• Arthura Hector

De Excelcior Engelen


RA via Arthura

Welkom lieve mensen dit is Ra vanuit de Council of Nine, Engelen hiërarchieën. Wanneer de aarde hoog genoeg vibreert kunnen de Hogere bewustzijnsgroepen gaan incarneren, vele andere wachten totdat de nieuwe aarde klaar is en zij kunnen dan direct in hun ware zijn neerdalen. De verpakking van het menselijk lichaam is nu nog nodig. De huidige mens op aarde zou deze Hogere Sterren en Engelen wezens nog niet kunnen begrijpen en hun wijsheid kan niet gehanteerd worden. Sommige van hen zijn al hier, meer als proef en als voorschouwing. Deze die hier al zijn, zijn volledig vrijwillig geïncarneerd.

DE EXCELCIORS EN KLANKEN

Deze behoren tot de Hogere Engelengroepen rondom de BRON en Zij zingen. Door middel van geluid resoneren zij het Licht van God, Zij zingen de liefdesvibraties en deze tonen zijn Heilig. De Engelen lagen daaronder gelegen werken via een andere methode. Wanneer de Engelen in de onder gelegen lagen hulp nodig hebben voor een bepaalde problematiek van Lichtresonantie, dalen deze Excelsior ook af naar de lagergelegen dimensies van de Engelen Hiërarchieën.

De Excelsior Engelen dalen nooit alleen af maar altijd in een Cirkel. Deze grote Engelen kunnen vrede brengen door middel van gezang, Zij produceren tonen van heelheid en vrede. Zij bestaan van origine uit puur Licht wat vibreert en nabij Hen gekomen, hoor je de Hemelse Tonen. Zij hebben niets nodig dan het geluid en de groep waarmee zij resoneren en werken.

Wanneer zij afdalen in de Engelen Hemelen, kunnen zij bijvoorbeeld gaan samen werken met de Aartsengelen. Zoals onder leiding van de Heilige Michaël. Vaak worden zij dan gezien met een zwaard en hun uiterlijk wordt dan geschouwd als stevige en grote Engelen. Deze zwaarden brengen heelheid voort en wanneer zij hiermee bewegen, ook geluid. Via hun cirkel produceren zij via het geluid energie en Licht. Daar waar de vibratie van liefde is verstoord, komen zij te hulp en via geluidsgolven richten zij hun energie en krachtveld naar de disbalans en herstellen zo het Goddelijke krachtveld van liefde. Waar dan ook.

Vanuit hun eigen Hogere dimensie kunnen zij geluidsvelden sturen naar vele gebieden die ook duaal zijn. Zo krachtig is dit geluid. Zij werken het best samen in een eigen groep van Licht en geluid. Dit is omdat verschillende tonen een bepaald krachtveld kunnen neerzetten. Dit koor van Goddelijke kracht kan zo geluid uitzenden of laten weerkaatsen. Gericht naar een bepaald doel kunnen zij accuraat grote storingen losweken, omzetten en isoleren. Zodat deze storingen in het Goddelijke veld ontkracht kunnen worden.

Zij werken bijna nooit individueel. Hun groepsbewustzijn is een belangrijk onderdeel van hun werk, zij worden één in het gezang met elkaar en tevens één in het gezang met God.

Zonder deze eenheid is er geen Heelheid.

Zij dalen dan neer in een Cirkel van Licht, het geluid wat zij dan voortbrengen is Hemels. Zij zijn het Lichtschip van Hemelse klanken.

Versmelting is hun kracht, dus wanneer zij naar de aarde zouden incarneren, dan zal de dualiteit hun parten spelen. Sommige zijn al eerder als experiment op aarde neergezet en zij zijn de "watchers". Deze houden scherp toezicht op de stand van zaken. Zij zijn de stille op de achtergrond en werken dan ook het liefst samen met hun eigen Engelenfamilie in de Hogere dimensie. Als kind worden zij direct begeleidt en beschermd door Hen. Het fysieke deel van hen moet wel in de aardse laag van dualiteit goed begeleid worden en ervaring opdoen in de fysieke vorm. Dit is nieuw voor hen. Zij zijn op dat gebied erg jong op de duale aarde. Dit zijn Hoge zielen met een heleboel wijsheid en kracht, maar onbekend hoe dit toe te passen in de aardse dualiteit. Zij zoeken steeds naar eenheid en klank. Er was ooit een groep te ver afgedaald en nu zijn zij losgekomen van de oude laag. Zij vormen een nieuwe andere groep.

LAGER BEWUSTZIJN INCARNEERT OOK IN DE MENS

Niet alleen vanuit de Hogere Goddelijke lagen wordt er geïncarneerd, maar ook vanuit de duale werelden komen bewustzijnsvormen naar de aarde via het lichaam van de mens. Deze lagere vormen van bewustzijn willen ook hier zijn. Deze tijd is zeer belangrijk voor vele. Vele duale wezens kunnen zo de ervaring opdoen van de overgang.

Gevallen engelen werken vanuit een totaal ander principe. Zij weten ook dat cirkels maken een grote kracht kan veroorzaken. Dus ook zij maken cirkels met elkaar om een machtsveld op te zetten. Op deze manier kunnen zij ook hun gedachtekrachten bundelen om zo een storende energielijn neer te zetten. Andere manipuleren gaat via deze cirkels van duister.

Wanneer zij met klanken werken zullen deze onaangenaam van toon zijn en zorgen dat het Goddelijk krachtveld bij de mens uiteenvalt. Wanneer dit lukt gebruiken zij deze uiteengevallen vibraties en bouwen hier andere illusievelden van. Kunstmatige realiteiten kunnen zo om de mens heen ontstaan. Zodat de mens verleid wordt en onbewust hierin terecht kan komen.

ONTSLUIERING 2015

Bewustwording van deze illusie kan door middel van ontsluiering. Het eerste half jaar van 2015 zijn er vele sluiers weggehaald om de mens heen en in de geest van de mens. In het laatste half jaar van 2015 zijn daardoor vele zuiveringen ontstaan.

Wanneer de mens uit de illusie stapt, kan de mens weer "zien". (volle maan NAR augustus 2015). Doordat de mens weer kan kijken naar een deel in zichzelf en om zich heen, kan er veel gezuiverd worden. Dat opent het bewustzijn van het hart.

HET JAAR 2016

In het eerste kwartaal van 2016 zal er een inkering komen om alles te laten bezinken wat er in 2015 heeft plaats gevonden.

LENTE 2016, een onwaardste golf van bevrijding in het hart staat op. Voor vele een opluchting. Het Heilig Hart is geboren in de mens en dit gaat zich verder ontwikkelen. Veel liefde kan dan langs komen, sta ervoor open, wees bewust!

ZOMER 2016, De liefdestrilling gaat nog steeds omhoog en ieder kan daarvan profiteren. VEEL VREUGDE STAAT OP. Vanaf de lente is er een onwaardste beweging en die zet door in de zomer. Een grote bewustzijnsgolf trekt dan over de aarde en ieder groeit verder in zijn stuk. De ogen gaan steeds verder open, ook naar de wereldpolitiek en hoe dit aangepakt wordt. De wereldmachthebbers worden zeer geconfronteerd met hun daden. Wanneer zij uit egoïsme blijven kijken, zal dit tegen hen in gaan werken. De start hiervan wordt in het laatste deel van 2015 al neergezet.

De mens wordt zich bewust: Liefde ontvangen is prachtig, maar hoe bereikt dit de hele wereld, hoe kan het uitgedragen worden? Vele zullen hun passie willen gaan volgen en verlaten het oude pad. Dit is een beweging van positiviteit die heel de wereld zal gaan bereiken. Deze vindt plaats direct naast de schaduwgolf van zuivering en van ontsluiering van ellende. De waarheid kan hard zijn.

HERFST 2016, Dan zal de hoge golf die steeds verder steeg wat gaan dalen. De ontvangen vibraties mogen gaan indalen. De bewustwording gaat dan rijpen. Het besef dat er in de huidige wereld nog veel omgezet mag worden komt dan hard binnen. Vele vragen gaan opspelen en zij zoeken naar de waarheid. Deze golf van "wakker worden" zal begeleid mogen gaan worden. Inmiddels zullen er dan vele groepen en individuen neergezet zijn om deze mensen op te vangen. Zij werken samen met Ons en hun Sterren en Engelen families.

KOSMISCHE AFKOMST WORD BEKEND

Wanneer er een bewustwordingsproces plaats gaat vinden omtrent de afkomst, positief of negatief, weet dan dat de afkomst niet relevant is maar: HET IS WAAR JULLIE SAMEN OP AARDE NAAR TOE GAAN, WIE BEN JE NU EN WAT KAN JE BIJDRAGEN? Blijf in de eenvoud van het menszijn en voel je niet meer of minder dan de ander. Jullie mogen het samen op aarde neerzetten, daarom zijn jullie gekomen.

JULLIE MOGEN HET SAMEN OP AARDE OPLOSSEN,

Samen op aarde leven is samen op aarde de problemen omzetten. Veroordeling van andere groepen is onenigheid oproepen.

Dit is de grootste les voor de mens en allen die de aarde bewonen.

Weet dat de kinderen van morgen dit mogen ontvangen. Het is leven vanuit een ander gevoel. VANUIT EEN RIJPHEID. Het bewustzijn van de mens mag rijpen, dan zullen de kinderen van morgen de vruchten plukken. Zie de rijpe vrucht als een mooi cadeautje vol kennis en deze mag uitgepakt worden. Wordt een goed mens en rijp jezelf. Lange termijn oplossingen zijn daarom van groot belang.

HOGE EN LAGE BEWUSTZIJNSVORMEN

Er zijn vele soorten wezens geïncarneerd op aarde, als mens. Sommige komen vanuit een Hoge dimensie en andere weer uit een lagere dimensie, zoals de reptilians. Voor beide is het een opgave om hier op aarde te leven als mens. Ook voor de sterrenkinderen die uit verschillende soorten vibraties (ouders) geboren worden.

VERHOGING VAN DE TRILLING OP AARDE, inmiddels is de frequentie op aarde verhoogd. (Lees meer over deze Lichtgolf 2015). De mens gaat daardoor ook hoger vibreren. Daardoor kunnen er steeds meer Hogere dimensies indalen. Zo ook de Excelsior Engelen. De Hathor zijn ook in een andere vorm vanuit de Excelsior Engel gekomen, Zij leven nu op Venus. De aarde gaat steeds meer op VENUS lijken, de planeet van de liefde. De zonnevlammen raken de aarde nu heel krachtig en dit neemt steeds meer toe. Daardoor wordt het op aarde ook heel anders. De gehele natuur reageert hierop en verandert.

STERRENKINDEREN Het sterrenkind is vaak een mix op aarde samengesteld door de verschillende dimensies. Dat komt omdat vele groepen buiten de aarde een onderdeel willen vormen van die nieuwe aarde. De lagere sterrenwezens kunnen mentaal heel sterk zijn. De Hogere bewustzijnsvormen juist heel intelligent wat betreft de Heilige Hart kennis. Vele sterrenkinderen hebben ouders uit verschillende lagen van bewustzijn. Daarnaast zijn zij gewoon mens. Om dit alles bij elkaar te brengen in heelheid, zal veel tijd en energie kosten. Dit is de enigste manier om de aarde en de mens over te laten gaan in een nieuwe bewustzijnsvorm.

GOLVEN VAN LICHT EN SCHADUW

De fotonen golf van liefde heeft de aarde en de harten in 2015 bereikt. Daarnaast is de schaduwgolf van verdriet en ellende ook opgestaan. Beide golven stromen nu naar elkaar toe en zullen zo hoog oplopen dat zij gaan botsen. Deze botsing zal uiteindelijk de eenwording gaan vormen. De duale delen op aarde mogen één gaan worden. Langzaam zullen deze twee tegenpolen in elkaar gaan schuiven, om uiteindelijk een totale eenheid te gaan vormen. Degene die dit niet aankunnen zullen een ander pad gaan volgen, dat is ieders vrije keus en wil. De oude 3d aarde blijft ook nog even bestaan, zolang het nodig is. Zolang de lagere bewustzijnsvormen aanwezig zijn.

Uiteindelijk zal iedereen bewust mogen worden dat de aarde gezond moet blijven en dat dit alleen mogelijk is als men vanuit eenheid samenwerkt, hoe verschillend iedereen ook is.

Dit was Ra via Arthura en Wij groeten het Licht in jullie.

20 september 2015

Excelcior of Exselcior beide mogelijk, zeer klein verschil.

Deze informatie mag in zijn geheel gedeeld worden en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura all rights reserved Ashtar Command Nederland

#Engelen #Excelcior #Exselcior

13 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda