• Arthura Hector

2014: Jaar van de Lichtwerker


en de 13/13/13 code

Ashtar via Arthura

Goede dag lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar met een mooi bericht voor alle Lichtwerkers en Sterrenzaden.

Er gebeuren vreselijk mooie en heftige dingen op aarde. Vooral tijdens jullie slaap is de energie op zijn sterkst. De nieuwe 13-13-13 code die op 16 december 2013 is opengegaan, gaat langzaam doorwerken in de energie op aarde en in de mens. Vooral in de Lichtwerker en in het Sterrenzaad. Deze code zal komend jaar de vele Lichtwerkers gaan beïnvloeden. Dit is de geboorte van het 13de punt in de mens. De 13 manen code en het 13 manen bewustzijn zal dit jaar volledig geboren worden. 2012 was de geboorte van de nieuwe aarde, 2013 van de 13/13/13 code en 2014 zal de geboorte van het 13de punt worden, de 13de maan.

Vanaf 2015 zal het 13 manen bewustzijn op aarde energetisch hersteld zijn. Het zal gaan indalen in de vele groepen die de aarde in het materiële begeleiden. Dat wil zeggen: iedereen wordt op zijn post gezet dit jaar en volgend jaar, vele verschuivingen en zuiveringen zullen nog plaats gaan vinden. Degene die in het spirituele, het onderwijs, de ambtenarij, in de financiële markt en in de politiek werkzaam zullen deze 13-13-13 manen code gaan ontvangen. De eerste groep zijn de LICHTWERKERS en de Sterrenzaden.

Zij zullen een basis gaan neerzetten op aarde met name voor de sterrenkinderen, maar ook voor de vele andere Lichtwerkers en sterrenmensen die nog niet wakker zijn. Zij worden opgevangen en verder begeleidt. Vele worden wakker als Lichtwerker, hun spiritualiteit zal wakker gemaakt worden. Vele hebben een grote of kleine taak op aarde.

2014 JAAR VAN DE LICHTWERKER

Dit jaar 2014 is zeer belangrijk voor de LICHTWERKER, omdat in dit jaar een speciale code geopend zal worden. De code van het PARADIJS. De terugkeer. Alles wordt weer hersteld, vele zijn op aarde teruggekomen om dit alles te gaan resetten. Het LICHT zal weer hoger gaan resoneren op aarde. Veel werk is er nog te doen, want wat er in de oude tijdlijnen verstoord is geraakt, mag nu hersteld worden! Daarom worden in dit jaar alle mensen aangeraakt die hun Lichtwerk mogen gaan herstellen of uitbreiden. Vele gaan dit ook werkelijk neerzetten. Het aantal Lichtwerkers zal rijkelijk worden uitgebreidt. Hun talenten worden versterkt en het LICHT waarmee zij gaan werken wordt veel krachtiger! Zij mogen hierin begeleidt worden, want de codes van de nieuwe aarde zijn anders dan die van de oude wereld.

De informatie van de oude aarde zal nog nodig zijn om degene die net wakker zijn aan te zetten. Zij hebben de uitleg nodig hoe het eerst was en hoe het zal gaan worden. Dit is de overgangstijd. Het oude en het nieuwe staat naast elkaar en gaan samenwerken. De nieuwe energie van de PHOENIX herrijst uit de as van het oude. Wanneer de Azuriete Draak en de Phoenix elkaar ontmoeten en één worden. De transformatie van de Phoenix wordt een transmutatie als deze samen kan gaan met de Azurite Draak. Wanneer de Phoenix vanuit de as opstijgt en hierin de Drakenenergie ontmoet, gaat er een nieuwe energie opstaan. Dit jaar zal dat het 13de punt vormen in de mens. Phoenix vuurvogel van Transformatie DE WET VAN AANTREKKING IN 2014 De codes van de 13-13-13 energie mogen eerst ontvangen worden door degene die het contact met de Sterrenwezens hebben hersteld.

Deze gaan de codes activeren of plaatsen in de Lichtwerker, vervolgens zal de Lichtwerker weer andere Lichtwerkers aanzetten en wakker maken. Het sterrenkind en de sterrenmens staat hierin centraal. Deze worden zeer belangrijk. De mens op aarde zal hierin geleidt worden door de Lichtdimensies en daar terecht komen waar zij moeten zijn. De wet van aantrekking zal zeer sterk worden! Dit is de krachtige stem van de ziel en deze zal deze mens begeleiden. DE ROEP VAN DE ZIEL De roep van de ziel zal gaan resoneren met de atomen van de fysieke mens. Deze atomen worden kristallijn en kunnen zo de nieuwe codes ontvangen. Daarna worden zij geactiveerd door God de Bron. Want het is God die door de ziel heen roept, naar de mens. Zo zal de mens weten wat deze dient te doen en ook waar deze dient te zijn voor hulp.

Voor het herstellen van de balans.

Veel energiewerkers zijn nodig en die worden wakker gemaakt. Zij werken vanuit de liefde voor de aarde en de mens. Waarom wordt eerst de Lichtwerker geactiveerd? Omdat deze met energie werken, zo simpel is dat. Het jaar erna 2015 zullen de mensen aangeraakt worden, die meer in het aardse stoffelijke werken. De werking van de 13-13-13 code zal op vele verschillende onderdelen plaats gaan vinden. In verschillende disciplines zal er een ommekeer komen en wanneer dit gebeurd kan er een samenwerking gaan plaatsvinden vanaf 2016 tussen de aardse werkers en Lichtwerkers. Dus tussen het reguliere en het alternatieve. De 13-13-13 code verbindt. Tot nu toe was het perspectief van de mens gericht op de vele verschillende elementen in alles, de 13-13-13 code zal de overeenkomsten zichtbaar gaan maken.

De afstemming op de overeenkomsten tussen de verschillende disciplines kan dan voor samenwerking gaan zorgen. In het begin zal alles nog wat afgetast worden, maar uiteindelijk zal de energie van de 13-13-13 code zodanig in gaan werken dat het als vanzelf gaat. De mens zal zich gaan afvragen: “waarom hebben we dit niet altijd zo gedaan?” De lucifercodes worden ontkracht en de 13-13-13- code kan dan indalen. Het reptielenbrein out of order? Bijna! De volgende stap hierin zal Ik ben Ashtar later gaan benoemen. Dit was het voor vandaag Een Lichtgroet naar alle harten van alle Lichtwerkers op aarde en dat deze hierbij verder geopend zullen worden.

Ik groet het Licht in jullie harten

Namasté Ashtar

31 januari 2014

Mag gedeeld worden vanuit respect in zijn geheel met onder vermelding van de bron en het kanaal: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura United Aquarius Children

#Lichtwerker #Ashtar

8 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda