• Arthura Hector

Heilige druïde cirkel verstoord in Mastbos


In 2017 werd de heilige beuk in het mastbos te Breda gekapt vanwege haar ziekte, de zwarte zwammen hadden de beuk aangetast. Misschien was dit echt zo, je zag inderdaad de zwarte zwammen na de kap aanwezig in delen van de boom. De oplossing om de boom direct te kappen blijft een open vraag voor mij. Uiteindelijk begreep ik dat er een nieuwe boom voor een nieuwe tijd mocht komen.


Inmiddels werd ik weer nieuwsgierig naar de staat van deze mooie ronde open plek in het Mastbos. Ik vond een artikel van de stem en ik werd blij: "Er komt een nieuwe beuk deze winter". Wat ik direct mij afvroeg was: "Wat is dat vierkant van Maurits dan". Ik hoopte dat er een ronde wal zou komen, zodat je net als bij een rotonde om deze plek heen zou moeten lopen, dat zou de natuurlijke oplossing zijn. Ik ben direct gaan kijken.


Geschokt en ontdaan trof ik de oude druïde cirkel in een totaal andere staat aan.

De Heilige Cirkel was niet in eren gehouden, maar een grote rechte wal liep er dwars doorheen. Het kleine pad wat eerder door de cirkel heen liep was nu zeer breed gemaakt met een grote wal ernaast, deze werkt als een rechte muur van zand, een soort minidijkje. Het zogenaamde vierkant van Maurits uit de 17de eeuw daar begrijp ik niks van, en volgens mij ligt dat niet aan mij. Wat wordt er nu bedoeld en waar ligt dat vierkant dan en waarom ineens een rechte wal op die plek? Waar is de verbinding met deze ronde open plek? Ik zie nergens een vierkant op de foto die zij tonen. Wel zie ik heel duidelijk de ronde cirkel met de oude beuk. En zo hoort het ook (zie foto boven).Hier zie je waar de nieuwe boom komt te staan, vooraan op de foto en daarachter ligt de wal. Zoals het nu op de planning staat, wordt de heiligheid van deze plek verstoord. Ooit was dit een oeroude Druïde Cirkel. Een krachtplaats. De Druïde werkten met de bomen en met het verbindingsraster van de aarde. Ofwel de leylijnen van de aarde. Dit zijn de energielijnen van de aarde en deze zorgen dat de aarde gezond blijft en dus ook de mens. In deze zakelijke tijd is het heel erg van belang dat deze Heilige zeer oude plekken worden beschermt. De ronde wal die al vanouds daar was aangelegd, mocht hersteld worden voor de nieuwe boom. Helaas blijkt dit niet zo te gaan, deze is zelfs verwijdert en de houten paaltjes geven deze vorm nog even aan. De ronde cirkel die heilig is en zorgt voor een balans zal uiteindelijk verdwijnen, zoals vele Keltische oude plekken ooit door de Romeinen werden ingenomen, worden ze vergeten. De Kelten hadden matriarchaat. (Een matriarchaat (Latijn: mater, moeder en Grieks: archè, begin, ook heersend principe; afgeleid van het woord patriarch) is een hypothetische maatschappijvorm waarin vrouwen en vrouwelijke cultuur, met name op basis van hun moederschap een matriatrisch systeem).Veel ouder zijn de druïde cirkels, zij stammen nog van voor de Romeinse tijd. In het midden van een krachtcirkel diende een nieuwe boom te komen, die als symbool voor de levensboom stond. De levenssboom van Breda en omstreken, verbond belangrijke kruispunten op aarde, nu zo hard nodig. Verbindingen die vele mensen en natuur tot een heelheid zou mogen brengen, gaan nu verstoord worden? Is het onwetendheid? Moet het mastbos en deze prachtige ronde cirkel, de magische open plek voor de volgende beuk op die manier plaats gaan maken voor een vaag vierkant van Maurits. Of is het gewoon een rationele oplossing voor het makkelijk gebruik van het mastbos? Het vergroten van een doorgaand pad. Waarom komt dit vierkant van Maurits ineens boven water?Nu vraag ik me wel af waarom de oude boom zo snel is gekapt, want op andere plaatsen staan oude bomen nog heel lang, zelfs met ondersteuning van balken en hekken. Als een monument worden deze behandeld en deze belangrijke cirkel voor de mens en de aarde wordt zomaar verbroken?


Ik ben diep geschokt...Arthura Hector


20-01-2020


Hier de link naar het artikel van de stem:

https://www.bndestem.nl/breda/het-vierkant-van-maurits-wordt-zichtbaar-in-het-mastbos-en-er-komt-een-nieuwe-scheidingsbeuk~a9f55b40/


PS: Een beuk is een vrouwelijke boom en draagt deze ontvankelijke energie uit op de plek waar deze balans brengt in de natuur. Dit is de stilte in alles. De vrouwelijke energie op aarde wordt op vele plaatsen verstoord en verbannen waardoor zij verzwakt. Haar helen en versterken is in deze tijd van vernieuwing zo belangrijk.


Het woord beuk is afgeleid van bos of beoce ( Sanskriet=oude Indiase taal) en betekent zowel boek als boom. Runentekens werden in de oudheid vaak gekerfd in beukenschors of er werden staafjes van beukenhout gegooid om daaruit te lezen.2017 net voordat de beuk werd gekapt..
411 Ansichten

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda