• Arthura Hector

De laatste bloedmaan en de 33 engelencode actief op aarde


VOLLE MAAN VAN 28 SEPTEMBER 2015:

MELCHIZEDEK VIA ARTHURA

MELCHIZEDEK: Er zullen zaken opengaan die nog nooit zijn opengegaan. De Engelencodes zijn compleet en op aarde kunnen deze nu neerdalen in HUN TOTALE ZIJN. Wat betekent dit? Dat het Engelenlicht van de code 33 kan gaan opstaan. Deze poort is nieuw en zeer krachtig, dit is de afronding van het Licht op aarde. Alles is nu gereed om de nieuwe aarde mens geboren te laten worden, compleet en niet in deeltjes. Wanneer deze complete code wordt ontvangen in de mens zal deze door de poort kunnen gaan, de poort van de 33 code is de poort van de nieuwe tijd.

De natuurlijke Tijd is gearriveerd

De doorgang is compleet. Allen die deze code kunnen ontvangen of bij zich dragen kunnen gaan opstaan. Zij worden begeleid door een onzichtbare GODDELIJKE kracht die hen voortstuwt. Dit Hoge Licht wat de aarde zal bereiken, wordt nu een waar feit. Het is als bij een blikseminslag, een daverende klap. Zowel op energetisch, emotioneel, mentaal en fysiek vlak. Totaal onverwacht zullen er vele worden geraakt, ook op aarde de gebieden die in een duistere laag vibreren gaan open. Het gaat in golven, maar de golven zijn zo diep en zuiverend dat er niets, maar dan ook niets meer kan worden gedaan dan dit te ontvangen. Deze kracht is onvoorstelbaar groot en onbegrijpelijk. Als de mens in de angst schiet, zal deze mens gigantisch overspoelt worden. Deze kosmische golf is vol van Liefde, maar juist daarom kunnen vele eronder gaan bezwijken. Door hun eigen angst! Want de schaduw die opstaat als de liefde wordt getoond, mag gezuiverd worden. De illusie en het ego samen zullen deze golf als de ANTI CHRIST kunnen gaan zien.

Het is hun eigen ondergang wat zij waarnemen of de ondergang van andere. De ware antichrist zal zich gaan vertonen in de angsten van de mens. De illusie zal groter dan ooit opgezet gaan worden IN JOUW GEEST!

WAAK ER DUS VOOR, OM NIET IN DE ANGST MEE TE GAAN

Blijf afstemmen op rust, kalmte en kracht. De liefde is een nieuwe kracht op aarde en deze kracht van de 33 code is de code van het CHRISTUSBEWUSTZIJN. Tevens de toegang tot de natuurlijke tijdlijn, die nu nieuw op aarde wordt neergezet. Jarenlang is naar dit punt toegewerkt. De omzetting van de frequentie van het kunstmatig tijdperk: 12:60 komt ten val.

ARTHURA: In mijn visioen zag ik...De nieuwe frequentie 13:20 zal nu gaan resoneren op aarde. Tel deze cijfers op en de 33 code wordt zichtbaar. De 33 code van de davidster. De twee driehoeken die in elkaar geschoven worden en symbool staan voor het HEILIG HUWELIJK in het hart. Deze 6 puntster bestaat uit de drie, drie code ster, zal nu ook geactiveerd worden. Dit is een zeer groot gebeuren in de aardse geschiedenis na de val van de engelen. De gevallen engelen wilde een experiment uit gaan voeren, vele waren er op tegen en andere weer niet. Zij die vielen, vielen neer in een holografische gecreëerde realiteit, waar de illusie een feit was. Hun geesten werden afgesloten voor de ware Goddelijke werkelijkheid. Gesloten in de illusie werd de mens neergezet vanuit het PA RA DIJS. Dit was een trauma op zich. Ook voor sommige die vanuit het Hoge Licht mee afdaalde, zij moesten gaan.

Lucifer, ooit een wijs wezen en een stralende ster, stond op om dit project te leiden. Hij was een voorstander om het paradijs-mens verder in het bewustzijn te laten ontwikkelen. Vele die naast hem werkte waren verbaasd en onvoorbereid. Zij daalde toch mee af. Niet iedereen die afdaalde was het eens met dit experiment. Sommige van hen daalde mee af als watcher, of als toezichthouders. Sommige archiveerde alles en waren een soort tussen portalen in de Hoge en lage dimensies. Vele van Hen incarneerde als mens om zo de medemens te helpen in deze bizarre illusie van verdeeldheid. Toen Lucifer werd opgehaald (zie Boodschap van 2010) en zich terugtrok, gaf hij ook toe: “Het experiment is afgelopen, maar helaas blijft alles nu doorgaan op aarde. Het houdt zichzelf in stand.” Zijn kunstmatige blik op: “ leven creëren vanuit verdeeldheid is voor de aarde gestopt.” Alleen het probleem stond nu op,

HOE WORDT DIT GESTOPT EN IN GOEDE BANEN GELEID OP AARDE?

Wat gaan we doen met de illusie op aarde? De tijd van experimenteren is in principe voorbij, dat is een feit. Maar de illusiewereld bestaat nog en draait helemaal dol. Toch is er een uitgang naar vrijheid.

MELCHIZEDEK:

DE GODDELIJKE KRACHT VAN DE EENHEID GRIJPT IN

Wanneer de mens weet dat er een illusie is geplaatst, wanneer de mens weet dat dit experiment ten einde loopt. Dan kan de mens nu zelf gaan opstaan en buiten die illusie gaan waarnemen, daar liggen immers de oplossingen van bevrijding. In de illusie zullen vele Hoge Engelen en Sterrenwezens gestuurd worden die als tussenlaag functioneren. Om de mens duidelijk te maken dat er een andere ware werkelijkheid bestaat. Elk mens neemt anders waar, omdat ieder mens een deel van de verborgen waarheid in zich bezit. Door op te groeien in de aardse illusie en beïnvloed te zijn door verschillende religiën en rationele structuren. Kan de mens werkelijk stevig gevangen zijn genomen, het web van illusie sluit nauw om deze mensen heen. Bevrijding is dus iets wat zowel IN de mens mag gaan plaatsvinden als van buitenaf.

Eonen lang komen Wij vanuit de ware werkelijkheid naar benden, om boodschappers en andere berichten, signalen en zelfs methodes aan te bieden. In heel veel gevallen was de start goed en mooi, Heilig. Helaas na een bepaalde tijd werden deze Heilige Wetten weer bedoezeld door machten en manipulerende wezens. Zij die nu graag in deze lagere laag op aarde willen blijven leven, willen deze wereld niet opgeven. Hen bevalt de illusie goed. Kijk, ook de Goddelijke Bron heeft een verantwoordelijkheid voor alle wezens die zijn ontstaan in de lagere contreien. De Goddelijke liefde gaat ook naar hen uit. Het is niet zo dat een wezen die vanuit de illusie energie ontstaan is, als onkruid weggesnoeid moet worden. Ieder krijgt een kans.

Een kans om zich zodanig te ontwikkelen dat het bewustzijn verder kan opengaan en ja, er is een aparte dimensie voor de illusiewezens gecreëerd, om hen daar op te vangen. Want ook zij zullen zeer geschokt reageren. De waarheid is voor iedereen een heftige zaak. Dus de waarheid zal opengaan en dan is de vraag hoe gaat de mens hierop reageren, samen met alle andere creaturen op aarde? Zij hebben allen een vrije wil gekregen. Dus een bepaalde chaos kan niet uitgesloten worden. Er zullen er zijn die het psychisch niet aan kunnen, sommige willen het emotioneel niet aanvaarden en andere willen toch in het mentale vlak de aarde blijven controleren. Dat alles zal zijn uitwerking hebben in de materie. Daarnaast zal er in een andere laag op aarde, een groep mensen zich verder los gaan maken van de 3d illusie realiteit. Zij worden geactiveerd en zullen als eerste opengaan. Zij zijn de vaandeldragers. Zij evolueren verder tot Engel-mens. Voor iedereen geldt dat er een zeer heftige tijd op aarde zal plaats vinden, toch wie uit die illusie kan stappen en zijn of haar angsten kan gaan inzien en omzetten.

Zij zullen uiteindelijk bevrijdt worden van die illusie. Zij zijn degene die als eerste mens de nieuwe aarde in zich gaan uitdragen op de oude aarde. En ook op de nieuwe aarde zullen gaan leven. Eerst vanuit een energetisch lichaam, wat zich multidimensionaal zal gaan manifesteren. Om daarna via uittredingen deels plaats te nemen op de nieuwe aarde. Voor sommige uiteindelijk als etherisch wezen, na indaling van het Lichtdeel (Hogere Zelf): Het Lichtdeel vanuit het Hogere Zelf zal in mogen gaan dalen en samengaan met het fysieke deel. Dit is een heftig proces en niet voor elk mens nu mogelijk. Toch de beleving van een liefdevol heel hart maakt het leven op aarde totaal anders. Dat is wel voor iedereen weggelegd. De connectie met God en de andere “tussenwezens” zoals Engelen, Geascendeerde Meesters en de Sterrenlichtwezens zullen heel dichtbij gaan komen. Dat wordt een mooie connectie.

ARTHURA: september is de maand van de pijnappelklier en je zult merken dat door de maansverduistering ook nu weer een BLOEDMAAN een grote ommekeer zal plaatsvinden. Dit is de laatste bloedmaan. Dit is een bijzondere tijd en dit tekent deze periode. In de Bijbel werd de bloedmaan al benoemd. De eerste bloedmaan startte vorige jaar op 15 april 2014, daarna 8 oktober 2014, derde was op 4 april 2015 en de laatste is nu dus tijdens de volle maan van 28 september 2015. Door de grote stroom vluchtelingen die naar Europa nog steeds toestromen, kun je opmerken dat er iets heel aparts aan het gebeuren is. Veel angst staat daarom ook op. Wanneer de waarheid naar boven komt, kan er ook angst opstaan. De mens schrikt, maar blijf er niet in hangen.

Stap verder en realiseer je dat dit slechts een weerspiegeling is die gezuiverd mag worden door de liefde. Weet dat er een zuiverende liefdesstroom plaats vindt en dat daarom dit alles gebeurd. Met goede gedachtekrachten kom je veel verder in deze periode van onrust, dan vervallen in een grote paniek. In je rustpunt stappen, je dertiende punt in het midden. Trek een mooie Lichtcirkel om je heen, dat is de grens daar mag niemand overheen stappen. Bescherm je eigen Heilige Ruimte. Je houdt dan je geest scherp en open voor de waarheid. Strand niet weer in de illusie laag van angst en manipulatie. Mensen die manipuleren leven vanuit angst. Dat is de training, om steeds je hoofd koel te houden, maar het hart warm. Kinderen, pubers en alles reageert hierop. Ook hier geldt verval niet in een machteloos gevoel, maar sta op en neem de verantwoording.

Creëer in alles rustpunten.

PIJNAPPELKLIER ACTIVATIES

Er kunnen pijnappelklier activaties gaan plaats vinden vanaf en rond de volle maan van 28 september 2015. Ik heb dit al eerder benoemd. De pijnappelklier kan zodanig geraakt worden door de zonnevlammen, dat je werkelijk even out of tune bent. Ook hier neem veel rust en raak niet in paniek. Tevens is de volle bloedmaan nu zo giga sterk, dus daar kan je een reactie op gaan krijgen. Dit gaat gewoon over als je in de ontvangst blijft en in de rust. Ga door je paniek of angst heen, laat maar gaan. Misschien krijg je koorts en griep, migraine, hoofdpijn, misselijk gevoel, buikloop en wordt je heel emotioneel.. Het kan allemaal. Laat het gebeuren: je bent er even niet. Dat is goed, daarnaast kunnen de ogen verder opengaan en je kan dan ook even schrikken. Want je gaat de wereld anders waarnemen. Wanneer de illusie optrekt, zie je veel duistere dingen, ook in de mensen. Zie, ervaar en laat los. Ik kom hier nog op terug. Het ego werkt tegen. Krijg je veel tegenwerking, kijk dan toch weer naar binnen. Hoe kan je hier anders in gaan staan?

MELCHIZEDEK:

Weet dat we allen hard werken om de mens te helpen, maar een deel ervan mag toch vanuit de mens zelf komen. Er zijn vele oplossingen, kies er één die bij het hart past. Ik ben Mechizedek en verlicht het Licht in jullie harten, want jullie bestaan uit puur Licht. Hef de illusie van duisternis op en leef met vreugde in het hart.

Ik, Melchizedek, groet het Licht in je hart

Namasté

27 september 2015

Mag gedeeld worden in zijn geheel en met vermelding van de bron en website: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

Er mogen geen onderdelen uitgelicht worden. All rights reserved ©ART-hura/Ashtar Command Nederland


22 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda