• Arthura Hector

CREËRENDE WATERKRISTAL De mens en het ego


Ashtar via Arthura

Goede dag lieve mensen dit is Ashtar met een nieuwe boodschap.

Liefde is de weg naar de originaliteit

Ieder mens draagt originele en unieke delen in zich, deze zijn door God gegeven. Vanuit deze talenten mag men de aarde gaan helen. De mens mag dit uit gaan dragen voor het grote geheel en voor het welzijn van de aarde.

WAT IS JOUW ORIGINELE STAAT?

Het is mooi als de mens een prachtig voorbeeld neer kan zetten, vanuit zijn of haar talent. De passie in de materie verwezenlijken kan, dat is een bijzondere eigenschap. Wanneer er mensen zijn die deze wijze gaan kopiëren, kan er een eigen stuk talent verloren gaan. Het echte wezenlijke deel van jou mag niet in rook opgaan. Om de aarde HEEL te maken mag elk mens zijn eigen unieke deel gaan openen. Wie ben je, lief mens? Wat ligt daar verborgen diep jouw HART?

DE MENS IS EEN CREATOR

Elk moment creëert de mens iets nieuws. Elke gedachten vormt een creatie. De gedachte bestaat uit energie en creëert vormen. Deze vormen zijn de basis voor het holografisch universum. Wij spreken dan van geometrische vormen. Deze worden opgebouwd vanuit de gedachten die de mens elk moment neerzet. Wanneer worden gedachten HEILIG? Wanneer creëert de mens HEILIGE GEOMETRIE?

GOD IS EEN KUNSTENAAR IN HET CREËEREN VAN HEELHEID

Wanneer de mens op de duale aarde zijn gedachte laat vormen, wordt er een nieuwe werkelijkheid gecreerd. Jij bent dus een deeltje creatie van de aarde, jij lief mens bent dus een mede Creator van de aarde! God is een creërende Bron, een Bron die nooit uitgeput raakt. Vanuit deze creërende Bron is de mens ontstaan. Lang geleden vanuit een Goddelijke opdeling is er een kosmos en uiteindelijk ook een aarde ontstaan met mooie schepselen. Dit was het PARADIJS, alles was HEEL en HEILIG. In jullie duale wereld is er onbalans. Het ego van de mens wordt in een duale creatie een op zich zelf staand deel. Net zoals liefde. Goede en slechte eigenschappen. Wanneer wordt een eigenschap negatief? Elke tijdlijn heeft een bepaalde structuur waarin talenten opstaan. In het PARADIJS was het “creeren vanuit liefde” het belangrijksten doel. Via de Heilige Geometrie. In de dualiteit is de tweeledigheid de voornaamste impuls. De vraag is gerezen bij de mens: Hoe kan ik het goed doen? De grote verandering die nu op aarde ontstaat brengt veel chaos en verwarring.

Vele eigenschappen van de mens staan onder druk. Eigenschappen en talenten die in vele boeken als duivels beschreven stonden worden door elkaar geschud. In de vroegere tijdlijnen was goed en kwaad duidelijk te onderscheiden. Boeken vol zijn er beschreven over hoe de duivel eruit zag en hoe de Engel van God gekleed ging.

OVERGANG

Er komt een tijd van overgang. Een overgang waarin het oude begrip van goed en kwaad overhoop wordt gehaald. In de mens zullen vele talenten geopenbaard worden. Talenten die Goddelijk zijn en die de mens tot een supermens zouden kunnen maken. Creëren is daar de hoofdzaak van. Het begrip over wat creëren inhoudt zal geopend worden. Elk mens is namelijk een onderdeel van de creatie van God. MAAR ook van het creëren van de prachtige aarde, dus ook van het creëren van een PARADIJS OP AARDE.

METHODES VAN GENEZING OP AARDE: HET BLIJ HORMOON

Moeder Aarde, Gaia, draagt deze kennis al eonen lang in haar bewustzijn. De band met Haar zal als eerste mogen gaan ontstaan. De aarde begrijpen is één. Wanneer de aarde begrepen wordt kan de mens zichzelf gaan begrijpen. De mens is onderdeel van de aarde en de aarde onderdeel van de kosmos.

ALLES is doordrenkt van het GODDELIJKE BEWUSTZIJN, ook wel het AL genoemd. Het is een creërend bewustzijn, het kan niet anders dan creëren. Steeds weer opnieuw en opnieuw. Door het creëren ontstaat er vreugde. Dit element ligt besloten in de mens. In de hersenen kan er namelijk een blij hormoon worden aangemaakt, dit gebeurd wanneer de mens creëert en iets onderneemt waar hij of zij blij van wordt. Daarom wordt er zo vaak gesproken over passie en vreugde in vele boodschappen vanuit het LICHT. Wanneer de mens zijn passie naleeft ontstaan er in de hersenen vanzelf blij-hormonen. Je creëert dan je eigen vreugdevol paradijsje op aarde. Hoe zou de wereld eruit zien wanneer elk mens dit zou toepassen?

DUALITEIT De dualiteit wordt niet begrepen op aarde. De dualiteit hoeft niet direct verdreven te worden om aan de slag te gaan met dit blij-hormoon. Hoe creëer je vreugde? Het feit dat de mens op aarde is en haar passie niet kan vormgeven, komt door onwetendheid. De disbalans in de duale delen. Want als duale delen samenwerken en goed afgestemd zijn op elkaar kan er veel passie en vreugde vrijkomen. Het is de acceptatie. Zowel IN de mens als OP de aarde. Dualiteit is de ultieme opsplitsing van het GODDELIJKE PRINCIPE.

De Goddelijke Eenheid wordt zodanig opgesplitst dat er een negatief en positief ontstaat. De kennis over het negatief en positief zal worden gezien als een wetmatigheid. Een natuurlijke opdeling van de elementen die beide vanuit het Goddelijke zijn ontstaan. Wanneer een prachtig schilderij als een puzzel uit elkaar valt, ontstaan er stukjes met schaduwkleuren en deeltjes met stralende kleuren. Wat gebeurd er als deze deeltjes van de puzzel nu met elkaar in conflict gaan komen over de plaats waar zij thuis horen? Wanneer het stralend puzzelstukje het schaduwdeeltje veroordeelt en wegstuurt. Dan vallen er GATEN in deze creatie van bewustzijn. Ik ben Ashtar en probeer uit te leggen, wanneer de mens tot heelheid gaat komen er nog veel onwetendheid naar boven gaat komen over positief en negatief. Het opstaan van deze wetenschap in de mens zal de komende tijden mooie openbaringen geven, maar ook in andere structuren zoals oorlogen veel donker ten toon gaan spreiden. De nieuwe tijd kan worden gezien als een AMAGEDON en vele kunnen teleurgesteld raken in die nieuwe tijd waar zoveel over geschreven is. OVERGANG Weet dat dit slechts de overgang is. DIT IS DE BRUG naar het PARADIJS op aarde. Wij van het Ashtar Command staan klaar om de mens te ondersteunen en te dragen bij het opengaan van de informatie over dualiteit. Nogmaals wil Ik, Ashtar, benadrukken: waak voor chaos in jezelf. Het verdriet wat boven komt drijven kan nodig zijn, misschien heb je deze reeds lange tijd onderdrukt en huilt je lichaam zo intens dat het fysiek pijn doet. De mens mag hier doorheen gaan.Niet alleen jijzelf heeft deze omzetting nodig, maar ook Moeder Aarde!

DE MENS KOMT ER DOORHEEN!

Het kan zeker een zure appel zijn wanneer de mens dit diepe verdriet voelt opengaan. Ik ben Ashtar en weet dat het overgaat. Daarom komen er zoveel boodschappen over vreugde en schoonheid, dit is om jullie te troosten en te laten zien dat het gaat lukken. Hou je daaraan vast. Want de toekomst van de mens en de aarde is met schoonheid omringd. Een Goddelijke schoonheid, want deze schoonheid bestaat uit pure liefde. Direct uit het Hart van God.

HOE WERKT HET EGO EIGENLIJK?

Het ego is dat deel wat steeds gevoed dient te worden vanuit sensatie en opwinding. Deze voeding ligt buiten de mens. Het hart van deze mens is grotendeels gesloten en je ziet aan hen dat wanneer zij spreken, het ego naar voren stapt. De energie omhoog gaat naar het bovenste gedeelte van het lichaam zoals het hoofd. De ademhaling wordt hoog en snel. Er is een gespannen houding die zeer gespitst is op het eigen verhaal en de eigen waarheid. De lichaamstaal is strijdlustig. Felle ogen en een harde stem. Het spanningsveld in de ruimte neemt toe. De totale energie in de kamer verandert 4 en dit kan zeer onaangenaam zijn voor de gevoelige mens. Sommige krijgen zelfs hoofdpijn. Het beste is dan ook om uit deze energie weg te stappen. Of dit gesprek een andere kant uit te buigen. Zodat die felle focus zijn spanning gaat verliezen en er een rust verschijnt. Lieve mensen, laat je niet meeslepen. Dit kost te veel energie.Deze persoon heeft een teveel aan zonne-energie en wil alles in de hand houden. Het gesprek moet dan een bepaalde kant uit gaan. Het is een dwingende energie met een manipulatie tactiek. Het ego zet het creërende deel in de mens gevangen. Wanneer je deze spanning in een gesprek voelt opkomen, weet dan dat het ego gevoed wordt. Probeer op die momenten even tot bezinning te komen en de schouders te ontspannen, ook de borstkast naar beneden te brengen. De ademhaling naar de buik te laten gaan en kijk dan eens hoe jouw energie verandert. Hou dit vol, want de ander zal proberen deze sensatie die het ego voedt vast te houden. Als de spanning verdwijnt, verdwijnt voor het ego ook de honger. Het ego zal dan kleiner worden. De mens die vanuit het ego spreekt zal dit eerst als onaangenaam ervaren, omdat het egodeel zich nu klein en onbelangrijk gaat voelen. De rust kan geleidelijk aan terugkomen in de ruimte. Ontspanning geeft het creërende deel de vrijheid.

JALOEZIE

Er zijn mensen die creëren vanuit de Goddelijke inspiratie. Het afkijken van hoe de ander dit neerzet, kan goed zijn om je eigen talenten te openen. Je wordt geraakt door de creatieve energie van je medemens en jouw passie gaat ineens stromen.Het is hard werken om je talenten neer te zetten op aarde.Het ego wil vaak die moeite niet doen en volgt liever de gemakkelijke weg. Snel en met een directe bevrediging. Wanneer je op het pad van een ander loopt en dit letterlijk kopieert zal dit een tijdelijk hoogtepunt geven.Het ego wil niets liever dan in het middelpunt staan zonder er veel voor te hoeven doen, het is een oppervlakkige levensinstelling die veel voeding nodig heeft vanuit zijn omgeving, zoals bevestiging en aanbidding. Degene die op aarde vanuit hun eigen originaliteit hard werken om een basis neer te zetten, bezitten een grote drijfveer, hun passie is enorm. Wij vanuit het Sterrenlicht sluiten daar graag op aan, om hen nog meer te inspireren. Om hen het Goddelijke Licht te tonen en hun pad te verlichten. Sommige methodes worden via het Goddelijke Licht vervuld en zijn bedoeld om de kennis door te geven. Er wordt dan een methode aangeboden om zo dichter bij de passie te komen. Als voorbeeld voor de ander. Het duurt langer voordat de mens het eigen dertiende punt in het midden bereikt, maar deze weg creëert wel een stevige basis in dit aardse leven. Wanneer je het middelpunt vormt in de buitenwereld vanuit het ego, ligt jouw punt buiten jezelf. Je haalt dan kracht of macht uit je omgeving vandaan. Zodra die buitenste energie wegvalt, zak jij ook in. Je bent dus als mens afhankelijk van de buitenwereld die een goede of slechte energie uitdraagt. Jouw blijheid is daarmee verbonden. Wanneer je in je EIGEN 13de KRACHTPUNT gaat staan is deze niet afhankelijk van de energie van de buitenwereld om jou heen. Ondanks alles blijf je sterk. Blijf je in vreugde en wat vooral belangrijk is je volgt de passie van het hart. Op die manier kunnen de Lichtwezens van de Sterren met jouw innerlijk krachtpunt gaan connecten. Dit is de stap naar multidimensionaliteit.

MANNELIJKE EN VROUWELIJKE ENERGIE 5 Op aarde wordt de mannelijke energie benadrukt. Toch staat de mens veel meer in haar of zijn kracht als beide energieën zowel vrouwelijk als mannelijk geïntegreerd worden. Het dertiende punt van kracht kan dan bereikt worden. Om vervolgens als een volwaardig mens de aarde te bevruchten met creatieve middelen om zo de Aarde te herstellen in Haar balans. DE ENERGIE IN 2015 De energie op aarde in 2015 zal zodanig nieuw zijn van vorm dat er naast het liefdevolle LICHT ook veel verwarring en chaos op gaat staan. Probeer rustig door die verwarring heen te gaan. Want dit zijn de golven van het LICHT en de daarbij behorende gevolgen. Deze omzettingen kunnen heftig verlopen op aarde. Wanneer de mens rustig blijft kan de nieuwe kennis in het hart een plekje krijgen en kan er een indaling van het LEVENDE LICHT ontstaan. Dit is ook weer een periode van overgave, want de opening van het BOEK VAN LICHT IN JOUW HART, zal de wereld om jou heen veranderen. Jouw blik die eerst zo vertroebeld was gaat open en de aarde wordt een andere plaats voor jou. Deze heldere kijk maakt de mens weer wetend. Maria Magdalena zal nu met een prachtige metafoor van waterkristallen verder uitleg gaan geven.

MARIA MAGDALENA:

HET LEVENDE WATER

Dit is Maria Magdalena en Ik heb een boodschap over hoe elk kristalletje zich weer kan gaan herstellen in het troebele water. Zie het zo, lief mens: Het troebele water in de vijver van kennis wordt opgeschoond door een helder Licht van God. Elk lichaam op aarde bestaat uit water. Water resoneert en de kristallen passen zich aan. Elke gedachtekracht die je uitzendt vormen in jouw lichaam de vorm van een waterkristal. Weet wat je uitzendt. Waterkristallen zijn geometrisch van aard. Door middel van emotionele gedachten veranderen deze geometrische vormen. Een zuivere vorm ontstaat door heldere gedachten.

DE VIJVER ALS VOORBEELD Eerst zal het mooie Goddelijke zonlicht het water gaan beschijnen van buitenaf. De sluier in het troebele water wordt duidelijk zichtbaar.

Doordat het fotonenlicht “het lege water” gaat aanraken ontwaken de waterkristallen. Zij krijgen een andere vorm in dit LICHT. In deze vijver waren de prachtige waterkristallen in slaap gebracht. De sluiers van de onwetendheid zette alles stil . Geen bewegende waterkristal was nog aanwezig. Geen levende waterdeeltjes van LICHT, konden nog hun werkt doen. De kristallen waren door de sluiers van het duister afgesloten geraakt voor de dimensie van het GODDELIJKE (ZON)LICHT. Zij werden op slot gezet en waren overgeleverd aan de troebele krachten die hun geesten bestuurde. Dit is verleden tijd, want een prachtige tijd gaat opstaan. De tijd van het troebele water is voorbij. Wanneer de kristallen ontwaken in het aardse waterlichaam, komen zij in beweging en gaan zij reageren op het LICHT.

Eerst langzaam en verstrooit: “wat gebeurd er?” De ogen gaan langzaam open en zij zien als eerste het troebele water om zich heen. Een schrikbeweging gaat ontstaan, de kans dat zij de ogen weer gaan sluiten is groot. Het slapende deel wil de ogen weer sluiten, omdat er zoveel chaos op hen afkomt. Een aantal van hen komen in een grote emotie van verdriet terecht. De onrust en chaos die dan wordt waargenomen, ervaren zij als een deel van zichzelf. Zij denken het troebele water te zijn. Het is stevig volhouden en doorgaan. Want wanneer zij gaan inzien dat het samenwerken met die grote LICHTKRACHT ook in hun hart besloten ligt, zullen zij een metamorfose ondergaan. Sommige waterkristallen denken eerst het gehele water te moeten reinigen buiten hen zelf om. Dit zijn nog deeltjes van de ego-machten die in hen rondgieren. De gehele wateraarde kan niet op die manier gered worden. Als elk deeltje in het water, elk waterkristalletje zich nu eerst eens even rustig gaat bezinnen en contact gaat maken met de grote LICHTKRACHT die dit troebele water beschijnt? Deze LICHTBOL die de fotonen (be)stuurt. Het GODDELIJKE die deze fotonenkracht overal doorheen

kan laten gaan. Wie weet nu beter hoe dit het best ingezet kan worden? Precies, lief mens.

HET GROTE GEHEEL!

Het Goddelijke AL.

De ZON is fysiek waarneembaar en jullie leraar op aarde, leer van Hem hoe de samenwerking tot stand kan komen. Leer eerst hoe het kristalletje contact kan maken met deze bron. In deze bron leeft een intelligente bewustzijnsvorm. Alleen dan kan het onwetende waterkristalletje deze energievorm gaan begrijpen.Uiteindelijk kan het waterkristalletje leren hoe te creëren in het eigen water en hoe met de eigen gedachten een geometrische vorm te creëren. Alles heeft invloed op elkaar. Wanneer het negatief en het positief elkaar gaan bestrijden, is er geen weet van het totale geheel. Dit gebeurd vanuit onwetendheid. Er zijn namelijk wetten die gevolgd dienen te worden. Teveel om nu uit te leggen, omdat elk waterkristalletje verbonden is aan een unieke eigen kennis. Elk waterkristalletje heeft immers een eigen vorm, een Heilige Geometrie. Een eigen wetmatigheid. Deze wetmatigheid mag eerst begrepen gaan worden, voordat dit waterkristalletje zich gaat inzetten voor het totale wateroppervlakte van de aarde. Elk elementje op aarde heeft een andere psyche. Deze psyche gaat samen met de kracht van het wezen waarin deze psyche huist. Het wakker wordt proces heeft met de eigen ontdekking van de zelfverwezenlijking te maken, het eigen zelf creëren in een staat van zijn die vreugdevol te noemen is.

1.

STAP 1: VERKENNING VAN DE EIGEN VORM: De eerste stap is de stap van het verkennen van de eigen vorm. Hoe ziet jouw kristallijne watervorm eruit? Wat voor kristal ben je? Vind je jouw vorm niet interessant genoeg? Voel je je alleen en zwak in het grote troebele water. Wat moet je eraan doen? Zonder heelheid ben je in ieder geval geometrisch van vorm en zeer veranderlijk. Sluit je je aan op het Goddelijke Licht dan wordt je heel en wordt jouw vorm een HEILIGE GEOMETRIE.

2.

STAP 2: Hoe ACTIVEER je het eigen kristallicht: Ontvang de kennis van het fotonenlicht, stel je open voor het Licht. Je kunt ook letterlijk in de zon gaan zitten, maar er is ook onzichtbaar GODDELIJK LICHT. Laat het binnenkomen via de kruin of via het derde oog. Vanuit Moeder Aarde kan de kristalstroom ook opgeroepen worden, je laat deze stroom via de voeten in je komen. Om het zo via de chakra’s omhoog te laten gaan.

3.

STAP 3: OMGAAN MET JE LICHTKRACHT: Hoe meer Licht, hoe meer kristallijne activiteiten je ontwikkelt. Dit kan gaan botsen met je troebele omgeving. Want je ervaart nu je omgeving als troebel. Je wordt verder wakker. 4. STAP 4: SCHOONMAAKPROCES: Hoe maak je deze troebele wateromgeving schoon? Begin altijd bij jezelf en laat de liefde die nu ontstaat niet weer vertroebelen door vies water in te slikken. Laat je niet meeslepen door je troebele omgeving. Hoe doe je dat?

5.

STAP 5: ACTIVATIE van het 13de punt van kracht.

6.

STAP 6: AANTREKKING van het (ZON)LICHT: Eerst weet je niet waar dit LICHT vandaan komt, lief waterkristalletje en je ziet alleen het fotonenlicht in het water. Het trekt je aan. Steeds vaker probeer je dit prachtige LICHT te vangen, te bezitten en vast te houden. Dat kan aardig uitputtend zijn. Je merkt dat het niet lukt. Dat mag anders.

7.

STAP 7: HOE CONTACT MAKEN MET DIT LICHT? Steeds beter leer je het fotonenlicht in je op te nemen, er zijn vele manieren en dit gaat met vallen en opstaan. Soms ontstaat er spontaan een prachtige LICHTOPNAME, hoe kan dit? Een zonnestraal schijnt door het troebele water heen en verlicht jouw kristal per ongeluk. 8 IN HET LICHT BLIJVEN: Je gaat op zoek naar het LICHT. Eerst in het troebele water waar je de LICHTSTRAAL ontmoet om daarna de kennis te gaan ontvangen. Waar ben je? Hoe kan ik je vinden, permanent?

8.

STAP 8: COMMUNICATIE met het LICHT:

Dit kan ook weer op vele manieren en vele manieren zal dit waterkristalletje gaan ontdekken en onderzoeken. Het belangrijkste in deze: WAT PAST HET BEST? Je kunt via andere leraren leren hoe je dit contact kan maken. Ontwikkel daarnaast je eigen methode.

9.

STAP 9: HEILIGE KENNIS ONTVANGEN: De ontdekking van hoe het LICHT werkt en direct ontvangen kan worden. Dit kan door communicatie met het LICHT. Je weet nu de Lichtstralen in het water te vinden.

HET TREKT JE AAN.

Je bevind je steeds vaker in dit LICHT en uiteindelijk permanent. Je vraagt je nu af: Hoe komt het zonlicht nu in en op mijn waterkristal?

10.

STAP 10: KENNIS VAN REFLECTIES: Stralende waterkristalletjes. Nu leert het waterkristalletje hoe het, het eigen kristal kan laten stralen. Door middel van reflecteren. In de spiegel kijken van het eigen zelf. Vele fotonen komen nu binnen en sluiten zich aan via het hart van het waterkristal. De kern van het waterkristalletje wordt in werking gezet door LIEFDE. Dit blijkt het pad te zijn. De kennis opent zich van de “WET VAN ÉÉN”.

11.

STAP 11: OPSTIJGING:

Het waterkristalletjekan nu zoveel LICHT opnemen dat het nu beseft, dat het niet alleen in het water hoeft te verblijven en HET KRIJGT EEN ANDERE VORM, HET STIJGT OP ALS WATERDAMP! Het waterkristalletje kan nu de troebele vijver gade slaan vanuit een ander perspectief. Eagles eyes. (Ogen van de arend). Dit zorgt voor het nog verder openen van het Lichtbewustzijn.

12.

STAP 12: ONTVANGST VAN HET LEVENDE WATER: Het waterkristalletje ontvangt nu het LEVENDE WATER vanuit het LEVENDE LICHT. Kan zich nu in de verschillende sferen bewegen. Deze Waterkristal, is nu een LICHTKRISTAL geworden en kan nu het troebele water gaan transformeren tot doorzichtig water.

DE HELDERE BLIK OPENT en reflecteert het Licht. Vele waterkristallen kunnen nu worden geactiveerd door middel van het “LEVEND WATER”. Zo ontstaat het LEVEND LICHT en dit verspreidt zich in het troebele water. Weet dat dit op vele punten gaat ontstaan. Micro macro en zo boven zo beneden.

13.

STAP 13: EENWORDING MET HET (ZON)LICHT, het kristalletje kan nu het fotonenlicht zo in zich opnemen dat zij één worden. Uitstralen tot een STRALENDE ZON. Het Levend Water en het Levend Licht gaan nu samen in een HEILIG HUWELIJK. NON duaal. Het krachtpunt is nu bereikt. Het waterkristalletje kan nu IN het Licht verblijven en tevens in het water. Multidimensionaliteit. Vele talenten staan nu op en wordt co-Creator in samenwerking met God. Je creëert dan je eigen leven op aarde volgens de wetten van het aardse (water)paradijs. Het kleine kristallen zonnetje kan nu samengaan met de GROTE ZON.

VERLICHTING

WET VAN ÉÉN WERKZAAM

Vanaf nu is dit waterkristal werkzaam als helder LICHT en maakt het water in de vijver LEVEND. Er ontstaat nu een prachtige connectie met de andere VERLICHTE WATERKRISTALLEN, zij creëren zo een ketting van LICHT. EEN NETWERK VAN LICHT ontstaat wanneer het Goddelijk Licht deze Lichtkristallen beschijnt. OOGVERBLINDEND. Door de Heilige Geometrie is er een basis neergezet voor de andere zoekende waterkristallen. Flower of life. De totale samenwerking met het 9 GODDELIJKE ZONLICHT zorgen dat deze krachten worden gebundeld.

Het LEVENDE LICHT in deze troebele vijver laat dan een waar WATERPARADIJS ontstaan. Alles wordt helder en doorschijnend. Goddelijk Licht vibreert hier nu. Wanneer je klein begint, kan dit uiteindelijk leiden tot één groot geheel. Wees de druppel op de gloeiende plaat. Vele druppels maken de plaat koel. De omzetting op de aarde gaat verder.

Dit waren Ashtar en Maria Magdalena vanuit het Lichtschip Nieuw Jeruzalem

Wij groeten het Licht in je hart

Namasté

12 november 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

Foto boven waterkristal van Masaru Emoto

Deze Boodschappen en Reflecties worden ook via Radio Ashtar Command Nederland uitgezonden. You tube kanaal Ashtar Command Nederland

#waterkristal #Ego

16 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda