• Arthura Hector

DE RODE DRAAK IN DE POLITIEK EN ECONOMIE


ZUIVERING EN ALGORITMISCHE SYSTEMEN

ASHTAR VIA ARTHURA

Een nieuw bericht en update van Ashtar ontving ik vandaag. Het is een vervolg op het bericht van afgelopen 20 maart: “DE GROTE VERGADERING”.

Welkom, dit is Ashtar met een update vanuit de Lichtsferen. Inmiddels is er een heftige crisis ontstaan in de onderliggende verstandhouding van jullie politieke machthebbers en de economische strategieën.

Bepaalde aspecten van dit cruciaal punt heeft onze aandacht getrokken en Wij kunnen dit niet langer negeren. De koude oorlog in de vorig eeuw, was lang niet zo heftig als wat er nu aan het gebeuren is. Jullie beseffen dit nog niet ten volle, daarom dit bericht.

Na de overhandiging van het ultimatum in Maart van de Galactische Federatie van Licht aan jullie machthebbers, is er een heftige reactie ontstaan. Deze verhitte discussie voerde de spanning op tot een cruciaal punt en vanuit grote bezorgdheid is er uiteindelijk ingegrepen door Galactische Federatie en het Ashtar Command. Wij confronteren hen steeds opnieuw met de gevolgen van hun machtsmisbruik. De mensheid is door het oog van de naald gekropen in de afgelopen maanden en nog steeds is er en grote spanning die niet helemaal wordt weergegeven in de media.

Er is nu een punt bereikt van bezorgdheid, de verhoudingen tussen de grote machthebbers staan op scherp. Rusland en Azië willen niet langer gedomineerd worden door Amerika. Europa ligt midden in deze driehoek en functioneert als de underdog. Noord-Korea en Amerika hebben nu stappen ondernomen om alles in een ander daglicht te doen plaatsen. Jullie weten dat Wij nucleaire kernraketten en andere vernietigingswapens direct in de gaten houden. Onder onze observatie is er een grote alertheid ontstaan.

Gelukkig zijn er inmiddels stappen ondernomen en is de situatie nu wat gesust. Het koord is fragiel en het kan nog alle kanten uitgaan. Niet langer kunnen we tolereren dat de onwetende mens op aarde in een gevaarzone terecht komt.

Wij zien ook dat jullie energie stijgt en de ontwikkeling van de intuïtie sterker wordt en al worden de feiten verhuld, iedereen voelt de spanning onderhuids aan. Blijf steeds je hart volgen in alles en luister naar je innerlijke stem.

DE RODE DRAAK

De energie van de Rode Draak staat symbool voor het zuiverende vuur, de lava, de oververhitting van de aarde wat een uitweg zoekt. Door het misbruik van de aarde, ontstaat er disbalans en deze moet hersteld worden. Bepaalde economische strategieën gaan ons allemaal aan het hart en deze werken vaak door in de vervuiling op aarde.

De aarde kan niet anders dan met deze heftigheid naar buiten komen en ook om de mens te waarschuwen. Dit zijn de signalen die vooraf worden gegeven, de aarde spreekt en de mensheid mag dit gaan beseffen.

GOD DE BRON

God de Bron of de Albron zal op 21 juni 2018 tijdens deze zonnewende, een grote Lichtkracht op aarde openen, om de aarde en de mens te ondersteunen in deze oververhitting. Een zuivering is inmiddels nodig door het etherische Licht, het vuur uit de Hemel. De rode draad zal neergelegd worden naar de uitgang van dit labyrint van overgang en een zuivering zal plaats vinden in elk hart.

De opdracht die vele Lichtwerkers voelen ontstaan in hun hart, is om veel liefde te geven naar de aarde en naar iedereen die oververhit raakt door de energie van de Rode Draak.

Daarnaast zullen degene die niet (bewust) samenwerken met de liefde van God de Bron inzichten gaan ontvangen om hun trauma en arrogantie onder ogen te gaan zien. Het onbegrip naar het Hemelse Licht zal ego-verkleinend gaan werken. Gebeden naar de aarde dienen zuiver van hart te zijn. Woede en agressie die de Rode Draak kan opwekken mogen losgelaten worden.

Kijk en stap verder in je eigen zuivering. Zie dit alles als een proces van ommekeer en laat degene los die je “tegenwerken”. Kijk naar binnen i.p.v. naar buiten en wijs niet langer naar de ander vanuit negativiteit. Blijf eerlijk en respectvol vanuit liefde, maar bescherm jezelf goed.

Besef dat wanneer er niet vanuit een zuiver hart gebeden wordt en ook wanneer deze de Goddelijke Albron ontkennen, zich (onbewust) aansluiten bij een negatieve kracht en deze helpen te vergroten. Pas op voor groepen die alleen vanuit eigen gewin en vergroting van de eigen kracht opstaan. Er ontstaat dan alleen een horizontale verbinding. Om eenheid te bereiken in de vrouwelijke en mannelijke energie mogen de horizontale en verticale levensenergie met elkaar verbonden worden.

Soms zijn er moeilijke periodes, maar weet dit hoort bij de overgang naar een nieuw tijdperk.

ECONOMISCHE STRATEGIEËN VIA ALGORITMISCHE ANALYSES

Een andere waarschuwing geldt voor de algoritmische analyses. Inmiddels wel bekend in de sociale media, maar er staat nog een andere vorm op, die nog bedreigender is voor de mensheid: de grote overheidsinstellingen, justitie, gemeentelijke instanties (uitkeringen en zorg), onderwijsinstituten en andere grote bedrijven worden door een geheime achterban beïnvloed. Deze achterban is bij Ons bekend en ook daar worden observaties neergezet. Vanuit de vele tijdslijnen werken Wij daarop in. Hun invloed willen zij neerzetten door aanpassingen in de computersystemen. De start verloopt via de algoritmische systemen, deze analyseren strategieën op vele vlakken ten voordele van het bedrijf of overheid. Deze kunnen snel en accuraat een beoordeling en analyse neerzetten zonder dat er een menselijke invloed nodig is.

Zeer rationeel en gewetenloos zullen deze analyses grote groepen mensen gaan beoordelen. Of spreken we uiteindelijk van een veroordeling? Want vanuit het hart leven wordt dan onmogelijk. Kom je in deze analyses terecht, dan heb je de kans om vanuit een onredelijke visie geplaatst te worden in een systeem wat de nieuwe slaaf gaat creëren. De werknemers die dit systeem bedienen, zullen zich gaan verschuilen achter het systeem en de wetten. (Mijn naam is haas, ik weet van niks). Alles zal worden opgedeeld in fracties, dit zijn kleine opdelingen. Zodat niemand meer weet wat de ander doet en niet meer kan ingrijpen bij individuele problemen die niet passen in het algoritmische systeem. Dit is een systeem wat alles veralgemeniseerd. Unieke kwaliteiten worden niet meegenomen of de uitkomst kan vaak onredelijk uitpakken.

Dit is de start op aarde van een kunstmatige intelligentie. Het streven is om rond 2020 alles voorbereid te hebben in jullie wereld. Dan zal dit alles langzaam zichtbaar gaan worden, wees dus bewust van wat er staat te gebeuren. Dan kun je bewust hier niet aan deelnemen. Blijf vanuit het hart leven, maak een nieuwe wereld vanuit het gevoel die tegengesteld is aan deze algoritmische analyses. Leef samen met de aarde en de natuur.

Vele hooggevoelige mensen, kinderen en jongvolwassenen worden de dupe. Zij worden beschouwd als storing van het systeem en via dit algoritmisch programma worden zij opnieuw “gevangen” gezet.

De eerste algoritmische zaden zijn inmiddels geplaatst en binnen de sociale media is dit inmiddels naar voren gekomen. Dit is slechts het begin en deze worden verder doorgevoerd in de individuele analyses. Accepteer dit systeem niet en sta op voor de aarde en jezelf, want dit alles wordt de nieuwe vorm van onderdrukking. Want wanneer intuïtie en gevoel worden uitgeschakeld ontstaat er een mentale wereld.

Geef niet op na dit te lezen, want pal daarnaast wordt de energie van Aquarius groter en groter. Deze kracht is immens mooi en zuiver en raakt iedereen diep in het hart aan. Wij zien deze energie groter worden op aarde en dat is zo uniek. De angst om de controle te verliezen van de machthebbers is zeer groot en daarom proberen zij deze in te dammen via deze kunstmatige systemen.

Hoe gaat de mensheid dit oppakken en neerzetten, want dat is de taak van elk individu. Wij staan naast jullie en als grote ondersteuning vanuit het Licht willen Wij jullie omarmen in de processen die er ontstaan.

Ik groet de levende vonk in je hart

Dit was Ashtar

Namasté

Dit bericht mag gedeeld worden met respect en liefde en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

All rights reserved/ART-hura/Ashtar Command Nederland

PS: De Koude Oorlog (1945-1991) was een periode van gewapende vrede, na de Tweede Wereldoorlog, tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, en hun verschillende bondgenoten.

#2020 #Algoritme #Kunstmatig

581 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda