• Arthura Hector

De Rode Draak


De Aarde zuivert zichzelf

Wanneer de aarde gaat opstaan en haar huid openbarst om het overtollige vuur uit haar kern te vrij te geven, is dit het teken van een grote zuivering. Het vuur van de Rode Draak zal een teken zijn van ontgroening.

De ontgroening van de nieuwe kennis gaat in ieder opstaan en de boodschap is dan ook: “sta op in je eigen kracht, maar in verbinding met de Goddelijke Vonk”. Ook de aarde bevat een Goddelijke kern en deze splijt zich open, zodat de Rode Draak naar buiten kan komen. Deze purificatie is nodig om alles in balans te brengen voor het nieuwe tijdperk.

Waarschuwing

Er wordt ook een waarschuwing afgegeven wanneer de rode draak zich laat zien. Er staat de mensheid een grote ommekeer te wachten: “dit is het startsein van een zuiveringscyclus”. Alles wat niet in deze ommekeer kan meegaan zal verdwijnen.

De natuur is een harde heelmeester en alles wordt gereset. De duur van deze cyclus is pas afgerond als de zuivering ten einde komt. Na deze grote zuiveringscyclus, zal er een mooie nieuwe aarde verschijnen. Haar gloed zal etherisch zijn en zacht. De liefde vanuit haar kern zal gaan stralen als een zon.

De zon

De zon speelt een grote rol in dit keerpunt. De materiele bezitterigheid wat de mens op dit moment nastreeft zal uiteindelijk volledig ten ondergaan. Alles wat nu via manipulatie van het geld wordt nagestreefd zal gekeerd worden. De nieuwe visie zal een humane balans gaan dragen en de energie van de ruilmiddelen op de tweede plaatst stellen. Als er al ruilmiddelen nodig zijn.

De zon heeft een pure energie die de etherische laag op aarde kan activeren, in zijn hittestralen bevindt zich de Heilige Geometrie. Door deze omarming van de zon kan de aarde zich gaan zuiveren. De Heilige Geometrieën bezitten de kracht om de balans op aarde terug te brengen.

De Rode Draak

De Rode Draak is het bloed van de aarde en Zij laat Haar innerlijke energie zien. Haar bloed wordt omhooggestuwd door het misbruik van de Heilige elementen. Ook in de mens zal er een innerlijk keerpunt ontstaan. Je voelt het al een tijdje. Deze kracht is immens en deze zal zich door gaan zetten in alles.

Innerlijk en uiterlijke bewegingen

De Rode Draak zal de zwarte slang gaan neerhalen. Dit is een waarschuwing naar de vele multinationals en machthebbers die het geld boven alles stellen. Zij zullen via kunstmatige methodes proberen om alles onder controle te houden. Het goddeloze in alles maakt daar onderdeel van uit, goedbedoeld of niet. Deze zuivering zal zich over heel de aarde gaan uitspreiden en via een innerlijke beweging tot elk mens gaan komen. Vele dromen vormen een onderdeel van het grote bewustzijn (collectief bewustzijn), daarin zullen de archetypes gaan bewegen en tot je spreken. Vertaal ze goed, want via een illusie kunnen zij niet vertaald worden. Alleen via je Goddelijke pure kern zijn deze symbolieken te begrijpen.

Sta op voor de aarde!

Geld is nog steeds een belangrijk ruilmiddel en een energie die de aarde domineert. De eerste stap om deze zwarte slang van energie te keren: Stel het geld niet boven de mens, omdat je meer wilt bezitten dan je nodig hebt. Gebruik het geld om jezelf te onderhouden en te voeden. Daarnaast mag geld voorlopig nog als ruilmiddel dienen, de eerste stap is het geld neutraliseren. Dat betekend dat de gedachten over geld neutraal mogen worden. In de mens zijn er vele negatieve beelden over dit ruilmiddel, zuiver deze eerst in jezelf. Want geld wordt onzuiver, wanneer er onzuivere gedachten omheen gevormd worden. Te arm en te rijk, zijn beiden voorbeelden van het niet goed omgaan met je Goddelijke energie. Wat zijn de blokkade? Het in balans brengen is het signaal. Geld kan een spiegel zijn die alles reflecteert in je leven, kijk ernaar. Elke energie om je heen, zal een spiegel zijn van zelfreflectie. Alles bestaat immers uit energie, elke negatieve energie mag in balans worden gebracht. Zolang geld het middel is om de ander te manipuleren, zal het een belasting vormen. Niet voor niets is geld als middel gekozen om vele bloedlijnen vast te zetten. Maak je daarvan los en je zult zien wat er tevoorschijn komt. Alles werkt door. Train jezelf en vul jezelf met nieuwe frisse gedachten.

Een deel van de mensheid verhard zich, maak je daarvan los.

Wees zacht en kwetsbaar voor je medemens, maar wees wel eerlijk! Je hebt elkaar meer dan ooit nodig. Laat er genoeg ruimte zijn voor het gevoel, voor de liefde en voor elkaar.

Van buitenaf komen er beelden naar je toe en sommige beelden reflecteren de diepte van zuivering op je netvlies, laat deze ook weer los. Medeleven, empathie zijn goede kwaliteiten, maar een juiste eerlijke keuze maken, kan je redding zijn.

Waarom laat God dit toe?

De Goddelijke Albron is een eeuwigdurende energie van balans en liefde. Het Goddelijk plan is een immens grote intelligentie, die nieuwe zaden van liefde voortbrengt. Dat betekend dat er een grote Goddelijke intelligentie in alles aanwezig is, die de eeuwige liefde verspreid door alles heen. Het Goddelijke zal nooit een oorlog of andere storing kunnen ondersteunen, maar kan wel de disbalans zuiveren.

Wanneer de menselijke wil het toelaat

Wanneer de mens tot bezinning is gekomen en de eenwording wil toelaten. Zal het Goddelijke plan opengaan en direct de balans in het hart herstellen. Vanuit de mens kan de stoffelijke en energetische wereld weer terug in balans worden gebracht. De menselijke wil speelt hier een grote rol in. Dus wat wil jij?

Naast het grote Goddelijke bewustzijn is de menselijke geest een simpele vorm van stoffelijke liefde. De mens heeft de onbalans aangebracht en mag deze weer gaan uitbalanceren. De mens bezit immers de kennis over de onbalans in de stoffelijke dualiteit. Niemand begrijpt beter wat onbalans inhoudt dan de mens in de dualiteit.

De aarde

De aarde bezit de pure intelligentie van de eenwording, de mens bezit de kennis van het opdelen en deelt de dualiteit van de aarde op in stukjes. Welke intelligentie die verbonden is met de Goddelijke Bron kan dus alles helen? De Aarde. Laten we ons daarom openstellen voor de aarde en haar stem vertalen via ons hart. Heel je hart, luister naar Haar en een zuivering zal tegelijkertijd haar werk doen. De Rode Draak is opgestaan en zal zich gaan tonen.

GODIN PELE

De Godin van het vuur op Hawaï is Pele en zij is onlangs opengegaan via de vulkaan Kilauea. (Zie foto’s).

De Rode Draak kun je hier goed in waarnemen. De ontladingen zijn heftig en sommige delen van de aarde worden opgeofferd om in de zee te verdwijnen.

Wat is afgenomen van de aarde uit hebzucht, zal op een andere manier weer teruggebracht mogen worden om zo de balans weer te herstellen.

Sta op voor de aarde!

Dit was Lady Gaia, de moeder van de mensheid: “Ik streel je hart via de energie van de eenheid”.

Namasté

Arthura: Hawaiianen geloven in vele goden, zoals menig volk dat dicht bij de natuur leeft. Pele (uitgesproken als pelle), is de godin van vuur, bliksem, wind en vulkanen, tevens de schepper van de Hawaiiaanse eilanden. Ze wordt vaak “Madame Pele” of “Tūtū Pele” als teken van respect. Ze is een grootheid in de Hawaiiaanse mythologie en wordt geëerd om haar alom zichtbare aanwezigheid, culturele invloed als waker over het oude Hawaii. Ze wordt vaak afgebeeld als vrouw met vurig haar, met vuur in haar handen of combinaties hiervan.

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en vanuit respect, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com All rights reserved: ART-hura

PS: Mochten er foto’s gebruikt zijn die onder copyrights vallen, geef mij dan een seintje ik verwijder deze meteen.

#RodeDraak #Pele #Godinvanhetvuur #Vulkaan

378 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda