• Arthura Hector

Crisis voor jongeren door corona!


NIX MAG


Jongeren zijn het zwarte schaap, de vergeten groep

Corona brengt veel schade met zich mee, maar over de groep jongeren wordt niet veel verteld. Behalve dat ze boetes krijgen. Boa's gaan speciaal naar (hang)plekken waar jongeren zich kunnen begeven. "En de tijd voor waarschuwen is nu echt voorbij", zegt een boa: " dus direct een boete". De media doet er een schepje bovenop. Deze groep jongeren zijn tot nu toe onzichtbaar gebleven. Misschien waren zij verstopt en te bang om de regels te overtreden. Er is ook niemand die voor hen op staat om hun belangen te verdedigen. Zij zijn onze toekomst en wij laten hen in de kou staan?


Noodkreet

Meerdere malen kwam dit onderwerp bij mij op tafel als gespreksonderwerp. Mijn jongste zoon die ook tot deze groep behoort, gaf meerdere serieuze signalen af. De kwetsbare jongeren die nu vastlopen op alle vlakken die bezwijken eronder. De isolatie voor corona werkt verlammend. Stages, werk en studie, ze zijn ongemotiveerd geworden om verder te gaan. De corona-crisis is voor hun al lang een feit. Velen haken af, maar wat blijkt nu? Het zijn niet langer de kwetsbare jongeren die uit gaan vallen. Nu worden ook de "gewone en normale" adolescenten getroffen. Zij gaan gigantisch vastlopen. Wat gaat onze politiek en maatschappij hieraan doen? Alleen maar streng zijn en beboeten? Hun toekomst ligt in duigen!


Laat hen spreken

Eindelijk gisterenavond op TV in een talkshow M (NPO 1), werd dit onderwerp aangesneden. Ik vond degene die de jeugd vertegenwoordigde erg slapjes overkomen. Blijkbaar weet hij ook niet wat te doen of durft hij niet? Bang dat hij de jongeren stimuleert om op te staan? Want wie staan voor hen op en waar is de stem van deze groep? "Jongeren mee te laten denken over de oplossingen en over wat zij nodig blijken te hebben".


Door de corona worden zij in een onzichtbaar hoekje geduwd. Ze mogen niks meer, dan alleen binnen blijven en gamen. Nou, ik kan je nu al voorspellen dat er vele jongeren verslaafd zijn geraakt of nog verslaafd gaan raken aan het internet door heel deze situatie. Blijkbaar is dit de enigste veilige uitlaatklep, waar zij zich mee mogen verbinden. Deze lockdown die zo lang duurt en pas weer in september normaal naar school? Daarnaast zijn vele die zich depressief voelen en zij hebben leed. Ze mogen niets meer, is dit echt de enigste oplossing. Niemand wil een boete krijgen van zoveel honderden euro's? Jongeren hebben geen geld, ze zijn al arm, kom op. Ze zijn in de steek gelaten en de ouders en schoolleiding moeten nu gaan opstaan voor hen.

Ik maak me grote zorgen en deze sprak ik ook uit maar niemand weet hier van. De bestrijding van het corona-virus gaat nu voor alles. In het begin snap ik dit nog, maar nu nog steeds?


De onderwijsinspecties en GGD mogen nu eens echt op gaan staan voor de belangen en geestelijke gezondheid van de jongeren! Of zijn zij er alleen wanneer er verzuimd wordt en boetes uitgedeeld moeten worden aan de ouders? Of geloven zij alleen in (gedwongen) vaccinaties?


DUO en Corona

Vele studenten zullen op zijn minst het jaar moeten overdoen en wat gebeurt er met de extra onkosten die zij maken? Hopelijk verzinnen de onderwijsinstellingen extra oplossingen. Een jaar lang extra studeren kost geld en je beurs is nu nog een lening. Dat diploma moet er komen. Stop je eerder dan kan je veel terug gaan betalen. De basisbeurs is een gift, maar alleen als je binnen 10 jaar een diploma behaald. Degene die stoppen, omdat ze het niet meer zien zitten en de moed opgegeven hebben, vallen in een gat. Omdat deze maatschappij hun niks meer te bieden heeft dan zwaarmoedigheid, verwarring en regels.


Wat moeten ze dan? Ze moeten van alles wat niet leuk is, maar mogen niks meer wat hun passie raakt. Ze zijn verwart en weet je, er kan een gevoel op gaan staan van : "wat kan het mij nog schelen". Zo belanden ze nog in het crimineel circuit. Vooral als de ouders arm zijn of andere problemen hebben.


Volwassen worden en vrijheid

Je uiten als een jong mens, ontdekken wat het is om volwassen te worden. Kan dat nog wel op een normale manier? Reclames worden gebruikt als waarschuwende ouder: "onder de 18 niks". Goed bedoeld? Ik zie dat niet helemaal zo. Hoe vaker je dit alles benoemd, hoe meer aandacht erop gericht wordt. Volgens mij werkt het averechts, zeker nu. Overal zijn strikte regels en vele dragen al jong hun studieschuld. De onzichtbare zwaarte neemt toe voor hen.


Daar zou wat aan gedaan moeten worden, we moeten jongeren niet laten boeten om te kunnen studeren of omdat ze jong zijn. Dat is nu wel het geval. Jongeren (uit arme gezinnen) haken daarom af. En wat als je nog geen 18 jaar bent? Dure studies en toch net geen studiebeurs kunnen ontvangen, omdat je nog onder de 18 jaar bent? Dat komt heel vaak voor. Hoe betaal je alles dat eerste nieuwe schooljaar in het midden of hoger onderwijs. Hoezo haken jongeren af, doordat zij hun ouders niet willen belasten. Er ontstaan steeds meer schuldgevoelens. Nu extra door de corona-crisis.


Kinderbudget en kinderbijslag

Vanaf 18 jaar krijgen de ouders geen kinderbudget en kinderbijslag meer. Voor arme ouders is dit echt een strop. Door hulpverleners wordt dit : "de val " genoemd. Het is bekend en toch wordt er niks aan gedaan. De last die op de 18 jarige schouders wordt neergelegd is veel te zwaar. Men vraagt zich af waarom depressiviteit zo hoog ligt bij jongeren?


De studiebeurs vervangen het kinderbudget en de kinderbijslag

Wat bij de ouder wordt weggenomen als kinderbudget en kinderbijslag, wordt nu in de vorm van een beurs aangereikt aan de jongere van 18. Een groot bedrag missen de arme ouders met een minima daardoor. Terwijl er zoveel onkosten extra ontstaan, juist nu. De jongere moet direct zelf voor zijn onderhoud, zorgkosten en studie zorgen, dus houdt amper iets over. Een bijbaantje is dan een must. De alleenstaande ouder met minima kan niet meer bijspringen, want deze komt tekort. Zij hebben amper te eten. Vaak moet er een bijbaantje gezocht worden, om de ouder financieel te helpen. Dat is toch geen taak voor iemand van net 18 jaar? Toch wordt dit als normaal beschouwt door de instanties. Zijn onze jongeren te lief?


DUO

Daarnaast zijn er geen andere mogelijkheden dan een studiebeurs aangaan bij DUO, een lening dus. Ben je met je 18 jaar al direct volwassen? Nee, natuurlijk niet en het is verschillend toch, de een zal sneller zelfstandig zijn dan de ander. Wat ik bedoel is, er is geen vrije keuze meer. Zij worden gedwongen in een pittig keurslijf.


Voor 2015 was er nog een beetje speelruimte, de vrijheid om af te haken en geen studie meer te volgen, kon nog. Nu wordt het jongeren onmogelijk gemaakt. Ook als je 18 jaar wordt ben je direct volwassen, je krijgt een bepaalde vrijheid die je eerder niet had. Welke dan? Er ontstaat veel meer belasting dan ontlasting. De ouders mogen niet meer meebeslissen. Wat een vrijheid! Zoek het maar lekker zelf uit.


Wat wel wettelijk verplicht is, is dat ouders hun kind tussen de 18 en 21 financieel moeten blijven ondersteunen, ook als er schulden ontstaan komen deze bij de ouders terecht. Of als er boetes ontstaan vanuit verzuim of anders. Dit is zo krom.


De echte crisis moet nog boven komen

Wat gebeurt er als je even buiten de regels van de corona wilt ademhalen en je benen wilt strekken? Op TV wordt herhaaldelijk aangegeven dat er boetes zijn uitgedeeld vooral aan jongeren. Ze zitten thuis en zelfs de basisschollen mochten 11 mei al beginnen. Mijn reactie was direct: " en het MBO en Hoger onderwijs.


Ouderenzorg

De jongeren moeten thuis blijven anders steken zij de oude mensen aan. Wat een uitleg en weer die zwaarte die op hun schouders worden gelegd. Daarnaast worden de oudere geïsoleerd, ook voor hun veiligheid? Dat de oudjes daar helemaal ziek van worden en geestelijk depressief, waarschijnlijk daardoor eerder heengaan. Daar wordt niet naar gekeken. Het is zo krom en er ontstaat op die manier heel veel extra leed en onvrede. Ja, ik begrijp de jongere mens als zij nu negatief gaan worden over oudere mensen. Mogen zij nog jong zijn en wie gaat er voor hen opstaan? Kunnen zij zelf wel opstaan?


Zij zijn hun toekomst kwijtgeraakt en kan deze nog wel gaan opbloeien? Wordt hun motivatie nog hersteld? Het toekomstbeeld wat ze hadden was al zo negatief, maar wat nu?


Verzet of niet

Sta op en laat je horen. Schrijf een brief naar meneer Rutte, of spreek je onderwijsinstelling erop aan.


Gaan zij in verzet komen, ik hoop het. Want de optie slaaf van een beeldscherm worden is toch niet wat wij willen? Hopelijk ook niet wat zij willen.. Leuke jongeren mogen wel op TV in mooie campagnes spreken over het milieu. Prima, maar de groep die nu ontevreden gaat worden en geestelijk kapot gemaakt wordt, mogen zij a.u.b. opstaan en gaan spreken? Gaan wij luisteren, geven wij hun hun vrijheid terug? Hun uiting in jeugdigheid is wat zij missen en waar wij allen blij van worden. Zij hoeven de vergrijzing niet op hun jonge schouders te dragen. Respect en liefde voor elkaar is een deel van de oplossing, maar er moet meer gebeuren. Laten we het vragen aan hen!


Signalen

Ik zie zoveel negatieve signalen wat jongeren betreft. Dit gaat echt een keer goed mis, in stilte is het al mis aan het gaan. Rutte heeft geen kinderen, dat blijkt.

Als mijn eigen zoon meerdere malen aangeeft, dat het niet goed gaat met hem en ook met zijn vrienden. Dat hij zijn zorg uitspreekt, is toch echt wel wat. En niet alleen de kwetsbare, maar nu ook degene die geen problemen hadden en een goed leven leidde, blijken helemaal vast te lopen nu. Het wordt dus een hele grote groep die straks de toekomst als nutteloos gaat zien. De ouders en de ouderen, de politiek, de media en waarschijnlijk ook de hulpverleners vertellen hen alleen maar wat ze niet mogen doen. Zij worden eigenlijk vanuit alle hoeken stilletjes een kant uit gedwongen. Geen wonder dat zij zich koest houden.


Psychische gevangenis

Hun psychische gevangenis wordt steeds groter. Hun vrijheid en speelruimte steeds kleiner. De studielasten waren al zo hoog, niet alleen financieel, maar de stille dwang om hen te "motiveren" hun opleiding af te maken binnen een termijn, werken demotiverend. Leerplichtambtenaren worden steeds vaker ingeschakeld, omdat de leeftijd is verhoogd naar 23 jaar. Je moet in het bezit zijn van een HAVO of MBO diploma, anders.... Docenten moeten alles bijhouden en melden. Ik kan mij herinneren dat ik graag ging studeren, juist omdat er een vrijheid was van keuze. Soms ook even een jaartje niks doen of iets anders kiezen. Het motiveerde je om aan je toekomst te bouwen. Dat is nu echt een ander verhaal aan het worden, zeker nu met deze corona-tijd.


Wij ouders en ouderen moeten de jeugd helpen

Waar mogen zij vrij over beslissen als zij 18 jaar zijn en waar mogen zij gaan wonen?

Een 18 jarige kan geen volledige bijstanduitkering krijgen. Slechts 400 euro. Wat nu als je op jezelf wilt gaan wonen en niet studeert? Je hebt ook pas recht op een normale woonruimte vanaf 21 en vanaf 23 krijg je huurtoeslag. Wat moeten zij dan in die tijd vanaf 18 tot 21? Toch worden zij als volwassen gezien. Zij hebben echt wel de liefde, bescherming en begeleiding nodig van hun ouders. Waarom worden zij zo geïsoleerd daarvan? Ook door de hulpverlening.


Op jezelf wonen

Verplicht studeren en een studiebeurs aanvragen. Inschrijven voor een studente kamer. Lukt de studie niet, dan haak je af en stap je over naar een andere studie. Zodat je je woonruimte behoud en ook je (geleende) inkomen. Vele gaan daarom niet uit huis! Blijven langer thuis wonen, want het is niet te betalen en er is geen woonruimte te vinden. Er zijn geen oplossingen, geen mogelijkheden, dus geen vrijheid. Waarom is dit zo voor deze groep?


Voor ouders en alleenstaande ouders met een minima is het nog erger, want zij verliezen het kinderbudget en kinderbijslag wanneer hun kind 18 jaar wordt. Direct slaat een enorme armoede toe. Deze ouders kunnen het kind van 18 jaar niet meer onderhouden. Er is geen keuze dan uit huis te gaan en een studiebeurs aan te vragen. Werk is er ook niet, misschien kun je een bijbaantje krijgen. Meestal naast je studie, maar kun je dit niet opbrengen en is dit te doen voor al die jaren? Vele jongeren hebben al een burn-out!


En nu de corona erbij?

Dit wordt een chaos. Verborgen armoe is heel zwaar voor jongeren om te dragen. Schulden van de ouders, schulden van hun studiebeurs. Voor vele jongeren ontstaat er nu pas een crisis, een psychische crisis. De corona die eist dat je de oudjes steunt, niet meer naar school mag, niet meer bij elkaar mag zijn, niet meer... vul maar in: Je vrijheid opgeven. Je kunt gewoon niet meer jong zijn. Onze maatschappij is echt toe aan een grote verandering. De nood is hoog bij de jongeren. Zij voelen dat zij tot last zijn. Een sta in de weg voor de politiek en de economie. Ze moeten braaf zijn. Hun uitlaatklep is Blowen, drugsgebruik, gamen en het internet. Deze worden uiteindelijk een verslaving. Wat geeft deze maatschappij hen anders nog? Waar is de echte vrijheid nog te voelen. Dit systeem maakt jonge mensen kapot, geestelijk en lichamelijk. Zij worden als robotjes behandeld. Het gevoel wordt ge(ver)dooft. Ik spreek nu niet eens meer over de gevoelige jongeren die helemaal niet passen in deze opgelegde gevangenis. Want zoals het nu gaat, maakt dit systeem alle jongeren kapot. Ik maak me grote zorgen.


Wie staat er op voor hen?


Arthura HectorARTIKELEN
Lees dit artikel ook: De jeugd, braaf in lockdown

Ze beseffen de lange termijn impact niet en zijn zeer gehecht aan oudere generaties. Dat zijn volgens hoogleraar jeugdcultuur Tom ter Bogt de hoofdoorzaken dat de jonge generaties zich zo gedwee aan de maatregelen houden om het coronavirus tegen te gaan. Tot zover heeft deze generatie zonder veel weerstand op kunnen groeien, maar deze corona-crisis kan daarvoor de game-changer zijn. 

Lees verder

JONGEREN EN BOETES CORONA


Artikel: Boa's blijven boetes schrijven aan jongeren

Het regent coronaboetes in Ede. De teller staat daar bij Handhaving al op 86, en dat is nog zonder de 25 bekeuringen die de politie ter plaatse heeft uitgeschreven in het zonnige paasweekend. Het zijn vooral jongeren die op pleinen en parken samenscholen.

Onder de twaalf wel bij elkaar zitten en de boven de 12 niet.. zo krom en weer zo gemeen.

Ja, de media doet ook fijn mee.


Artikel: Honderde jongeren kregen al een boete

Vooral in grote steden zijn de afgelopen weken honderden boetes uitgedeeld voor het overtreden van de nieuwe coronaregels in de openbare ruimte.Vooral jongeren gaan op de bon. Dat blijkt uit cijfers dieDe Gelderlanderbij gemeenten heeft opgevraagd.  In Nijmegen zijn in totaal door politie en boa’s liefst 864 boetes uitgedeeld.


Persoonlijke ervaring:


Isa (15) uit Ooij

Dochter Isa van 15 kreeg een boete, terwijl ze op en picknickbankje zat. Bij vader Marcel komt twee weken later de stoom nog uit de oren. ,,Te triest voor woorden zoals ze met die kinderen omspringen. Zo zonder school zitten die kinderen de hele dagen thuis. Isa heeft eindexamen. Alles is anders en gek dit jaar. Die donderdag wil ze er even uit, een eindje wandelen. Doe maar, zeg ik. Wat kunnen die kinderen anders?” Onderweg komt Isa twee vriendinnetjes tegen. Ze gaan zitten aan een picknickbankje vlakbij ons huis. Dan stopt er een boa. Pap, appt ze, ik moet mijn ID laten zien. Heb ik niet bij me.’  ,,Ik stuurde een fotootje, maar dacht: ‘ik ga toch even zelf kijken.’ Zie ik ze zitten: twee meiden op een hoek, de derde er tegenover. Er zit dik twee meter tussen. Ik heb het later zelf opgemeten. Zaten ze zo?, vraag ik die boa. Ja, zegt hij. Dat is toch ruim anderhalve meter uit elkaar? ,,Heb ik allemaal niks mee te maken. We zijn klaar met waarschuwen. Ze krijgen alle drie een bekeuring.’’ ,,Toen ben ik best wel uit mijn plaat gegaan. Zo van: Ik hoop dat je vannacht er goed van kan slapen. Wij zijn thuis er heel streng op geweest. Als ze met zijn zessen tegen elkander op die bank hangen, had die man mij niet gehoord. Isa was helemaal overstuur. Ze snapte er ook niks van. Ik heb de politie gebeld: de agent vond het vreemd. Maar ja, dit was dan weer de gemeente. Ook gebeld. Ik wacht nu nog op antwoord.’’ ,,De boete is nog niet binnen. Maar ik ga deze aanvechten. Als ik dan een verhaal lees in De Gelderlander over die wethouder in Grave, die een groot barbecuefeest geeft, dan schieten mij de tranen in de ogen. Die man is nota bene wethouder van gezondheid en welzijn. Nou, sorry hoor. Deze meiden deden niks fout. Ze hadden een compliment moeten krijgen.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: ©Arthura Hector

www.ashtarcommandnederland.com


4 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda