• Arthura Hector

Communiceren in de Nieuwe Tijd


Vanuit het Licht en door het Licht

Door Arthura

In de verschillende lagen communiceren met elkaar is mogelijk, maar wanneer er teveel eilandjes zijn die niet samen kunnen gaan, wordt het verwarrend. Ieder spreekt dan vanuit zijn eigen deel en in de aardse dualiteit. Dan moet je soms een beetje vechten om de ruimte te krijgen. Degene die hier niet goed mee uit de voeten kunnen, geraken dan altijd in een stilte. Zij kunnen moeilijk vechten en willen gewoon zijn. Gewoon "zijn" is mogelijk, er mag een stilte komen in jou, een rust in je hart. Wel is de voorwaarde dat de ander dan ook in die stilte mag komen. Een samengaan van bewustzijn is dan mogelijk. DUAAL Wanneer er meer vanuit de dualiteit wordt gesproken, meer gewoon fysiek, wordt het een andere zaak. Het gesprek is dan heel anders van energie en de deeltjes werken niet samen. Op een heel andere manier wordt er dan met elkaar gesproken, de wet van de sterkste spreker gaat in werking.

Elk deeltje zorgt dat zijn of haar ding wordt gezien of gehoord. Pas je niet goed in deze groepen van aards communiceren, dan hoor je bij de groep van de stille communicators. Wat is dat dan? Je spreekt dan vanuit een stille-ruimte-innemende energie, de stilte heeft ruimte nodig en gaat langzamer in de stof. Meestal is de ego-laag heel dun en je bent een kwetsbaar persoon. Sommige kwetsbare personen hebben dan ook een dikke laag om zich heen gevormd om toch met de aardse groepen te kunnen communiceren. Voor hen is het afkicken om weer over te stappen naar de stilte en de ruimte. Want vanuit angst om niet gehoord te worden hebben zij immers deze laag opgebouwd. Vanuit het Hoger Licht wat binnen gaat komen, kan verdriet de opening zijn. Het bewustzijn gaat dan weer verder open. De energie van NU is erg hoog en maakt dat we het ego laag laten slinken. Steeds verder. Weet wanneer je nu verdriet krijgt jouw ego laag kleiner wordt. En ook je angst. Je voelt je misschien wat wiebelig in de benen, dat hoort erbij. Zonder die laag ben je naakt. De naakte waarheid komt naar boven en wordt zichtbaar, ook jouw naakte waarheid. Bij sommige gaat de harde schil open. Als de schil van een noot vanboven af opengetrokken. Daar kan dan direct het Goddelijk Licht in gaan schijnen. Om het hart te bereiken en te openen. Steeds verder gaan deze twee lagen dan verder open en naar benee.

DE LERAAR VAN DE NIEUWE TIJD

De Leraar van de Nieuwe Tijd gaat anders te werk. Het bewustzijn wordt zodanig geopend, dat zij of hij d.m.v. een bewustzijnsvergroting de groep kan meenemen in hun brede laag van bewustzijn. Zie het als een krachtveld wat zij openen vanuit hun bewustzijn en daarmee de groep omhelzen. Het is een soort voertuig waar je in mee kan gaan. Wat daar wel voor nodig is, is een goede verbinding en afstemming. Om in het hogere bewustzijn van de leraar van het Licht te stappen, mag je jou ego achterlaten en je afstemming maken op de Hogere Trilling. Deze kan jou omhelzen en binnenlaten als jij in overgave bent. Vaak gebeurt dit in een trance of meditatie. Minder goed mogelijk is het wanneer de groep vanuit deeltjes spreekt, de Leraar van de nieuwe Tijd kan dan geen krachtveld neerzetten en kan niet spreken via de dualiteit. Zijn of haar heelheid wordt opgedeeld. Er is dan letterlijk geen ruimte om de woorden neer te zetten vanuit dit Hoger Bewustzijn. Meestal trekken zij zich terug en spreken pas wanneer de ander zich in openheid open kan stellen. De leraar van de nieuwe tijd, kan dan de ruimte van hun bewustzijn binnendringen met de woorden van het Licht.

WOORDEN VAN LICHT

Woorden van Licht zijn opgebouwd vanuit de Heilige Geometrie. Deze nemen dus een andere ruimte in dan de duale woorden die niet zijn opgebouwd uit Heilige Symbolen en Heilige Resonanties. De Leraren van de Nieuwe Tijd bouwen dit op met hun gedachtekracht. Zij spreken door middel van energie. Dit veld van gedachtekracht heeft ruimte nodig om ontvangen te worden, maar ook om uitgezonden te worden. De ruimte in energie is nodig. Deze bestaat uit vormentaal. Wanneer de mens met duale woorden spreekt, is er geen ruimte nodig, maar directe overheersingskracht vanuit de ratio. Dit zijn letterlijk de letters die uitgesproken worden, vlak van energie en tweedimensionaal. Zij werken doeltreffend en snel. Als een pijl uit een boog. Het ego voelt zich hier zeer prettig bij. Dit hoort bij de snelle en oppervlakkige maatschappij waarin de mens nu leeft. Er is geen harten-verbinding. Want het hart heeft de ruimte nodig om de liefde te kunnen integreren. Dat gaat gepaard met een rustige ademhaling en een liefdevolle opbouw van energie. Dit is waarom de stille spreker veel zachtheid en ruimte nodig heeft, om zich goed te kunnen uiten. Rust en ruimte zijn voor het sterrenkind of de sterrenmens nodig anders raken zij uit balans en worden zeer onzeker door al die harde en snelle sprekers die vanuit hun ratio spreken. Zij domineren de ander die vanuit rust willen spreken. Twijfel komt bij hen dan vaak naar boven om de dingen uit te spreken, omdat de stille spreker nooit kans krijgt om zichzelf in een groep te uiten. Trekken zij zich steeds sneller en vaker terug. Zij geven het uiteindelijk op!

OVERACTIEF

Sommige sterrenkinderen of sterrenmensen hebben een overactieve energie en spreken juist veel en zonder op te houden. Dit komt door de dualiteit, wanneer zij zich weer gaan focussen op hun ademhaling en zichzelf de ruimte geven, komt het weer goed. Vaak zit hier ook een soort angst in verborgen. De angst om niet gehoord te worden of om niet aan de beurt te komen. Zij zijn ook vaak overgeslagen en niet gezien. Dat komt omdat hun energieveld anders is en daar wordt niet snel op gereageerd, er wordt eerder niet op gereageerd. Zo worden zij vaak buitengesloten. Genegeerd. Dit ervaren zij al op zeer jonge leeftijd. Hun energie valt daardoor uit elkaar. Duaal gaan zij dan door het leven. Zij voelen zich vaak ongelukkig. Hun leven verloopt dan vaak ook niet gladjes en dat komt omdat dit aan de basis ligt: Onzekerheid, zichzelf niet goed genoeg voelen, zichzelf onzichtbaar maken, geen ruimte mogen innemen en zichzelf gauw teveel vinden. Zij excuseren zich dat zij er zijn. Zij excuseren zich, omdat zij liefde willen uitdragen. Die liefde vraagt ruimte en die is er niet. Daarom in rust leven en zichzelf weer terug vinden, zichzelf weer heel maken door de ruimte weer in te nemen om die liefde weer te laten opstaan, heel hard nodig. Dat kost tijd. Gun jezelf deze keer tijd.

VERBINDING MET HET LICHT

De verbinding met het Licht kan weer hersteld worden. Het hart mag weer opengaan en de energetische Vleugels van Licht mogen weer gaan groeien. Wanneer het tijd is om te vliegen, slaan zij hun vleugels weer uit. Deze mooie vleugels met grote energie hebben veel ruimte nodig. Anders worden zij weer beschadigd door een te krappe omgeving. Langzaam stijgen zij weer op en langzaam dalen zij weer neer. Zo spreken zij. Zo nemen zij de ruimte in. Zo bewegen zij. Geef hen de ruimte! KOSMISCHE THERAPIE De kosmische therapie kan hen daarbij helpen. Het werkt wel confronterend, want het negatieve deel mag losgelaten worden. Weer terug op weg naar het natuurlijk bewustzijn van de 13 manen. Dat is het ritme. Dit zit in hun besloten, zij kunnen alleen vreugdevol worden als zij zo mogen leven.

De Nieuwe Aquarius Resonantie kan helpen en ondersteunen. Voor meer informatie ziet de website NAR. Of kom op 21 juni 2014 naar de jaarbeurs Earth and Beyond. Seminar en Lezing door Arthura. Namasté Arthura Hector

©ART-hura 14 juni 2014

www.ashtarcommandnederland.com

(Alleen delen via link website)

#Communiceren #Nieuwetijd

12 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda