• Arthura Hector

Vrede zij met u


Als de vrede in de mens komt, gaat het hart open

Ashtar via Arthura

De Goddelijke Lichtgolf

Lieve mensen er staat een prachtig Licht op. De Vleugels van Gods Engelen zullen zich om jou heen gaan vouwen en wanneer zij hun vleugels spreiden beschermen ze jouw hart. De warmte die vanuit God stroomt, is heel anders dan de duale aardse liefde. Het is de ADEM VAN GOD Die zich als een Lichtgolf uitspreidt over de aarde. Deze Lichtgolf golft door de mens heen en wanneer deze aanraking ontstaat, is er alleen maar liefde en Licht in het leven van deze mens. Wat is er voor nodig om dit levende Licht te kunnen ontvangen? Dan mag de mens zijn blik gaan richten op het hart en wanneer de mens een blik werpt, wordt er door deze poort het universum getoond. Jouw hart bevat de doorgang naar de gehele kosmos.

Zo ontwikkelt zich het kosmisch bewustzijn. Fotonenlicht zal schijnen door de poort van het hart. Fotonen trillen heel snel en wanneer God met Zijn adem de fotonen inblaast, gaan ze fonkelen en schitteren. Door de liefdesadem van God worden zij met liefde gevuld. Zij stralen als sterren en weerspiegelen Gods Licht zoals waterdruppels de zon. Zo mooi en wanneer de mens dit gaat aanschouwen, wordt de mens zo vervuld van liefde, dat er tranen zullen stromen. Het hart stroomt dan over en er zal een de aansluiting volgen op de onuitputtelijke Bron van de Eeuwige Liefde. Deze Bron van Eeuwige Liefde is aangesloten op de Fontein van het Levende Water.

De ELOHIM bewaken en beschermen deze Fontein van het Levende Water. Het bevat de tonen van creatie. Creatietonen zijn zeer zuiver! Vanuit de ralmen van de ELOHIM is nu het startsein gegeven dat deze tonen van levend water de aarde mogen binnenkomen. Door de Maanpoort van 21 juni 2014 zijn zij gekomen. Dit is de start van een zuiver hart met een zuiver geweten, van vrede en vrijheid op aarde. Zij kunnen diep in de mens binnendringen en de mens zal niet twijfelen. Want deze toon is Goddelijk! De volgende fase van disclosure Dit zal de volgende fase van het disclosure worden van het hart. De toon wordt steeds hoger en hoger en elke disclosure onthuld! Elke donkere laag wordt ontkoppeld en zichtbaar gemaakt.

De toon van de ELOHIM is duidelijke en direct. Nog meer wordt er prijs gegeven en nog meer zal de mens gaan ZIEN. Dat is de volgende stap van de ontwaking op aarde. Steeds zichtbaarder en steeds duidelijker worden de contouren. Wat is echt en wat is een leugen? Lemniscaat De lemniscaat zal gemaakt worden via de hartchakra. Deze Goddelijke lijn is het teken van de oneindige liefde van God. Het gaat vooraf aan het Heilige Huwelijk (Jezus Christus en Maria Magdalena energie). Bij vele wordt deze nu neergezet en zal gaan stromen door de twee chakra’s die naast de hoofdchakra van het hart zijn gelegen. Het hartchakra is het punt van overgang in de lemniscaat. De overstap naar de Nieuwe Tijd door de Maanpoort via de 13 13 13 code. Deze maand juli stond in het teken van het hart. Vorig jaar was de beweging vanuit de aarde omhoog, dit jaar is de beweging vanuit het Goddelijke weer naar beneden toe. Alles wordt neergezet in de stof, in de aardse materie. Hierdoor kunnen er lichamelijke klachten ontstaan op de borst. (Raadpleeg op tijd een dokter).

De naastgelegen chakra’s naast het hartchakra, liggen op de plaats van de longen en kunnen voor benauwdheid zorgen en hartklachten. Deze klachten kunnen een verbinding maken met de bovenste chakra’s en de onderste chakra’s. Het hart wordt namelijk verbonden met alle chakra’s. Wees op je hoede lief mens, want de schaduwkant van de duale wereld is er ook nog. Deze aanwezigheid zal nog een tijdje blijven bestaan. Het begrijpen van de dualiteit zal open gaan. De mens zal dit gaan begrijpen wanneer het hart gaat spreken. Want in een duale wereld kunnen rimpelingen ontstaan wanneer men contact maakt met het eigen innerlijke wezen. De rimpelingen van de dualiteit geven soms strijd. Een strijd met elkaar om de waarheid te bestrijden. Wanneer er een waarheid wordt bestreden, mag deze mens een stevige blik naar binnen richten. Een strijd mag soms even ontstaan, om iets duidelijk te maken, maar wanneer deze strijd een hardnekkige oorlog teweeg brengt en niet “over gaat“, zich steeds maar blijft herhalen en er geen groei uit voort komt, dan is het de tijd om eens goed met jezelf in gesprek te gaan. Trek je terug in de stilte en laat GOD tot je spreken.

Laat je op dit moment niet door de buitenwereld beïnvloeden. Vele spreken uit naam van God en veroordelen hun medemens. God oordeelt niet! Dus waarom jij lief mens? Ieder mag een mening bij zich dragen en deze uitdragen op een juiste manier. Vele worden door God toegesproken en via een eigen unieke methode dragen zij dan de stem van God uit. God heeft zich opgedeeld in de dualiteit en spreekt dus in vele verschillende talen en methoden. Dat gebeurt zo in een dualiteit. Dat hoort bij de dualiteit, dit is de opdeling. Hoe kan de mens nu op een goede manier omgaan met deze verschillende uitingen van God? Spreekt een uiting van God jou niet aan? Luister en voel met het hart waarom niet. Misschien kun je zelfs jouw kennis uitdragen en delen? Let er wel op dat ieder vanuit respect spreekt. Geef elkaar de ruimte en laat elkaar in de eigenwaarde. Ieder draagt een waarheid in zich, iedereen! Elk mens draagt een stukje van die grote Goddelijke waarheid. Is het dan niet ongeloofwaardig dat er gestreden wordt? Op het moment dat er strijd ontstaat, is dit dan omdat de woorden jou pijn doen? Is dit het geval, neem dan afstand en kijk waarom. Misschien sluit jou stukje kennis niet goed aan op het stukje kennis wat daar wordt weergegeven.

Miscommunicatie

Deze mensen spreken dan in een andere kleurvibratie. Dat geeft niet, de aarde is groot genoeg om jou stukje kennis ook neer te zetten, maar op een andere plaats.

Daar waar de kleuren en energieën wel goed samenstromen. Vind je pad met de juiste kleuren en resonanties. Tonen bevatten een kleur. Kleur is vibratie en past een toon niet goed bij jouw toon? Stap dan verder. Jouw unieke Hartentoon Wanneer brengen de andere jou uit balans? Het is belangrijk om eerst goed te weten wat jouw eigen toon inhoudt! Jouw eigen unieke toon weten is één, goed begrijpen is twee en juist gebruiken is drie. Het is een individuele innerlijke reis. Daarom is dit pad soms erg eenzaam. Alleen via het eigen hart kan God spreken en jouw kleurtonen reflecteren. God presenteert dan jouw Lichtkant. Dat kan af en toe lastig zijn. Deze spiegeling die God jou toont is soms wat troebel. Het hart is de Poort waar God door spreekt, als dit hart gesloten is, kunnen de kleurtonen niet binnen komen. Deze zijn dan dof en het lijkt dan of God jou doffe kleuren stuurt. Niets van dat is waar. Laat je niets wijsmaken door deze tussenkomt van deze doffe laag op jouw reflectie. Jij bent een spiegel van God. Ieder dient de eigen reflectie helder en zuiver te houden. Dat is hard werken in de dualiteit. Poets je hart eens op met de liefde van God of denk je werkelijk dat God jou vergeten is? Ben je daarom zo boos op de andere, die de woorden van God wel mogen ontvangen en uitdragen? Weerspiegelt de andere, Gods beeld wel op de juiste manier? Kloppen deze niet volgens jou? Natuurlijk niet, de jouwe is heel anders. Dat is maar goed ook, want stel je nu voor dat iedereen jou reflectie droeg? Wat zou er dan gebeuren? Dan zou er geen Goddelijk orkest van triljoenen kleuren en tonen zijn. Wat zou dat een leegte vormen.

GODS CREATIE

Dit gebeurt er wanneer er een Goddelijke opdeling ontstaat, de liefde die zich presenteert in zoveel soorten kleuren en tonen. Zal er dan werkelijk in de dualiteit alleen maar gestreden worden om een plaatsje te mogen krijgen in dit Goddelijk orkest? Jouw Goddelijke plaats wordt door niemand anders ingenomen, deze is vrij en alleen bereikbaar voor jouw tonen. Weet dat de kleurenvibraties op de juiste plaats op aarde dienen te staan. God en het al het leven in het universum vormen een prachtig orkest van Licht, wanneer je niet op de juiste plaats de juiste toon neer zet, ben je geen onderdeel van het Grote Plan. Je werkt dan niet in eenheid met de WET VAN ÉÉN. Ben je als mens op aarde steeds ontevreden, voel je je afgewezen of niet op de juiste plaats? Dan zijn de toonvibraties die jij samen met de omgeving uit, niet IN TUNE met elkaar.

Dit kan vele oorzaken hebben. Meestal gaat de mens dan op zoek naar de oorzaken die buiten hem of haar liggen. De enige en snelste methode is die via het pad van het hart. Het aarde bewustzijn maakt hier deel van uit. Wij maken allen op aarde hier deel van uit, wordt je dit bewust. Wanneer je elkaar bestrijd op aarde, komt er verdeeldheid in dit aardebewustzijn. In principe strijd je dus tegen een deel van jezelf. Een deeltje van God. Gods Dienaren werken eerst aan het openen van het hart. Zij zullen alles in werking stellen om jou te bereiken. Op de vreemdste manieren zal God bij je aankloppen, soms in een totaal andere verpakking. Iets wat jou diep kan raken. Wanneer het hart open gaat zal de Lichtgolf op je pad komen. De Lichtgolf is een prachtige Goddelijke manier om de mens te dragen en te bereiken. Is jouw hartenspiegel dof geworden en zijn de geluiden niet meer helder? Vraag dan of jouw doffe weerspiegeling helder mag worden. Gods Adem blaast de doffe aanslag op jouw hart weg.

Het hart is de spiegel. In de nieuwe tijd zal God het kleurenspectrum bij jou verder activeren, soms direct, soms via een leraar op aarde. Net wat bij jou past. Kijk naar andere om te leren en niet vanuit jaloezie. Je weet nu, lief mens dat jij een unieke toon in het hart draagt en dat deze geactiveerd kan worden. God blaast de fotonen in je hart en zij worden actief. Elohim Vrees niet, want je zult door de liefde worden beschermd. Het stralende, pure Licht straalt dan door je hart heen naar buiten. Daar kan geen duister bij. Dat lost alles op! Alles rondom jou wordt geneutraliseerd. Jij zult gaan zien wat echt en onecht is. Dat maakt de mens krachtiger en minder beïnvloedbaar. De Council of Nine (de Raad van Negen) is een onderdeel van de Galactische Federatie van het Licht en van de ELOHIM. Vele staan klaar, maar deze keer is het anders. Zij staan klaar met een glimlach en zij kijken naar de aarde. Hun vleugels bewegen en maken prachtige tonen. Elke beweging geeft een andere toon. Samen met de resonanties van het Licht (Ashtar Command) verwijderen zij de negatieve lagen bij de mens. Lief mens, voel je een frisse wind waaien om je heen? Weet dan dat er een prachtige Goddelijke Engel jouw energie zuivert. Het wapperen met de vleugels is nodig. Zij zullen de mens omhelzen, met veel blijdschap en vreugde en dán zal de mens werkelijk ontwaken. Ben je bewust van jouw eigen vleugels van Licht? Dan kan je deze gaan gebruiken om vrij te wapperen om je eigen energie te zuiveren.

Dit kan ook in samenwerking gaan met de Engelen van het Licht. Zij zijn jouw leraren. Eenheid zullen zij brengen en een werkelijke schoonheid verspreiden via het gezang De Goddelijke Lichtlagen die vele eonen ver van de aarde verwijderd liggen, komen nu dichterbij. Door de Maanpoort heen komt er een gigantische Lichtgolf de aarde binnen. Deze stroomt eerst om de aarde heen. De zonnepoorten zijn eerder neergezet tussen 2001 en 2012. Op 21 december 2012, is de kern van Moeder aarde en van vele andere planeten, in de kern geraakt door het fotonenlicht. Dit Lint van Licht straalde door alles heen, zo prachtig. Vanaf dat moment is de kern van Moeder Aarde opgelicht en krachtig gaan stralen (lees de boodschap van 21-12-2012). Alle planeten stonden tijdelijk op één lijn. Als kralen aan elkaar geregen, zoals een Goddelijke ketting van Licht. De aarde werd van binnenuit aangeraakt om zo de mens voor te bereiden op de komende Lichtgolf en deze golf vloeit door tot aan het PA RA DIJS.

Er wordt dus een prachtige laag om de aarde heen gevormd door de Golf van Licht. Deze stroomt steeds verder en dichter naar de aarde toe. Spiraalvormig. Sommige die al wat hoger in de dimensies kunnen verblijven, zullen aangeraakt en meegenomen worden. Vele Engelen zullen de mensen optillen en hen de energie laten voelen van het Licht. Zij kunnen de mens in deze Lichtgolf plaatsen. In het begin bevindt de mens zich hier heel even, maar uiteindelijk steeds frequenter. De Engelen spelen vreugdevol met de mens en plaatsen de mens steeds weer terug op de Lichtgolf. Droog je tranen lief mens en stap door. Elke dag is er weer een nieuwe kans. Zelfs elk moment is er een nieuwe start. De Poort is nu open! Speel, als een onschuldig kind met de Engelen van het Licht. Zij zijn massaal naar de aarde gekomen om de mens de weg te wijzen. Eerst zullen ze jou naar de Lichtpoort begeleiden, om jou de Golf van het Licht te tonen.

Vanaf 12 juli 2014 (volle maan van juli) zullen er vele mensen en natuurwezens, de Lichtpoort kunnen gaan waarnemen. Stem je maar af en laat je meevoeren. Het ego zal eerst verkleind mogen worden. Weet dat de laag van het ego slinkt in het bijzijn van de Engelen van het Licht. Dat voelt anders aan, de mens vraagt zich af: “Gaat dit wel goed zo, ik voel me vreemd en anders?” Dit is de wereld van de vrede en de vreugde. Deze voelt anders aan. Voor elk mens zal deze ervaring een unieke belevenis zijn. Soms een beetje onwezenlijk en kan helemaal niet in de aardse herinnering terug te vinden zijn.

Probeer niet een rationele oplossing voor dit gevoel te vinden, want deze informatie bevind zich in het hart. Niet in het hoofd. De Godinnen(maan)poorten zijn nu neergezet. Er zijn 12 hoofdpoorten, gekoppeld aan de 13de middelste kernpoort. De 12 verschillende Godinnen of Manen bevatten een andere toon. Zij vormen één geheel, samengebracht door de middelste 13de Maanpunt. De Goddelijke Oermoeder. Daar is de eenheid van energie tussen het mannelijke en vrouwelijke Goddelijke deel. Het eeuwig durend orgasme van liefde en eenheid. De Oerbron van al het leven.

Dit was Ashtar gevoed door de Elohim, de Raad van Negen. (Council of Nine)

Namasté

11 juni 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#Vrede #Aquarius

10 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda