• Arthura Hector

Vrouwelijke kracht in 2018


De Vrouwelijke Kracht

Steeds verder gaat de aardebloem open en deze laat de vrouwelijke energie verder opstaan.

De Feminien kracht is de vrouwelijke energie en zij roept vanuit de aarde. Wil je deze roep ontvangen of kaats je deze van je af? Steeds verder gaat de aardebloem open en Zij bevat de vrouwelijke visie en deze spreekt van intimiteit en eenvoud.

De feminien energie gaat verder open als een tweede aardebloem, maar nu veel krachtiger dan ooit. Daarnaast zal de verwondering om de scheppende kracht plaats vinden. Hoe gaan we haar toepassen in ons huidige leven? Het zal wennen zijn om deze energie toe te laten. Het ego wordt sterk op de proef gesteld, vooral bij degene die veel mannelijke energie in zich dragen. Zij zullen wat sceptisch reageren. Toch zal ieder worden aangeraakt, want elk mens op aarde heeft een vrouwelijke energie die open kan gaan. Uiteindelijk draagt ieder deze vrouwelijke energie bij zich, dus het is ook een oude bekende.

BLOEMENKRACHT

De kracht van de bloem staat nu op, om alles te omhelzen in haar scheppende kracht van liefde en eenheid. De bloemenkracht laat zich nu werkelijk zien. Haar nectar streelt alle harten en roept op tot vernieuwing. Het heelt alle oude wonden van onbalans.

Toch is het wennen, de ratio werd lange tijd vooropgesteld en dit gaat nu langzaam veranderen. Het is niet de macht loslaten, het is de macht omzetten in kracht via de emotie. De rationele laag van bescherming om het hart is niet meer nodig. Je kan jezelf ook beschermen via de liefde. Een strijd leveren over goed en kwaad, kan veel spanning en sensatie opleveren. Het zal afkicken worden.

De verslaving om te redentwisten, is een sterke mannelijke energie die de wereld heeft overheerst. Wat is nu wel de waarheid en niet? Deze krachtmeting gaan steeds de geschiedenis in als evolutieleer. Want stevig de strijd aangaan om de vijand daarbij uit te schakelen, was steeds een manier om te overleven. Deze vorm van communiceren zal sterk gaan afnemen, want deze manier raakt uitgeput en is voorbij. Deze oude energie heeft zijn tijd gehad en een totaal nieuwe staat op. Het verliest zijn kracht en vooral zijn macht.

HOE ZIET DE WERELD ER DAN UIT?

De start is al bezig en vermeerdert zich in de eenvoud van ons leven: als kleine stukjes puzzel worden de zaadjes van vernieuwing ingebracht in de aarde, vanuit de grote bloem ontstaan er dan steeds meer kleine puzzelbloemetjes die hun energie uit gaan dragen aan ieder die daarvoor gevoelig is. De geest van de mens wordt gevuld met een intelligentie die anders is. Eerst zal deze gevoeld worden op persoonlijk vlak en zo breidt deze zich uit als een golvend water. Alles gaat via de scheppende kracht van het vrouwelijke water. Vanuit vrijwilligheid en vanuit een warme omarming zal deze energie zich gaan openbaren en deze poort gaat open in alles. Het zal de enige poort zijn om Aquarius binnen te gaan. Vele snakken naar deze energie, omdat zij die onbalans zo voelen in hun hart, maar kunnen de warme diepe omhelzing nog niet ontvangen.

HUIDIGE MAATSCHAPPIJ

De verharding van de maatschappij speelt daar een grote rol in, want een kwetsbare opstelling is een angstig iets. Het ego vormde altijd een buffer van bescherming tegen die hardheid. Als je vaak bent gekwetst is dit een heftige omzetting. Toch is dit de enige manier om dit buffer los te laten. Laagje voor laagje mag je deze loslaten. In een duale wereld zijn er veel tegengestelde krachten werkzaam, het is de keuze van elk individu, om uiteindelijk te kiezen voor een andere methode. Liefde en mededogen, via simpelheid en intimiteit. De chaos die daardoor ontstaat is nu al duidelijk zichtbaar.

OMWENTELING

De omwenteling van ons bewustzijn gaat razendsnel en vaak onbewust. We worden slimmer, waardoor de mogelijkheden breder worden. Want iets wat onbegrensd aanvoelt kan een het ego weer gaan voeden. Ieder mag zelf de keuze maken, waar geloof je in of ben je tegen elk geloof? Elke keuze houdt een bepaald proces in en is nodig. Er worden leiddraden neergezet en van welke ga je gebruik maken? Ben je aarzelend en blijf je liever een beetje hangen in het mentale deel? Een strijd is niet meer nodig, maar wel de vele ervaringen. We kunnen elkaar gaan onderbouwen.

De vrouwelijke energie draagt de ervaring in haar barend vermogen uit en de roep om dit alles te delen met elkaar. Het gevoel mag geuit worden op een respectvolle manier. Respect voor ieders Heilige Ruimte, want een olifant in een porseleinen kast is niet de bedoeling. Mannelijk gedrag kan wat hard zijn en dominant, dit is een gewoonte geworden wat de meeste niet kunnen zien. Op die manier wordt het vrouwelijke op een onbewuste manier onderuitgehaald. Wordt je dus bewust van jezelf, want de vrouwelijke structuur zit anders in elkaar, de mannelijke zonnen mogen dit golvende water wat meer ruimte gaan geven. Anders kan de scheppende kracht niet groeien en samenkomen met de mannelijke energie in één punt. Er is nog veel te leren en het kleineren van gevoelens zal niet de juiste weg zijn. De simpele aanpak van het oplossen van problemen kan vele nog niet bekoren. Toch ligt de vrouwelijk kracht in de eenvoud. Het gezin en alles wat nu ondergeschikt is, worden de basis van een nieuwe samenleving. Het profiel van de man draagt nog steeds stevigheid uit en vooral groot succes, vele vrouwen verwachten dit dan ook van hun partner. In alles liggen subtiele oorzaken die gekeerd dienen te worden.

Haal de kracht niet uit een groot succes, maar uit de eenvoud van het dagelijks leven. Fabrieken bouwen om groots en veel te produceren is een mannelijke energie. Winst in alles, maar zoals duidelijk wordt: is balans behalen de grote nieuwe uitdaging. Overvloed wordt dan een hele andere beleving en doelstelling. Veel hoeft niet altijd overvloed te betekenen, maar genoeg kan juist overvloedig zijn. De aarde hoeft niet te veranderen, alleen onze instelling is al voldoende.

Succes in de waarheid, ligt niet in het neerhalen van je vijand, maar juist in de aanvulling van je waarheid. Uiterlijke schijn en maskers mogen weggehaald worden.

CONSPIRACY EN UITERLIJKE SCHIJN

In de conspiracy theorie gaan vele in de strijd van het gelijk staan. Personen of andere levensvormen zijn goed of slecht, zoals het altijd is geweest in vele verschillende religies. Je koppelt al van tevoren je gevoel van goed en kwaad bij een bepaalde uiterlijke vorm. Máár echte liefde of werkelijke duisternis kun je niet alleen aflezen via het uiterlijke. Hoe iemand werkelijk is kan je voelen via het hart. Het inprenten van een foto van een gemene man, vrouw of groep is niet voldoende en zet aan tot haat en discriminatie. Deze benadering levert beperking op en stopt juist de groei naar vernieuwing. De overstap van de ratio naar het mentale is niet de vernieuwing waarover wordt gesproken. Mentaal en ratio willen de oplossing tonen, maar deze blijkt alleen de hoofstukken aan te raken. Hoe kun je een masker ontdekken? Via details en innerlijke processen. Kijk verder dan alleen het uiterlijk. Ergens in geloven hoeft geen religie of strijd te zijn. Je kunt in je eigen waarheid geloven en deze bijstaan zonder andere te kleineren. Het kan handig zijn als eerste interpretatie, maar het gevaar om een paar foto’s te publiceren en op die manier uitleg te gaan geven over waarheden kan juist weer strijd opleveren en is beperkend. De vrouwelijke energie gaat juist via de diepte van het gevoel en benadert de ander via een innerlijke verbinding. Wanneer je eigen innerlijk proces steeds wordt verstoord door steeds vanuit het hoofd te leven, dan kan het werkelijke diepe gevoel niet opengaan.

MANNELIJK STRIJDEN

Soms lokt de mannelijke energie een strijd uit en de vrouwelijke energie wordt gedwongen mee te gaan in deze methode, tevens om haar grenzen aan te geven. Daarom zijn er zo weinig vrouwen die in een leidende rol aanwezig zijn. We leven nog steeds in een wereld waarin strijd nodig blijkt te zijn en dit is zeker een methode om iets duidelijk te maken aan elkaar, maar er zijn andere manieren.

EMANCIPATIE

De emancipatie was voor de vrouw in de jaren zestig van de vorige eeuw een belangrijke stap. Meedoen in het mannelijk systeem van winnen en imago werd uiteindelijk neergezet. Het ver-mannelijke, of opkomen voor jezelf als vrouw, leiden tot een balansherstel in het vrouwelijke bewustzijn. Haar mannelijk deel werd ontwikkeld en sommige stapte in de wereld van de mannelijke structuur, maar wie werden er toegelaten? Dat werd bepaald door de mannelijke visie. Teveel vrouwelijke bedreiging werd geweerd, nog steeds. Vrouwen moeten nog steeds veel harder werken om serieus genomen te worden. Een mooi voorbeeld zijn de topsportsters, maar het glazen plafond geldt overal. Het wordt tijd dat de mannen via een vrouwelijke methode gaan kijken naar oplossingen.

FEMINIEN ENERGIE

In de huidige tijd zal de man uitgedaagd worden om zijn energie te gaan verbinden met de vrouwelijke kracht. De mannelijke structuur mag in een onbekend gebied binnen geleid worden, zij dienen hun olifant schoenen uit te doen. Graag respect heren en allen met een teveel aan mannelijke macht, kijk eens hoe de vrouw nu haar methode gaat neerzetten. Sierlijk en met vele golvende vormen, voor de mannelijke visie te veel gedoe, want het kan veel simpeler. Deze kritiek mag nu eens ophouden. De vrouwelijke golvende vorm kom je amper tegen in onze maatschappij en in onze woningen. Economisch goedkoop, want de winst is belangrijker. Veel voor weinig geld, de massaproductie werd geboren. Er wordt niet gekeken naar gevoel en comfort, laat staan naar individualiteit. Een huis dient als een kledingstuk om je heen te vallen en vanuit vrijheid en liefde opgebouwd te worden. Passend bij jouw karakter en talent. Geld is aan een mannelijke structuur gekoppeld, dus ook daar mag een balans in komen. Een vrouwelijke aanraking van eenvoud en het samen delen kan veel verandering brengen. Het is zo simpel, maar laten de mannen dit toe? Het is immers hun wereld, hun spel. Daar ligt nog een diep stuk van herstel. We mogen wel meevaren in hun bootje, maar wat gebeurt er als we allemaal een eigen bootje bouwen? De tijd is gekomen dat de vrouwelijke boot wordt gelanceerd. Mannen stap nu maar in bij ons vrouwen en ervaar hoe dat is en leer ervan.

Natuurlijk is alles niet zo zwart-wit. Vele gevoelige mannen hebben het ook moeilijk. Zij moeten meegaan in die harde wereld van werken en produceren. Het machoman imago uitdragen, de held zijn voor hun gezin. Niet alleen de vrouw heeft last van deze structuur. Wie hebben dit eigenlijk zo bepaald?

Daar ligt het werkelijke probleem, maar toch kunnen we dit op zeer kleine schaal gaan veranderen.

Er zit niets anders op, want de grote politieke jongens dreigen toch geen verandering te willen. Zeker geen vrouwelijke energie in hun systeem toe te laten. Alles draait om energie: Mannelijke, vrouwelijke en de eenheidsenergie. Alles is energie. Alles is af te lezen hoe we omgaan met energie, zelfs welk soort bewustzijn wij bezitten kun je aflezen hoe wordt omgegaan met vrouwelijke en mannelijke energie.

Zuinig zijn met energie?

Hoezo, zuinig zijn met energie, welke energie? Alles is immers energie. Wijzelf zijn ook energie en moeten we deze term meenemen in alles, want alles werkt onbewust door. We zuigen de aarde uit, om onszelf te voorzien van fossiele energie. Hoe raar is dit. Inmiddels is het allang duidelijk dat er genoeg andere bronnen zijn en op die manier mogen we gewoon in overvloed gaan leven. De calvinistische zuinigheid kan dan de pot op. Laten we vanuit respect de aarde gaan benaderen, dus vanuit het vrouwelijk concept. Kijk in je eigen kleine leventje, waar meer respect mag zijn.

OVERVLOED EN RESPECT

Vanuit overvloed leven, dat mag de nieuwe slogan worden. Voel eens hoe dat binnen komt. Niks zuinig en gewoon niet denken aan te weinig. Je gedachten herstructureren tot leven in overvloed, maar wel vanuit respect. Een overvloed aan respect ontvangen en uitdragen dat hoort erbij. Als er overvloed is, is er geen gulzigheid meer. Als er respect is, zal hebberigheid niet meer werken. Het levert geen meerwaarde meer op. Het geld zal nu als ruilmiddel anders gaan stromen, want hoe vaak wordt geld aan respectloosheid gekoppeld? Dit alles zal misschien afkicken worden. Hebben we nog een keus?

Arthura Hector

1-1-2018

PDF

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en liefde, onder vermelding van de bron:

Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

All rights reserved ©ART-hura/ Ashtar Command Nederland/United Aquarius Children


357 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda