• Arthura Hector

MISSTANDEN IN DE BIJSTAND

Aktualisiert: Feb 12


Ik wil aandacht besteden aan dit onderwerp, omdat ik vele mensen heb gesproken en waarbij ik negatieve signalen heb mogen ontvangen over dit onderwerp. Het is al zo vervelend als je afhankelijk bent van een uitkering en dan wordt je vaak op een bepaalde manier behandeld. Ik heb wat linken opgezocht misschien kan je hier steun uit halen. De verharding in onze maatschappij is vooral bij deze instanties het grootst. Machtsmisbruik en jouw onder druk zetten, terwijl dat helemaal niet hoeft. Je eigenwaarde wordt verlaagt en dat is u juist wat niet zou moeten gebeuren. Je hebt rechten als burger en je hoeft dit alles niet te accepteren. Sociale raadslieden kunnen je vaak ook goed helpen of als een bedrijf hebt dan kun je: overrrood.nl inschakelen.

Bij sommige gemeentes in Nederland gebeuren ook mooie dingen zoals in Tilburg waar men nu het vertrouwensexperiment in heeft gevoerd. LINK VERTROUWENSEXPERIMENT

Het Tilburgs Vertrouwensexperiment

Minder regels in de bijstand. Meer begeleiding en meer keuzevrijheid. Werkt dat?

De regels in de bijstand zijn vaak ingewikkeld en streng. Wat doet het met mensen als zij op een andere manier begeleid worden, met meer persoonlijke aandacht, minder regels of meer keuzevrijheid? Wat gebeurt er als mensen niet meer hoeven te solliciteren? Als ze een extra deel van hun bijverdiensten mogen houden of extra begeleiding krijgen? Kunnen ze meer meedoen, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of mantelzorg? Worden mensen simpelweg gelukkiger? Dat onderzoekt de gemeente samen met 800 mensen met een bijstandsuitkering en de Tilburg University. We noemen dat het Tilburgs Vertrouwensexperiment. Het experiment is in januari 2018 van start gegaan en duurt 2 jaar. Let op: Aanmelden is niet meer mogelijk.

Het experiment in een notendop

Zo'n 800 deelnemers zijn ingedeeld in 1 van de 4 groepen, elk met hun eigen aanpak. In de ene groep gelden minder regels en in de andere groep krijgen mensen meer begeleiding. In sommige groepen mogen deelnemers een extra deel van hun bijverdiensten houden en krijgen zij een bonus bij een baan. Ook is er een groep waarbij niets verandert. Zo kan gekeken worden welke aanpak het beste werkt. Belangrijk om te weten: niemand gaat er financieel op achteruit. Tijdens het onderzoek vullen deelnemers drie keer een vragenlijst in. De gemeente en de onderzoekers kunnen niet zien, wie welke antwoorden heeft gegeven.

Bekijk het filmpje 'Het Vertrouwensexperiment' via YouTube.

Wat is het doel van het onderzoek?

De gemeente wil onderzoeken wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk of participatie, zodat zij weer actief mee kunnen doen in onze samenleving. Ook wordt onderzocht wat het met het welbevinden en de gezondheid van mensen doet als ze meer persoonlijke aandacht en keuzevrijheid krijgen. Het onderzoek loopt tot januari 2020. Daarna weten we of een andere aanpak echt werkt en uitvoerbaar is. De uitkomst van het onderzoek helpt de gemeente om de uitvoering van de Participatiewet te kunnen verbeteren.

Wie zijn wij?

De gemeente Tilburg heeft voor dit experiment een projectleider, ondersteuner en 6 coaches aangesteld. Download het smoelenboek om kennis te maken met het team. (pdf,664KB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FB MISTANDEN BIJSTAND

Welkom op de landelijke community pagina van Meldpunt Misstanden Uitkeringen, opgericht 2013. Sinds de oprichting is er ook een landelijke FB groep van Meldpunt Misstanden Uitkeringen, waar veel informatie wordt uitgewisseld en hulp wordt geboden, zie https://www.facebook.com/groups/177207305762866/

en naast de landelijke pagina en de landelijke groep van MMU zijn er 12 lokale werkgroepen MMU, in elke provincie 1, waar onder andere onderzoek wordt gedaan en nieuws per regio wordt weergegeven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meldpunt Machtsmisbruik Uitkeringsinstanties

Email ons het machtsmisbruik wanneer je anoniem wilt blijven. Wij zullen dan je melding vertrouwelijk behandelen en uitsluitend na overleg met jou plaatsen. Desgewenst kunnen we helpen met je klacht(en).

LINK: http://delangemars.nl/schandpaal/

HULP

Eerste Hulp Bij Onenigheid met de uitkeringsinstantie

Je kunt altijd een beroep doen op De Lange Mars. Mail ons voor hulp.

Aanvraag voor een uitkering afgewezen? Of is je uitkering stopgezet? En ben je het hier niet mee eens?

  • Maak binnen 6 weken bezwaar tegen de beslissing van de uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV, SVB of gemeente). Voor het maken van bezwaar tegen bekeuringen, belastingaanslagen, OZB of deurwaarderbemoeienissen staan er veel voorbeeldenbrieven met toelichting èn een onderliggend forum voor hulpvragen, tips en ervaringen op Ik Maak Bezwaar .

  • Bezwaar maken kost geen geld en je hebt geen advocaat nodig. Je mag natuurlijk wel een advocaat of rechtshulp inschakelen

  • De uitkeringsinstantie kijkt naar je bezwaar en neemt een beslissing. Zij zijn verplicht een beslissing te nemen op je bezwaarschrift. Meestal krijg je eerst nog een bevestiging dat je bezwaarschrift in behandeling is genomen.

Oneens met de beslissing op je bezwaar?

  • Binnen 6 weken na de beslissing op je bezwaar kan je in beroep gaan bij de rechtbank.

Kom je door de beslissing over je uitkering acuut in problemen? Kan je de beslissing op het bezwaar of beroep om dringende redenen niet afwachten?

  • Vraag aan de rechter een voorlopige voorziening te treffen. Dan wordt bijvoorbeeld je uitkering niet stopgezet totdat er een definitieve uitspraak is.

  • Soms vraagt de rechter of je nog een keer met de uitkeringsinstantie wilt praten over je zaak. Dit kan gebeuren op de zitting of na afloop onder leiding van een externe bemiddelaar. Dit laatste heet mediation. Het probleem wordt dan opgelost buiten de rechter om.

Het wanbeleid van deze regering VVD en PvdA, met de partners in crime D66, SGP, CU en CDA, die dit kabinet steeds aan een meerderheid helpen, moet echt stoppen.

Gemeentes en instanties hebben verregaande bevoegdheden gekregen waardoor uitkeringsgerechtigden niet meer menselijk worden behandeld.

Ze worden letterlijk met zo veel nieuwe asociale wetten overdonderd, dat vele burgers niet meer weten wat hun rechten zijn. Dit hoort allemaal bij een groter plan om de kleine burger uit te stuffen en/of de slavernij in te gooien, en zieken, gehandicapten en ouderen te elimineren.

Er is veel meer mis dan velen denken. Wij moeten in beweging komen met een landelijk protest, want mensen

GENOEG IS GENOEG!

Twintig gevolgen van het asociale beleid die te maken hebben met de problematiek van werkloos zijn, te werk gesteld worden met behoud van uitkering, misselijke praktijken van uitzendbureaus en bijstand:

1. Basisrecht van leven Jetta Klijnsma van de PvdA neemt Nederlanders het basisrecht van leven af. De maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en een dak boven het hoofd. Lees verder: 1 juli 2014 Einde Basisrecht

2. Akkoord over aanpassing plannen bijstand en Wajong Zo is afgesproken dat jonggehandicapten (Wajong’ers) worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering moeten inleveren. In de bijstand blijft de kostendelersnorm van kracht en geldt een verhuisplicht. De kostendelersnorm betekent dat de uitkering daalt bij meerdere uitkeringen, omdat kosten gedeeld kunnen worden. De verhuisplicht wil zeggen dat bijstandsontvangers een baan buiten hun regio moeten accepteren en daar desnoods voor moeten verhuizen. Daarbij is zeker geen rekening gehouden met de nodige verhuiskosten waar velen geen geld voor hebben. Ook is het zo dat Staatssecretaris Martin van Rijn heeft beslist dat mensen thuis verzorgd moeten worden, hoe stelt hij zich dat dan voor als de familieleden door zo’n verhuizing ver van elkaar wonen?

Lees verder: Akkoord aanpassing plannen bijstand en wajong

3. Het UWV zet terminale kankerpatiënten aan het werk Dit gaat voor mij echt een halte te ver, kankerpatiënten die herkeurd worden tijdens hun ziekteproces en dan aan het werk gezet worden. Waarvan één uiteindelijk zelfmoord pleegde, omdat hij niet meer tegen de druk van het UWV bestand was. Meerdere kankerpatiënten lopen daar tegenaan zoals je in de link hier onder ook kan lezen. Volgens landelijk expert Tomas Rejda neemt het aantal schrijnende dossiers toe, dat is onverteerbaar.Lees verder

4. Win een week lang personeelsuitbreiding Tempo-Team geeft namelijk 4 specialisten weg die een week lang gratis een bedrijf komen versterken, hoe wanstaltig is dit en ja mag dit wettelijk wel? Lees verder: Win een week personeelsuitbreiding.nl

5. Uitzendbureau verloot Oost-Europees personeel Uitzendbureau Lugera verloot onder de borrel Oost-Europees personeel. De manier waarop de aandacht wordt getrokken en met mensen wordt omgegaan, zegt veel over het bedrijf, vindt Albert Jan Maat, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Respectloos, smakeloos en buitengewoon denigrerend tegenover mensen die hier op zoek zijn naar werk. Lees verder

6. Ontslagen TNT werknemers opnieuw illegaal in dienst bij TNT Vakbond Abvakabo FNV beschuldigt koeriersbedrijf TNT Express ervan dat het ontslagen werknemers opnieuw inhuurt, terwijl die nog een WW-uitkering ontvangen. ”Dat is een constructie die niet deugt en illegaal is”, zegt Etienne Haneveld, bestuurder bij de bond zaterdag. De vraag is wie roept TNT tot de orde? Lees verder: WW-ers illegaal in dienst

7. Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering Er sprake is van verdringing van regulier werk, mensen die slecht behandeld worden en bijna geen van de bijstandsgerechtigden krijgt normaal loon voor reguliere werkzaamheden. Meerdere gemeenten profiteren van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten blijft liggen’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Waar halen deze mensen dan hun recht is de vraag, velen zijn onmenselijk behandeld en weten niet wat te doen. Lees verder: FNV ziet veel misstanden bij werken met behoud van uitkering

8. Toegang tot Rechtshulp door Fred Teeven beperkt Ook hier (zie punt 7) de vraag: waar halen deze mensen hun recht, aangezien oud-Staatssecretaris Fred Teeven ( Justitie) de toegang tot rechtshulp heeft beperkt en dit kabinet zich niet langer verantwoordelijk acht voor deze misstanden en dan zegt dat je dit recht bij de rechter zal moeten uitvechten. Lees verder: Kabinet beperkt toegang gesubsidieerde rechtsbijstand

9. Meldpunt misstanden uitkeringen Op Facebook is een pagina met de naam “Meldpunt misstanden uitkeringen” waar ik elke dag lees en van mijn stoel val van de verhalen die daar geschreven worden. In veel gevallen worden mensen door gemeentes te werk gesteld op een manier die niet menselijk meer is te noemen. Ook kan je daar misstanden lezen van mensen die doordat zij geen dak meer boven hun hoofd hebben ook het recht op een uitkering verliezen. Allemaal onmenselijke zaken waarvan ik denk in wat voor een land leven wij nu eigenlijk nog! En waar kunnen deze mensen nog hun recht halen. Lees verder: https://www.facebook.com/groups/177207305762866/

10. Dwangarbeiders vertellen hun verhalen Doorbraak.eu strijdt al geruime tijd tegen dwangarbeid, het regime waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden gedwongen om onbetaald en zonder rechten te werken. Weigeren ze, dan hangt hen een strafkorting boven het hoofd die op kan lopen tot wel 100 procent met een duur van 3 maanden. Flink wat dwangarbeiders deelden hun verhaal met deze website, velen daarvan laten zien hoe ongelooflijk rechteloos deze mensen zijn geworden door deze regering met zijn gedogers. Lees hier de verhalen: Verhalen van dwangarbeiders

11. Opgelet, wanneer je als vrijwilliger te werk gesteld wordt! Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat deze mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er andere regels gelden. Mensen die als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn en moet dus een verzekering afsluiten! Vele gemeentes zijn hieraan nog niet toegekomen, dus kijk goed uit!

Lees verder: Vrijwilligerswerk.nl

12. UWV stuurt werkzoekenden naar oplichters Uitkeringsfabriek UWV stuurt werkzoekenden regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Via de UWV-website worden uitkeringsgerechtigden opgeroepen te solliciteren bij een spookbedrijf in Amsterdam, dat kopieën van identiteitsbewijzen aftroggelt om daar vervolgens mee te kunnen frauderen. Lees verder: Naar oplichters gestuurd door het UWV

13. Verplicht werkzaamheden in een reguliere functie (werkverdringing) FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan. Lees verder: FNV pakt werkverdringing openbaar vervoer

14. FNV breidt meldpunt werkverdringing uit Het komt steeds vaker voor dat mensen aan het werk zijn zonder dat zij daar een beloning voor krijgen. Denk aan gemeenten, die mensen die in de bijstand zijn beland zonder loon aan het werk zetten in de groenvoorziening, de post, de zorg, het vervoer of een andere sector. Op de link hier onder staat ook waar u werkverdringing kunt melden. Lees verder: Boom-in-business.nl/nieuws

15. Actieplan “55-plus werkt”, werkt vooral voor het UWV Het komt er eigenlijk op neer, je werkt eerst twee maanden gratis met behoud van uitkering. Daarna moet het bedrijf je een half jaar in dienst nemen, vaak met een nul urencontract. En daarna sta je weer op straat! Lees verder: Actieplan 55+ werkt in voordeel UWV

16. Werk met behoud uitkering DC Solar oneerlijke concurrentie Uit de berichtgeving bleek dat er Utrechtse bijstandsgerechtigden bij dit bedrijf werken. “DC Solar betaalt deze mensen geen loon”, schrijft Opgelicht. “Als het klopt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden naar DC Solar heeft verwezen, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie. Immers is het zo dat werken met behoud van uitkering, deel moet uitmaken van een re-integratietraject, dus een opstap naar loonvormende arbeid of opleiding. Lees hier verder: Oneerlijke concurrent en werkverdringing

17. Minister Asscher PvdA liegt tegen de kamer over de boetetargets UWV Het UWV hanteert boetetargets om de Fraudewet rendabel te maken. De uitkeringsorganisatie nam dit jaar honderd extra controleurs in dienst om boetes uit te delen, onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen. “En liefst nog wat meer in het laatje brengen,” lezen we in het UWV Magazine van juni 2014 (pdf). Volgens Minister Asscher is er geen sprake van een boetetarget, boetequotum of wat dies meer zij. Die geruststelling kan ik de Kamer als verantwoordelijke voor UWV geven. Waarbij hij dus glashard liegt tegen de kamer maar dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn en geen gevolgen te hebben onder de regering Rutte! Met deze maatregel is er een ware heksenjacht geopend op de uitkeringsgerechtigden en menigeen wordt dan ook als een crimineel behandeld. Lees verder: Leugens van Asscher over boetetargets

18. Vijftig euro per maand voor jong afgestudeerden Afgestudeerde jongeren krijgen een kans op een tijdelijke baan: zes maanden met kans op verlenging met nog eens een half jaar. En het wordt betaald: 50 euro per maand. Netto. En dan durven ze te spreken van een ‘kans’, terwijl dit volgens mij de reinste uitbating en ontduiking van het minimumloon. Lees verder: Voor 50 euro per maand werken

19. Uitzendbureau biedt aan voor 4 euro per uur Uitzendbureau Careermakers in Amsterdam biedt uitkeringsgerechtigden aan voor minder dan de helft van het minimumloon. De Sociale Diensten dwingen de uitkeringsgerechtigden om zich hier in te schikken, want anders wordt hun uitkering afgepakt. Zo moet iedereen zijn of haar werktijd steeds goedkoper gaan verkopen. De bedrijven die zo gefixeerd zijn op hun loonsom en hun winstmarge worden er enthousiast van. Uitkeringsgerechtigden moeten daar werken voor 4 euro per uur terwijl het wettelijk minimumloon ligt op 8,53 euro per uur. Dit is volgens mij de reinste uitbuiting. Bron: Voor 4 euro per uur

20. Nederlanders die leven in armoede stijgt tot 2,8 miljoen Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft of er tegen aan zit is in 2014 opgelopen met 200.000 tot 2,8 miljoen volgens het rekenbureau van de EU Eurostat. Zij kunnen bijvoorbeeld hun energie of huur niet meer betalen, geen vlees of vis of hebben geen geld hun huis voldoende warm te houden. Lees verder: 2,8 miljoen mensen onder de armoedegrens

In mijn beleving kunnen wij deze onrechtvaardigheden maar op één manier stoppen en dat is met een Grote Landelijke Actie waarbij wij eisen dat dit kabinet van VVD en PvdA aftreedt! Genoeg is Genoeg, de tweedeling in dit land wordt dankzij dit beleid steeds groter.

Gre Hulspas, juli 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN ANDERE WEBSITE WAAR IK TIPS HEB KUNNEN VINDEN

Tips and Tricks voor de Bijstandsgerechtigde

Posted on 12/04/2015 by Sven / 68 Comments (http://www.svendegraaf.nl/?p=494)

De bijstand…je zal er maar in terecht komen. Met bitter weinig bestedingsruimte, aanschurkend tegen armoedegrens rondkomen, knokkend tegen een toenemend sociaal isolement, en dan pontificaal gesteld worden tegenover een horde ambtenaren en een leger van “bemiddelaars” die in jou voor alles een ongewenste kostenpost dan wel verdienobject zien. En hoewel je je toch al klein en vernederd voelt zonder baan, hoef je niet automatisch te rekenen op veel medeleven. Integendeel.

Het is mij overkomen. Ik heb mijn rug rechtgehouden en een respectvolle behandeling afgedwongen en gekregen. Sinds kort heb ik gelukkig weer een baan. Hieronder is een methode uiteengezet aan de hand van een lijstje “tips & tricks” waarmee je zaken naar jouw eigen hand kan zetten. Gebaseerd op mijn eigen ervaringen en eigen insteek. Deze blog richt zich tot bijstandsgerechtigden die vallen onder de normale gemeentelijke regeling, en geen bijzondere fysieke of psychische beperkingen hebben.

Over mijn ervaringen in Haarlem en bureau Pasmatch heb ik geblogd. Zie:

Open Brief aan David, Loopbaanbegeleider bij PASMATCH

Pas op de Plaats

Het voorbeeldige Echec van mijn Pasmatch-match

Inleiding

Het kwaad is vooral in bepaalde overheidsregels verweven, de wetten waarmee de overheid burgers zonder baan vogelvrij verklaren. De Participatiewet (2015) delegeert aan gemeenten buitengewone bevoegdheden om jou te dwingen tot het accepteren van vrijwel elke vorm van arbeid, allerhande integratietrajecten, of onbeloond werk (Partcipatiewet art 9 1\lid 1 a,b en c). Je lijkt formeel geen positie te hebben, je lijkt aan de goden te zijn overgeleverd nu een scheut ongeremde achterdocht in de klei van de wet is meegebakken, maar niets is minder waar…

Het belangrijkste doel: een onderhandelingspositie verkrijgen…

…een positie waarmee de gemeente (e.a.) rekening heeft te houden en waarmee je -onderhandelend- zaken naar jouw eigen hand kan zetten.

Werkloos ≠ rechteloos of machteloos.

Machteloos ben je niet, want de Participatiewet ontneemt je niet alle burgerrechten. Bijvoorbeeld het recht van vrije meningsuiting staat nog altijd tot je beschikking. Gemeenten, bemiddelende instanties of beoogde werkgevers vinden het niet fijn als er in de (social) media iets negatiefs over hen wordt gezegd. Anno 2015 staan alle vormen van social media , (Facebook, Twitter, blogs etc) geheel tot je beschikking. De kracht van het publieke woord is groot, evenredig vaak met de angst voor imagoschade.

tip A: Laat je niet intimideren, je bent nog steeds een burger

Je bent dus geen cliënt of klant van de gemeente, maar altijd een BURGER, ook als bijstandsgebruiker en met dat respect hebben ze je te benaderen. Om heel eerlijk te zijn, was ik zeker geïntimideerd, maar voor mij werkte die houding niet. Pas toen ik mijzelf over mijn angst heen zette en rustig, met kennis en planmatig te werk ging, kreeg ik zaken voor elkaar.

tip B: gebruik je recht: Vrijheid van Meningsuiting

Weiger in een gesprek nooit expliciet een aangeboden baan, maar als men je dwingt om het ook leuk te vinden, enthousiasme te tonen als je op een door hen georganiseerd sollicitatiegesprek moet verschijnen, wijs ze dan op Artikel 7 van de grondwet. Je mag volgens dit grondrecht tegenover ambtenaar/consulent te allen tijde zeggen, vinden en voelen wat je wilt t.a.v. de geboden baan en dat ook straffeloos kenbaar maken# Soms moet je hem/haar daar even expliciet aan herinneren. Ik heb het meermaals moeten doen. Pas ook op dat je niets verweten kan worden als je solliciteert bij een werkgever, want dan kan een sanctie volgen en hoewel je met de juiste juridische hulp (zie tip 3F) dat wel weer recht kan zetten, in dat parket wil je niet terecht komen,

# Aan deze houding kleeft wel een risico. Een ervaren juriste ( zie 3F) die werklozen bijstaat wees me er op dat niet iedereen mondig genoeg is om aan sancties te ontkomen. Ondanks dat het je het recht hebt te zeggen wat je wil. Legitiem is het in ieder geval geenszins.

Om een eigen positie te kunnen innemen tegenover de instanties zijn de volgende aspecten van belang. Ik heb ze in een functie gezet zodat het als een soort methode kan worden opgevat. Haal er uit wat voor jou werkt.

∫ (strategie (h1) +respect (h2)+ kennis( h3) + social media (h4) = onderhandelingspositie)

h1) Strategie & Zelfvertrouwen

Voor of tijdens je traject is het van groot belang om een strategie te ontwikkelen. Zonder duidelijk doel vaar je blind. Over jouw doelen kan ik inhoudelijks niets zeggen. Uiteindelijk is het doel natuurlijk passend werk vinden. Maar of je dat met bepaalde cursussen wil, hoeveel tijd je nodig hebt is aan jou, maar het helpt als je daarover hebt nagedacht.

Ik wilde bijvoorbeeld meer tijd met respect behandeld worden, en vooral met rust gelaten worden om mijn netwerk na lang verblijf in het buitenland weer te kunnen activeren.

Tip 1A: Vergeet zo snel mogelijk die ”arme-ik””

Zelfvertrouwen dwingt respect af, een arme-ik die steevast de schuld elders legt, doorgaans niet. Natuurlijk zijn er persoonlijke omstandigheden en ben je niet op je top zonder baan, maar jij valt niet met je werkloosheid samen. Nooit. Je mag er zijn en laat als burger niet over je heenlopen.

Tip 1B: neem iemand mee naar het gesprek met de consulent

Het is niet vreemd als je je niet zeker voelt. Je mag gewoon iemand, een buurman of iemand met veel verstand van zaken meenemen naar een gesprek met de consulent van de sociale dienst van je gemeente. Met zijn tweeën kun je je beter voorbereiden en kun je scherper bekijken of het gesprek verloopt volgens de regels en sneller naar je hand zetten.

Tip 1C: Overweeg of het handig is om de gesprekken op te nemen

Het kan handig zijn om gesprekken met de ambtenaar van de sociale dienst op te nemen. Je hebt het recht om dit te doen en hoeft niet eens van tevoren te worden meegedeeld, zolang je zelf deelnemer bent van het gesprek. Het is wel netjes dit wel te doen. Het kan handig zijn als bewijs voor gemaakte afspraken en controle op het gedrag van de ambtenaar. Ook verandert de toon van de gesprek en is men minder geneigd tot intimida. Zie hier de spelregels van de Nationale Ombudsman.

Ook werkleerbedrijven en commerciële re-integratiebedrijven (niet-ambtenaren) kunnen zich niet aan een verzoek tot opname onttrekken. Licht hen altijd van tevoren in. Bij weigering ga dan te rade bij je gemeenteconsulent.

Op elke smartphone kun je eenvoudig een app installeren die geluidsopnamen kan maken. Hetzelfde geldt voor opnames van telefoongesprekken.

(h2) Respect

Respect en decorum (netjes gedragen) tijdens de gesprekken die je voert zijn zeker van belang. En niet alleen omdat het per wet verplicht is gesteld (wat nogal bevoogdend is). Boos worden heeft geen zin en er wordt dan alleen maar op je neergekeken. “Dan ben je er weer zo een” in hun ogen. Hier een paar tips:

Tip 2A: Gedeeld belang maar wel (ook) volgens jouw eigen definitie

Respect kan enkel weerspiegeld worden in een gedeeld belang dat door beide partijen is gedragen. Bij intakegesprekken proberen gemeenten/instanties je vaak direct tot het accepteren van een baan te dwingen, Hoe sneller hoe beter, is het devies. Dit gaat soms gepaard met de nodige dreigementen en vaak onder het mom van ons belang is het jouwe. Trap er niet in! Als de geboden baan je niet past, dan is dat ook voor hen niet handig. Jouw belang is een geschikte, passende baan waarin je voor langere periode kan werken, en dat zou ook hun belang moeten zijn. Want ook zij willen toch niet dat je na een maand weer terugvalt in de bijstandsregeling. Wijs ze daarop en stel dit, mits mogelijk vervolgens met elkaar vast. (En maak daar een aantekening van en bevestig dat dan per mail).

Tip 2B: Gunfactor en band opbouwen met de consulent

Lang niet alle ambtenaren/klantmanagers van de SD of re-integratieconsulenten zijn van kwade wil. Er zitten hele goede en professionele mensen bij. Hou dat in de gaten. Velen hebben zelf ook moeite met wat ze nu van wet en college moeten doen, maar kunnen dat niet zeggen. Wees daarom respectvol en probeer ondanks verschillen van mening voorzichtig een band met hen op te bouwen en waar mogelijk hun sympathie te winnen. Ze kunnen soms veel betekenen voor je achter de schermen, maar dat moeten ze je wel gunnen (gunfactor). Bovendien, kwaad worden en schelden werkt echt altijd tegen je.

Tip 2C: Als een consulent je niet ligt…

Het neemt niet weg dat je een kwaaie kan treffen. Iemand die je niet ligt of enkel op ‘scoren’ uit is; het beste is dan om heel duidelijk aan te geven wat je probleem is. Per mail en onderbouwd. Luistert hij niet dan kun je per mail vragen om van contactpersoon te wisselen. Helpt dat niet, schrijf dan nogmaals een mail aan het hoofd van de dienst en start tegelijkertijd een klachtenprocedure. Als je dit doet laat je dan goed informeren hoe dit in zijn werk gaat.

(h3) Kennis (= macht)

Een goede voorbereiding is het halve werk. Bereid je op elke afspraak goed en secuur voor, en zorg dat alles wat je van wet, personen, instituties kan weten, ook daadwerkelijk weet:

Tip 3A: Ken de wet en de relevante collegebesluiten

Als je weet hoe de Participatiewet in elkaar zit en hoe jouw gemeente deze t.a.v. de bijstand exact heeft geregeld, kun je je niets wijs laten maken. Laat je inlichten. Ook bij de gemeente zelf, sites, of telefonisch. En als je iets hoort tijdens een gesprek dat je niet weet, maak een notitie en zoek het thuis uit, zodat je de volgende keer van repliek kan dienen of per mail. Zij moeten zich dus ook -net als jij- aan de regels houden.

3B: Weet wie je tegenover je hebt

Zeker bij het eerste gesprek kan het helpen als je weet wie er namens gemeente of re-integratiebureau tegenover je zit. Je kunt veel op Facebook, Twitter of Linkedin van iemand terugvinden. Andersom zijn jouw profielen zeker gecheckt. Het helpt soms om te weten wat de hobby’s (Facebook), dagelijkse beslommeringen (Twitter) of werkervaring (Linkedin) van je gesprekspartner zijn. Je maakt dan makkelijker contact, kan op gezette momenten refereren aan zijn of haar persoonlijke context en hebt de handvatten om het initiatief van het gesprek te pakken.

3C Weet met welke instantie je van doen hebt, op welke wijze ze gefinancierd worden, wie hun opdrachtgever is, etc.

In eerste instantie heb je met de gemeente van doen, maar vaak bemiddelen ze je door naar ofwel een commerciële of meer naar non-profit (not for profit) neigende bemiddelingsbureaus. Bestudeer ook wie ze zijn, wat hun geschiedenis is en hoe ze gefinancierd worden en vooral welke toon ze aanslaan op hun site. Vaak richten commerciële bureaus zich uitsluitend op hun opdrachtgevers (de gemeenten) en niet op jou als werkloze. Dan weet je direct hoe laat het is (zie ook 3F). Bij bureaus met een wat socialere insteek, is het handig na te gaan hoe ze gefinancierd worden en of ze recentelijk nog gereorganiseerd zijn. Je wilt weten wat hun beleid is t.a.v. werklozen en met welke insteek ze jou naar werk bemiddelen.

3D: Doe nooit teveel beloften & maak aantekeningen & hou hen ook aan de door hen gedane beloften (Kijk eerst de kat uit de boom)

Belofte maakt schuld. En de persoon tegenover je zal je het liefst snel aan allerlei beloften willen binden. Neem bedenktijd, stel beloften uit totdat je je er zeker over voelt. Zeker als je je al nerveus en ongemakkelijk, of in een hoek geduwd voelt. Kijk in het begin van een traject even de kat uit de boom. Maak intussen wel aantekeningen van zaken die je niet leuk vindt, of kan gebruiken voor je blog en noteer ook de door hen gedane beloften. Als deze voor jou gunstig zijn, is het goed deze later nog even per mail samen te vatten en op te sturen. Dan heb je het zwart-op-wit.

3E: Onderzoek de werkgever en de vacatures die je geboden worden

Als men je een vacature voorhoudt, onderzoek dan de werkgever en controleer of de vereiste competenties passen bij het geboden loon. Veel gemeenten subsidiëren werkgevers die bijstandstrekkers in dienst nemen. Die werkgevers bieden vaak te lage lonen voor werk dat hoog gekwalificeerd is. Het helpt als je weet of er een dergelijke subsidieconstructie bestaat in jouw gemeente, want sommige werkgevers maken daar flink misbruik van. Er bestaat zoiets als een werklozenmarkt waarop anderen aan jouw arbeid verdienen terwijl jouw loon het wettelijk minimum nauwelijks overstijgt. Ook daar kun je je tegen weren.

Vergelijk dus de vacature met gelijke functies bij andere werkgevers en maak daar een overzicht van. Je kunt kijken naar eventuele Cao-loonschalen of gewoon een andere werkgever bellen en vragen wat het loon is van een bepaalde functie. Het beste is dan om dat secuur bij meerdere werkgevers te doen. Dat biedt je de argumenten om -hoewel je niet weigert- wel helder en overtuigend te beredeneren waarom je het niet ziet zitten. In laatste instantie -als men je erg onder druk zet- kan je ook hier weer dreigen dat je gaat bloggen over de werkgever. Bemiddelaars schrikken daar meestal al voor terug. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, mail me gerust.

3F Juridische hulp

Juridische hulp is er altijd en kost vaak niets. Behalve veel gratis rechtshulpdiensten is er op internet ook veel te vinden. Marijke de Weger bijvoorbeeld (bezwaarbijgemeente@gmail.com en www.bezwaarbijgemeente.nl) staat je waar nodig met goede juridische adviezen bij. Je kan je ook bij deze Facebookgroep aansluiten.

Praktische weetjes die je helpen tijdens gesprekken met de consulent/ambtenaar:

3G: Weiger nooit expliciet een aangeboden baan/traject/tewerkstelling

Ik herhaal maar even dat volgens de wet (Partcipatiewet art 9 lid 1 a,b en c) je niet mag weigeren. Daar ben je je van bewust. Maar je mag (zie tip B) wel zeggen wat je van het banenaanbod vindt. Subtieler is om vanuit het gedeelde belang (tip 2A) te zeggen dat alternatieven je wellicht beter zullen af gaan, of dat er eerst een paar andere condities moeten worden vervuld. Uit wel je bezwaren dan in de vorm van: “als het moet dan moet het, maar gezien mijn achtergrond, werkervaring, diploma’s fysieke gesteldheid etc….” Weiger je wel expliciet, dan kan dat tegen je worden gebruikt. Maak in je benadering onderscheid tussen ambtenaren en niet-ambtenaren (zie 3H, 3I.)

3H: Dreigen met sancties (kortingen etc) van niet-ambtenaren

Alleen ambtenaren van de sociale dienst van jouw gemeente zijn bevoegd om aan jou kortingen of andere disciplinaire maatregelen m.b.t. de bijstandstoelage op te leggen. Medewerkers van allerlei re-integratiebureaus dreigen er soms mee. “Je moet dit doen, anders wordt je gekort.” Wijs ze er dan direct (beleefd) op dat

(1) ze hiertoe formeel niet bevoegd zijn,

(2) je van ongegronde dreigementen niet gediend bent en

(3) dreigen sowieso geen gezonde basis is voor een goede samenwerking en

(4) je omgekeerd ook de gemeente kan inlichten over hun (dreig-) gedrag (de gemeente is opdrachtgever en zij zijn dus net als jij schatplichtig aan het college). Bovendien kan je ook over hun bejegeningswijze bloggen.

3I Controle op sollicitatieplicht: ook alleen gemeentelijke ambtenaren.

Ook hiertoe is geen andere instantie bevoegd dan de gemeente zelf. En ook al menen sommige gemeenten deze controle te kunnen delegeren aan derden, formeel (juridisch)is dat volstrekt onmogelijk. Als jouw ambtenaar beweert dat deze of gene bemiddelingsbureau wel bevoegd is je op de sollicitatieplicht te controleren, dan zou je dat graag bewezen willen zien, een contract waarin deze bevoegdheden gedelegeerd zijn. Neem van mij aan, een contract dat de formele bevoegdheden van de gemeenten t.a.v. hun burgers overdraagt aan instanties die niet tot de overheid behoren, bestaat niet of heeft geen juridische grondslag. De Participatiewet wijst het college aan als haar uitvoerder, niet een (commercieel) bemiddelingsbureau. (geldt ook voor 3H). Gek genoeg is het wel degelijk de praktijk in Nederland dat niet-ambtenaren zich allerlei bevoegdheden permitteren.

3J. Wees op je hoede voor commerciële bureaus en gebruik eventueel de WOB

Kijk eens naar bijvoorbeeld bureau Agros, een schoolvoorbeeld van een instantie die aan jou geld probeert te verdienen.

Het kan zijn dat jouw gemeente je stuurt naar een soortgelijk commercieel re-integratiebureau. Dat kan soms positief zijn, maar wees bewust dat zij geen enkel ander belang hebben dan geld aan jou verdienen. De gemeente betaalt hen per gelukte re-integratie en als ze daarbij als uitzendbureau functioneren dan strijken ze ook nog een percentage van jouw loon op. Dubbel verdienen! Voor jou is het gunstig te weten hoe de betalingsconstructie in elkaar zit. Wanneer geeft de gemeente het bureau geld voor jouw bemiddeling en hoeveel is dat. Ik ben er i.v.m. Agros achter gekomen door gebruik te maken van de Wet Openbaarheid Bestuur waardoor ik het contract tussen Agros en mijn gemeente (Haarlem) heb mogen inzien.

Zo kwam ik erachter dat Agros pas geld kreeg als ik drie maanden ergens werkte. Dus had ik kunnen zeggen toen ze mij een vakkenvulbaantje aanboden, dat ik het daar niet drie maanden vol kan houden. (Ze lieten ineens niets meer van zich horen)

3K Bij gedwongen werkervarings/tegenprestatietraject

(Tip van Doree) Het enige verzet dat je kunt bieden als uitkeringsgerechtigde, is een salaris eisen als je in een werkervarings- en/of tegenprestatietraject geduwd wordt. Niet het werk an sich weigeren maar eis er een salaris voor conform vergelijkbare CAO standaard. Maak er kabaal over, hang het aan de grootste klokken die je kunt vinden.

Ambtenaren/consulenten volgen gesprekstrainingen (lees dit artikel uit de VN) met als doel jou in zo min mogelijk tijd tot arbeid te dwingen. Hieronder volgt een schets van een tweetal trucs dat zij kunnen toepassen en een mogelijke responsestrategie:

1. Werkloosheid reduceren tot uitsluitend het probleem van de werkloze

Met legt het probleem van werkloosheid bij jou persoonlijk neer. Alsof het een ziekte is, en iets dat jij alleen jij zelf kan oplossen. Trap er niet in. Jouw werkloosheid is in de eerste plaats een gevolg van macro-economische invloeden op de arbeidsmarkt. Zeg dat ook, en zeg ook weer dat je niet gediend bent van dit soort trucjes, dat het werkloos-zijn is al vernederend genoeg is en je er niet op zit te wachten dat dit jou persoonlijk verweten wordt ect.

2. De omkering: “Vertel mij eens hoe ik jouw probleem kan helpen oplossen?”

Gerelateerd aan 1: het is het vaak zo dat consulenten hun opdracht en probleem willen gelijkstellen aan die/dat van jou (zie ook Tip gedeeld belang..). Men vraagt jou aan te geven hoe je hun (dus ook jouw) probleem kan oplossen. Trap ook hier niet in. Wijs ze op het feit hun opdracht niet per se samenvalt met wat jou te doen staat. Als men vraagt “Wat zou jij doen in mijn plaats?”, zeg dan iets in de trant van dat dit een ongepaste vraag is, en je erop vertrouwt dat hij/zij als professional dat zelf behoort te weten, en eventueel dat dit een retorische truc is. “Uw en mijn positie vallen niet samen, mijn belang is passend werk, uw belang is wellicht snel scoren (mij tewerkstellen) en dat is een ander belang dan het mijne.”

3M. Zoek en maak contact met andere bijstandgebruikers op internet

Je bent niet alleen. Heel veel mensen delen hun ervaringen op het internet. Bijvoorbeeld het in 2013 opgerichte Meldpunt Misstanden Uitkeringen geeft veel tips en info om met de moeilijkheden om te gaan. Ook op twitter, zoek eens op #bijstand en je komt veel info tegen en veel andere werklozen. Je bent zeker niet de enige en samen sta je sterk.

h4 Sociale Media e.a. als middel

Word je gedwongen de tewerkstelling te accepteren of zonder respect behandeld, dan staat het je vrij erover te bloggen met naam en toenaam van bedrijf of re-integratiebureau of gemeente. Dit is een machtig middel om invloed te krijgen. Zelf blogde ik en verspreidde mijn schrijfsel via Twitter en Facebook. Je kan deze media gebruiken om misstanden aan de kaak te stellen gedurende jouw traject. Gemeenten en bureaus worden heel nerveus als ze genoemd worden in het publieke domein. Wees je ervan bewust dat exposure zich ook tegen je kan keren, Mijn ervaring ligt vooral bij het bloggen en mijn tips hebben vooral daarop betrekking.

4A: Blog strategisch..

Je kan gewoon bloggen over wat je meemaakt tijdens jouw traject, maar denk goed na als je daarbij ook de gemeente/instanties noemt. Dit heeft zeker effect. Je betrekt dan de publieke ander in jouw traject. Dat geeft je een sterke positie, mits je zorgvuldig te werk gaat. Denk wel na over je doel.

4B. Respect en Decorum (weer), vermijd boemerangeffect

In mijn eerste blog over Pasmatch, heb ik de re-integratieconsulent die mij respectloos behandelde per mail ingelicht dat de blog over hem online stond. Ik ging daarbij heel ver en noemde zijn naam. Achteraf was het misschien beter om direct te anonimiseren, al schrok hij zich het apelazarus. Mijn doel: altijd, respect afdwingen, om daarna te kunnen onderhandelen. Een paar dagen later had ik een goed gesprek met zijn divisiemanager, afspraken gemaakt en inderdaad daarna het stuk geanonimiseerd.

Wees je er van bewust dat heel veel anderen de blog ook lezen, en je wil niet als arme-ik of woest scheldende wildebras bekend worden, want dat kan als een boemerang werken en zich tegen je keren.

4C: Smaad en laster

Vermijd dus smaad of laster. Klik op de link als je wil weten wat deze termen in juridische zin betekenen. Je maakt je niet heel snel schuldig aan smaad of laster, maar het is goed te weten wat dit is, als instanties je dit gaan verwijten (en sommigen doen dat vrij snel en ongegrond).

4D: Ga te werk als een onderzoeksjournalist

Als je schrijft ga dan te werk als een goede journalist, doe onderzoek en onderbouw je argumenten. Probeer te negatieve typeringen (bijvoorbeeld ‘fascist’) te vermijden. Hoe beter je argumenten en onderzoek, hoe serieuzer mensen je nemen en hoe meer effect je blog heeft. Je blog kan dan gemakkelijker door andere sites of kranten als bron kunnen worden gebruikt.

4E: Verspreiding

Hoe meer mensen je bereikt hoe beter. Denk wel een beetje na over wie je wil bereiken. Verspreiden per Twitter en Facebook gaat het beste als je een breed en uitgekiend netwerk hebt. Deze kan je opbouwen: zo kan je bijvoorbeeld

– Locale media/kranten betrekken door hun twitteraccounts in je tweet te noemen, naast hen te volgen

– relevante hashtags (bijvoorbeeld #bijstand) gebruiken als je je bloglink twittert

– een link naar je blog plaatsen op relevante sites of Facebookgroepen

– veel lotgenoten en invloedrijke mensen op Twitter en Facebook vragen of ze jouw bloglink willen delen. Op Facebook kun je bovendien bepalen wie de post ziet en wie niet.

Tot slot:

Tot zover mijn tips en tricks. Als je opmerkingen hebt of verbeteringen, geef dan commentaar als je wilt. Ik zal deze blog blijven updaten. Er zijn vast nog heel veel zaken die beter kunnen*.

Mij kan je bereiken via graafsven@gmail.com, ik ben altijd bereid om -indien dat zinvol is- advies te geven of gewoon mijn ervaringen te delen.. Ik wens jullie heel veel sterkte.

* met dank aan Mevr. drs A. Smit en “De Mondige uit Geldrop-Mierlo” voor de taalkundige correcties.

LINK:

Graaf Sven WEERWOORD

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Machtsmisbruikbijstand #vertrouwensexperiment

147 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda