• Arthura Hector

Vrouwelijke energie komt sterk binnen: Feminine Christ


MARIA MAGDALENA:

Welkom lieve mensen van de aarde, hier spreekt Maria Magdalena vanuit de Heilige Mariacirkels.

Door de verschuiving van de aarde, welke nu op het fysieke vlak geopend worden, zal de vrouwelijke christus zich gaan roeren.

Samen met de bloem van de aarde, komt zij tevoorschijn en zij kan zich nu verder gaan doorzetten. De eerste stappen waren vanuit de energetische lagen en daarna vanuit de fijnstoffelijke, etherische lagen ontstaan. Nu komen zij binnen in de grofstoffelijke lagen. In de fysieke laag waar nog veel gebeuren moet.

OPGESLOTEN

Er zijn nog vele lagen waarin de vrouwelijke energie opgesloten ligt en in dit alles gaat verandering komen. De kracht van het vrouwelijke principe wordt zo sterk, dat zij haar eigen bloem in het hart niet meer gesloten kan houden. Het openen van de heilige roos gaat nu opstaan en ik, Maria Magdalena zal elke vrouw gaan aanraken om op te staan. Mijn witte roos die nu ook vanuit de aarderoos en de kosmische roos in beweging gaat komen, zal iedereen aanraken. Elk mens, elk bewustzijn en elke levensvorm. Overal waar het vrouwelijk deel schuil gaat, mag deze zichtbaar worden. Vanuit de balancering met het mannelijke deel zal er veel geheeld mogen worden.

De aarde zal niet langer meer onderdrukt mogen worden door de mannelijke ratio die zich nog in vele delen overheersend opstelt. Zij zal zich losrukken en manifesteren in de stof. De tijd gaat komen dat dit alles met een grote kracht gaat opstaan. Tot 2019 zijn er grote voorbereidingen getroffen die vanaf 2020 een basis gaan vormen om zo verder te bouwen aan deze "Devine Feminine Christ" energie.

KENNIS BEVRIJDEN

Er zullen eerst voorbereidingen getroffen worden om de kennis van deze vrouwelijke christus energie te kunnen begrijpen. Steeds beter gaan jullie op aarde waarnemen, waar de overheersing ligt. Waar de misleidingen zijn en hoe deze om te zetten. Daar ligt het grote verschil met de jaren daarvoor. Het zien, de visie is al grotendeels geopend, maar nu de manier waarop de mens deze zelf gaat omzetten. Vele van jullie hadden vragen en vroegen om hulp aan ons en de Goddelijke Bron. Er is zo hard gewerkt om de visie te kunnen zien en het bewustzijn te openen voor deze kennis, want dat gebeurd(e) eerst in vele multidimensionele lagen.

FYSIEKE BEVRIJDING

De mens en de aarde zijn zo ver gekomen, dat de volgende stap genomen kan worden. Dit wordt een belangrijke stap voor de gehele aarde. De aarde, jullie moeder zal opstaan in vele vormen en haar mogelijkheden gaat zij benutten en vooral vrij maken. In de mens, in haar eigen kern en haar buitenste schors waar vele nog gevangenen zijn. Zij hoort de kreten en zij komt te hulp.

Spoedig zullen de vrouwen gaan opstaan en zich gaan manifesteren op vele gebieden. De stem, de woorden en de strijdlust die zolang zijn gesmoord kunnen niet meer in die vorm blijven zitten. Het zaad is inmiddels volgroeid tot een mooie bloem: dit zet zich door, totdat de overwinning is behaald.

VROUWELIJKE ENERGIE IS MEESTAL ONTVANKELIJK VAN AARD EN BEVINDT ZICH GRAAG IN DE STILTE

Zij zal de stilte omarmen en deze zeker inzetten, haar kracht tot ontvangst is groot geweest. Inmiddels is er een noodkreet tot herstel ontstaan. Wanneer de bloem gaat spreken wordt het nu op een fysieke manier duidelijk en dit zal gebeuren in de vele kleuren van de regenboog. Niet alleen spiritueel is zij nodig, maar in alle lagen. Ik, Maria Magdalena roept dan ook de vrouwelijke bloemen op, om zich open te stellen vanuit het hart, om de vrouwelijke eenheidsenergie te kunnen ontvangen. Moeder aarde gaat meer dan anders tegen je spreken, maar ook de grote Goddelijke oerkracht van de universele moeder komt binnen in de aarde. Zij zal dit alles gaan ondersteunen, een kracht zo groot. Dat is lang niet gebeurt...

DE GODDELIJKE MOEDER-ROOS

Dus allen die hun bloem willen begieten met het goddelijke water van de vrouwelijke christus, sta op en maak je gereed. In deze cyclus zullen de vrouwen nu vooraan staan, maar de ondersteuning van de mannen is zeker zo belangrijk. Ga vlak naast je vrouw staan en begrijp haar. Ga niet in de angst om haar te bestrijden, maar ga naast of achter haar staan. Zij heeft de ruimte nodig en de bevestiging van de mannelijke energie. Vele ogen gaan vragend kijken als hun vrouwelijke partner ineens anders gaat spreken. Haar gedrag kan veranderen en zij gaat duidelijke keuzes maken. De mannelijke energieën zullen net zo sterk de roep van de aarde voelen, de natuur en hun eigen vrouwelijke energie gaan ook open. Al zo lang gaan zij onbewust mee in de overheersende hiërarchieën die eigenlijk niet bij hen passen, maar wat moest je anders? Iedereen was gevangen op een andere manier.

Ieder voelde dit, maar zag de gevangenis van de ander niet. Laat staan de sloten.

WAAR KUNNEN DE SLOTEN GEOPEND WORDEN?

Zij waren niet zichtbaar door de sluiers en de opbouw van lagen rondom iedereen. Iedereen was slachtoffer en niet alleen de vrouw. Toch werd haar ruimte ingenomen en dat deed haar zoveel pijn, deze pijn moet nog worden geheeld. Bevrijding alleen is niet genoeg. De troost vanuit de mannelijke energie zal groot mogen zijn. Daarin mogen jullie mannelijke principes een grote beweging gaan maken. Creëer een groot vangnet, voor hen die nu durven op te gaan staan. Bescherming geven kan op vele manieren, niet alleen door te strijden met wapens, zoals de mannelijke energie altijd al deed. Laat nu de vrouwelijke energie maar opstaan en strijden op hun manier. Leer ervan, wij vrouwen hebben veel van jullie geleerd op dat gebied.

OPLOSSING

Dit vergt van beide zijde een samenwerking vanuit een nieuwe vorm. Beide delen mogen gaan kijken naar de balancering. Iets wat plotseling bevrijdt wordt, kan even gaan wankelen of gaan worstelen. Daarin mogen de beide principes elkaar gaan opvangen. Mannelijk en vrouwelijk zijn een aanvulling op elkaar. Het eenheidsbewustzijn wat daarbij hoort, zal collectief gaan spreken door iedereen heen. Daar ligt de ware oplossing.

HET COLLECTIEF BEWUSTZIJN

Het collectief bewustzijn kunnen jullie beïnvloeden, door er de zaden van gedachten in te plaatsten van liefde en eenheid. Maar ook door je eigen ervaringen die je op aarde als mens beleeft te helen. Zodra er vele lichtzaden en sterrenzaden opengaan, wordt dit verspreidt via de energie van het collectief bewustzijn. De kennis die daar nu al is opengegaan gaat zich nog verder verspreiden. Met elkaar gaan jullie via het collectief bewustzijn samenwerken, je zult het zien hoe mooi dit is. Via de stilte maak je contact met jezelf, maar ook met het collectief bewustzijn. En zo nu en dan plaatsen de universele moeder en vader oerkracht daar zaden van nieuwe kennis in. Jullie worden zo mooi begeleid.

Ik, Maria Magdalena heb gesproken tot jullie over de Feminine Christ, zij gaat geboren worden!

Ik groet de heilige roos in je hart,

Namasté Maria Magdalena

*18 mei healingreis met deze feminine christ energie: zie nieuwsbrief / agenda / FB

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector

www.ashtarcommandnederland.com

©Art-hura / all rights reserved

#MariaMagdalena #FeminineChrist

244 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda