• Arthura Hector

Heilige Cirkels en Portalen


De eenheid van energie is een samenkomst in de harmonische vrede.

De Cirkel is een zeer oude vorm om een heelheid te vormen met elkaar en zo de dualiteit even buiten te sluiten. De harmonie van de eenheid kan dan tot uiting komen om zo de velden van disbalans op te heffen. Binnen deze Cirkel van eenheid kan alles opnieuw gaan stromen, de blokkades worden opgeheven. Healingen ontstaan, doordat deze eenheid de balans hersteld. Er kan chaos in je leven ontstaan en op deze manier kun je alles tot rust brengen.

Een Cirkel is slechts een punt in de ruimte, die speciaal is neergezet om deze Heilige plek te benadrukken en de rest buiten te sluiten. Zo creëer je een rustpunt in de ruimte en een punt van nulpuntenergie gaat op die manier ook werken. Jouw punt van kracht ontstaat door in een cirkel te gaan staan. Met elkaar of alleen, op die manier versterk je elkaar of jezelf.

De punt in het midden is de punt van kracht

Wanneer je uit balans bent, trek dan een witte cirkel om je heen. Kom tot rust en ga naar binnen. Kijk wat er nodig is in je leven om uit de onrust te stappen. In de stilte kun je horen wat je geest of lichaam zegt. Het komt in beelden, woorden of in een taal die je misschien nog niet begrijpt. Ga uit je hoofd en voel je lichaam en luister naar je ademhaling. Focus je op het ritme ervan en voel de zuurstof in je lichaam komen en gaan. Ademhalen is een van de meest cruciale dingen in je leven die je zomaar doet, zonder na te denken. Meestal vergeet je dit en je merkt het niet meer op. Door opmerkzaam te worden voor deze stille beweging, kun je tot innerlijke rust komen.

Breng de ademhaling naar je buik en voel hoe alles helemaal door je lichaam heen stroomt. De zuurstof komt je lichaam binnen en wordt nu afgeven aan je bloedbaan. En deze stroomt door heel je lichaam om alles van zuurstof te voorzien, zoals bijvoorbeeld je hersenen.

Voldoende zuurstof in de hersenen zorgt voor meer helderheid. Bij spanning verkrampt dit alles en er komt minder zuurstof het lichaam binnen.

JOUW HEILIGE RUIMTE

Wanneer je een cirkel om je heen hebt getrokken en daar rustig in gaat staan, zitten of liggen dan komt je tot inkeer en rust. Focus op de ademhaling en dan kan het zijn dat je punt van kracht zich opent. Hoe dit eruit ziet of voelt is zeer persoonlijk. Maar het opent zich als een prachtige bloem, jij bent dan in het centrum van die bloem. Jij bent het middelpunt. Op die manier geef je jezelf de ruimte en de vrijheid.

Buiten de Cirkel mag je de lastige dingen uit je leven neerzetten. Je zegt hardop in jezelf: “DIT IS MIJN HEILIGE RUIMTE” Niemand mag hier zonder toestemming binnen komen. Dit is mijn stukje Goddelijke energie op aarde. Hier ben ik veilig en mezelf. Ik laat geen veroordelingen toe of andere negatieve dingen. Door dit steeds met jezelf af te spreken en neer te zetten, gaat dit steeds sterker doorwerken, ook op momenten dat je je niet bewust bent van deze Cirkel. De droomstaat mag je binnen gaan en als je je veilig genoeg voelt, gaan er dingen gebeuren in je energie. Er komen figuren en kleuren tot je, het opent je auraveld en je kunt je passie weer gaan ontmoeten.

KRACHTVELDEN

Vanuit je Heilige Ruimte kun je een krachtveld laten ontstaan en je kunt dit nog verder uitbreiden en deze Cirkel een kleur geven. Je kunt deze heilige Ruimte omzetten naar een heilige Cirkel in een fysieke vorm. Vanuit bloemen, stenen of kristallen wordt er weer een ander veld neergezet van energie. Laat je creativiteit maar stromen er zijn geen regels. Alleen dien je deze Cirkel wel vanuit een zuiver gevoel te laten ontstaan. Te veel disbalans geeft storing, dus let daar op. Hou het simpel, want eenvoud siert deze.

HEILGE CIRKELS

Dan ontstaat er op een bepaald moment een grotere Heilige Cirkel. Dit is een Cirkel van eenheid, die je misschien wilt delen met andere. Je kunt deze Cirkel maken met elkaar, zoals je een Cirkel van mensen maakt hand in hand. Op die manier bouw je de kracht nog verder op. Of je gaat met elkaar in een kristalcirkel plaats nemen om zo samen tot een rustpunt te komen. Je creert dan samen een groot energieveld van eenheid.

OPLADEN VAN DE CIRKEL

Laad jezelf op in een Heilige Cirkel. Wanneer we nog een extra punt toevoegen in het midden van de Heilige Cirkel, dan kan daar een extra energie binnenkomen. Zie dit middelpunt als een soort verbinding tussen hemel en aarde. Laat daar de universele Goddelijke energie binnenstromen, deze zal zich gaan verspreiden over de rest van de Cirkel. Zo laad je de Cirkel op met nog meer kosmische energie en je kan deze krachtige energie ook bij je binnen laten komen. Er ontstaat nu een krachtige healing, vraag de Goddelijke energie om alles te beschermen in de Cirkel en vraag tevens om een zuivering.

De volgende stap kan zijn om de energie van de aarde te verbinden met het middelpunt. Zo krijg je een goede verankering met de aarde en dit is goed voor je fysieke lichaam. Laat deze aarde energie ook via het middelpunt naar binnenkomen om ieder en alles aan te raken met zuivere kristalenergie van de aarde. (De vier windrichtingen kun je ook meenemen om alles nog sterker neer te zetten).

LICHT-PORTALEN

Via de Lichtportalen ontstaan er Lichtzuilen en deze Lichtzuilen kunnen aan een bepaald Lichtportaal verbonden zijn. Portalen die op een goede en zuivere manier ontstaan brengen vreugde. Wanneer je zonder Heilige Cirkel in de natuur of waar dan ook, Portalen opent, dan kunnen zij onzuiverheid met zich mee brengen en dat is niet aan te raden.

Lichtportalen zijn de poorten die geopend worden door de hogere Lichtwezens of door God. Er staan altijd bewakers bij deze Lichtpoorten, zodat er geen storingen binnen komen. Deze bewakers kunnen Engelen, liefdevolle Sterrenwezens of hogere Natuurwezens zijn. Voel je, dat je dit nog niet kan hou het dan bij je eigen Heilige Ruimte creëren, want als deze stevig is kun je verdere stappen nemen. Je voelt dit vanzelf aan en laat het op een natuurlijke wijze ontwikkelen. Verlang niet meer van jezelf dan wat je aan kan en wat het hart wilt, want dan zijn de stappen te groot en kan je deze niet bijhouden. Volg je hart, want het ego heeft een andere stem dan het hart.

Wanneer je deze mooie meditatie van rust hebt gemaakt, sluit je af met een simpel en dankbaar gevoel in je hart naar de aarde en de kosmos (windrichtingen). Op die manier maak je een mooie afronding van deze Heilige Cirkel ceremonie.

Daarna bouw je deze in serene rust af of je laat haar nog even intact. Wanneer je met een zuiver hart deze cirkels neerzet wordt alles mogelijk. Vanuit respect omgaan met deze energie van portalen en cirkels is nodig om de frequentie hoog te houden. Je zult merken dat de energie is veranderd in de cirkel, op deze plek op aarde, en deze blijft nog even aanwezig, ook na de beëindiging van de ceremonie.

ENERGIEWERK

Je kunt grote en kleine Heilige Cirkels neerzetten, in huis of buiten in je tuin. Tijdelijk of permanent. Wat zeer belangrijk is om te weten, wanneer je gaat werken met de energie van het bos of op het strand, dat een Heilige Cirkel voor Moeder Aarde echt nodig is. Rommel niet zomaar aan met energie omzetten in de natuur zonder Heilige Cirkels. Een Cirkel beschermt je ook en dat is echt een pré in het werken met energieën. Portalen mogen opengaan op de eenheidsenergie. Dit zijn de verticale Lichtkolommen en de cirkel is de horizontale vibratie. Samen worden zij een krachtige vorm van eenheid.

Weet wel dat je belangrijkste Cirkel, je eigen Heilige Ruimte is. Vorm deze eerst voordat je verder gaat en hou deze mooi intact.

Ik groet het Licht in je hart

Arthura Hector

Dit bericht mag gedeeld worden met respect en liefde, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura/Ashtar Command Nederland/United Aquarius Children

PFD DOCUMENT

(Via de workshops die ik geef, kun je dit alles en meer leren).


364 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda