• Arthura Hector

GROTE GALACTISCHE VERGADERING 20 maart 2018


ASHTAR VIA ARTHURA

Lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar met een nieuw bericht over de Grote Vergadering van 20 maart 2018. Elk jaar komen de Galactische Heilige Raden, de Galactische Federatie van het Licht en het Ashtar Command bij elkaar om alles te bespreken en te overzien. In deze boodschap wordt de visie voor de Aarde doorgegeven, wat er komend jaar (en de invloed daarna) verwacht kan worden.

Dit bericht mag nu openbaar doorgegeven worden.

Tijdens de Grote Vergadering zijn er belangrijke beslissingen genomen en geeft een overzicht weer over de toestand van de Aarde. Vanuit vele Goddelijke visies wordt gesproken, om zo een goed perspectief te vormen over de stand van zaken. Laten we zeggen dat er vanuit dit punt een overzicht wordt gemaakt.

VISIES EN ONBALANS HERSTELLEN

Al deze visies tezamen worden gebundeld en met elkaar afgewogen tot een overzichtelijk Goddelijk standpunt. Vanuit vele zijden wordt bekeken hoe het best ingegrepen kan worden. Het ingrijpen gaat volgens een bepaalde Goddelijke procedure die Wij van het Ashtar Command gedegen opvolgen.

INGRIJPEN

Bij een grote disbalans op Aarde, mag er slechts ingegrepen worden wanneer een grote schade voorkomen kan worden. Het beperken van een grote vernietiging daar mogen Wij preventief ingrijpen. Leerervaringen van de mensen op Aarde worden daarin meegenomen en gerespecteerd. Deze staan bovenaan de lijst, zodat elk mens of groepering tot eigen inzichten en oplossingen kan komen. Dit is nodig voor de groei van het bewustzijn van de Aarde, waar de mens een onderdeel vanuit maakt. Wij vanuit het Licht, staan liever aan de zijlijn om als beschermers van het Licht op te treden. Wij vormen tevens een buffer en geven deze aan ieder die dit op prijs stelt. Wij vangen jullie op als je te ver naar beneden valt, zodat elk mens de kans krijgt vanuit eigen kracht weer op te staan. De methode van ingrijpen en manipulatie, ondersteunen Wij niet. Soms lijkt dit vaak de snelste weg in jullie ogen, maar daar zit geen vrijheid van keuze in en zeker geen natuurlijke groei.

De wetenschap is nieuwsgierig naar de Goddelijke creatievormen, wij ondersteunen dit tot een bepaalde hoogte. Wanneer manipulatie van levensvormen kunstmatig worden, is dit niet de juiste weg van vrijheid. Zonder liefde kan wetenschap uitgroeien tot een groot kunstmatig brein wat alleen maar vanuit onderdrukking kan communiceren.

GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK

Het lijkt misschien vanuit jullie oogpunt een passieve opstelling, maar veel geduld is er nodig om een echte solide basis te vormen. Wij volgen de natuurlijke weg en de vernieuwingen op Aarde gaan via het natuurlijk bewustzijn open.

Vanuit het oogpunt van geduld en respect, stellen wij jullie geduld op de proef, dat is waar. Dit is niet om alles nog langer te laten duren. Dit is omdat er wetten zijn die Wij niet mogen overtreden en omdat elk mens de nieuwe mogelijkheden beter kan integreren in haar stoffelijk systeem. Wanneer de mens dit alles vanuit zichzelf kan laten ontstaan, creëert de mens vele nieuwe stappen, waardoor deze evolutie in de vrije wil van de mens geboren mag worden. Vanuit eigen kracht opstaan veroorzaakt een proces van diepe transformatie die doorwerkt in de vele lagen. De pijlers staan dan zo stevig dat deze door niets meer weggevaagd kunnen worden.

Daarnaast zullen wij nooit toestaan: “ dat er een te grote schade aangericht wordt die blijvende disbalans veroorzaakt”. Onze liefde is zeer groot, wij omarmen jullie met deze liefde. Wij omarmen álles met liefde. Het Ashtar Command is als een spiegel en weerkaatsten jouw gedachten. Op die manier stimuleren Wij de natuurlijke groei en maken Wij jouw ogen open om de disbalans aan je te tonen. Het is niet altijd leuk om hiermee geconfronteerd te worden en een verweer kan ontstaan naar Ons, het Ashtar Command. In de omzettingen die opengaan zijn Wij heel duidelijk en eerlijk, want op welke manier wil je het dan? Illusies zijn er al genoeg.

NAAR DE CLIMAX TOE WERKEN

De energie stijgt op aarde naar een definitief punt van omslag. Alles komt in een grote versnelling en neemt iedereen mee in deze enorme vloedgolf van nieuwe kennis. Een groot Licht komt de Aarde binnen en zal tot een grote climax leiden, vandaaruit ontspruit een totaal nieuwe wereld.

Moeder Aarde kan dit aan, maar het is de mensheid die hier wat moeite mee heeft. De waarheid is soms wat uitdagend en dit alles mag gaan transformeren. De keuze ligt bij elk individu. Ieder die dit Grote Licht kan omarmen is uitgenodigt voor dit grote event. Het toelaten van deze grote Lichtkracht is de training in dit transformatieproces. Uiteindelijk als het grote Licht is neergedaald zal er een transmutatie ontstaan. Deze stap is de meest intense verandering in dit gehele proces. Deze speelt zich ook in het fysieke deel af.

BLIJF IN VERTROUWEN

Liefde zal in het hart binnenstromen, want er staan grote veranderingen op het programma. Sommige zijn zo anders dat de geest dit niet direct kan bevatten. Wij kunnen dit nog niet aan jullie uitleggen en het best is dit af te wachten hoe zich dit gaat ontvouwen. Dit alles vormt een mooi proces van zuivering en wij slaan alles gade, want dit fenomeen komt slechts zelden voor en is uniek.

Speciale eenheden van het Licht staan paraat om dit alles te aanschouwen en in kaart te brengen, te archiveren in het grote Universeel Archief. Een nieuw Archief wordt gevormd om de Aarde als kosmisch bewustzijn toe te laten in de Grotere Galactische velden. Speciale nieuwe Raden zullen de aarde gaan “hoeden” en gaan overkoepelen vanuit een mooie energie van mededogen. De Akasha Kronieken van de Aarde worden een onderdeel van het grotere Galactische Archief. Zodat de mens zich veilig kan ontplooien naar het kosmisch bewustzijn. Deze gaan zich verder vergroten.

VOORBEREIDING 2020

Tot 2020 zal het Grote Goddelijke Licht de Aarde binnenkomen om ieder voor te bereiden en

vanaf 2020 zal dit Licht zich gaan integreren op Aarde. Vanaf nu moet alles goed voorbereid worden om dit op een natuurlijke wijze te laten verlopen. Hoe meer verzet of vertraging er in jullie groei ontstaat, hoe meer de ascentieverschijnselen zich versterken. Wees ontvankelijk en pas je levensstijl aan. Hoe flexibeler je bent, hoe beter je dit alles kunt verwerken. Omzettingen hoeven niet zo extreem zwaar te zijn als er een volledige overgaven kan zijn.

HOE HOU JE BALANS?

In de ascentie die nu op staat, zal er na elk proces van groei, een rust periode ontstaan. Een periode van stilte. Het harde werken tijdens een periode van groei en versnelling kunnen de mens gaan uitputten. Let dus goed op dat je in de stiltefase ook echt tot rust komt. Neem die ontspanning. Wanneer je dit wegwuift kunnen er grote vermoeidheidsverschijnselen gaan ontstaan, zowel fysiek als psychisch. Neem voedsel tot je wat resoneert met het hart.

Blijf je toch doorgaan ondanks alle signalen die je lichaam of geest afgeven, dan speel je met je leven. Fysieke en psychische balans is vanaf nu van groot belang. Jouw innerlijke stem wordt sterker en beschermt je tegen overbelasting. Ontwikkel je innerlijke stem en voorkom nare situaties. Jullie intuïtie wordt de kern van overleven.

OORSPRONKELIJKE ZIELENCODES

De oorspronkelijke zielencodes zullen massaal opengaan in het Goddelijke Grote Licht en zij zullen zichtbaar worden in de stof. Dat betekent dat vele talenten opengaan, vanaf dat moment kun je weer bij het oorspronkelijke Licht van je ziel. Dat brengt nieuwe mogelijkheden op je pad van ascentie. Een magische wereld gaat er open en deze brengt veel nieuwe kosmische kennis naar boven. Oplossingen die je nooit voor mogelijk had gehouden zullen voor je ogen verschijnen. Wonderbaarlijke taferelen kunnen jullie gade slaan. Hoe meer verzet naar deze nieuwe ontwikkeling, hoe meer belasting je met je mee draagt. Laat vooral de angst voor het nieuwe los. Maak je geest leeg voor deze nieuwe energie. Dit alles gaat de komende tijd omhoogkomen en je innerlijke stem zal helder tot je spreken. Deze kennis is uniek.

CHRISTUSBEWUSTZIJN

Het Chrisusbewustzijn zal een toonaangevende energie zijn, maar deze mag duidelijker uitgelegd worden. Het Christusbewustzijn is geen religie en bestaat niet uit oude dogma’s. Dit heeft de mens ervan gemaakt. Dit alles gaat zich vernieuwen. Elke religie is in den beginne ontstaan uit een zuivere openbaring, vrij van geest. Helaas zijn vele bekleed geraakt met zware wetten en illusies die vele beperkingen veroorzaakte. De vrouwelijke Christos wordt belangrijk en haar symbool is Maria Magdalena. De Mariacirkels (Magdala’s) worden gemaakt om de balans te herstellen tussen de duale delen.

DEEL 2 van dit bericht

TOENADERING TOT DE MACHTHEBBERS

Op Aarde zijn Wij, de Lichtkrachten, al zeer lang bezig om tot de grote en kleine machthebbers door te dringen en hun blik te verruimen. Helaas ligt hier een grote vertraging en nu komt de tijd dat er werkelijk ingegrepen moet worden. Nog een laatste kans geven wij hen, om tot een goede besluitvorming te komen. De roep van de Aarde is zeer duidelijk en Zij vraagt om respect en verzachting. De druk wordt opgevoerd, omdat de climax van verandering zeer nabij is.

Tevens worden de grote multinationals gewaarschuwd, keer op keer blijven Wij dit doen. Wij adviseren steeds: “Dat het zeer kort dag is en dat de veranderingen nu doorgevoerd dienen te worden op een humane manier”.

Een klein percentage van deze miljardairs worden wakker, maar ze zijn nog niet helemaal gewekt, er lijkt een progressie te ontstaan. Met deze kleine groep machthebbers willen wij zeer snel alle natuurlijke veranderingen doorvoeren. Zodat zij als voorbeeld kunnen zijn voor de grotere groepen machthebbers die nog zeer eigenwijs denken dat de oude manier nog wel verder doorgevoerd kan worden. Zij laten het grote geld voorgaan op de werkelijkheid. De illusie van het geld en bezit hebben hen vastgezet in een beperkte ideologie. Dit openbreken zal een oprisping geven die de Aarde uit gaat spuwen. Laat je niet teveel door deze negativiteit afleiden.

EEN ULTIMATUM IS GESTELD

Na 2020 zal de vervuiling van de Aarde stevig aangepakt worden en het startschot is nu afgegeven. Er is geen tijd meer om te dralen, er dienen nu grote acties neergezet te worden.

De multinationals en de politieke machthebbers willen liever deze problemen neerleggen bij de individuele mens, zodat het hun niks gaat kosten. Daar gaat verandering in komen. De komende twee jaar zullen Wij nu echt de spiegel van evolutie gaan voorhouden, zodat zij geen excuses meer kunnen verkopen.

De methodes die zij nu willen doorvoeren gaan niet lukken, vele politieke leiders zullen af gaan zien of afgezet worden. Het idee ombuigen: “Om het grote geld nog meer voorrang te verlenen” zal een pittige omzetting geven en vele gaan beseffen dat het echt gemeend is.

Wij zullen ook nu weer toezien dat de armen op Aarde aandacht gaan krijgen en dat zij niet langer worden uitgebuit. Er is een stevig *Protocol overhandigt. Hierin ligt de nadruk op de vermindering van de armoede en oorlogen. Het doorvoeren van een nieuwe koude oorlog en een nieuwe crisis zal niet getolereerd worden.

Wie gelooft hen nog?

Als de grote en kleine machthebbers de verandering niet op gang brengen, dan zullen Wij de “gewone” mensen op Aarde gaan openen. Want de climax is zeer nabij.

Inmiddels zijn alle politieke leiders van het oude geld met de grote machthebbers van het nieuwe geld samengekomen. Zij allen hebben het *ultimatum ontvangen van de Galactische Federatie van het Licht en de Grote Heilige Raden. Velen galactische sferen staan nu op om dit te ondersteunen. Ook buiten jullie Melkwegstelsel wordt er meegekeken en gedacht over de voortgang van de Aarde.

Dit alles kost tijd, dat klopt. Maar 2020 wordt de limit. Wij van de GF van het Licht, de Grote Heilige Raden en het Ashtar Command zijn alert. Sommige aardse machthebbers zijn hardleers en hun geesten zijn vervuld van macht en hebberigheid. Het oude denken moet plaats gaan maken voor een geheel nieuw concept. Waarin de vrouwelijke kracht in balans wordt gebracht. Dit blijkt nog steeds een zeer moeilijk punt te zijn.

Het Ashtar Command blijft doorgaan met het ontmaskeren van negatieve vibraties. Het wegvagen van deze negatieve disbalans kan zeer makkelijk door de Lichtkrachten worden verwezenlijkt, toch willen wij niet op die manier te werk gaan. Het is de Goddelijke *procedure die wij volgen en we gaan er alles aan doen om grote problemen op Aarde in de kiem te smoren.

GEZONDHEIDSZORG

In deze sector zullen nieuwe behandelingsmethodes gaan ontstaan. De gezondheidszorg zal door een grote vernieuwing heen gaan. Mensen die overbelicht zijn geraakt dienen in het donker rust te houden, om alles te laten bekoelen. Lichttherapie en schaduwtherapie gaan de balans brengen. Hier wil Ik later op terug komen.

Als afsluiting van dit bericht wil Ik vooral benadrukken dat elk mens door deze grote omzetting heen geleid wordt door een liefdevol Licht wat gaat schijnen in het hart. Open het hart en ontvang het Licht.

Dit was Ashtar vanuit het Lichtschip de Galactische Federatie van het Licht.

Namasté

Ik groet de liefde in je hart

11-04-2018

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel, vanuit respect en liefde, (dus zonder stukken eruit te lichten). Onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

Mocht er iemand dit bericht in het Engels willen vertalen, laat mij dit dan weten via de mail. Als tegenprestatie een Healing: Kosmische Reis of Workshop

* Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen.

* Een ultimatum is een laatste eis, voordat men tot actie overgaat. Ultimatums kunnen in allerlei kringen voorkomen. Dus zowel in de persoonlijke sfeer als wel tussen landen. Maar ook op politiek, economisch, arbeids- of maatschappelijke basis kunnen ultimatums gesteld worden.

* Een procedure is in het algemeen een reeks instructies die op volgorde moet worden uitgevoerd

WORKSHOP 30 April in het Boshuis Breda, via de nieuwsbrief meer info volgt..

#Grotevergadering #Ashtar #2020

571 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda