nog niet. Hoe completer Ons Goddelijk bewustzijn wordt, hoe dichter Wij bij de Goddelijke Bron komen. Hoe meer één Wij worden met dit grote bronbewustzijn.

ELK SCHEPSEL IS EEN ONDERDEEL VAN GOD

Elke opdeling die vanuit GOD DE BRON is ontstaan draagt een kennis bij zich over het eigen Goddelijke deel. Jij alleen kan vertellen over jouw Goddelijke deel. Dat is niet alleen jouw eigen waarheid, maar ook een aanvulling op het totaal. Let wel, We spreken nu wel van een Goddelijke waarheid en niet van een ` ILLUSIE waarheid.` De illusie is altijd een leugen. Ook al lijkt deze zo op de waarheid van God. Meestal om verwarring te verspreiden. Toch geeft het niet dat jij steeds in de war raakt van al die vele soorten ervaringen en verhalen. Want op die manier kan het hart gaan spreken en geraakt worden. Jouw hart is de waarheid! Tenzij jouw ego niet wilt toegeven en het hart versluierd houdt. Daar kom je als mens in de dualiteit vroeg of laat achter, want dan zal jouw hart gaan spreken in volle openheid, in volle glorie. Luister dan goed en wijs dit niet af. Wees geen ongelovige thomas.

STRIJD VANBINNEN

Waar maak jij je druk om lief mens? Omdat de waarheid die andere spreken niet overeen komt met jouw waarheid? Dat is nu net de clou. Zodra jij je boos en druk maakt omdat de ander het niet goed neerzet, wordt er namelijk een diepere snaar geraakt bij jou. Dat is meestal niet zo leuk en zeker niet rustgevend, dat betekend dat jij het gevoel krijgt dat jouw basis op instorten staat. Jouw basis gaf je veiligheid en nu? Ja, en nu gaat deze wankelen. Jij komt uit je comfortzone en je krijgt het (Spaans) benauwd. Boosheid, alles stijgt omhoog naar het hoofd, dus niet naar het hart. Zorg voor een goed balans tussen blij en droevig. Jezelf op tijd uiten is goed voor de ontgifting. Tenzij je andere blijvend schaadt. Wanneer de Goddelijke waarheid door jouw hart heen vloeit, word de basis waarop je staat niet wankel. Jou geloof en overtuiging worden dan ingezaaid met de liefde van God. JA MAAR Soms gebeurt het toch. Je werkt hard en je gaat door vele fases heen, het hart wordt stapje voor stapje geopend. En toch gebeurt het. Blijf dan kalm. Probeer dit te zien vanuit het middelste punt van kracht, jouw nulpunt. Misschien moet je even door een emotie heen, omdat het je zo raakt of omdat je zo graag wilt dat de waarheid die je draagt, de enige is.

JOUW WAARHEID IS NIET DE ENIGE WAARHEID

Er staan vele waarheden op, deeltjes van God. Dat is nodig om vanuit een groter perspectief te kunnen gaan waarnemen. Het bewustzijn gaat verder open en kan dan steeds meer (ver)dragen. Communiceren vanuit de illusie is de strijd aangaan. Want wanneer de mens zich machteloos gaat voelen, komt er vaak strijd. Jouw basis wankelt en je probeert het kost wat kost te herstellen. Dit is het punt waar de illusie toeslaat. Een deel van jouw waarheid sluit zich af, een sluier wordt geplaatst. Door het ego, maar vooral door de achterliggende angst. Angst voor verlies. Verlies van jouw stabiliteit, maar ook voor gezichtsverlies. Je komt op een HEL-lend vlak te staan en wordt bang om naar beneden te vallen. Waar herinnert jou dit aan lief mens? PRECIES DE VAL. Een zeer oud trauma wat elk mens op aarde bij zich draagt. Het is een onderdeel van de mensheid en de aarde. Let wel: DE OUDE AARDE.. DE NIEUWE AARDE STAAT OP Zodra jij niet langer meer wankelt, zodra de mens niet langer meer twijfelt, maar puur ontvangt via het hart, zal de nieuwe aarde zich gaan openbaren aan jou en aan iedereen die er klaar voor is. De trilling van de nieuwe aarde ligt buiten de illusielagen. In de oorsprong van al het bestaan, de origine aarde. Elk deel van elk mens en creatie wordt gedragen door het origine van God.

Elk mens heeft een origineel! Wanneer de mens zijn originele staat weer wilt activeren, kan hij of zij weer gaan leven op de NIEUWE ORIGINELE AARDE. Uiteindelijk zal de oude en de nieuwe aarde zich gaan opsplitsen. De mens maakt de keuze. Wij hebben geen oordeel, maar degene die vanzelf door hun trilling mee vibreren met de nieuwe aarde, zullen Wij zeer welkom heten. Daar zullen Wij vanuit de andere dimensies zichtbaar aanwezig zijn. Op deze 5d aarde kunnen Wij ons rustig manifesteren. Wij zijn daar al aanwezig om de aarde op te bouwen. Dat gaat stap voor stap.

Arthura: Ik ben een aantal jaren geleden meegenomen door Ashtar naar de nieuwe aarde, een prachtige natuur heb ik waargenomen. Ik vroeg dan ook aan Ashtar: “ waar is iedereen en waar wonen de mensen?” Hij zei toen: “ Dat komt nog, het is in opbouw.” Het was een grappige ervaring. Ashtar kwam mijn huis binnen lopen en was uitgedost als een INDIAAN, kleurrijk en met veren in het haar. Heel mooi, maar ik lachte en zei: “Wat zie ik nu? Zie ik het goed of gaat mijn fantasie met mij aan de loop?” “Nee”, zei Hij: “Ik neem je mee, kom je?” En zo belandde we op de nieuwe aarde, zoals ik al zei: Een prachtige natuur, maar leeg en stil. Geen mens of dier te zien. Wij zaten daar rustig om klein vuur. Ashtar liet mij voelen hoe het was en het voelde zo mooi. Heel rustgevend zo samen met Hem zittend in het gras. Ik snapte zijn “outfit” nu. Het had een verwijzing naar de nieuwe mens op aarde. Eén met de aarde zijn en je zodanig afstemmen. Je versieren met de creaties van de aarde, om eenheid in jezelf te creëren. Elk deel van de aarde heeft een eigen resonantie en de mens geeft uitdrukking aan de wezens die daar leven. Dit werd aan mij via beelden doorgegeven. Even later kwam er een ander Sterrenwezen van het Ashtar Command naar ons toe en deze was “gewoon” gekleed in een strak zilver pak. De UFO stond een eindje verderop. We werden opgehaald, het was tijd. En zo kwam ik weer terug op de oude aarde, Haar heb ik ook zo lief, de nieuwe aarde is werkelijk een kind van Haar. Nog maar net geboren en nog in ontwikkeling.

Zo pril en zuiver. Nog steeds een beetje overrompeld en met vele vragen in mijn hart, was ik nu weer in mijn fysieke thuis en Ashtar zei tegen mij dat ik geduld zou moeten hebben. Ik (mijn fysieke bewustzijn) begrijp nu dat de nieuwe aarde helemaal opnieuw gecreëerd wordt. Vele zijn daar aan het werk vanuit het Goddelijke concept van creatie. Deze originele aarde wordt goed beschermd en ligt in een andere sfeer. Een deel van de nieuwe aarde zal ook opengaan en opstijgen vanuit de oude aarde. Daar waar de trillingen en frequenties zeer hoog zijn zal er een soort overgang plaats gaan vinden (rapture/opname). Op een bepaald moment kunnen de oude vibraties de nieuwe niet meer aan. Deze vallen als het waren uit elkaar. Dit zal heel natuurlijk verlopen. Vele krijgen de kans om via vele omzettingen deze frequentie te bereiken, daarom is het soms zo heftig nu, dat is wat er speelt. Wanneer dit alles gaat plaats vinden is nog niet bekend. Wanneer is alles zover? Dat weet alleen GOD. Dit is een nieuw concept binnen de creatie. Om iedereen te sparen zodat de zielen die later zover zijn, ook kunnen overgaan naar een nieuwe aarde. Het is de bedoeling dat de oude aarde uiteindelijk oplost, maar dat duurt nog zeer lang.

ASHTAR: Ja, lieve mensen er zijn vele waarheden en allen die vanuit God worden gestuurd zijn waar. Probeer niet alles te begrijpen via het kleine fysieke rationele brein. Dan overbelast je jezelf. Dan loop je goed vast. Probeer in je eigen kracht te komen en te blijven. Soms komt er een waarheid voorbij die je liever niet wilt zien en je wankelt, weet dan dat je groeit. Dit zijn de sluiers van illusies die dan verder worden open gemaakt. Wij zijn daarom ook aanwezig, maar wel in die oorspronkelijke sferen. Via poorten, gebed, dromen en meditaties komen Wij naar je toe. Wij helpen jullie allemaal in deze overgang en deze is niet gemakkelijk. Probeer wel steeds de GOLF VAN LIEFDE TE VOELEN.

DE FOTONENGOLF

De fotonengolf is de aarde goed binnengekomen dit jaar en heeft al vele aangeraakt. Blijf je afstemmen op die prachtige golf met hoog trillende deeltjes van liefdeslicht. Ook via afstemming op de zon kun je deze binnen laten komen. Doseer alles goed en raak niet overbelast. Zorg goed voor je fysieke lichaam. Kijk alleen in de zon als je getraind hierin bent en anders kan je heel goed met gesloten ogen alles ontvangen, derde oog. Je kunt ook door te hoge energieën overbelast raken. Neem dan rust en ruimte om alles goed te laten indalen en roep Ons om hulp. Via de droomstaat kunnen we je bereiken en zullen dan de balans gaan herstellen. Vele wonderen kun je nu waarnemen vanuit de fysieke staat en dit gaat toenemen. Vooral degene die met Lichtenergie werken zullen dit gaan ervaren. Eigenlijk zal elk mens dit ervaren, maar vele kunnen dit niet geloven. Laat dit los. Ontvang de nieuwe energie en je mag in vreugde leven.

DROOMSTAAT en MEDICIJNDROOM

De droomstaat is geen fantasie of illusie. Vele Boeddhisten, Magiërs, Sjamanen, Medicijnmannen/vrouwen en vele andere werken via deze staat. Via deze staat kan men de mens genezen. Medicijndromen zijn nu erg belangrijk. Elk mens kan vragen om een medicijndroom als er problemen zijn of wanneer er veel tegenslag is. Ook wanneer de mens gewoon de liefde wil ontvangen of andere vragen heeft kan dat via de medicijndroom aangevraagd worden. Weet wel dat het antwoord pas zichtbaar wordt, als de mens durft te kijken naar zichzelf. Kan je de waarheid aan of leef je liever verder in de sluiers van illusie?

VERSLUIERDE DROOMSTAAT

De droomstaat kan versluierd zijn en dan werkt deze droomstaat averechts. Hoe weet je dit? Wanneer er veel angst in je leven aanwezig is dienen de illusielagen verwijdert te worden. Lukt dat niet, zoek dan hulp. Zeker als de energie van jou staat van zijn er ingezogen dreigt te worden. Dan spelen er andere duistere (archonten) energieën een rol. Zij spelen een bepaald spel. Dit illusiespel is INGEWIKKELD en zij zorgen dat de angst die ontstaat niet te traceren is. Een ingewikkelde angst vibratie. Dualiteit is nu eenmaal een samenspel van goed en kwaad of van mannelijke en vrouwelijke vibraties. Elk mens beleeft dit anders. De opvoeding van elk kind speelt een rol. Zoals een religie in het leven van een kind zeer traumatisch kan uitpakken. Zo kan dit kind later via de illusiesluiers in een angst verwikkeld raken en alles wat met GOD te maken heeft afwijzen. 1. Maak je eerst los van de sluiers uit je jeugd. 2. Dan vervolgens maak je jezelf los van de sluiers die angst in zich dragen vanuit andere tijdslijnen. 3. Daarna het losmaken van de familie karmalijnen. Niet altijd gaat het in deze volgorde, soms ontstaat er spontaan een healing. Maar wanneer je hulp wilt vragen doe dat dan in deze volgorde.

DE POORT VAN 6 JUNI 2015: 6 6 6 code ontkracht De reset van de duistere 6 6 6 code en de sleutel om mensen op te sluiten en gevangen te zetten is afgelopen, deze is op 6 juni 2015 in werking gegaan.

Door het Hoge fotonenlicht kan deze oude duistere code niet langer werkzaam zijn. De oude code werkt niet meer en deze lost langzaam op. Alles heeft tijd nodig. Cirkels van 9, 6 6 6 = 3x6 = 18 = 9. Er zijn Cirkels van 9 die een duistere satanische impact hebben. Deze werken via de duistere machten om de illusie-sluiers op aarde in tact te houden. Hier zal vanaf nu een andere vorm gaan ontstaan, omdat hun magie niet meer als zodanig zal werken. Deze duistere magie en hun codes, dit zijn sleutels, zullen de sloten niet meer kunnen vinden. Er is een slotenmaker vanuit de Hogere vibraties op de aarde ingedaald en deze energie veranderd alle vibraties op aarde. Paniek zal uiteindelijk uitbreken in deze groepen en dat raakt vele sectoren op aarde. Dus ook fysiek zal deze verandering uiteindelijk zichtbaar worden. Stap voor stap zullen de zaken omgedraaid worden, voor de ogen van het duister zullen deze plaats gaan vinden. Eerst zullen zij dit niet kunnen geloven, want al veel eerder (decennia lang) hebben Wij, de Goddelijke Engelen en Sterrenwezens van het Licht, hen dat medegedeeld. Wij hebben hen gewaarschuwd dat hun machten zullen slinken en de krachten van het LICHT van de LIEFDE zullen toe gaan nemen en dat niemand dit tegen kan houden. Zij proberen nu heel hard dit GODDELIJK LICHT om te keren. Zij doen dit door middel van vele onderzoeken en experimenten.

Zolang er in hen geen liefdesvibratie resoneert, zullen zij dit niet kunnen ontleden. Zij proberen dit zeker vol te houden en geven dit niet zomaar op. Uiteindelijk komt hun ongeloof ten val door hun eigen toedoen. Ook zullen zijn via een bewustwordingsproces gaan. Zij zullen uiteindelijk nog veel hulp nodig hebben, vele van hen zijn al ingestort en nemen alles mee waarmee zij verbonden zijn. Dit wordt een zeer grote zuivering die inmiddels al aardig op gang is gekomen. Het kost tijd. Dus heb geduld lief mens. Ook voor hen staan er dimensies klaar die hen hulp kunnen bieden. Vele poorten zullen er nog open gaan op aarde. Dit is al decennia lang bezig en dit werd versneld vanaf 2001. Deze poorten zorgen voor een verandering van de frequentie op aarde. Dit is de grote kracht die vanuit het Goddelijke wordt gestimuleerd. Heb vertrouwen en zet door. Weet dat de grote verandering door zal gaan. De COUNCIL OF NINE een Lichtgroep van 9. Zij die samenwerken met GOD DE BRON. Zij zullen alleen maar krachtiger gaan worden, deze Lichtcirkel van de Raad van Negen kunnen samen met GOD één worden want 9 plus 1= 10 = 1. Dit is de 1 van EENHEID! Samen 1 met God.

Dit was Ashtar vanuit het Lichtschip Nieuw Jeruzalem. Wij groeten het licht in jullie harten

11 juni 2015

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector en website: www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#NieuweAarde #Visioen

4 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda