• Arthura Hector

DE SCHADUWMAAN EN DE NIEUWE LICHTMAAN


Stap uit de matrix deel 11

Ashtara via Arthura “Het opheffen van de codes: hybriden creaties die lijden”

In de prachtige NAR (Nieuwe Aquarius Resonantie) van 2 juli (volle maan) werd er met de liefdevolle energie van de HATHORS gewerkt, via de keelchakra met geluid, zij kwamen en werkte samen met het fotonenlicht en het Ashtar Command. Nieuwe codes die de lagere trillingen konden bereiken IN de Binneaarde. De lagere codes waren o.a.: weerwolfcodes en vampiercodes, dit zijn de hybriden creaties van mens en dier. Waarmee werd geëxperimenteerd in de lagere liefdeloze lagen. Op vele planeten zoals de aarde. Vele van hen hebben om hulp geroepen en zijn opgestaan, zij willen niet meer op die manier het lagere dienen. Zij willen los en vrij zijn, net zoals wij mensen weer wetend mogen worden. Sommige mensen die nu geïncarneerd zijn, dragen inderdaad dit soort wezens IN zich mee. Ja, het klinkt inderdaad als fantasie, maar vele films over deze onderwerpen zijn er niet voor niets. De maan, Lady Luna wil deze creaties losmaken van Haar Nieuw Licht. Naast de nieuwe aarde zal er ook een NIEUWE MAAN op gaan staan dit is vanaf 2013 gestart samen met de geboorte van de nieuwe aarde...

SCHADUWMAAN

De Maan had een schaduwkant en deze schaduw bedekte een gedeelte van de aarde en oom in de kosmos viel zij neer. De schaduwbrengers gaven geen verlichting voor de het felle zonlicht, maar brachten kilte en onheil: De OMEN droegen deze wezens in en voedde de duistere zonnen die alles willen verorberen. Hun honger en ongeduld zijn groot. Het schaduwdeel van de maan werd ingezet door vele duistere cirkels, daar leed de maan onder. Maar nu in deze tijd kan dit deel los gaan komen en ja, dat is niet niks! Naast het Hoge Licht van de fotonen die diep uit het heelal vanuit het Goddelijke neerdalen wordt er hard gewerkt aan

DE GROTE EENWORDING! DE EENWORDING VAN ALLE DIMENSIES IN RUIMTE EN TIJD

De maan draagt een vrouwelijke energie met zich mee, net zoals de aarde. De vrouwelijke energieën zijn ook door het duister aangetast en beïnvloed. Er zijn duistere zonnen, maar ook duistere manen. Deze werken nu onafhankelijk samen. Heel lang geleden na de val van de engelen en het Paradijs, ontstonden er duistere vrouwelijke energieën, zij stonden op om de aarde en vooral de mens te onderdrukken. Zij maakte de man als slaaf en onderdrukte de mannelijke zaden en krachten. Zij vereerde de vrouwelijke scheppingskracht. Zo is er in de mannelijke zonenergie een herinnering geprint van slavernij, ondergeschiktheid aan de vrouwelijke krachten van creatie. Dit deel zal geheeld mogen worden. Er is nu niet voor niets een mannelijke energie op aarde levens die alleen maar vanuit het mannelijke ratiodeel wil functioneren, daar ligt een grote angst voor het wervelende ongecontroleerde water. Deze onbeheersbare emotiegolven kunnen alles overspoelen (Atlantis wraak van de manen) en tot zeer grote golven de aarde manipuleren. Twee derde van de aarde bestaat uit water. Dus de maan energie is al zo sterk aanwezig. Vanuit de kosmos schijnt de Zon en deze mogen samen gaan werken, wanneer dit gebeurd ontstaan er wonderen. Het Heilige Huwelijk bestaande uit het water en de zon vormen dan regenbogen, zowel in de lucht als in het hart van de mens.

DUISTERE SOPHIA, MAANKRACHT

Vanuit die ene duistere maanvrouw, zoals de duistere SOPHIA werden er creaties gemanipuleerd. Zij baarde kinderen zonder de mannelijke zonnekrachtzaden. Deze energie was verwaand en arrogant en verwierp de WET VAN ÉÉN. Zij lachte de Goddelijke creatie van de eenheid uit. Duistere manen stonden toen op. Maar toen zij baarde schrok ze hevig, er kwamen vele misvormde wezens uit haar voort, eenmaal gestart kon dit niet zomaar gestopt worden. Ook in de binnenaarde werden deze schepselen van onbalans neergezet. Vele soorten hybride kwamen hieruit voort, vooral toen de mannelijke zonkracht omgezet werd tot MACHT en het vrouwelijke onderwierp. Stonden de duistere architecten op om alles uit elkaar te halen en via hun rationele zaadkracht deze weer te injecteren om een nieuw wezen te bouwen. Uit delen mens en uit delen dier. Weerwolven en vampiers zijn er voorbeelden van, maar nog veel meer bouwden zij om.

DUISTERE TIJDSLIJNEN

De vier delen in één jaar worden als zonnewenden aangeduid: Lente, zomer, herfst en de winter. Dit zijn 4 grote tijdszones op aarde. De dag in twee grote delen: dag en nacht. Tevens ook weer opgedeeld in uren en verbonden aan de tijdlijnen. De zon is een klok! De wezens uit de zon kunnen tijdreizen. Dit zijn de Meesters van de Tijd en het reizen voorbij de Lichtsnelheid. De maan die rond de aarde draait, vormt ook een TIJDLIJN. Zo vormt zij voor de vrouwelijke periodes een aparte tijdslijn, een eigen kalender. De maankalender. Tevens werkt zij samen met de ZONNEKRACHT, het mannelijke zaad zal het vrouwelijke ei bevruchten om samen de eenheid te creëren op aarde en in de tijdlijnen. De tijdlijnen zijn erg belangrijk, want deze zijn aangesloten op het universum en op de draaiing van alle planeten in dit zonnestelsel, maar ook vanuit alle zonnestelsels samen.

DE CENTRALE ZONNEN

zijn de GROTE tijdsklokken. Die weer een verbinding maken met de zonnen in een zonnestelsel, de kleinere tijdsklokken. Alles is met elkaar verbonden. Zie de Goddelijke Bron maar als de ALLERGROOTSTE ZON, de grootste tijdsklok is het NULPUNT wat alles samenvoegt vanuit liefde. BIG BANG Zeer lang geleden toen de Grote Oerzon uit elkaar viel en zich opdeelde in kleinere delen, ontstonden er tijdslijnen. Deze tijdslijnen zijn de verbindingslijnen met God de Bron. Werkend vanuit heelheid en balans, de opdeling zorgde dat er een mannelijk deel en een vrouwelijk deel ontstond. De Zon en de Maan energie. Deze tijdslijnen gaan door alles heen en vinden hun oorsprong IN GOD DE BRON. Daar komen zij allen samen in een liefdevol nulpunt van kracht. In dit nulpunt bestaat de stilte van bevrijding en liefde, het kosmisch orgasme. Een permanente ontploffing van Licht, een FONTEIN VAN HEELHEID EN VREUGDE.

Tijdreizen doe je dus via de zon en maankracht te verenigen, tenzij de energie wordt opgedeeld en niet vanuit balans neer gezet wordt. Zoals bij de duistere sophia (er zijn meerder namen bekend in verschillende beschavingen op aarde) het geval was. Daarna namen de mannelijke machten het over en die manipuleerde weer de vrouwelijke maankracht. Dit is nu nog bezig. De vrouwelijke energie op aarde wordt onderdrukt. Dat is er gebeurd met de aarde, maar ook met de maan. Onze mooie Lady Luna is misbruikt. Zowel vanuit binnenuit door haar eigen manen, als vanuit buitenaf door de zonnen. Haar energie is deels in de schaduw van de duistere energieën meegenomen.

Tijdlijnen zijn toen verstoord geraakt. De val van de engelen uit het Paradijs leverde een scheur in de tijdslijnen op. Via deze scheur konden vele duistere zonnen en manen hun werk gaan verrichten in de tussen-dimensies die nu opengingen. Deze tussen-dimensies waren de overgangen van de ene dimensie naar de andere en hier was geen licht, geen goddelijke balans, hier was alleen maar een koude stilte, een kille leegte. Een gebied waar slechts de overgang heerste van de ene naar de andere dimensie. Deze waren altijd afgesloten en konden niet bereikt worden. Zij die vanuit de verstoring werkte namen deze koude kille leegte in en bouwde daar hun machten op. De werelden van de duistere zonnen en manen. Daarom is het zo belangrijk een goede verbinding met God de Bron te maken. Niets meer is er nodig, tenzij de mens dit niet kan bewerkstelligen. Dan kan dit via de Lichtwezens van de liefde, zij zijn een soort tussenlaag om jou te omhoog te trekken uit die tussen-dimensies en de illusie.

Wanneer je ver van God verwijderd bent, kunnen Zij een soort brug naar God de Bron creëren. Zij mogen niet zomaar ingrijpen en vele van hen zijn slechts OBSERVEERDERS. Wanneer er vanuit deze OBSERVEERDERS of ARCHIVATEN een signaal gegeven wordt, dan komt er een Goddelijke Tijdslijn vanuit GOD DE BRON in gevaar. Dan mogen zij wel ingrijpen. Onthoud goed, zij willen niet als goden gezien worden, ooit heeft de mens goden gediend, maar dat waren niet degene die vanuit LIEFDE de aarde betraden. Zij trokken zich dan terug en werden overgenomen door andere die de macht wilde. Sterrenlichtwezens komen vooral wanneer je helemaal verward bent en de weg bent kwijtgeraakt, zij zijn op aarde en in de Hogere Dimensies de leraren die jou kunnen leiden naar de heelheid, de balans. De verticale Lichtlijn is daarom zo belangrijk.

TIJDSLIJNEN VAN DE AARDE

Ieder die geïncarneerd is op aarde, is verbonden aan de TIJDSLIJNEN VAN DE AARDE. Om vele op een dwaalspoor te plaatsen, is er op aarde nogal gesleuteld aan de tijd. Er is een kunstmatige tijd in de natuurlijke tijd geplaatst. Deze zorgen voor de illusievelden. De chaos en het plaatsen van de mens op een onwetend pad. Het kosmisch geheugen is daardoor afgesloten geraakt. De kunstmatige tijd wordt door de scheur in de dimensies neergezet, de kille koude energie stroomt zo de aarde binnen en bevriest het hart van de mens. Tevens gebruiken zij jouw deelenergie. Eerst nemen zij een deelenergie gevangen om daarna de energie uit jou te halen en te hergebruiken voor scheppingen die niet natuurlijk zijn en zeer onaards (hier wordt niet bedoeld buitenaards). Zij behoren eigenlijk nergens.

MORFOGENETISCH VELD

Het energetisch veld waarin de mens via het fysieke lichaam wordt geboren op aarde noemt men het morfogenetisch veld en lost ook op na het overlijden van deze mens. Kennis over het leven van deze mens in verschillende tijdslijnen op aarde worden gearchiveerd, in een speciale bibliotheek. Deze is aangesloten op de Akasha Kronieken van de aarde. Wanneer de tijdslijnen worden verstoord, worden de herinneringen van vorige levens op aarde ook (deels) op slot gezet. Alle kennis kan dan niet meer gebruikt worden en dan zouden alle vorige levens er als het ware niet meer zijn. Zij zijn dan geplaatst achter de illusiesluiers. Belangrijke informatie kan dan in dit leven verloren gaan en vullen de levens op aarde niet meer aan, het kosmisch geheugen is dan als een gebroken ketting. Warrig en onsamenhangend. De wilde natuur op aarde staat hier los van en kan niet zomaar overgenomen worden. Deze kan wel bij de kennis van de Akasha kronieken en putten hier ook uit, bv via het instinct. Zij herinneren zich wel de geschiedenis van de aarde. Dat zal de tweede stap worden die de duistere zonnen en manen willen maken. Totale overnamen van het natuurlijke bewustzijn. De totale overnamen van het aarde bewustzijn. Alles neerzetten in die matrix van illusie met een kunstmatig brein als macht. Een eigen gecreëerde kunstmatige aarde, bibliotheek, kosmos en god, met vele kunstmatige goden daarnaast.

MATRIX VAN TIJD

De natuurlijke matrix van Tijd is aangetast. Deze wordt weer hersteld door het fotonenlicht wat via de fotonengordel zal worden gecreëerd. De aarde zal veranderen, de scheur in de dimensies zal gesloten worden. Alle tussen-dimensies die vele illusie-zaden in de menselijke geest hebben gezaaid zullen uitgezuiverd worden. Psychoses, schizofrenie en andere geestesziekte zijn zo ontstaan, een scheur in de geest die vele kille werelden en stemmen toe hebben gelaten. Veel onbalans neerzetten. Ook de ziektes in de mens en op aarde zijn zo in de duale wereld binnengekomen als bacteriën, virussen en parasieten.

Een storende energie om de mens en de aarde te verzwakken. Afrika wordt vaak getroffen, dit is de mens met een zeer specifieke ZONNE-DNA, waarmee veel geëxperimenteerd wordt, gewoon onder de ogen van de mens ontstaan daar epidemieën en worden er tegengiffen geïnjecteerd. Maar ondanks alle duistere pogingen, gaat de mens toch ontwaken en hoe! De mens gaat ontwaken in een nieuwe vorm, want doordat de scheur zich weer hersteld, zal ook de onwetende kennis weer tevoorschijn komen. Alles wat ooit zo duister was zal opengaan in een heelheid van liefdeslicht. De krachten die nu opstaan dragen zoveel liefde en herstel in hun atomen, dat zij alles daarin meenemen. Helaas werken de duistere codes dit tegen. Dit zal hun eigen verval inluiden en hen wakker maken in dit proces.

Dit was Ashtara Ik groet het licht in u, lief mens.

4 juli 2015, Breda ©ART-hura

Mag alleen gedeeld worden via de link van de website. Dit deel vormt een onderdeel van de schakels van een oude kosmische ketting. Dank je wel voor het respect. Bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

#Maan

12 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda