• Arthura Hector

Maria Magdalena versus ar-KON-tik (argont)


Evangelie van Maria Magdalena

Het Evangelie van Maria Magdalena wordt gerekend tot de gnostische geschriften. De strekking ervan toont een grote overeenkomst met andere gnostische geschriften die werden teruggevonden bij Nag Hammadi.

Maria Magdalena is in deze tekst een van de discipelen van Jezus. Zij spreekt tot de andere discipelen en vertelt hun dat zij Jezus heeft ontmoet in een visoen en dat hij haar geheime leringen heeft onthuld. Er brandt onder de discipelen een ruzie los over haar autoriteit als vrouw en leerling. Met name Petrus valt haar fel aan, vooral omdat wordt gezegd dat Jezus haar meer liefhad dan de andere leerlingen.

Misschien wel de meest betekenisvolle uitspraak in dit evangelie gaat over 'de zonde van de wereld'. Paulus heeft onder andere in zijn brief aan de Romeinen betoogd dat de wereld en de mens in zonde verkeren. Die zondige staat koppelt Paulus aan het zoenoffer van Christus, die met zijn kruisdood zou hebben geboet voor de zonde van de wereld. Wat zegt nu het Evangelie van Maria Magdalena? Dit:


Petrus zei tot Jezus: 'Wat is de zonde van de wereld?'

De Verlosser zei: 'De wereld is niet zondig.


Die bondige uitspraak schets een helder contrast met de opvatting van Paulus. Paulus is degeen die de dogma's van zondeval en zoenoffer formuleerde. Die dogma's zijn de basis geworden van het latere kerkelijke christendom. In de gnostiek spelen de zondeval en het zoenoffer echter geen enkele rol. In dit citaat uit het Evangelie van Maria Magdalena wordt daarvan zelfs nadrukkelijk afsand genomen. Voor de studie van de gnostiek is het Evangelie van Maria Magdalena ook van belang, omdat ze een beschrijving bevat van de reis van de ziel na de dood langs de Archonten. Helaas is slechts een deel daarvan overgeleverd, maar niettemin geeft wat rest een goede indruk van de opvattingen in de gnostiek over de hemelvaart van de menselijke ziel na de dood. Het bverhaal gaat als volgt: De archonten zijn de heersers over het aardse noodlot. Het zijn de kosmische Machten die zetelen op de planeten, op elke planeet één. Hun doel is de menselijke ziel gevangen te houden in morele slavernij tijdens haar aardse verblijf. Na de dood, zo beschrijft het Evangelie van Maria Magdalena, passeert de ziel de planeetsferen. Bij elke planeet zal een Archont proberen haar tegen te houden. Lukt dat, dan moet de ziel opnieuw incarneren in een aards leven.

De archont zal proberen de ziel tegen te houden door haar vast te grijpen bij een zielengewaad. Maar als de ziel over de juiste gnosis beschikt, zal ze bij elke planeet de juiste magische woorden weten uit te spreken. De Archont zal dan achterblijven met het lege zielengewaad en de ziel zal haar reis kunnen vervolgen.

Wanneer de ziel zo al haar zielengewaden achterlaat, zal ze tenslotte met haar naakte wezenskern, voorbij de planeetsferen, verenigd worden met de goddelijke eenheid, als een druppel die terugkeert naar de oceaan.Het Evangelie van Maria Magdalena geeft enkele twistgesprekken weer tussen de ziel en een Archont.


In Lucas 8:2 wordt vermeld dat Maria Magdalena door Jezus werd bevrijd van zeven duivelse geesten. Men kan hierin een verwijzing zien naar de zeven Archonten die de ziel moet passeren na de dood. Jezus zou Maria Magalena dus, volgens de gnostische visie, de geheime gnosis hebben geleerd om de zeven Archonten te kunnen passeren.


Moet men deze beschrijving van de hemelvaart van de ziel nu zien als een letterlijk zo bedoelde waarheid? Wie vertrouwd is geraakt met de gnostische teksten beseft dat nagenoeg alle gnostische teksten als allegorisch kunnen worden verstaan. In de klassieke oudheid zijn mythes de taal van de ziel. Ze beschrijven processen van de ziel.

In het kerkelijk christendom is steeds sterke nadruk gelegd op de letterlijke waarheid van de christelijke mythes. Daarom, ook al is men geen christen, zal een hedendaagse lezer toch nog geneigd zijn om zo'n beschrijving van de reis van de ziel langs de Archonten te lezen alsof het door de schrijver letterlijk zo bedoeld is. Maar om de gnostische teksten werkelijk te verstaan moet men afstand nemen van deze door de christelijke kerken aangeleerde leeswijze, en proberen de gnostische teksten te lezen zoals ze in hun tijd bedoeld waren, namelijk als symbolische beschrijving van een zielenproces. Zo gelezen is het Evangelie van Maria Magdalena een tekst die beschrijft hoe de menselijke ziel in morele slavernij kan verkeren en hoe ze zich daaruit kan bevrijden. In de gnostische symboliek is de dood het symboolwoord voor iemand die 'zichzelf vergeten is'. De reis van de ziel na de dood is te verstaan als de beschrijvng van de ontwikkelingsweg die de ziel kan gaan na het ontwaken uit de zelfvergetelheid. Want om werkelijk tot zichzelf te komen moet men daarna nog 'de Machten' overwinnen.

Zo verstaan biedt het Evangelie van Maria Magdalena een visie op het menszijn, die betekent dat een mens zich kan bevrijden uit de greep van het noodlot, en zelf, in vrijheid, na de opstanding uit de spirituele dood, medeschepper kan worden van het koninkrijk op aarde.

Aanvulling Arthura, ar-KON-tik:

Wanneer je als mens gevangen bent genomen door een argont en vaak tot zelfdoding aan wordt gezet of zodanig door deze energie wordt aangevallen en dood gaat, dan incarneer je weer in de greep van de argonten. Het gaat om een morele slavernij!

In principe bestaat dit alles niet eens. Het kan alleen maar bestaan door onze gedachten te verlagen.

Ziekten kunnen verbonden zijn met argonten energie, een warm hart kan zich gaan verkoelen door veel verdriet en trauma. Op deze manier verlaagd de trilling zich, toch kan elk mens ondanks veel verdriet en tegenslag dit alles juist gaan overwinnen. De strijd tijdens deze ziekte is vaak het overwinnen van deze duivelse energie.

TIJDENS DIT LEVEN

Sommige mensen zijn in de energie van Engelen op aarde neergedaald en sommige dragen de argonten in hun zielengewaad. Kan je deze illusie loslaten na de dood? Wat men niet beseft is dat alles al ontstaat tijdens het leven op aarde! Laat NU de illusie los en je dood zal soepel en licht verlopen. Maar ook je leven verandert. Wat er nu op aarde gebeurd, is dat de argonten energie op gaat staan en zich gaat manifesteren. Dit komt omdat de morele waarde van de mens in grote chaos verkeren. Dit is de tijd dat de wezens zonder liefde in het hart zich gaan manifesteren. Zij staan zichtbaar op... Wanneer er geen liefde in het hart is kunnen de argonten bezit van het hart gaan nemen. Het hart sluiten en afsluiten is de poort openen voor een anti-moreel besef. Haatdragend en vol wraak zijn kunnen leiden tot een verlaging van het morele bewustzijn. Dit kan alleen gebeuren als de mens dit toelaat.

Onwetendheid is deel van de slavernij, omdat de mens dan vatbaar is voor immorele daden. De verloedering van een zuivere geest wordt stevig neergezet, maar alles kan gekeerd worden. Zodra de mens dit door gaat krijgen is de ommeker nabij en zeer snel omgezet.

Elke planeet heeft een eigen ar-KON-tik energie. Hoe zij zijn ontstaan? Als een duaal gemaakt bewustzijn haar balans verliest, kan er een ziekte ontstaan in het bewustzijn van die planeet of groep. Door de val is de mens op aarde in een lagere trilling geplaatst. De aarde zelf en de natuur zijn neutraal, tenzij zij worden aangetast. Delen worden dan gevangen gezet, maar de natuur hersteld zich altijd. Ondanks alles. Zij heeft de oerkracht tot herstel. De mens bezit dit ook.

Week jezelf dus los van deze energie, door het simpelweg te verzwakken! Versterk je liefde naar je medemens en misschien wel eerst naar jezelf. ZELF-LIEFDE is blij zijn met jezelf en alles om je heen. De Lichtwezens van de sterren helpen de mens hun liefde te vergroten, het hart aan te raken, keer op keer. Het lijkt zo cliché, liefde heelt alles. Maar het is werkelijk zo. Je mag deze overtuiging echt gaan uitbreiden. Krachtig neerzetten.

Over dit alles schrijven opent het gesloten geweten, misschien wil je liever iets moois horen. Helaas mag het andere ook verteld worden. Zodat we alles weer gaan begrijpen en dat kost tijd. Overwin je angst voor alles, elke angst staat voor een belemmering. Elke angst is geen hoge muur, maar slechts een drempel waar je overheen kunt stappen. Kijk dus waar je ansgten liggen en pak deze aan. Dan zie je dat het slechts weer een illusie was.

Volgens astroloog Laura Eisenhower is onze planeet op het moment verwikkeld in een grootschalig verdrijven van de archonten. Zij verwacht van ons (en spoort ons aan) dat wij actief meedoen door de demonen in ons persoonlijke leven van ons af te schudden.

De eerste stap is de demon bij de naam noemen, het met licht beschijnen. Oude tradities die wij nog in volksvertellingen tegenkomen, beschrijven dat als het duiveltje dat niet wil worden benoemd - of anders verliest het zijn kracht:

ar-KON-tik

Arthura: Dit is precies zoals werk ik met de Lichtgroepen om mij heen... eerst de trilling verhogen en dan midden in het grote Licht wordt alles zichtbaar en kunnen aanhechtingen van negativiteit verwijdert worden. Ook ar-KON-tik aanhechtingen.

Trauma en diepe angsten zorgen er voor dat sommige mensen bang worden van de chaos om zich heen. Zij richten hun innerlijke angst op de buitenwereld. Zo kan er geen eenheid ontstaan. De emns veroorzaakt het dus zelf onder invloed van ar-KON-tiks. Sommige groepen mogen hierin nog even wakker worden, misschien is het nog even nodig om dit werkelijk te kunnen keren?

2016

Vorig jaar ontstond er een flinke vertraging voor de Lichtwereld op aarde, de archonten hebben zeer hard gewerkt om een storing bij de vele Lichtwerkers neer te zetten. Zodat de doorgang in de politiek werd bereikt, Trump is daar o.a. het resultaat van en hij werkt onder invloed van de ar-KON-tik. Voor sommige zal dit doorgetrokken worden naar 2017. Zij willen dit verder gaan uitbreiden. Zorg dat angsten en trauma's je niet laten struikelen. Sta op na een val en overwin dit via een gezonde psyche, zodat het fysieke lichaam weer sterk kan worden.

Psychische velden worden via de illusie beinvloed.

GALACTISCH TRAUMA

Via het galactisch trauma kunnen de ar-KON-tik ook werken, via de vele tijdslijnen. De geest aantasten zoals ik heb omschreven in het bericht van het galactisch trauma. De ar-KON-tik vormen in het onderbewustzijn een groot trauma. De tijd is gekomen om dit alles stop te zetten en los te laten.

Namasté Arthura (in de energie van Ashtar)

Ik groet het Licht in je hart, dat dit open mag gaan als een zon.

17-2-2017

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarspage.com

©Art-hura/Ashtar Command Nederland

foto boven van Maria Magdalena door Parson


81 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda