• Geplaatst en vertaald naar nederlands: door

Spreek met liefde: Hoe woorden hersenen letterlijk herstructureren


Dat woorden letterlijk je brein kunnen veranderen. Dr. Andrew Newberg, een neurowetenschapper aan de Thomas Jefferson University en Mark Robert Waldman, een communicatiedeskundige, werkten samen aan het boek "Words Can Change Your Brain."

Het boek: "Woorden kunnen je brein veranderen"

Daarin schrijven ze: "een enkel woord heeft de macht om de expressie van genen die fysieke en emotionele stress reguleren te beïnvloeden." Wanneer we woorden gebruiken die gevuld zijn met positiviteit, zoals "liefde" en "vrede", kunnen we onze hersenen veranderen en functies door cognitief redeneren vergroten, tevens gebieden in onze frontale kwabben te versterken.

Wanneer je positieve woorden vaker gebruikt dan negatieve, kan dit de motivatiecentra van de hersenen stimuleren, waardoor ze in actie komen. Aan de andere kant van het spectrum, als we negatieve woorden gebruiken, voorkomen we dat bepaalde neuro-chemische stoffen worden geproduceerd die bijdragen aan stressmanagement.

Ieder van ons is aanvankelijk gewend om zich zorgen te maken; Ons oorspronkelijke brein beschermt tegen gevaarlijke situaties, zoals rampen, om te overleven. Dus als we negatieve woorden en concepten toelaten in onze gedachten, verhogen we de activiteit in het angstcentrum van onze hersenen (de amygdala) en veroorzaken we stressproducerende hormonen in ons systeem. Deze hormonen en neurotransmitters onderbreken de logica en redeneerprocessen in de hersenen en remmen de normale functionaliteit. (Arthura: Met andere woorden we volgen direct de angstimpuls om te vluchten, vechten of bevriezen).

Hoe woorden het brein kunnen herstructureren

Newberg en Waldman schrijven:

"Boze woorden sturen alarmmeldingen door naar de hersenen en sluiten gedeeltelijk de logica-en-redeneercentra in de voorhoofdskwabben af. "

Een uittreksel van hun boek vertelt on: "hoe het gebruik van de " juiste " woorden letterlijk onze realiteit kan veranderen":

​"Door een positief en optimistisch woord in je geest te houden, stimuleer je de activiteit van de frontale kwab. Dit gebied bevat specifieke taalcentra die direct verbinding maken met de motorische cortex die verantwoordelijk is voor het verplaatsen van je in actie. En zoals ons onderzoek heeft aangetoond, hoe langer je je concentreert op positieve woorden, hoe eerder de start van de beïnvloeding van de andere delen van de hersenen ontstaat.

Functies in de *pariëtale kwab beginnen te veranderen, de perceptie van uzelf en de mensen waarmee u in wisselwerking staat verandert. Een positief beeld van jezelf zal je ertoe brengen het goede in anderen te zien, terwijl een negatief zelfbeeld je in de richting van achterdocht en twijfel zal scharen.

In de loop van de tijd zal de structuur van je *thalamus ook veranderen als reactie op je bewuste woorden, gedachten en gevoelens, en we geloven dat de thalamische veranderingen invloed hebben op de manier waarop je de werkelijkheid waarneemt."

Een studie uitgevoerd door Positive Psychology (positieve psychologie) gaat nader in op de effecten van het gebruik van positieve woorden. Een groep volwassenen van 35-54 jaar kreeg een nachtelijke taak om drie dingen op te schrijven die goed gingen voor hen die dag, inclusief een uitleg van waarom.

De daaropvolgende drie maanden lieten zien dat hun geluksgraden bleven stijgen en hun gevoelens van depressie bleven dalen. Door ons te concentreren en te reflecteren op positieve ideeën en emoties, kunnen we ons algehele welzijn verbeteren en de functionaliteit van onze hersenen verbeteren

Welke woorden kies je om energie te richten? Als je merkt dat je leven niet echt 'peachy' (fluweelzacht) is, probeer dan een dagboek bij te houden hoe vaak je negatieve woorden gebruikt. Je zult verbaasd zijn om te zien hoe eenvoudig de oplossing voor een beter leven is - verander je woorden, verander je leven.

De woorden die je gebruikt kunnen je brein letterlijk veranderen. Dr. Andrew Newberg, een neurowetenschapper aan de Thomas Jefferson University, en Mark Robert Waldman, een communicatiedeskundige, werkten samen aan het boek "Words Can Change Your Brain." ("Woorden kunnen je brein veranderen").

Artikel: Van Raven Fon

Spiritualunite.com

(Arthura: extra training in het veranderen van je woorden en je gedachten via mindfulness, meditatie, kosmische reis).

*De pariëtale kwabben spelen een rol bij het integreren van de zintuiglijke informatie en bij het ruimtelijk denken.

*De thalamus (afgeleid van het Griekse θάλαμος = slaapkamer) is een belangrijke hersenkern. Samen met de hypothalamus en de daaraan hangende hypofyse, wordt het gerekend tot het diencephalon (tussenhersenen). Het is een, evolutionair gezien, zeer oude hersenkern. De thalamus is het verbindingsstation in de hersenen. Hier wordt de informatiestroom tussen het perifere zenuwstelsel en de hogere lagen van de hersenen gecoördineerd. Een belangrijke kern in de thalamus is bijvoorbeeld het corpus geniculatum laterale, dat een cruciale rol speelt bij het overbrengen van informatie van de ogen naar de hersenen.Overzicht specifieke kerngroepen in thalamus en hun functieDe thalamus is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors, maar vormt ook een onderdeel van circuits in de hersenen die betrokken zijn bij de sturing van beweging en emoties.

#positievewoorden #positievegedachten #wetenschappelijk

161 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda