• Arthura Hector

HET HELEN VAN HET DUALE HART


De Engel Michaël via Arthura

Het duale hart mag geheeld worden, door het Gouden zonlicht.

Lieve mensen van de aarde, hier spreekt de Engel Michaël en wanneer de zonnekracht in het hart kan indalen, zal er vreugde ontstaan, deze vreugde kan de verbinding zijn tussen de aardemens en de sterrenmens.

Het Aardelicht en het Sterrenlicht.

Dit is immers de verbinding tussen alles wat leeft op aarde en in de kosmos. Een vreugdevol hart verbindt alles, het is de liefde van God die in deze vreugde ten grondslag ligt. Het is de COHESIE VAN GOD (Arthura: zie vorige boodschap: De cohesie van God). Zonnelicht bezit een aparte samenstelling, het is niet alleen het Licht wat waar genomen kan worden door de fysieke ogen of door de warmte die de aarde kan ontvangen. Het is een veel grotere kracht, het is de kracht van GOD. Het is een zonnedeel van God, elke zon is een deel van God, van daaruit is het leven ontstaan op de planeten die als een mooi bewustzijn om de zon heen roteren. Alles heeft een bewustzijn, maar niet elk bewustzijn kan deze zonnekracht ontvangen of verdragen. Daarom zijn er duistere zonnen ontstaan, die net als de ZONNEN VAN HET LICHT, een centraal punt vormen in het midden, maar er is een groot verschil. De Zonnen van het Licht zorgen voor het middelste krachtpunt in alles. De zonnen van het duister zorgen voor ontkrachting en onderdrukking van het middelste krachtpunt in alles.

LICHTZONNEN

De Zonnen van het Licht zijn de deelzonnen van God en daarin bevindt zich een levend Licht, dit levende Licht van God kan alles herstellen. In het zonlicht liggen codes verborgen. Het zijn de GOUDEN CODES die nu mogen opengaan. Vanaf 2016 zullen deze gouden zonnecodes in de mens gaan indalen. Bij sommige zijn deze al iets eerder wakker gemaakt, dit zijn de mensen van de sterren die het eerst zijn opgestaan. Zodat zij de andere mensen op aarde kunnen activeren die daarna weer opengaan. Deze activatie zal spoedig zichtbaar gaan worden in de vorm van het GOUDEN LICHT, dit gouden Licht zal waargenomen gaan worden. De zon van de oude aarde heeft een andere zonnekracht, minder sterk en bezit andere codes. Deze zonkracht was minder fel. De nieuwe Zon van de Nieuwe Aarde zal spoedig zijn kleur laten zien. Deze Gouden gloed zal spoedig in het hart ontvangen worden en degene die dit kunnen waarnemen zullen aangeraakt worden. Op deze manier zullen zij verder wakker worden. Op verschillende manieren kunnen deze zonnecodes ontvangen worden. Dit is een pittige activatie in de mens. Daarom dient het hart eerst in de balans te worden gebracht. Zonder deze balans kan er geen toestroom ontstaan van het GOUDEN LICHT, dit zou een te grote overgang worden voor het fysieke en energetische lichaam van de mens. Vanaf de volle maan van 25 november 2015 is de start gemaakt van het loskoppelen van de oude aarde energie, dit dient als eerste te geschiedde. Alles mag op zijn tijd en op het juiste moment open te gaan.

MARIA ENERGIE

De Maria Energie daalt ook in het hart neer en Zij zal zorgen voor de verbinding van het 12de kosmische vrouwelijke chakra met het hart. Het kosmisch vrouwelijke deel kan dan wakker gaan worden. De energie van de volle maan van november 2015 is hieraan vooraf gegaan (zie vorige boodschap kosmisch vrouwelijk). Deze verbinding met het hart is zeer belangrijk. Alle chakra’s dienen via het hart te worden verbonden. Het HEILIG HART wordt geopend en het GOUDEN LICHT kan in deze twaalfde chakra binnenstromen. Het 13de kosmisch mannelijk chakra wordt via de 12de chakra aangeraakt en wordt zo geopend. Deze wordt geboren (geactiveerd) vanuit de twaalfde vrouwelijke chakra. Zij kunnen daarna dan weer één worden met elkaar en er ontstaat dan een Kosmisch Heilig Huwelijk.

Deze samensmelting kan zowel in het hart als in de kosmische chakra’s worden neergezet. Alles zal stap voor stap ontluiken. Maar het openen van het hart zal als eerste geschiedde. Dit is in het belang van alle chakra’s en dient als bescherming van het HEILIG HART en de levende bibliotheek. Deze levende bibliotheek wordt alleen geopend als het hart is geopend. Beetje voor beetje kun je dan deze kennis tot je nemen. Er ontstaat dan een natuurlijke balans. Het hart brengt alles samen dus ook de balans in je leven. De balans in alles, je bewandelt dan het ware pad, het Nieuwe Aarde Pad. In het begin kan dit in golven gaan, verlies nooit het vertrouwen en blijf doorgaan op dit pad van eenheid. Jouw wilskracht mag ingezet worden en de doorzetters zullen dit HEILIGE PAD permanent kunnen bereiken. Hier zijn bepaalde “niveaus” neergezet, voor elk mens kan er vanuit het hart een laag bereikt worden die bij hen past.

De één zal dit pad bewandelen vanuit het fysieke stuk en de ander meer vanuit een verbinding met het geestelijke. Op de nieuwe Aarde draait alles om de balans, het evenwicht in de twee tegenovergestelde. Wanneer de één meer spiritueel bezig zal zijn dan zal de ander zich richten op de fysieke werkzaamheden. Nog steeds heeft de aarde en het aardelichaam verzorging nodig. Het gaat om het samenspel. De geest, het spirituele wordt een zeer belangrijk onderdeel van de nieuwe aarde. Daar waar het hart verbonden is. Degene die zich beter voelen bij het verrichte van het fysieke werk, zullen dit als vanzelf gaan neerzetten. Zij zullen ook een geestelijke verbinding met Moeder aarde hebben, beide delen zullen altijd aanwezig zijn. Op de oude aarde was dit minder goed verdeeld. De focus werd vooral neergezet op het rationele en fysieke vlak. Dat gaat dus veranderen. De sterrenmensen en kinderen zullen zich hier erg goed bij gaan voelen, omdat dit hun manier van leven is. Dat zal veel vreugde gaan brengen in hun harten, wanneer zij deze manier van leven weer gaan herkennen.

DUISTERE ZONNEN

De duistere zonnen die vooral op de oude aarde werkzaam zijn, zullen hun macht langzaam gaan verliezen. Zij mogen ook een bewustzijnsverandering ondergaan, maar de keuze is aan hen. Zij krijgen daar zeker de gelegenheid voor, want iedereen mag de nieuwe aarde gaan betreden en dit kan alleen als het hart open is. Vele van hen bevinden zich al in een grote verandering. Hun ogen gaan ook langzaam open en zij zullen ook gaan inzien, hoe de onderdrukking zijn tol gaat eisen. De macht die zij eerst onder controle hadden, lijkt te slinken. Dat geeft hen ook verwarring en deze verwarring laat hun bewustzijn opengaan. Op hun manier worden zij wakker gemaakt. Zij komen dan uit de greep van de duistere zonnen, die hun energie opzuigen en hun geest vertroebelen. Zij zien dan werkelijk wat onderdrukking is en wat zij al eonen lang hebben neergezet. Deze onderdrukkers werkte voor de duistere zonnen en zijn slechts slaven van destructie. De slaven zullen als eerste wakker worden, omdat de duistere heren wel degelijk weten waaraan zij meewerken. Zij werken vanuit die duistere magie en dienen de duistere zonnen. Er is een laag wat zeer bewust werkt in deze duistere cirkels, maar een overgroot deel is in een onwetende mist geplaatst. Hun vrijheid is vastgezet en beïnvloed door deze duistere codes en magie. Net zoals bij de Zonnecodes van het Licht kunnen de duistere codes worden ingeplant, maar dan met een totaal andere uitwerking. De codes van het Licht zorgen voor bevrijding en vrijheid.

LOSKOPPELING VAN DE OUDE EN DUISTERE CODES KAN NU GESCHIEDDE VIA DIT GEBED VAN DE HEILIGE ENGEL MICHAËL.

GEBED VAN LOSKOPPELING VIA DE ENGEL MICHAËL

Arthura: Zodra je losgekoppeld wilt worden van de duistere zonnen, kun je gewoon in gedachte bidden, mediteren, of in stilte benoemen en/of visualiseren (net zoals het best bij je past): Je kunt dit een aantal dagen: maximaal 1x per dag, 13 dagen lang of in 13 weken in totaal 13 keer. Waarom niet alles in één keer? Omdat dit een pittige omzetting brengt. De nieuwe energie is veel malen krachtiger dan de oude. Doseer dit dus. Neem dit advies ter harten. Wanneer je dit toepas komt de Heilige Engel Michaël 13 dagen of weken bij je om je te ondersteunen, te begeleiden, los te koppelen en te beschermen. Doe niet teveel gebeden door elkaar heen. Stem je af op deze en maak deze helemaal af.

De Heilige Engel Michaël is de Engel van de balans, daarom dit gebed voor het herstellen van de balans in het hart en in het lichaam en Hij gaat verder: De balans in alles is het beste “wapen” in de dualiteit. Daarmee kan je alles verdrijven wat je niet bij je wilt hebben. Vele zoeken zo hard om zichzelf te beschermen en dit zoeken zij veelal buiten zichzelf, weet dat de mens nu zelf mag gaan beslissen. Beslissen over zijn eigen pad en leven. Hoe wil jij het pad bewandelen? Niemand kan jou dwingen, de vrije wil kan ook ingezet worden om juist los van het duister te komen. Jij hoeft niet verbonden te zijn.

De mens is op vele punten misleid en vele gaan ervan uit op aarde dat zij onderdrukt worden en niets hieraan kunnen doen. Dit is de grootste misleiding, om in het gevoel vast te zitten en zich niet kunnen verroeren. De mens is vele malen sterker, vele malen slimmer om hier nog in te geloven. Dit gevoel van machteloosheid komt ten einde, de nieuwe Aarde energie zal dit gevoel van vrijheid wakker blazen en alle oude verbindingen loskoppelen. Het zelfgenezend vermogen van de mens gaat samen met de vrije wil. Geef jezelf de opdracht om te genezen, om vrij te zijn en om te genieten van die vrijheid. Je mag gezond zijn, je mag genezen en je mag beslissen over jouw manier van leven. Het ritme van de nieuwe aarde verloopt anders, deze past veel beter bij jou. Jezelf overwerken hoeft dan niet meer, deze gaat meer vanuit het hart en wat bij je past.

WET VAN ÉÉN De WET VAN ÉÉN

Is een wet die vanuit Gods wil geschiedde. Deze wet is een Heilige Wet van balans: “De balans in de dualiteit, balans in de onbalans en balans in het samenwerken met het GROTE GEHEEL.” Vaak wordt deze wet totaal verkeerd geïnterpreteerd, omdat de duale gedachten aan onderdrukking nog erg vers in het geheugen liggen. Deze oude herinneringen mogen eerst losgelaten worden en dan zal de nieuwe manier toestromen en nieuwe oplossingen zullen tot je komen. SAMENWERKING kan pas werkelijk ontstaan vanuit balans, dus als het hart in balans is. De vele valkuilen die steeds op je pad komen, lief mens, zijn de valkuilen waarin jij zelf springt. Je bent gewend om hier in te tuinen en dus stap je er weer in. Probeer dit eens anders te benaderen, probeer bij het zien van de volgende valkuil, een omweg te maken. Niet omdat jij je problemen niet onder ogen wilt zien, maar omdat deze valkuilen altijd zullen blijven bestaan zolang je er aandacht aan besteed. Val er niet meer in, maar stap er overheen. Je weet nu wel wat daar te vinden is. Deze mogen allen nu los gelaten worden, al die oude valkuilen zijn holografische valkuilen en verschijnen alleen als je er nog in geloofd. Ja, zij zijn een illusie.

Een illusie van verdriet, onderdrukking, schuldgevoel en vele andere soorten chaos die in je leven een rol hebben gespeeld. Nu is de tijd gekomen om al deze onbalans los te koppelen en de ware LICHTCODES tot je te laten komen. Laat los die trauma’s van de oude aarde. Het mag, het afzien is voorbij. Het Aquarius Tijdperk is die van eenheid en balans. Je kunt nu contact gaan maken met die nieuwe energie. Kun je dit geloven lief mens? Kun je dit werkelijk geloven? De mens ziet nog veel chaos om zich heen en toch zeg Ik je dit: Laat het los. Start ermee vandaag nog. Nog één ding: dit alles kan niet geschiedde via de ratio, dit kan alleen via het hart omgezet worden. Daarin zit het venijn, in de staart of liever in het hoofd!

Lieve mensen van de aarde, dit was de Engel Michaël, Ik groet het Licht in jullie harten en bid om balans in elk hart. Dat elk hart deze balans gaat bereiken en het ongeloof los kan laten.

Lieve Engel Michaël ik, Arthura bidt mee en misschien kunnen we allen meebidden. Zodat alle harten open mogen gaan en deze balans van vrede mogen gaan bereiken.

Namasté

29 november 2015

Mag gedeeld worden in het geheel en in deze weergave, onder vermelding van de bron: Arthura Hector en website www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#EngelMichaël

8 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda