• Arthura Hector

DE MAANKRACHT VERSTERK DE VROUWELIJKE INTUÏTIE


KRACHT VAN DE MAAN

De maan heeft een bijzondere kracht en deze kan ingezet worden voor het versterken van je intuïtie. Zij is het medium van groei en wilskracht, om de aarde te ondersteunen in haar vrouwelijkheid. Om de mens te helpen en het onbewuste zichtbaar te maken. Om tevens de llusie op te heffen.

Ik wil iedereen wakker maken om vanaf nu een positieve gedachten naar de maan te sturen, om haar kracht weer te voorzien van Licht en hoop. Om met haar contact te maken als Lichtbron, waar zij voor bedoeld is. Want op dit moment wordt er een keerzijde zichtbaar gemaakt. De bezweringen om andere kwaad te doen worden ook via de maan verwezenlijkt. Veel negativiteit wordt er naar haar gestuurd en sommige fluisteren jou in om haar te verwijderen uit je systeem. Dat er kwaad in haar schuilt en demonen op haar maanvlakte wonen. De maan willen zij als kunstmatig object gaan besturen, zodat ook de aarde via haar bestuurd kan worden. Het gevangenzetten van de vrouwelijke energie gaat nog steeds door! Al vele planeten hebben zij zo geprobeerd gevangen te zetten. Via hun manen. (Ook de planeet Saturnus behoord daartoe en de bloemenkinderen van Saturnus zijn inmiddels bevrijd.)

MAAR... het is de mens die haar schaduwen stuurt en deze laat versterken. Het is de mens die haat zaait en deze laat vergroten bij haar volle maan. Het zijn de negatieve stemmen vanuit de mensheid die opstaan en andere aansteken. Wees daarvan bewust.

OORSPRONG VAN DE MAAN

De maan was bedoeld om de mens en de aarde te versterken tijdens de nacht. Als reflectie van de zon in de kosmos, het geluid te weerkaatsen van de vrouwelijke kracht. De zon is haar partner en laat het Licht reflecteren en dit omarmd haar vanuit heelheid. De maan is liefde en weerkaatst deze vele malen terug naar jouw hart. Deze nachtzon werkt op het onbewuste van de mens, in de dromen werkt zij door om de mens wakker te maken voor problemen en disbalans. Zij helpt jou om te beseffen welke koers er gevaren mag worden, het goede maanpad mag je opgaan om je zelf een mooie toekomst te geven.

Wie de maan heeft afgedaan, kan niet langer meer via het vrouwelijke deel naar binnen kijken. Elk element in de kosmos heeft een functie, maar deze is altijd neutraal. De intuïtie werkt niet meer zuiver of men is er bang voor. Daar komt verandering in, want het grote kosmische Licht zal dit zuiveren.

DE MAAN IS NEUTRAAL

Door haar neutraliteit kunnen negatieve krachten ontbloot worden en ingeseind worden. Laat je niet langer onbewust beïnvloeden en heb haar lief. Deze weerkaatsing zal doorwerken in je onbewuste lagen en de liefde in je energiesysteem laten verdubbelen.

MANNELIJKE ANGST

Degene die dit deel willen verwijderen of nadelig willen neerzetten. Zijn niet verbonden met de heelheid van de schepping. Zij die de maan nadelig benoemen, zijn onderdeel van een mannelijke disbalans en willen overheersen. Misschien weten zij dit zelf niet en worden zij al beïnvloed via het onbewuste in hen. De angst speelt een grote rol in dit alles. De zon is het mannelijke deel en straalt zeer krachtig. Het vrouwelijke is wat meer passief en wil graag dit zonlicht ontvangen. Op deze manier maken zij een kosmische liefdesdans. In alles kan dit ontvangen worden, ook in jouw hart.

HEILIG HUWELIJK

Laat de maan en de zon in je hart weer helen. Zie hoe alle oude, inheemse volkeren de maan en de zon als helend medicijn beschouwen. Ook deze "oude wijsheid" moest van de aardbodem verdwijnen. Nog steeds zullen deze mensen aangevallen worden, wanneer zij willen opstaan.

Vele leugens komen nu naarboven, zodat ook de waarheid weer gezien kan worden. Het is niet het aanbidden van de maan of de zon. Nee, het is de samenwerking van de Goddelijke zielen. Om de dualiteit op aarde op een goede manier neer te zetten, vanuit balans en respect voor de natuur. Ook respect voor het GROTE GEHEEL waarin de mens en de maan een onderdeeltje van zijn.

Voel je niet machteloos, want dat ben je niet. Voel je sterk en deel dit gevoel met de kosmos en de aarde. Zij zullen je leiden en de maan zal het vrouwelijk deel verder openen op aarde. Want Aquarius is het tijdperk van de samenkomst van het mannelijke én het vrouwelijke in het hart.

Vele zullen opstaan met een zogenaamde nieuwe waarheid, maar deze blijkt dan nog steeds gedragen te worden vanuit het mannelijke manipulatiesysteem. Weliswaar in een nieuw aantrekkelijk jasje. De droomtijd is waar het om gaat. Let goed op, want wanneer de maan wordt vertroebeld, zal jouw onderbewustzijn ook versluierd worden. De droom in de nacht is je eigen waarheid die overdag in de illusie wordt weg gesmoord.

Lady Luna is weer aanwezig en zal nu in haar nieuwe kracht op gaan staan, om de negatieve oproepen om te zetten. Zij zal gaan zuiveren.

De maan kan niet langer meer gebruikt worden voor bezweringen die de ander kwetsen.

In het Aquarius Tijdperk is er een vernieuwing van de maan en deze hoort bij de nieuwe aarde. Het symbool van Aquarius: Een mannelijke wezen giet het water terug in de zee. 1) Het vrouwelijke water wordt bevrijd uit haar gevangenis en mag weer vrij met het grote water vermengd worden. Haar kracht wordt weer natuurlijk en zo groot dat eb en vloed de Maankracht verder ondersteunen in de zuivering van de aarde. 2) Deze actie wordt neergezet door een mannelijke energie, de man die zijn angsten heeft overwonnen en het vrouwelijke nu bevrijd en kan ontmoeten in zichzelf. De omarming en het Heilig Huwelijk komen daaruit voort.

Op vele vlakken wordt het vrouwelijk concept verstoord, nog steeds. De aarde en alle vrouwelijke elementen gaan opstaan om de zuivering door te voeren. Vele mannen zullen een omarming gaan meemaken en diep geraakt worden door het vrouwelijke element in hun leven. Emoties komen vrij via de dromen. Dromen worden weer heel sterk en beeldend.

EN DE VROUW ZAL HAAR KRACHT WEER TERUG HALEN

om uit de onbalans te stappen, zodat zij gaat spreken over deze onbalans. Het moment is nu echt gekomen om dit te openen. Vele mannen zullen in de war raken en zichzelf even niet meer herkennen, maar ook vele vrouwen die dit ontkennen komen in een soort gelijke verwarring. Want ook zij dragen vele mannelijke stukken die zij niet los durven laten.

DE HOER

Want de hoer is nu de vrouwelijke energie die sterk aanwezig is op aarde en wordt gepromoot door grote machten. Deze hoer manipuleert de mannelijke seksuele energie en de man laat dit toe. Dit is zijn zwakke punt, de drang. De werkelijke vrouwelijke kracht bestaat uit iets heel anders en is in de seksuele energie een partner die samengaat met haar mannelijke zon energie en tot grote kosmische orgasmes kan komen. Deze samnesmeltingen zorgen voor een grote zon van Goddelijke liefde. Dit is een totaal andere vorm van energie en samengaan, dan wat er tot nu in de aardse seksualiteit naarboven komt. Een Hogere Liefde is vele malen krachtiger dan de aardse hoer die de man steeds maar verleid, maar tegelijkertijd haar kracht weggeeft. Beide delen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn gevangenen van elkaar. Dit is de illusie van de liefde en het korte samenzijn die wordt neergelegd. Kinderen groeien met deze onbalans op. Vele raken verslaafd aan internet seks. Dit is het begin van een kunstmatige vorm van bevrediging die tot een heftige psychische en fysieke gevangenschap leidt.

Deze industrie zal zich uit gaan breiden en de vrouw en de man geheel ontkrachten van hun natuurlijke oorsprong. Want de start is begonnen met de ontkrachting van de maan.

In de energie van Lady Luna heb ik gesproken

Ik groet de maankracht in je dromen met een glimlach.

Arthura Hector

3 april 2018

Dit bericht mag alleen gedeeld worden via de linken van mijn websitepagina onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©All Rights Reserved ART-hura/Ashtar Command Nederland/ United Aquarius Children


180 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda